sreda, 23. december 2020

Teden Božje Besede 20. 12. 2020 10. 1. 2021Nihče izmed nas si ne želi biti majhen, V nebogljen, odvisen od drugih; vsi bi bili radi veliki, močni, pametni in uspešni...

Veličina našega Boga pa je ravno v tem, da je postal majhen.

Vso svojo božanskost je skril v drobceno otroško telo, v bitje, ki potrebuje nežnost, milino in ljubezen drugega, da lahko preži­vi. Tako nežen, pa hkrati tako vsemogočen in velik je ta naš Bog!

Njegovo srce je majhno, a do zadnje kaplje krvi bije za vse ljudi, brez razlik; njegove ro­čice so drobne, pa s križa objemajo ves svet; nebogljene so njegove noge, pa so pred nami prehodile vsa naša pota; njegov glas je tih in nežen, a ga je slišati do skrajnih meja sveta.

V njegovih jasnih in na široko odprtih očeh lahko vidiš odsev vsega stvarstva in če se va­nje zazreš, boš videl, da se v njih zrcali tvoja podoba in podobe vseh tistih, ki jih imaš rad.

Vzemite, dragi bratje in sestre, to božje novorojeno Dete v teh dneh večkrat v svoje naročje, zazibljite ga in mu zapojte, šepetaj­te mu nežne besede ljubezni, povejte mu, da ga imate radi. Gotovo vam ne bo težko najti načina, kako mu boste to pokazali.

vaš župnik

Praznovanje božiča v tako izrednih raz­merah nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življe­nju in v naših praznova­njih bistveno in kaj manj pomembno, čeprav lahko prispeva k lepoti prazno­vanja. V božičnem prazno­vanju doživljamo radost in srečo družinskega življe­nja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da poglo­bimo vezi medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo, kljub temu da doživlja­mo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in ne­varnostim za okužbe in celo za ži­vljenje lahko poskrbimo, da se Je­zus lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Nje­govi ljubezni.

Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po Božji podobi po - Troedinem Bogu - Bogu odnosov. Zato samota, nemir in pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj boli­jo. Tudi Marija in Jožef sta doživlja­la neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih domačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te omejitve. Bog je pri­šel reševat, kar je izgubljeno, ob­robno. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz ne­bes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali kot si­novi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v dru­gih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odre­šene po Njegovi ljubezni.

To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in papežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo sta­lo slovensko božično drevo iz Ko­čevske, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski.

Vsem želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti in vsem ljudem dobre volje.

vaši škofje

  • V četrtek, 24. 12., bodo ob 16.00 slovesne večernice in somaševanje stolnega kapitlja, ki ga bo vodil škof dr. Franc Šuštar. Po končani sveti maši bo še molitev »Ure bogoslužnega branja«. Svetih maš ob 18.30 in 21.00 ne bo!
  • Slovesno polnočno sveto mašo ob 24.00, ki jo bo daroval nadškof msgr. Stanislav Zore bo­ste lahko spremljali po TVS 1. TV Slovenija bo na drugem pro­gramu iz stolnice prenašala tudi sveto mašo na božič ob 8.00, ki jo bo prav tako daroval gospod nad­škof. Pri obeh mašah udeležba ne bo mogoča, lepo pa vabljeni k ogledu prenosov!
  • V petek, na božič, bodo svete maše ob: 6.30, 10.30, 11.30, 12.30,
  • V soboto, 26. 12., bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30., 16.00 in 18.30.
  • V nedeljo, 27. 12., bodo svete maše po nedeljskem redu, sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof dr. Franc Šuštar in pri njej blagoslovil otroke.
  • V četrtek, 31. 12., bomo pri sveti maši ob 18.30 zapeli zahvalno pesem in se zahvalili za preteklo leto.
  • V petek, 1. 1., bodo svete maše po prazničnem redu. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof dr. Franc Šuštar.
  • V sredo, 6. 1. bo sveto mašo ob 9.00 daroval nadškof msgr. Stanislav Zore.

