sobota, 29. junij 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 30. 6. 2024 - 8. 9. 2024

13. NEDELJA MED LETOM

Smrt ni bitje, ni Božja stvaritev, ni po Božji zamisli, je pa dogajanje, ki mora skozenj vse zemeljsko; razpadajo na­mreč tudi nežive stvari v naravi. Vse stvari na zemlji so dobre in koristne; tudi tiste, ki jim pravimo, da so strupe­ne, dostikrat vsebujejo zdravilno moč.

Napačna uporaba stvari, tudi v svetu duha, škoduje tako človeku kot stva­rem. Zato je spoznavanje narave ter zdravega in poštenega načina življenja v njej toliko vredna, prav nujna; pose­bej seveda spoznavanje samega sebe. In človek ni le to, kar sam opaža na sebi in v sebi, ampak prav tako tisto, kar lah­ko iz sebe napravi.

Svoj svet razuma, čustev in volje lahko v Bogu razvije v neslutene razsežnosti že tu doli. Vsak svetnik je dovolj močan zgled v tem. Človeka, ki živi pravično in iz vere, tudi vse kraljestvo zla, ki je nastalo za­radi nevoščljivosti, ne more prizadeti; lahko mu povzroči težave, trpljenje, celo smrt, njegovega bistva pa ne more niti osiromašiti, kajti tiste, ki Boga lju­bijo, tudi to utrjuje v dobrem.

Ljudje so kmalu opazili, da dotik Jezu­sovega pogleda, besede, roke, celo oble­ke ozdravlja. Spomnimo pa se, da med domačimi ni mogel narediti večjih ču­dežev, razen da je nekatere ozdravil. Iz tega lahko sklepamo, da so si ljudje tudi takrat najbolj goreče želeli zdrav­ja, kar je sicer malo kratkovidno, ker je veliko večjih in bolj dragocenih vre­dnot; še bolj pa, da jim je manjkalo zau­panja.

Preveč so bili pozorni le na zuna­njost in na potrebe, ki so jih sami čutili. Kdor odkriva le naravo, se mu lahko zgodi, da bo ob občudovanju lepih in dobrih stvari prezrl in zgrešil bistveno resničnost, da je dar njenega Stvarnika.

Da se tudi nam ne zgodi kaj podobnega: Da bi prezrli, kako ni ne beseda ne roka ne obleka tista, ki ozdravlja, ampak Je­zus, njegov ustvarjalni duh in njego­vo božansko in človeško čuteče srce, da so tudi čudeži le znamenja, ki razo­devajo moč njegovega življenja, da je tudi ozdravljenje veliko manjši dar kot spoznanje Jezusa kot Gospoda.

Brez tega odkritja manjka naši veri prva in zadnja, pa bistvena poteza. Vsi njegovi darovi naj bi nas namreč v ljubezni po­vezali z njim.

Anton Slabe

   V soboto, 6. 7., bo ob 20.30 v stolnici koncert britanskega komornega zbora Londinium.

   V ponedeljek, 15. 7., bo ob 20.30 v stolnici koncert moškega zbora Il polifonico di Ruda iz Italije.

   V četrtek, 18. 7., bo ob 20.30 v stolnici koncert Salzburškega deželnega pihalnega orkestra.

   V petek, 23. 8., bo ob 19.30 v stolnici sveta maša ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritativnih režimov. Mašuje gospod nadškof. Lepo vabljeni!

Nedelja, 30. 6.: 13. nedelja med letom

Ponedeljek, 1. 7.: sv. Estera, svetopi­semska žena

Torek, 2. 7.: sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik

Sreda, 3. 7.: sv. Tomaž, apostol

Četrtek, 4. 7.: sv. Urh (Uroš), škof

Petek, 5. 7.: sv. Ciril in Metod, slovanska apostola

Sobota, 6. 7.: sv. Marija Goretti, devica, mučenka

Nedelja, 7. 7.: 14. nedelja med letom

Ponedeljek, 8. 7.: sv. Kilijan, škof, mučenec

Torek, 9. 7.: sv. Veronika Giuliani, mistikinja, opatinja

Sreda, 10. 7.: sv. Amalija, redovnica

Četrtek, 11. 7.: sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope

Petek, 12. 7.: sv. Mohor in Fortunat, drugotna zavetnika nadškofije

Sobota, 13. 7.: sv. Henrik (Hinko) II., cesar

Nedelja, 14. 7.: 15. nedelja med letom

Ponedeljek, 15. 7.: sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj

Torek, 16. 7.: karmelska Mati Božja (Karmen)

