nedelja, 28. junij 2015

NEDELJA (28. 6.) 13. nedelja med letomSVETE MAŠE (BOGOSLUŽJE) V STOLNICI V JULIJU IN AVGUSTU:
NEDELJE:  6., 7., 8., 9., 10.30., 11.30., 12.30., 16.00, 18.30.
DELAVNIKI: 6.,6.30, 7., 7.30,  8., 9., 9.30, 18.30.
POPOLDANSKA EVHARISTIČNA POBOŽNOST:  vsako nedeljo in praznik  ob 15.30
VEČERNICE molimo vsak ponedeljek in sredo po večerni maši. Ob ponedeljkih zvečer je sveta maša za duše v vicah.

Pobožnosti prvih petkov in prvih sobot bomo opravljali ob 8.30 s posvetitvijo Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Na prve petke popoldne ob 15h je tudi molitvena ura Božjega Usmiljenja s sveto mašo in priložnost za sveto spoved in možnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja.

O umestitvi novega župnika vas bomo obvestili naknadno.

15. avgusta je slovesni zapovedani praznik Marijinega vnebovzetja – Veliki Šmaren. Ta dan bodo sveta maše v stolnici kot ob nedeljah. Pri vseh mašah bo tudi obnova posvetitve našega naroda Marijinemu Srcu.


NEDELJA (28. 6.)
13. nedelja med letom
Prvo berilo: Mdr 1,13-15;2,23-24
Spev po berilu: Ps 30
*Odpev: GOSPOD, SLAVIL
TE BOM, KER SI ME REŠIL.
Drugo berilo: 2 Kor 8,7.9.13-15.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. NAŠ ODREŠENIK KRISTUS JEZUS JE UNIČIL SMRT IN RAZSVETLIL ŽIVLJENJE IN NESMRETNOST PO EVANGELIJU. ALELUJA.
Evangelij: Mr 5,21-43

PONEDELJEK (29. 6.) SV. PETER IN PAVEL, apostola, praznik
Prvo berilo:  Apd 12,1-11
Spev po berilu: Ps 34
* Odpev: PO VSEJ ZEMLJI SE RAZLEGA NJIH GLAS.
Drugo berilo: 2 Tim 4,6-8.17-18
Spev pred evangelijem: ALELUJA. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. ALELUJA.
Evangelij: Mt 16,13-19

TOREK (30. 6.)
Berilo: 1 Mz 19,15-29
Spev po berilu: Ps 26
* Odpev: BOŽJA DOBROTLJIVOST MI JE VEDNO PRED OČMI.
Evangelij: Mt 8,23-27

SREDA (1. 7.)
Berilo: 1 Mz 21,5.8-20
Spev po berilu: Ps 34
* Odpev: UBOŽEC JE KLICAL IN GOSPOD GA JE SLIŠAL.
Evangelij: Mt 8,28-34

ČETRTEK (2. 7.)
Berilo: 1 Mz 22,1-19
Spev po berilu: Ps 114
* Odpev: HODIL BOM PRED GOSPODOM V DEŽELI ŽIVIH.
Evangelij: Mt 9,1-8

PETEK (3. 7.) - prvi petek
SV. TOMAŽ, apostol.
Berilo:  Ef 2,19-22
Spev po berilu: Ps 117
* Odpev:  POJDITE PO VSEM SVETU OZNANJAT EVANGELIJ.
Evangelij: Jn 20,24-29

SOBOTA (4. 7.) - prva sobota
Berilo:  1 Mz 27,1-5.15-29
Spev po berilu: Ps 134
* Odpev:  HVALITE GOSPODA,
KER JE DOBER.
Evangelij: Mt 9,14-17

sreda, 24. junij 2015

PRIHOD NOVEGA ŽUPNIKA - JOŽE PLUTVse tri velike hiše v sosedstvu stolnice so dočakale v zadnjem letu nove »gospodarje«. Prav v zadnjem času tudi stolno župnišče, kamor prihaja novi župnik, ki ga sicer že poznate, saj je bil v marcu 2013 imenovan tudi za stolnega kanonika. Lansko leto je obhajal srebrno mašo. Po vojnem času se je v stolnici zamenjalo sedem župnikov:
            Josip Šimenc (1945-1947)
            Franc Glinšek (1947-1967)
            Anton Smrkolj (1967-1986)
            Vinko Vegelj (1986-1999)
            Peter Zakrajšek (1999-2005)
            Franc Šuštar (2005-2007)
            Jožef Lap (2007-2015)

  • Novi župnik Jože Plut, po rodu Dolenjec, je bil rojen 22. 2. 1964, odraščal je v rojstni župniji Zagradec v dolini Krke. V mašnika je bil posvečen na god sv. Petra in Pavla v letu 1989.
  • Najprej je bil kaplan v Stari Loki od 1989-1990 in nato v stolnici tri leta. Vmes se je udeležil vojne za Slovenijo, katere je veteran. Po osamosvojitvi je bil nameščen za župnika v Mokronogu.
  • Od tam je šel za profesorja verouka in spirituala v Škofove zavode svetega Stanislava in leta 2001 doktoriral iz teologije. Od 1998 je sodeloval v projektni skupini za uvedbo duhovne oskrbe v Slovenski vojski.
  • Leta 2000 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo, kjer je sodeloval pri pripravi pravnih aktov za uvedbo duhovne oskrbe. Nameščen je bil kot prvi vojaški duhovnik in prvi vojaški vikar.
  • Najprej mu je bil dodeljen nazivni čin podpolkovnika in nato je postal načelnik sektorja za duhovno oskrbo Vojaškega vikariata.
  • Sedaj ga imamo tu kot stolnega župnika. V dekretu mu piše: »Vodili boste dušno pastirstvo …, skrbeli boste za urejeno in lepo bogoslužje …«
  • Želimo mu veliko Božjega blagoslova, pastoralne modrosti in pravega bratskega sodelovanja pod vodstvom stolnega zavetnika in vseh svetnikov.

ZAHVALA DOSEDANJEGA ŽUPNIKA - JOŽETA LAPAOd vas, oltarnega občestva ljubljanske stolnice, se v tej počitniški številki tedenskih tiskanih oznanil (TBB) poslavljam kot stolni župnik, ki sem bil z vami in med vami osem let. To ni dolga doba za župnijsko službo zlasti, če se držimo starega reka: Tri leta glej, opazuj! Bilo je obdobje velikih premikov in sprememb in tudi dogodkov. Kronika tega obdobja bo zelo pestra in bogata. Kakšne pečate sem puščal vsem tem dogodkom, naj sodi Bog in človeška zgodovina. Upam in pričakujem, da bo za vse pomanjkljivosti in slabosti Bog prizanesljiv in zelo milosrčen. Na gospodarskem področju ni posebnih zaznav, so pa predvsem take, ki niso vedno na očeh, upam pa, da sem jih naredil v dobri veri in z dobrim namenom. Skušal sem stolnico s svojimi pridnimi sodelavci – mežnarji, varnostnikom in krasilko gospo Ivo, ohranjati in vzdrževati v njeni lepoti, snažnosti in urejenosti tako, da bi lahko vsak, ki prestopi prag cerkve bodisi kot molivec bodisi turist začutil, da je to sveti kraj in vrata nebeška. Zelo veliko mi je bilo do lepega in slovesnega bogoslužja, ker je to tudi posebna naloga stolnice. Moje življenjsko geslo: Poveličujte z menoj Gospoda se je tu moglo popolnoma uveljaviti. Zato hvala vam vsem, ki ste me sprejemali takega kot sem in da ste čutili, da vas spoštujem in imam rad in da se tudi v naprej skupaj trudimo biti Božji in blizu drug drugemu.
Posebej se moram zahvaliti vsem stolnim kanonikom in drugim duhovnikom, ki tudi po službeni dolžnosti pomagajo pri vodenju in pastoralnem delu stolne župnije. Kot oznanjevalcem, mašnikom, spovednikom in delivcem svetih skrivnosti se jim iz srca zahvaljujem za njihovo bratsko sodelovanje in razumevanje. Prosim za odpuščanje v nerodnostih in človeških slabostih!

Vaš nekdanji župnik Jožef Lap

sobota, 13. junij 2015

11. NEDELJA MED LETOM NEDELJA, 14. 6. 2015 Ezk 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

Naše življenje je običajno zelo bar-vito. Za nami so časi zelo uspešnega življenja, pa tudi trenutki, ko smo bili v dno duše ranjeni. Vidimo zelo srečno življenje v poklicu in podjetništvu, a tudi zelo žalostno in nesrečno življenje zaradi bolezni, po lastni ali tuji krivdi, zaradi izgube smisla življenja. Posebno boleče so življenjske rane, ki so narejene namerno, ki uničujejo, izkoriščajo, ali zaradi revščine, lakote, nasilja in vojne.
Zaradi izkušenj samih in zaradi njihove različne medijske obdelave, ljudje stalno nihajo med optimizmom in pesimizmom. Čutimo, da vse bolj izginja veselje do življenja, da je zmanjšana verska gotovost. Upravičeno bi nas morala skrbeti prihodnost župnij, kajti mlade generacije odhajajo. Glede Božjega kraljestva je Jezus popoln optimist. Kdor dobro pris-luhne analizi časa, kakor jo je v obdobju času svojega javnega delovanja za svojo dobo podal Jezus, se bo čudil optimizmu, ki ga izraža Jezus. Ali je Jezus tako slep in sveta ne pozna? Kaj je jedro njegovega sporočila?
Jezus postavlja pojem »Božje kralje-vanje« v središče svojega oznanjevanja in delovanja. S tem hoče izpostaviti gospodovanje Boga nad vso zgodovino. Ves svet je v »prihajanju«. To zasledimo pogosto v psalmih, kjer se ponavlja vzklik: »Bog je kralj«! Jezus sebe imenuje znanilca veselja. »Bog je Kralj«. Do cilja Jezusovega odrešilnega delovanja vodi podroben delovni načrt z osrednjim sporočilom: »Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je pribpribližalo. Spreobrnite se. Verujte evangeliju«. Jezusov evangelij lahko povzamemo v stavku: »Bog prihaja in je hkrati že tu!« To Bog uresničuje s svojo bližino, s svojo skrbečo roko, s sočutnim srcem, v odpuščajoči in osrečujoči Božji lju-bezni. 
»Božje kraljestvo« se razodeva med ljudmi kot sedanja in hkrati kot prihodnja dobrina. Priliki o posejanem semenu in o gorčičnem zrnu nakazujeta, da se rast začne tako rekoč avtomatično in vsaj v začetku ni odvisna od človekovega sodelovanja. Evangelij je osrečujoč in spodbuden. Božja beseda nas nagovarja  pogosto v poetični obliki kot je npr. Ezekijelovo (današnje 1.) berilo. Božja odre-šenjska dejavnost je temelj našega optimizma v zvezi z Božjim  kraljestvom. Optimizem ni izmišljotina ali sanjaštvo, ampak je utemeljen v razodetju. Navzven se kaže v zaupanju v Boga, ki kot vrtnar in kmetovalec skrbi za rast tudi takrat, ko vse spi. Bog dokazuje svojo ljubezen preko vsega cerkvenega leta. Kdor zares doživi veliki teden, so mu tudi binkošti razumljive. Kdor veruje v binkoštnega Duha, mu je tudi božična skrivnost blizu. Poslej bo šlo vse v dobro Božjega kraljevanja. Za vse pa velja zako-nitost gorčičnega zrna. V to pos-lanstvo vključuje tudi nas, da bi bili prinašalci optimizma v svet, kajti Božje kraljestvo je med nami.

dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN

NED 14. 6.             Mr 4,33
V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli posluša-ti.

PON 15. 6.             Mt 5,42
»Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.«

TOR 16. 6.             Mt 5,44
»Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo.«

SRE 17. 6.                    Mt 6,4
»Tako bo tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.«

ČET 18. 6.             Mt 6,14
»Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.«

PET 19. 6.             Mt 6,21
»Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.«

SOB 20. 6.             Mt 6,33
»Iščite najprej Božje kraljestvo in nje-govo pravičnost in vse to vam bo navrženo.«

IZVIRI

IZREDNO SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA


Bula Papeža Frančiška je več kot napo-ved izrednega svetega leta, ki se bo začelo na praznik Brezmadežnega spo-četja Device Marije (8. decembra 2015) in zaključilo na praznik Kristusa Kralja vesoljstva (20. november 2016). V buli bomo našli strnjeno vsebino starozaveznega in novozaveznega sporočila, ki razodeva nedoumljivo podobo usmiljenega Boga do človeka izvoljenega ljudstva in vseh ljudi z ene strani, z druge pa neposredno izkustvo neskončne Božje ljubezni, tolikokrat in na tako različne načine izpričane kot duhovno izkustvo Božje naklonjenosti.
Čeprav se dokument sklicuje na nekate-ra zunanja dogajanja, kot so 50. obletnica sklepa koncila, je pomembnejši razlog papeževega sporočila kričeče stanje v današnjem svetu. Z apostolom Pavlom doživljamo, da »stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov« in upa, da se bo »iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo poveličanih Božjih otrok«; zato tudi »mi, imamo prvine Duha, zdihujemo sami v sebi, ko pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa« (Rim 8,19-23). Pomembno je, da se Cerkev svetu razodene kot znamenje Božjega usmiljenja in njegove bližine, odpuščanja in sprave, novega upanja in življenja. Trpeča Cerkev trpi s trpečim človekom in človeštvom. Tudi sama je deležna Božjega usmiljenja, ki ga ozna-nja drugim.

OZNANILA

NEDELJA (14. 6.)

Danes je 11. NEDELJA
MED LETOM.
Prvo berilo: Ezk 17,22-24
Spev po berilu: Ps 92
*Odpev: DOBRO JE, GOSPOD,
DA TE SLAVIMO.
Drugo berilo: 2 Kor 5,6-10
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. SEME JE BOŽJA BESEDA, SEJALEC PA KRISTUS. VSAK, KDOR GA NAJDE, BO
OBSTAL NA VEKE. ALELUJA.
Evangelij: Mr 4,26-34

PONEDELJEK (15. 6.)
Berilo: 2 Kor 6,1-10
Spev po berilu: Ps 98
*Odpev: GOSPOD JE
NAZNANIL SVOJO ZMAGO.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Tvoja beseda je
svetilka mojim nogam in luč
na moji stezi.  ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,38-42
Večerna maša z večernicami bo
za duše v vicah.

TOREK (16. 6.)
Berilo: 2 Kor 8,1-9
Spev po berilu: Ps 146
*Odpev:  HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA!
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Novo zapoved vam dajem, govori Gospod: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. ALELUJA.
Evangelij:  Mt 5,43-48
Večerna maša bo združena
z večernicami.

SREDA (17. 6.)
Berilo: 2 Kor 9,6-11
Spev po berilu:  Ps 112
*Odpev: BLAGOR ČLOVEKU,
KI SE BOJI GOSPODA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj Oče ga ljubi in bova k njemu priš-la.ALELUJA.
Evangelij:  Mt 6,1-6.16-18

ČETRTEK (18. 6.)
Berilo: 2 Kor 11,1-11
Spev po berilu: Ps 111
*Odpev:   GOSPOD, TI SI
ZVEST IN PRAVIČEN.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Prejeli ste duha posi-novljenja, v katerem kličemo: Aba, Oče. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,7-15

PETEK (19. 6.)
Berilo: 2 Kor 11,18.21b-30
Spev po berilu: Ps 34
*Odpev: GOSPOD BO REŠIL
PRAVIČNE.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA.  Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kral-jestvo. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,19-23

SOBOTA (20. 6.)
Berilo: 2 Kor 12,1-10
Spev po berilu:  Ps 34
*Odpev: OKUSITE IN SPOZNAJTE, KAKO DOBER JE GOSPOD.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA.Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod, kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,24-34

AKTUALNO

ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE


Letos bo že 47. romanje bolnikov, invali-dov in ostarelih na Brezje in to v soboto, 20. junija 2015. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Ob 9. uri priprava na sve-to mašo, ob 10h glavna romarska maša na trgu in popoldne ob 14h večernice s pet-imi litanijami.
Pri nas se javite za to romanje v kiosku.


MAŠA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA

V sredo, 17. junija, ob 17h bo sveta maša malteškega konzulata. Mašo bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji in pridigal ljubljanski nadškof in metropolit.


ROMANJE MLADIH NA BREZJE bo letos v noči iz 26. na 27. junij 2015, ki bo potekalo od župnijske cerkve sv. Vida v Ljubljani do Brezij. Letošnjo pot bo zaznamovala tema »Čisti gledajo Boga«. Začetek romanja bo v petek ob 20h, postanek in molitev ob 1h v Kranju in ob 7h bo somaševanje na Brezjah, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar.

torek, 9. junij 2015

10. NEDELJA MED LETOM NEDELJA, 7. 6. 20151 Mz 3,9-15; 2 Kor 4,13-5,1; Mr 3,20-35

Evangelij današnje nedelje je za nas velik izziv. Jezus uporablja besede, ki jih sicer ni uporabljal, npr. satan, razdeljenost, ropanje… Njegove besede nas navajajo na misel, da zavrača družino, iz katere izhaja. Vprašujemo se:  Zakaj nam vse to pripoveduje? Kaj je Njegovo bistveno sporočilo?
Opisani dogodek sestoji iz dveh delov. Najprej je opisano Jezusovo soočenje z verskimi voditelji naroda, ki so prišli iz Jeruzalema. Trdijo, da naj bi oznanjal v imenu Beelcebula, torej da je v bistvo obseden s hudičem. Drugi del evangelija poroča, da stojijo pred vrati Jezu-sova mati in ožji sorodniki ter se želijo srečati z njim. Radi bi ga odvedli v Nazaret. Poskušajmo dognati, ali sta oba dela vendarle medsebojno povezana in kaj nam hočeta obe poroporočili povedati?
Jezus se je večkrat srečal s pismou-ki. Tokrat ga obdolžujejo, da s satanom  izganja hude duhove. Trditev je smešna. Kaže predvsem na nemoč pismoukov, ko se soočajo z Jezusom. Slišali so veliko o njem, o njegovi govorih, ozdravljenjih… Med njimi je mogoče čutiti njihovo negotovost in nevednost. Spraševali so se, kdo je tu pred njimi? Strah jih je in negotovi so. Jezusov odgovor je zaradi svoje notranje logike neverjetno učinkovit in jih še bolj zmede. Vprašanje: »Kako naj Satan sam sebe izganja?« v bistvu pomeni: »Kako naj bi jaz ljudi osvobajal izpod oblasti satana, če naj bi bil jaz sam omrežen z njim? Satan, v sebi razdeljen, ne more škodovati ali se Bogu upirati. Podobno velja tudi za vsako kraljestvo, družino, posameznika. Izhajajoč iz tega Jezus zaključuje: Človek se mora vsak dan sam odločati – za Boga in s tem za dobro ali za satana in s tem za slabo. Samo kdor se odloči za Boga in se postavi po robu slabemu, bo lahko normalno živel. Zato nihče ne more večno odklanjati Božjega odpuščanja. S tem bi se postavil proti Bogu in njegovi volji. Bog pa vedno človeku pušča svobodo in spoštuje človekovo odločitev.
Za sv Ignacija Loyolskega je v duhovnih vajah najvažnejša tista odločitev, ki jo človek napravi sam in si jo vsak dan znova kliče v spomin. To je odločitev o veri, ko postane Božja volja najpomembnejše merilo delovanja.
O tem je govoril na tem srečanju Jezus z učitelji postave. Najpomembneje mu je, da spolnimo Očetovo voljo. Tako pomembno, kot je za telo hrana.  
Poglejmo drugi del tega dogodka: Marija in drugi Jezusovi  domači slišijo, kako Jezus odgovori na njihovo željo: »Kdor izpolni Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.« Tako Jezus razširi okvir za svoj nauk.  Ni samo On poklican izpolnjevati Očetovo voljo, ampak vsak človek. Kdor se mu v tem pridruži, ta je resnično »sorodnik«, del nove Jezusove družine, Cerkve.  

dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
NED 7. 6.                    Mr 3,35
»Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.«

PON 8. 6.              Mt 5,8
Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.

TOR 9. 6.            Mt 5,16
»Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

SRE 10. 6.             Mt 5,17
»Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, temveč dopolnit sem jih prišel.«

ČET 11. 6.            Mt 5,24
»Pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar.«

PET 12. 6.                    Jn 19,35
Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali.

SOB 13. 6.                2 Kor 5,15
Za vse je Kristus umrl, da bi tisti, ki živijo ne živeli več sebi, ampak nje-mu, ki je zanje umrl in vstal.

IZVIRI

OBNOVITEV POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU

Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Zato je najprimernejši čas za posvetitev ali obnovitev posvetitve obema Srcema. Vsi smo povabljeni kot posamezniki ali skupine in župnije, da se na to dejanje posvetitve tudi primerno pripravimo. Letos je ta posvetitev še posebej pomembna. Čez eno leto nas bo obis-kal kip Marije Romarice iz Fatime. Večina se še dobro spominja, koliko milosti je bilo podeljeno našemu narodu v času prvega obis-ka tega Marijinega kipa v letu 1997. Vemo, da je dobra duhovna priprava na take dogodke izrednega pomena. Imamo kar nekaj tovrstne literature, ki nam bo v pomoč. Skupno posvetitev bomo letos obnovili v cerkvi svete Marije Vnebovzete v Turnišču, kjer bo tudi vseslovensko letno srečanje posvečenih obema Srcema na praznik Marijinega Srca, v soboto 13. junija.
Bližamo se torej stoti obletnici Fatimskih dogodkov, ki so bili v letih 1916 in 1917. Na stoto obletnico prikazovanj v Fatimi nas je med drugimi opozoril zaslužni papež Benedikt XVI., ko je ob obisku Fatime v maju 2010 izjavil: »Naj sedem let, ki nas loči do stote obletnice prikazovanj naše Gospe, pomaga do zmage njenega brezmadežnega Srca.« Marija si je izbrala prav Fatimo kot poseben kraj Božje milosti. Drugi narodi Evrope se že pripravljajo na to obletnico. Tudi v Sloveniji bo ta obisk nekaj posebnega, saj bo obenem tudi blagoslov za katoliški dan družin, ki ga Cerkev na Slovenskem pripravlja za prihodnje leto. Pripravo bomo začeli letos v jeseni in ta shod družin bo v ospredju naših prizadevanj. Marijo pa želimo povezati z družinami in jo povabiti, da bi vstopila vanje.

OZNANILA

NEDELJA (7. 6.)
Danes je 10. NEDELJA MED
LETOM.

Prvo berilo: 1 Mz 3,9-15
Spev po berilu: Ps 130
*Odpev: PRI GOSPODU JE
DOBROTA, PRI NJEM JE
OBILJE REŠITVE.
Drugo berilo: 2 Kor 4,13-5,1
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. ZDAJ BO VLADAR TEGA SVETA IZGNAN, GOVORI GOSPOD, IN KO BOM POVZDIGNJEN Z ZEMLJE, BOM VSE PRITEGNIL K SEBI. ALELUJA.
Evangelij: Mr 3,20-35

PONEDELJEK (8. 6.)
Berilo: 2 Kor 1,1-7
Spev po berilu: Ps 33
*Odpev: OKUSITE IN SPOZNAJTE, KAKO DOBER JE GOSPOD.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je
veliko. ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,1-12
Večerna maša je za duše v vicah.

TOREK (9. 6.)
Berilo: 2 Kor 1,18-22
Spev po berilu: Ps 118
*Odpev:  GOSPOD, DOBROTLJIVO POGLEJ NA NAS.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša
dobra dela in slavili vašega Očeta. ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,13-16
Večerna maša je združena z
večernicami.

SREDA (10. 6.)
Berilo:  2 Kor 3,4-11
Spev po berilu: Ps 98
*Odpev: SVET SI, GOSPOD,
NAŠ BOG.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Svojih steza Gospod,
me uči. Vodi me v svoji resnici.
ALELUJA.
Evangelij:  Mt 5,17-19

ČETRTEK (11. 6.)
Berilo: 2 Kor 3,15-18;4,1.3-6
Spev po berilu: Ps 84
*Odpev:  BOŽJE SLAVE BO
POLNA VSA ZEMLJA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Novo zapoved vam dam, govori Gospod, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,20-26

PETEK (12. 6.)
SRCE JEZUSOVO

Prvo berilo: Oz 11,1.3-4.8c-9
Spev po berilu: Ps Iz 12
*Odpev: ZAJEMITE VODO IZ
STUDENCEV ODREŠENJA.
Drugo berilo: Ef 3,8-12.14-19
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Vzemite nase moj jarem, govori Gospod, in učite se od mene,
ker sem krotak in v srcu ponižen.
ALELUJA.
Evangelij: Jn 19,31-37

SOBOTA (13. 6.)
SRCE MARIJINO

Berilo: 2 Kor 5,14-21
Spev po berilu:  Ps 103
*Odpev: USMILJEN IN
MILOSTLJIV JE GOSPOD.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Gospod, nagni mi srce k tvojim odredbam; podari mi svojo postavo. ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,33-37

AKTUALNO

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE


Splošni: Da bi bili priseljenci in begunci sprejeti in spoštovani v deželah, kamor pridejo.
Za evangelizacijo: Da bi osebno srečanje z Jezusom v mnogih mladih ljudeh vzbudilo željo po darovanju svojega živ-ljenja v duhovniškem ali Bogu posveče-nem življenju.
Slovenski: Da bi mladi v naši domovini dosegli potrebno izobrazbo in zaposlitev ter se nekateri odločili tudi za duhovni poklic.


LETOŠNJI NOVOMAŠNIKI NADŠKOFIJE LJUBLJANA

Blaž DOBRAVEC, rojen 4. aprila 1986 iz župnije Bloke.
Aljaž KRAŠEVEC, rojen 20. septembra 1989 iz župnije Sveta Trojica nad Cerk-nico.
Gašper MAUKO, rojen 9. oktobra 1989 iz župnije Radovljica.
Peter MOŽINA, rojen 18. oktobra 1983 iz župnije Matenja vas.
Boris ROZMAN, rojen 23. marca 1973 iz župnije Sora.
Andrej BROZOVIČ, rojen 24. marca 1979 iz župnije Ljubljana Rakovnik.

Mašniško posvečenje bo v ljubljanski stolnici v soboto, 27. junija ob 9. uri.
Molimo za novomašnike!