GODOVI IN PRAZNIKI

Nedelja, 20. 12.: 4. adventna nedelja

Četrtek, 24. 12.: Sveti večer

Petek, 25. 12.: BOŽIČ – Gospodovo rojstvo, slovesni zapovedani praznik

Sobota, 26. 12.: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, Dan samostojnosti in enotnosti

Nedelja, 27. 12.: Sveta družina

Ponedeljek, 28. 12.: sv. nedolžni otroci, mučenci

Torek, 29. 12.: sv. David, kralj

Sreda, 30. 12.: sv. Feliks I., papež

Četrtek, 31. 12.: sv. Silvester, papež, drugi sveti večer

Petek, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto – dan miru, prvi petek

Sobota, 2. 1.: sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj, prva sobota

Nedelja, 3. 1.: 2. nedelja po božiču

Ponedeljek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica

Torek, 5. 1.: sv. Janez Nepomuk Neumann, škof

Sreda, 6. 1.: Sveti Trije kralji – Gospodovo razglašenje

Četrtek, 7. 1.: sv. Valentin, škof

ZAŠČITA V ČASU EPIDEMIJE

Prosimo Vas, da v stolnici upo­števate vsa potrebna navodila za zaščito: maska, razkuževanje rok in sedenje na razdalji vsaj 1,5 m to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Prosimo vas tudi, da upošteva­te navodila redarja: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo prosil, da se udeležite maše ob kateri drugi uri, če bi vas bilo preveč.

Prav tako se ne zbirajte pred cerkvijo, ker to ni dovoljeno.

Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznu­jemo in sodelujemo pri svetih mašah.

Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete veče­re zberemo skupaj in ob molitvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in druži­ne. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!

V stolnem kiosku lahko dobite Marijanske koledarje, kadilo in oglje ter blagoslovljeno vodo.

Vsak dan

8.30: rožni venec pred Najsvetejšim.

18.00: rožni venec

Nedelja

15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Prvi četrtek

Po večerni maši molitev v čast sve­temu Jožefu

Prvi petek

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: ura Božjega usmiljenja

Prva sobota

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Delavniki:

6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah) 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

 

nedelja, 20. december 2020

SVETE MAŠE IN SPOVEDOVANJE V STOLNICI

Spoštovani farani in obiskovalci stolnice,


veseli smo, da smemo vsaj del priprave in božične praznike zopet praznovati skupaj z udeležbo pri svetih mašah in prejemanjem zakramentov. S splošnimi ukrepi in priporočili naših škofov ste najbrž že seznanjeni, dostopni so na spletni strani: https://katoliska-cerkev.si/.

V stolnici bodo do nadaljnjega vse svete maše po običajnem delavniškem oz. nedeljskem redu, razen nekaterih izjem. Število udeležencev je omejeno, a ocenjujemo, da pri nobeni od teh maš udeležba ne bo presegla dovoljenega maksimalnega števila (okoli 40 oz. z družinskimi člani okoli 50, 60 ljudi). 

Prosimo pa vas, da upoštevate vsa potrebna navodila za zaščito: obvezna maska, razkuževanje rok in sedenje na razdalji vsaj 1,5 m – to pomeni, da mora biti vsaka druga klop prazna.

Prosimo vas tudi, da upoštevate navodila dežurnega v stolnici: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo prosil, da se udeležite maše ob kateri drugi uri, če bi vas bilo preveč. Prav tako se ne zbirajte pred stolnico, ker to ni dovoljeno. Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznujemo in sodelujemo pri svetih mašah.

SVETE MAŠE:

-          Ob delavnikih kot običajno: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

-          Obe nedelji (20. in 27.12.) kot običajno: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00 in 18.30

-          V četrtek, 24.12.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 in 16.00 (ni maš ob 18.30, 21.00)

-          Na božič: 6.30, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00 in 18.30 (ni maše ob 9.00)

-          V soboto, 26.12.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00 in 18.30

 Zaradi televizijskega prenosa in sodelujočih ne bo možna udeležba pri polnočnici in sveti maši ob 8.00 na božič. Obe boste lahko spremljali na TV Slovenija.

SPOVEDOVANJE:

-          Vsak dan od 9.00 do 12.00 ter od 16.00 do 18.00.

Kadar ni spovednika, se obrnite na osebje stolnice ali pa se osebno dogovorite s katerim od duhovnikov. 

VERSKI TISK lahko dobite v kiosku. Tam je na voljo tudi blagoslovljena voda, rožni venci, Marijanski in listni koledar, kadilo in oglje. 

Hvala tudi za vaše mašne in denarne darove. Bog vam povrni!