Sreda, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik

Četrtek, 18. 7.: sv. Elij iz Koštabone, diakon, mučenec

Petek, 19. 7.: sv. Arsenij Veliki, puščavnik

Sobota, 20. 7.: sv. Apolinarij, škof, mučenec

Nedelja, 21. 7.: 16. nedelja med letom

Ponedeljek, 22. 7.: sv. Marija Magda­lena, spokornica

Torek, 23. 7.: sv. Brigita Švedska, redovnica, soz. Evrope

Sreda, 24. 7.: sv. Krištof, mučenec

Četrtek, 25. 7.: sv. Jakob Starejši, apostol

Petek, 26. 7.: sv. Joahim in Ana, starši Device Marije

Sobota, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

Nedelja, 28. 7.: 17. nedelja med letom

Ponedeljek, 29. 7.: sv. Marta, Marija in Lazar iz Betanije

Torek, 30. 7.: sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj

Sreda, 31. 7.: sv. Ignacij Lojolski, duhovnik

Četrtek, 1. 8.: sv. Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj

Petek, 2. 8.: sv. Evzebij iz Vercellija, škof

Sobota, 3. 8.: sv. Martin, menih

Nedelja, 4. 8.: 18. nedelja med letom

Ponedeljek, 5. 8.: Marija Snežna (Nives)

Torek, 6. 8.: Jezusova spremenitev na gori

Sreda, 7. 8.: sv. Sikst II., papež, mučenec

Četrtek, 8. 8.: sv. Dominik, ustanovitelj dominikancev

Petek, 9. 8.: sv. Edith Stein, mučenka, sozavetnica Evrope

Sobota, 10. 8.: sv. Lovrenc, diakon, mučenec

Nedelja, 11. 8.: 19. nedelja med letom

Ponedeljek, 12. 8.: sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica

Torek, 13. 8.: sv. Poncijan in Hipolit, mučenca

Sreda, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec

Četrtek, 15. 8.: MARIJINO VNEBOVZETJE, veliki šmaren, zapovedan praznik

Petek, 16. 8.: sv. Rok, spokornik

Sobota, 17. 8.: sv. Evzebij, papež, mučenec

Nedelja, 18. 8.: 20. nedelja med letom

Ponedeljek, 19. 8.: sv. Janez Eudes, duhovnik

Torek, 20. 8.: sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj

Sreda, 21. 8.: sv. Pij X., papež

Četrtek, 22. 8.: Devica Marija Kraljica

Petek, 23. 8.: sv. Roza iz Lime, redov­nica, dan spomina na žrtve totalitar­nih režimov

Sobota, 24. 8.: sv. Natanael (Jernej), apostol

Nedelja, 25. 8.: 21. nedelja med letom, Krištofova

Ponedeljek, 26. 8.: sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica

Torek, 27. 8.: sv. Monika, mati sv. Avguština

Sreda, 28. 8.: sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj

Četrtek, 29. 8.: mučeništvo sv. Janeza Krstnika

Petek, 30. 8.: sv. Feliks (Srečko), mučenec

Sobota, 31. 8.: sv. Rajmund Nonat, redovnik, kardinal

Nedelja, 1. 9.: 22. nedelja med letom, angelska

Ponedeljek, 2. 9.: sv. Marjeta, devica, mučenka

Torek, 3. 9.: sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj

Sreda, 4. 9.: sv. Rozalija Sicilska, devica, spokornica

Četrtek, 5. 9.: sv. mati Terezija, redovnica

Petek, 6. 9.: sv. Zaharija, prerok

Sobota, 7. 9.: sv. Marko Križevčan, mučenec

Nedelja, 8. 9.: 23. nedelja med letom

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob prvih sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar