sobota, 26. marec 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 27. 3. 2022–3. 4. 2022

4. POSTNA NEDELJA 

 V četrtek, 17. marca, je bila v SNG Opera in balet premiera opere Charlesa-Françoisa Gounoda (1818–1893) Faust. Flamski režiser Franc Van Laecke je imel namen predstaviti brezčasno zgodbo o Mefistu, Satanu, ki skozi celotno predstavo preži na Margareto, da bi izkoristil vsako njeno stisko in napako, ki bi iz nje izhajala, jo napadel, pograbil njeno dušo in jo odvedel v pekel. 

V arhetipski zgodbi, povzeti po Goethejevi (1749–1832) pesnitvi, ves čas poteka boj med svetlobo in temo. »V nas sta dva pola, ki se ves čas borita drug z drugim, dobro in slabo, svetloba in tema,« pravi režiser. 

Izvirna scenografija in kostumografija, odličen belgijski dirigent ter vrhunska pevska zasedba bodo gledalcem ponudili obilo estetskih užitkov. Kaj pa sporočilo, o katerem je govoril režiser? Poslušalec bo znova, kot že neštetokrat, ugotovil, da je ujet v brezčasen boj med dobrim in zlim, v nikoli do konca premagan dualizem, ki tiči v t. i. naravni religioznosti. 

Težko se vživim v Goetheja, ki je zrasel v krščanskem okolju, a je strmoglavil daleč nazaj v antagonizme grških bogov, ki so bili preslikava človekove neodrešene notranje razdvojenosti. Kdo ve, ali je Goethe pomislil na Platona (427–347 pr. Kr.), ki je zavrgel grško mitologijo in se po milosti dokopal do edine resničnosti – do Dobrega. 

Tudi Platon je utiral pot Kristusu, da je lahko nekaj stoletij pozneje sv. Pavel zapisal, kar nam oznanja današnje drugo berilo: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. 

Glejte, nastalo je novo« (2 Kor 5,17). V Kristusu je bil izvršen preboj iz na videz brezčasnega boja med svetlobo in temo. »Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če hodimo v luči, smo med seboj združeni« (1 Jn 1,5–6). 

Milan Knep 

POSTNI GOVORI NAŠIH ŠKOFOV 

Nekaj misli iz nagovora nadškofa msgr. Stanislava Zoreta na tretjo postno nedeljo: 

Zelo zanimivo bi bilo, če bi vsak od nas razodel, kakšna je njegova podoba Boga. Kakšnega Boga nosiš v svojih mislih in predstavah? Kakšen je Bog tvojih molitev in prošenj? Zakaj je to tako zelo pomembno? Ker mislim, da je človekova pot, kristjanova pot skozi življenje, prečiščevanje podobe Boga in obenem tudi prečiščevanje odnosa z Bogom. Današnja Božja beseda nas na izrazit način vabi k temu, naj prečistimo podobo Boga, ki jo nosimo v srcu in ki jo živimo v svojih molitvah. 

V evangeliju smo slišali večkrat poudarjeno Jezusovo besedo: Spreobrnite se! To pomeni, da besede, ki jih slišimo, preberemo in o njih premišljujemo, da dobijo vsebino, postanejo nekaj konkretnega v mojem življenju. Strokovnjaki pravijo, da bi morali Jezusove besede prevesti drugače. Ne: spreobrnite se, ampak: spremenite svoje mišljenje! Spremenite svoje mišljenje, kakor ga je moral spremeniti Mojzes pred Bogom v puščavi. In kakšen je ta Bog! To ni odmaknjeni Bog, ki bi sam sebi zadoščal. Naš Bog vedno znova stopa na nek način iz samega sebe in vstopa v našo človeško zgodovino, v naše človeško življenje, zato da nas osvobodi. 

Naš Bog je Bog, ki vidi, ki sliši, ki pozna vsakega izmed nas. Naš Bog vidi tvojo stisko, naš Bog sliši tvoje vpitje, pa čeprav vpije samo srce, morda ječi duša in ni nobene besede. Naš Bog sliši, pozna tvoje življenje in ve, kaj doživljaš. In kakor takrat v Egiptu tudi danes stopa dol, da bi nam prinesel svobodo, osvoboditev. Če imamo pred očmi takšnega Boga, potem je v resnici nujno, da odstranimo iz svojega razmišljanja o Bogu vsakršno sled Boga, ki je maščevalec, ki uporabi nasilje za to, da bi ljudi spravil k pameti. /Ko je Mojzes stopil h gorečemu grmu, v katerem se mu je razodel živi Bog, si je moral sezuti sandale z nog./ 

Sandali so bili na Mojzesu nekaj mrtvega, narejeni iz kože mrtvih živali. In to mrtvo mora Mojzes odložiti, da bo mogel priti v življenje, ki mu ga daje Bog. Kaj je v nas mrtvega? Ne čevlji, ne sandali, ampak kaj je mrtvega v duši? Kako je z našim upanjem: ga imamo, ali je ohromljeno? Kako je z našo ljubeznijo: je živa ali hira? 

Kakšna je naša vera, kakšni so naši odnosi? Smo mi morda koga izmed bližnjih pokopali in se ne menimo več zanj? To mrtvo moramo v tem postu tudi mi odložiti, da bi mogli vstopiti v srečanje z živim Bogom. Povabim vas, da z veliko iskrenostjo prosimo Boga: okoplji to mojo nerodovitno smokvo, okoplji to staro izsušeno drevo moje duše, pognoji ga s svojo bližino, s svojo ljubeznijo; pognoji ga, da bo spet ozelenelo in da bo dajalo sadove. 

Da bomo postali, kakor pravi psalm, kakor drevo, ki raste ob potokih voda in ki daje sad ob svojem času in mu listje ne ovene. Gospod, okoplji in pognoji, da bomo mogli doživeti svobodo tvoje bližine, tvojega obličja in vstati v veliko noč! 

 STOLNICA – NAŠ DOM 

Freske v kapelah – kapela svete Marije Magdalene 

Bistvo Magdaleninega življenja posnemata dve personifikaciji, naslikani na obeh straneh loka ob


vstopu v kapelo. Žena, ogrnjena v belo, s srcem in kadilnico v rokah, predstavlja molitev. Srečali smo jo že v kapeli Sv. Trojice, le da je tam naslikana na oboku v dekorativni kartuši (v paru z Božjo milostjo) in je podrobno opisana v TBB št. 2174. Nasproti nje stoji v niši naslikana upodobitev Pokore (Paenitentia). 

Ta prikazuje ženo izmučenega obraza, oblečeno v raševino, ki se oklepa križa, stoji na trnju, v roki pa drži bič. Ripa pravi, da »raševina pomeni, da mora spokornik živeti daleč od užitkov in ne sme streči mesu. Disciplina je vzgajanje samega sebe, križ pa je potrpežljivost, zaradi povezanosti, ki jo spokornik vzpostavi s samim Kristusom.« Izraz pokora ima več pomenov. Najprej pomeni posamezna dejanja, npr. post, molitev, molk, vdano prenašanje trpljenja, razna dobra dela ipd. 

Pomeni pa tudi notranje razpoloženje, krepost, da lahko z veseljem opravljamo spokorna dela. Pokora je v svojem bistvu spreobrnjenje, spreobračanje, duhovna prenova, obrat človeka od ničevosti in obrnitev k Bogu. Osvobaja nas ozkosti in omejenosti našega jaza in nas vodi v širino novega, resničnega prijateljstva z Bogom. 

Koristnost pokore se kaže v tem, da nam pomaga do notranje svobode; nas varuje grehov; dviga duha od zemeljskih minljivih dobrin in ga usmerja k trajnim duhovnim vrednotam; z njo postajamo podobni Kristusu. Vedno pa moramo biti pozorni na to, da pokora, ki sicer spada k bistvu krščanskega življenja, ni cilj, ampak sredstvo. Krščanska svetost ni v pokori in žrtvi, temveč v nesebični ljubezni do Boga. Samo ljubezen je tista, ki daje pokori svoj smisel in vrednost. Ne rešuje pokora, ampak ljubezen. 

DOGODKI PRED NAMI 

• V petek, 1. 4., bodo zvečer križev pot pripravili in vodili člani ŽPS. Lepo vabljeni! 

GODOVI IN PRAZNIKI 

• Nedelja, 27. 3.: 4. postna nedelja 

• Ponedeljek, 28. 3.: sv. Milada Praška, devica

 • Torek, 29. 3.: sv. Bertold, redovni ustanovitelj 

• Sreda, 30. 3.: sv. Janez Klimak, opat 

• Četrtek, 31. 3.: sv. Gvido (Vido), opat 

• Petek, 1. 4.: sv. Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec 

• Sobota, 2. 4.: sv. Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj 

• Nedelja, 3. 4.: 5. postna nedelja 

POSTNI GOVORI NAŠIH ŠKOFOV V STOLNICI

 na postne nedelje ob 16.00:

 27. 3.: škof Anton Jamnik 

3. 4.: škof Anton Jamnik Lepo vabljeni!

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30 !Lepo vabljeni

Vsi, ki doslej zaradi pogoja PCT niste mogli v stolnico, lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite!

Dobrodošli!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 

sobota, 19. marec 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 20. 3. 2022-27. 3. 2022

3. POSTNA NEDELJA

Pred gorečim grmom, o njem pripove­duje današnje prvo berilo, je Bog Moj­zesu razodel svoje ime: »Jaz sem, ki sem.« Njegovo vprašanje je tudi naše: kdo je ta, ki ga kličemo, prosimo in iščemo. Če naj ta, ki se nam skrivno­stno razodeva, sliši milijone klicev, ki se ob istem trenutku obračajo nanj, ne more imeti kraja in časa. Bivati mora na način, da obsega vse in je obenem pri vsakem bolj neposredno, kot je kdor koli blizu samemu sebi. Morda tej trditvi ne boste ugovarjali, se boste pa vprašali, čemu ta razlaga služi, ali ima ta »visoka teologija« kak praktičen pomen. Odkrili ga bomo v današnjem evangeliju, kjer množica ljudi razpravlja o krivdi Galilejcev, ki jih je pokončal Pilat. Tehtali so grehe umrlih Galilejcev in grehe osemnaj­stih, na katere se je podrl stolp v Siloi in jih ubil. Jezus jim je dal vedeti, da nihče ne more dati prave ocene o teži krivde kogar koli. Duša drugega nam je trajno nedostopna, zato naj se ne ukvarjamo s tujimi grehi, marveč s svojimi. Po Jezusovih besedah naj bo naša prednostna skrb lastno spreobr­njenje.

Ker nam je duša bližnjega skrita, z njim ne moremo upravljati. Hvala Bogu. Kaj vse bi potem počeli drug z drugim. Če bi nam bil Bog dostopen drugače kot skozi skrivnost, bi mu za­čeli ukazovati. To je značilnost magi­je in vedeževanja. Boga, Stvarnika in Odrešenika, ne more zaobseči nobe­ne naša predstava. Kot Mojzesu naj bo tudi nam dovolj vera, da je. O njem je sv. Maksim Spoznavalec zapisal: »Eno (Bog) je nadbrezpočelno in nadbitnostno Dobro. Izmika se vsakemu umevanju umevajočih (bitij) in neskončno presega vsako spoznanje (izmed) vseh spoznanj. Nima ne začetka, ne konca, a predhaja nastanku bivajočih stvari. Nič ustvarjenega nima v posesti svoje­ga obstoja.«           

Milan Knep

Nekaj misli iz nagovora pomožnega škofa dr. Franca Šuštarja na drugo po­stno nedeljo:

Danes želimo premišljevati o sinodalni spodbudi Hoditi skupaj. To seveda pomeni najprej hoditi sku­paj s troedinim Bogom; nato hodi­ti skupaj z brati in sestrami v veri; potem pa tudi hoditi skupaj z vsemi ljudmi dobre volje, ki so verni in ne­verni, prijateljski ali pa celo naspro­tni. O tem, kako to prav storiti, nam govori Božja beseda.

V  prvem berilu srečamo očaka Abrahama, »očeta vere«. Na Božjo pobudo je zapustil svoj kraj in deže­lo, da je sledil Božjemu klicu. Tako mu je verjel, da je vse stavil nanj in upal na izpolnitev obljube. Hodil je skupaj z Bogom in po njegovih po­budah. Po dolgi poti in mnogih pre­izkušnjah sta z Bogom naredila za­vezo, pogodbo.


V postnem času se želimo kristja­ni zavedati svojih zavez, pogodb in obljub. Tako kot je bila Abrahamova zaveza z Bogom temelj za izraelski narod, tako je za vsakega kristjana temeljna zaveza z Bogom sveti krst. Sveti krst je osnova in podlaga za vse druge darove, ki jih Bog name­nja človeku; skrivnost svetega krsta človeka spremlja v večnost. Marsik­do je na to čisto pozabil, zato je prav, da nas postni čas na to spomni.


Tudi evangelij govori o skupni poti. V njem vidimo apostole v situaci­ji, ko potrebujejo močno podporo v veri, saj so postajali malodušni; potrebovali so močno spodbudo in utrditev v veri. Jezus jih je zato po­vabil na goro Tabor, kjer se je pred njimi spremenil in jim pokazal svo­jo pravo podobo Božjega Sina.


Vse to, kar so doživeli apostoli z Je­zusom na gori Tabor, vsebuje tudi skrivnost krsta. Marsikdaj je člo­vek malodušen zaradi vsakdanjega napora in pozablja na velike oblju­be, ki jih je doživel. Zato je dobro, da večkrat obnovimo temelje naše vere in krščanskega življenja v kr­stu. Poudarimo samo štiri take te­meljne stvari, ki naj nas vedno raz­veselijo in obnovijo naše zaupanje:


V zavezi z Bogom nismo sami: tako kot je spremljal in blagoslavljal Abrahama, tako kot je Jezus čutil s svojimi učenci, tudi mi hodimo v zavesti, da nas Gospod spremlja in pozna. Tudi za nas je določil pot bla­goslova.

·         Pri krstu smo postali Božji otro­ci, maziljeni s Svetim Duhom. Prav je, da te svoje odličnosti nikoli ne pozabimo in ne zapravimo. Nika­kor nismo neke izgubljene sirote v mračnem svetu, saj imamo Očeta, ki nas pozna in spremlja. V tej goto­vosti ni prostora za obup.

·         Pri krstu smo postali dediči ne­bes. Podarjena nam je obljubljena dežela, podarjena so nam nebesa, ki jih je Jezus pokazal ob spremenitvi svojim apostolom. To ni neka pripo­vedka za tolažbo v stiski, to je cilj, ki so ga mnogi dosegli in za katere­ga se odločamo tudi mi.

·         Srečo svoje izvolitve in potovanja z Bogom želimo deliti tudi z dru­gimi ljudmi. Ko potujemo skupaj v življenju s tolikimi ljudmi, soro­dniki, sosedi, sodelavci, z ljudmi iz našega vsakdanjika, naredimo vse, da bi tudi oni stopili v to skrivnost Božjega življenja, ki vodi v nebesa.

Kot že rečeno, imamo v naši kapeli Ma­rije Magdalene na freskah upodobljeno zgodbo treh žena, treh Marij. Zmota, da so jih enačili, se je začela z velikonočnim nagovorom papeža Gregorja Velikega leta 591, v katerem je brezimno spokorjeno grešnico iz evangelija po Luku (7,37) postavil ob bok Mariji iz Betanije (Lk 10,38-42) in Mariji Magdaleni, ki jo je Jezus ozdravil sedmih hudih duhov (Lk 8,1), kot da bi šlo za eno in isto žen­sko. Danes vemo, da gre za tri različne osebe. Tako naša prva dva prizora, ki smo ju že opisali, prikazujeta prvi dve, ostali prizori pa se nanašajo na »pra­vo« Marijo Magdaleno, pričo Gospodo­vega vstajenja.

V prvi luneti pod obokom jo tako vidimo presenečeno, s sklenjenimi rokami, ob odprtem grobu
(sarkofagu) z angelom, ki ji sporoča, da je Gospod vstal; v prizoru na naspro­tni strani pa vidimo vstalega Jezusa kot vrtnarja z lopato in klobukom, k njegovim nogam pa se sklanja Marija Magdalena, potem ko se ji da prepoznati.

Na oboku kapele vidimo, zelo po­dobno kakor pri Barbari, kako an­geli na oblaku Marijo Magdaleno pospremijo v nebo, angel na robu prizora pa drži alabastrno posodi­co. Ob dveh nedefiniranih doprsjih žena (mlajše, razoglave in starejše z

oglavnico) vidimo spokorne simbo­le, prav tako kot ob putih, ki spre­mljajo prizore na slavoloku kapele: tisti v osrednjem polju se naslanja na lobanjo in si s prtičem briše sol­ze, krajna dva pa nosita bič in puščavniške zeli.

•Nedelja, 20. 3.: 3. postna nedelja

•Ponedeljek, 21. 3.: sv. Serapion, škof, mučenec

•Torek, 22. 3.: sv. Lea, spokornica

•Sreda, 23. 3.: .sv. Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof

•Četrtek, 24. 3.: sv. Katarina Švedska, redovnica

Petek, 25. 3.: Marijino oznanjenje, slovesni praznik

•Sobota, 26. 3.: sv. Evgenija, mučenka

•Nedelja, 27. 3.: 4. postna nedelja

na postne nedelje ob 16.00:

20. 3.: nadškof Stanislav Zore

27. 3.: škof Anton Jamnik

3. 4.: škof Anton Jamnik

Lepo vabljeni!

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30 !Lepo vabljeni

Vsi, ki doslej zaradi pogoja PCT niste mogli v stolnico, lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite!

Dobrodošli!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

sobota, 12. marec 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 13. 3. 2022–20. 3. 2022

 2. POSTNA NEDELJA 

V dneh, ko skuša Rusija zasesti Ukrajino, smo nemalo v zadregi, kako naj razumemo današnje prvo berilo: Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura na Kaldejskem, da bi ti dal to deželo v posest. Tisti dan je Gospod sklenil z Abrahamom zavezo in rekel: 'Tvojemu potomstvu dajem to deželo od Egiptovske reke do vélike reke, reke Evfrat.' Ta dogodek spada v čas okoli 1850 let pr. Kr. Veliko Judov svojo štiritisočletno zgodovino razume v sekularnem in nacionalnem smislu. Trdijo, da imajo po Božji volji zgodovinsko pravico do skoraj celotnega Levanta. Vsako vojno, s katero želijo obdržati ozemeljsko posest, imajo za sveto vojno. Takšen metafizični mesianizem, značilen za judovske zelote in nacionaliste, obvladuje tudi zavest mnogih Rusov. Sekularni Judje in Rusi, ki se imajo obenem za pripadnike svojih verskih skupnosti, prezrejo drugo prvino Božjega nagovora Abrahamu. 

Poudarek namreč ni na posesti ozemlja, marveč na zavezi z Bogom. Pozabljajo, da na območju Levanta niso obstali zaradi ozemlja, ki si ga po bož je lastijo, ampak zaradi vere. V uvodu v slovenski standardni prevod Svetega pisma beremo, da so skozi tisočletja v Levantu propadle vse poganske civilizacije in religije, čeprav so bile ozemeljsko in vojaško večje in močnejše. Bog se je namreč razodel samo Judom, samo z njimi je sklenil zavezo, samo oni so poznali vero v enega in edinega Boga. K temu sv. Pavel danes dodaja: Naša domovina je v nebesih. To je paradoks vere: domovino prednostno branimo z neomajno vero v Boga Očeta. Kajti vsak, ki te vere nima, postopoma izgublja sebe, svojo kulturo in nazadnje tudi zemeljsko posest. Prvih 300 let so bili kristjani brez ozemlja, pa so se vendar razširili med vse narode. Milan Knep

STOLNICA – NAŠ DOM 

Freske v kapelah – kapela svete Marije MagdaleneNasproti kapele svete Barbare stoji kapela sv. Marije Magdalene. Izročilo vidi v njej dva lika, dve podobi: Lazarjevo in Martino sestro ter spokorjeno javno grešnico; obe likovna umetnost na splošno istoveti. Prizori iz njenega življenja so vzeti iz Svetega pisma oz. evangelijev. Na spodnji desni sliki jo tako najprej vidimo v domači hiši v Betaniji, kako sedi ob Jezusovih nogah in ga z rokami, prekrižanimi na prsih, vdano posluša. Njena sestra Marta se jima pridruži (v ozadju se skozi odprta vrata vidi kuhinja, kjer pripravlja hrano za gosta) ter očitajoče in zviška kaže na Marijo, češ, Gospod, zakaj mi vendar ne pomaga ... Jezus pa ji z visoko dvignjeno desnico razlaga, da si je Marija izbrala boljši del. Zanimiva je dokaj bogata notranjost hiše: prostorna kuhinja z odprtim zidanim ognjiščem in kotlom nad ognjem in soba, ki je okrašena s stebri; tu je večja miza pokrita s prtom, na njej je napol odkrit kup krožnikov, Jezus pa sedi za mizo na stolu z blazino. Prizor na levi pa se odvija v še bolj bogati hiši (arkadno stebrišče, mize so polne ljudi, služabnik prinaša jedila) farizeja Simona. Tudi tu Jezus sedi za mizo, na stolu z visokim naslonjalom, Marija pa mu na kolenih in sklonjena s solzami moči noge, jih briše z lasmi in mazili z oljem iz alabastrne posodice poleg sebe. Jezus jo opazuje, z desnico pa zaustavlja Simona, ki želi temu oporekati.


 

DOGODKI PRED NAMI

• V petek, 18. 3., bodo zvečer križev pot pripravili in vodili člani ŽPS. Lepo vabljeni!
• V soboto, 19. 3., na slovesni praznik svetega Jožefa, bodo svete maše kot običajno.

GODOVI IN PRAZNIKI

• Nedelja, 13. 3.: 2. postna nedelja
• Ponedeljek, 14. 3.: sv. Matilda, kraljica
• Torek, 15. 3.: sv. Ludovika de Marillac, redovnica
• Sreda, 16. 3.: b. sl. Danijel Halas, duhovnik, mučenec
• Četrtek, 17. 3.: sv. Jedert, devica, opatinja
• Petek,18. 3.: b. sl. Vendelin Vošnjak, redovnik
Sobota, 19. 3.: sv. Jožef, Jezusov rednik
Nedelja, 20. 3.: 3. postna nedelja  

POSTNI GOVORI NAŠIH ŠKOFOV V STOLNICI

na postne nedelje ob 16.00:

13.3.:    škof Franc Šuštar

20.3.:    nadškof Stanislav Zore

27.3.:    škof Anton Jamnik

3.4.:      škof Anton Jamnik

Lepo vabljeni!

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30 !Lepo vabljeni

Vsi, ki doslej zaradi pogoja PCT niste mogli v stolnico, lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite!

Dobrodošli!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 

sobota, 5. marec 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 6. 3. 2022-13. 3. 2022

Kadar evangelij govori o ljubezni, prisluhnemo, kadar govori o od­povedi, se obrnemo stran. Prav ta vzorec se lahko ponovi tudi letos na začetku postnega časa. Jezusov boj s skušnjavcem, ki mu ponuja kruh, čast, ugodje in oblast, nas pri­tegne, ker ima dramski lok, a nanj pozabimo takoj, ko naj bi se z njim poistovetili. Kakršna koli radikal­nost v boju s skušnjavami se nam ne zdi nujna. Predpostavljamo, da lahko normalno živimo tudi brez odločnega upiranja skušnjavam. 

