sobota, 5. september 2015

Teden Božje Besede 6. 9. - 13. 9. 2015

Sonce na daritvenem oltarju, foto JoPl
Ob nedeljski Besedi (Mr 7,31-37) Na počitnicah ali na dopustu včasih opazujemo prostrano morje, drugič pa morda stojimo na vrhu visoke gore in uživamo ob pogledu na brezmejno obzorje. Doživljamo neizmernost vesoljnega sveta. Taki spomini nas prevevajo ob misli, da se moramo sedaj ponovno vpreči v voz vsakodnevnih opravil. Na ta način se človek bolj odpre notranjemu, duhovnemu čutenju. »Odpri se! Effeta!«, je rekel Jezus človeku, ki je bil nem in slep. To govori tudi nam, da bi bili za vse „bolj odprti“. Bolj dojemljivi.

Pogosto se ne zavedamo, da živimo sredi mnogih lepot, ki jih moramo znati občudovati. Moraš si pustiti reči: »Odpri se! Effeta!« Rečem, ki jih ne občudujemo, se tudi ne odpremo. Če tega nismo zmožni, potem smo zelo ubožni.

Čudenja so najbolj sposobni otroci, ki so zelo odprti za vse, kar se dogaja okrog njih ali v njih. Otroka zelo zanimajo rastline in živali. Jezus je govoril o človeku, ki je padel med razbojnike. Ranjenega in napol mrtvega so pustili ležati ob poti. Mimo je šlo veliko ljudi, a so ga raje prezrli. Bali so se, da bodo s pomočjo ranjencu škodovali svojemu ugledu. S tem niso ubožca samo prezrli, ampak so ga v svojem srcu celo zaničevali.

Bodimo dobri. Dobro moramo delati glede na potrebe, ne zaradi prestiža. Šele ubogi Samarijan, ki je
bil po judovskem prepričanju razvojno še na stopnji nedoraslega otroka, je takoj zaznal, česa je ranjeni najbolj potreben. Skladno s tem je tudi ravnal. Ni preračunaval, ampak je odprl srce in denarnico.

Vzemimo danes domov Jezusovo besedo: »Effeta«. V naše vsakdanje življenje in na naše domove. Zaradi spomina na počitnice ali dopust ne bomo pasivni, ampak bomo vedno bolj odprti z vse, ki nas potrebujejo. Oči in ušesa imejmo odprta za probleme sedanjega sveta. Rešujmo jih v luči evangelija, ki nam kaže, kako je delal Jezus. Ta je imel ves čas odprto srce in roke za nas vse.
dr. Peter Kvaternik

Župnikova beseda

Detajl iz naše stolnice, foto JoPl

Pozdravljeni, sestre in bratje. Veliko dogodkov se odvija v naši stolnici, veliko vernikov je deležno milosti, ki jih Bog podarja pri sv. maši, spovedi, drugih zakramentih in prek molitve. Še več kot
molivcev je v preteklem mesecu bilo turistov.
Mnogi gredo težko v tišini skozi cerkev in jo vidijo le kot galerijo, ki je ves čas odprta in je vstop brezplačen. Mnogi se vsedejo, gledajo freske, poslušajo koral, molijo – tudi spredaj, v delu stolnice, ki je namenjen molitvi. Bogu hvala za vse. Tudi mnogi redni obiskovalci stolnice si vzamete čas in greste k molitvi v prednji del, česar sem posebno vesel, in ostanete tam tudi med mašo. Korajžo vam,
povabilo tudi drugim, tako k molitvi kot udeležbi pri maši bliže oltarja.
sv. Marija, Lj,.stolnica, foto JoPl

Še naprej prisrčno povabljeni k prejemanju zakramentov, molitvi za državo, domovino in mesto pred odprtim tabernakljem vsak dan od ponedeljka do petka ob 8.30, k molitvi rožnega venca ob 18.00. Pridite novi molivci. Povabljeni tudi k sodelovanju pri svetih mašah s petjem, branjem Božje
Besede, molitvijo prošenj, ministriranjem, krašenjem, vodenjem molitev, molitvijo za občestvo, pa tudi k pomoči pri pripravi oznanil, lektoriranju, načrtovanju, spremljanju turistov itd. Ogromno možnosti za sodelovanje … Pridite, povejte, napišite, izrazite svoje pripravljenost za sodelovanje …

Kakor je nekdo zapisal, udje smo Kristusovega telesa, Cerkve. Naše molitve in sodelovanje so ob milostnih darovih, ki prihajajo od Boga, vezno tkivo tega Telesa, Cerkve, občestva. Napišite, prosim, pismo za Teden Božje Besede (TBB), pismo župniku. Nekaj odmevov na TBB in druge dogodke, tudi
pisnih, sem prejel po e-pošti in tudi ustno. Večina je bila pohvalnih, nekaj je bilo predlogov, nekaj pa tudi želja po rubrikah iz donedavne oblike TBB. Tudi odzivi na spletni stani stolnica.com, twittterju in mojem osebnem FB profilu so bili številni in izrazito pozitivni. TBB in stenska oznanila so torej objavljana tudi na medmrežju in vam priporočam ogled tudi prek te oblike.

Mnogo talentov imamo vsi. Oplemenitimo jih, vsi – tako duhovniški kot laiški del občestva.
Bog vas živi in prijeten teden.
Jože Plut, župnik


Oznanila

Ned 6.9. • 24. nedelja med letom. Ob 16.30
molitvena ura pred Najsvetejšim.
Pon 7.9.. • sv. Regina, kraljica. Maša ob
18.30 je za duše v vicah. Molimo večernice.
Tor 8.9. • Rojstvo Device Marije (Mali
šmaren, Mala maša). Nedeljski razpored
svetih maš. Večernic ni.
Sre 9.9. • sv. Peter Klaver, duhovnik.
Čet 10.9. • sv. Nikolaj Tolentisnki.
Pet 11.9. • sv. Prot in Hijacint.
Sob 12.9. • Marijino ime. Hvalnice s
kanoniki ob 8.40
Ned 13.9. • 24. nedelja med letom, sv. Janez
Zlatousti.

Iz življenja župnije

Minuli teden smo blagoslovili novo motorno kolo našemu nekdanjemu ministrantu in sedaj aktivnemu članu občestva. Blagoslavljajmo ljudi in stvari.

V petek, 28. 8., je Župnijski pastoralni svet (ŽPS) z novim župnikom imel prvo srečanje. Molitvi in medsebojnemu spoznavanju je sledil sproščen pogovor o prednostih in izzivih pastoralnega delovanja v stolnici in stolni župniji. Srečanja se je udeležilo 9 članov ŽPS. Z župnijskim občestvom želimo deliti naslednje misli: - Posebno skrb želimo posvetiti tako osnovnošolskemu kot mladinskemu verouku.

- Potrebno je premisliti o razporedu maš v stolnici, ki bi ga morda začeli z novim letom, in njihovi pogostnosti. Časa za premislek, molitev in odločitev bo dovolj. – Člani občestva ste lepo povabljeni k pisanju »Pisma župniku«, s katerim bi pridobili mnenja, pohvale, kritike in spodbude vseh, ki prihajate v stolnico (klasično ali elektronsko).
– Urediti (za začetek) spodnji del župnišča tako, da bo dostopno vsem generacijam za različna srečanja. – Pripraviti tečaj za uporabo defibrilatorja, ki se nahaja v stolnici.
– Pripraviti seznam vseh skupnosti in gibanj, ki delujejo v stolnem župnišču in pripraviti koledar ter načrt zasedenosti prostorov. Naslednje srečanje članov ŽPS bo v ponedeljek, 21. septembra, po večerni maši. Vsi člani ŽPS so povabljeni k maši in sodelovanju pri njej.

Na srečanju Stolnega kapitlja v torek, 1. septembra, smo se dogovorili o novem razporedu rednega spovedovanja in rednega maševanja mašnikov na določeni dan in uro. Urnik spovedovanja in spovednikov ter urnik mašnikov za določena maše bomo v naslednjih dneh objavili na spletu in v prihodnji številki TBB. Gospodom škofom, kanonikom in drugim duhovnikom, ki bodo na razpolago za svete maše in spovedovanje iskren boglonaj za dosedanje delo, pa tudi za pripravljenost in delo vnaprej.

Dogodki pred nami

Vpis otrok v veroučno šolo: 
  •  v ponedeljek,7.9., in 
  • petek, 11. 9., med 16.00 in 18.00.
Povabljeni starši in otroci, ki ste že hodili k verouku, kakor tudi novi, da se lahko vidimo, pogovorimo in vsaj malo med seboj začutimo. Ob župniku bosta tudi katehistinji s. Irena Jurgec in ga. Vesna Kerznar Debelec.
V tednu od 13. do 20. 9. bomo začeli z rednim osnovnošolskim in mladinskim veroukom. Slovesna sveta maša ob začetku veroučnega leta bo v nedeljo, 20. 9., ob 10.30.
Oltar Brezjanske Matere Božje, foto: JoPL
Neokatehumenske skupnosti se bodo z župnikom srečale v torek, 8. 9., ob 20.00 v stolnici.
Obnova kamnitega dela oltarja Marije Pomagaj se bo predvidoma začela v prihajajočem tednu in bo trajala do začetka adventa.
 
Podobo Marije Pomagaj bomo postavili na začasni oltar pred prostorom, kjer bo potekala obnova, Misel tedna:
Evharistija, sonce našega življenja
(bl. Alojz Grozde)

TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad.
Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana.
joze.plut@rkc.si / 031-673-111

Ni komentarjev:

Objavite komentar