Eden največjih cerkvenih učite­ljev, sv. Maksim Izpovedovalec (580-662), se je podobno kot Jezus z vso močjo zoperstavil pomehkuženosti. Njegove besede so verodo­stojne, potrjene z življenjem. Bil je potomec plemiške družine iz Konstantinopla in tajnik cesarja Heraklija. Brezkompromisno je zagovarjal kalcedonski koncil (451) o dveh naravah v Kristusu, s čimer je bil ohranjen evangeljski nauk o od­rešenju. 

Umrl je v izgnanstvu, na Kavkazu, potem ko so mu odrezali jezik in desno roko. Sv. Maksim piše: Kraljestvo Boga Očeta se udejanja le v tistih, ki so od­ložili naravno duševno in telesno ži­vljenje in prejeli življenje Duha. Kajti tisti človek, ki se ne osvobodi strastne navezanosti na snovne stvari, bo vedno deležen stiske, saj se po svojem svo­bodnem preudarku spreminja skupaj s stvarmi, ki se spreminjajo skladno s svojo naravo. 

Kdor pa pride v Kristu­sa, ne bo več občutil snovnega spremi­njanja. Osvobojen bo snovnih strasti, sprevrženosti in zmešnjave stvari. V strastni navezanosti na snovne stva­ri boste imeli stiske, ki jih povzročajo nenehne spremembe, ki sledijo druga drugi (prim. Filokalija, Druga stoti­ca 92, 95).

Milan Knep

Postne spodbude in molitev za mir. Prepričan sem, da bo tudi v leto­šnjem postnem času vsak izmed vas našel dovolj možnosti in spodbud, kako naj intenzivno in poglobljeno preživi čas priprave na velikonočne praznike. Znova pa vas vabim, da se pridružite tudi naši skupni molitvi v stolnici.

   V postu bomo molili in premišlje­vali križev pot vsak petek ob 8.30 ter po večerni sveti maši ob 18.30, ob nedeljah pa ob 15.30.

   Skupna molitev rožnega venca je vsak dan ob 8.30 (v postu od pone­deljka do četrtka) ter pred večerno sveto mašo ob 18.00. • Molitev večernic imamo združe­no s sveto mašo ob ponedeljkih in torkih, ob sobotah (razen na prvo soboto v mesecu) ob 8.30 pa je mo­litev hvalnic s kanoniki v koru.

Vse molivce, zlasti rožnega venca, prosim, da v teh težkih časih v molitev vključite tudi prošnjo za mir v Ukraji­ni in drugod po svetu.

V pomoč naj vam bosta tudi obe na­pisani molitvi.

POSTNA MOLITEV

Dobri Oče! Vse nas vabiš k vztrajnosti

v dobrem. Oblikuj nas, Gospod, in naj se ti pustimo oblikovati, da bo Tvoja ljubezen v nas. Da bomo znali opaziti stisko, pristopiti in deliti z ubogimi. Blagoslovi, Oče, naše poti in vse, ki se trudijo za druge, jih razveseljujejo v težkih trenutkih. Vsem nam pomagaj, ko zaidemo na stranpoti neiskrenosti, brezbrižnosti

in zasvojenosti. Vodi nas po poti dobrote, veselja in solidarnosti z bližjimi. Amen.

Dobri Bog,

ko spremljamo novice o napredovanju vojne v Ukrajini, Te prosimo za varnost in zaščito njenih prebivalcev in mir v njihovi državi.

Odpri svetovnim voditeljem oči, da bodo spoznali, da je svet naš skupni dom, v katerem smo vsi bratje in sestre, se odvrnili od vojne ter našli mirno rešitev.

Prosimo te za vse, ki trpijo in umirajo; stoj jim ob strani s svojo tolažbo, nam pa vlivaj sočutje in pogum, da jim bomo pripravljeni pomagati in sprejeti tiste, ki bodo pribežali k nam.

Oče, varuj Evropo in ji pomagaj, da se zopet spreobrne k Tebi. Pomagaj nam, da bomo sredi vseh preizkušenj trdni v veri ter si vedno prizadevali za resnico, svobodo in mir.

Amen.

Pri vhodu v kapelo je Quaglio naslikal upo dobitvi dveh kreposti, v katerih se je odlikovala sveta Barbara: Nedolžnost in Stanovitnost. Tako kot ostale je tudi te v osnovnih potezah povzel po Ripejevem priročniku: Nedolžnost (Innocentia). »V belo oblečena Devica. Na glavi nosi venec cvetja, v naročju pa ima jagnje. Venec in obleka Device izražata, da je razum nedolžnega nedotaknjen in brezmadežen. Zato pravimo, da je nedolžnost svoboden in čist človekov um, ki brez sprenevedanja razmišlja in deluje v vseh stvareh, z odkritostjo duha in brez stiske vesti. Jagnje pomeni nedolžnost, ker nima ne moči ne namena nikomur škodo vati, in ko je obsojeno, se ne razjezi, niti ga ne prevzame želja po maščevanju, ampak potrpežljivo in brez odpora prenaša, da mu odvzamejo volno in življenje. Kajti kdor hoče biti podoben Kristusu, mora storiti, kar je sto ril on: 'ki je molčal kakor ovca pred tistimi, ki jo strižejo', kot je rečeno v svetih pismih. V takem človeku je ideja nedolžnosti najbolj plemenita.« Quaglio je tu uporabil umetniško svobodo tako, da je namesto venca cvetja na glavi ženi v desnico naslikal lilijo, ki prav tako predstavlja nedolžnost in

brezmadežnost. Stanovitnost (Stabilitas). »Tu si je umetnik podobo zamislil skoraj po polnoma po svoje. Od Ripovega opisa je ohranil zgolj steber, na katerega se žena, ki predstavlja stanovitnost, opira. Naslikal jo je oblečeno v oklep, z levico uprto v bok in levo nogo stegnjeno naprej; v drži torej, ki kaže samozavest in trdnost. Podoba stanovitnosti, trdnosti je tudi omenjeni steber, za katerega pravi Ripa, da predstavlja »nespre menljivo stabilnost in trdno pojavnost stvari, ki jo najprej izkusimo in spoznamo v materialnih stvareh, iz tega pa lahko analogno sklepamo na trdnost v razumu, govoru in samem Bogu, ki je o sebi rekel: Jaz sem Bog in se ne spreminjam.« Krščanska duhovnost govori o stanovitnosti kot kreposti, ki nam pomaga, da se brez prenehanja trudimo za napredek v duhovnem življenju in ne popuščamo zaradi utrujenosti, malodušnosti ali mehkužnosti. V duhovnem življenju je treba ne samo začeti, temveč tudi napredovati in vztrajati v notranji povezanosti z Bogom do konca, pa naj nas stane še toliko truda in napora. Tu nam je sveta Barbara prav gotovo močan vzor.

 

DOGODKI PRED NAMI

• V ponedeljek, 7. 3., bo v okviru Tomaževe proslave na Teološki fa­kulteti ob 9.00 sveta maša, ki jo bo daroval gospod nadškof.

   Nedelja, 6. 3.: 1. postna nedelja

   Ponedeljek, 7. 3.: sv. Perpetua in Felicita, mučenki

   Torek, 8. 3.: sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj

   Sreda, 9. 3.: sv. Frančiška Rimska, redovnica

   Četrtek, 10. 3.: sv. Makarij Jeruzalemski, škof

   Petek/11. 3.: sv. Benedikt, škof

   Sobota, 12. 3.: sv. Inocenc I., papež

   Nedelja, 13. 3.: 2. postna nedelja

POSTNI GOVORI NAŠIH ŠKOFOV V STOLNICI

na postne nedelje ob 16.00:

6.3.:      škof Franc Šuštar

13.3.:    škof Franc Šuštar

20.3.:    nadškof Stanislav Zore

27.3.:    škof Anton Jamnik

3.4.:      škof Anton Jamnik

Lepo vabljeni!

POBOŽNOST KRIŽEVEGA POTA

je v stolnici vsak petek ob 8.30 in po večerni sveti maši ter ob nedeljah ob 15.30 !Lepo vabljeni

Vsi, ki doslej zaradi pogoja PCT niste mogli v stolnico, lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite!

Dobrodošli!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim