sobota, 8. januar 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 9. 1. 2022-16. 1. 2022

 JEZUSOV KRST

Na nedeljo Jezusovega krsta naj bi se spomnili svojega krsta in osve­žili njegov pomen. Ali smo tega res sposobni? Ali ne krščujemo svojih otrok bolj zaradi tradicije kot zara­di vere? Ker smo že rodove krščan­ska družina, ne želimo biti prav mi tisti, ki bi prekinili staro družinsko navado. Krst so v marsikateri druži­ni spustili do dna, na raven navade. Naslednja generacija, ki se giblje po zaslonu in ne več v Duhu, za krst ne bo več našla nobenega razloga. Rod Dreher (1967), ameriški pisatelj in publicist, nas podobno kot mnogi drugi ozavešča, da se svet pomika v kulturo mehkega totalitarizma, ka­kršnega doslej nismo poznali. Ne bomo se več spraševali o kakovosti ži­vljenja, marveč se bo vse bolj zaostro­valo vprašanje, ali smo še pripravlje­ni živeti v resnici. Pritisku mehkih totalitarnih medijev, akademskih krogov, korporacij in njim podlo­žnim institucijam civilne družbe bomo najbolj izpostavljeni kristja­ni, še posebej katoličani. Sociološko gledano se hitro približujemo razme­ram prvih stoletij po Kristusu, ko so bili kristjani manjšina, nezaščiteni in preganjani. Orwell je nekoč napo­vedal, da bomo imeli vladne urade za drugačnost, enakost in vključevanje. Sam sem leta 1993 od blizu spremljal ustanovitev direktorata za strpnost. Takrat so dobili predsedniki vlad čla­nic Sveta Evrope naročilo, naj iz pro­računa zaženejo dejavnost teh ura­dov. Dobili smo geslo: Vsi enaki vsi enakopravni. Vsak mladinski projekt je moral v svoj program vključiti te vsebine, sicer je izpadel iz proračun­skih virov.

Bratje in sestre, naša vera bo na pre­izkušnji. Ali se bomo kot občestvo podpirali in živeli v resnici, ali pa bomo potonili v laž. Resnica pa ni karkoli, temveč Jezus Kristus.

Milan Knep

Kljub že drugemu koronskemu letu, ki je za nami, pa, hvala Bogu, življenje tudi v stolni župniji ni popolnoma zamrlo. Še ve­dno se je čez leto nabralo kar nekaj lepih dogodkov, najpomembnejše pa je, da smo kljub omejitvam lahko imeli stolnico odprto za bogoslužje. Statistika nam za leto 2021 predstavi naslednje številke:

·         Krsti: Krščenih je bilo 10 otrok, 5 de­klic in 5 dečkov. Štirje so bili iz cerkve­nih zakonov, štirje iz civilnih zakonov, dva pa iz zunajzakonske skupnosti.

 

·         Poroke: Cerkveni zakon sta v letu 2021 sklenila samo dva mladoporočenca.

 

·         Pogrebi: Cerkveno smo na Žalah po­kopali štiri naše farane oz. obiskovalce stolnice. Najstarejša pokojnica je imela 94 let, najmlajši pokojnik pa je umrl star 59 let. Žal so vsi odšli s tega sveta brez prejetih zakramentov za umirajoče.

 

·         Nedeljniki: Jesensko štetje v kolikor toliko »normalnih« razmerah je poka­zalo, da k nedeljskim svetim mašam (vključno s sobotnimi popoldanskimi, kjer pa je obisk zelo skromen) prihaja okoli 400 nedeljnikov, poleg teh pa se še dobrih sto zbira pri evharistiji v neokatehumenskih skupnostih.

o   Pozna se, da nekateri zaradi različnih vzro­kov (starost, previdnost...) ne prihaja­jo več, so pa žal tudi taki, ki so v teh »koronačasih« svojo versko prakso do­končno opustili.

o   Ob tem se želim najprej zahvaliti vsem, ki redno in zvesto, kljub težkim razmeram in omejitvam, ostajate »zvesti« stolnici. Hvaležen sem vam za vaš zgled in zvesto­bo.

 

·         Velik boglonaj pa prav tako velja vsem zvestim in požrtvovalnim sodelavcem:

o   mežnarju in njegovim pomočnikom,

o   pevcem in organistoma,

o   ministrantom,

o   bralcem,

o   izrednemu delivcu obhajila,

o   sestri katehistinji,

o   prostovoljkam v kiosku, čistilkam,

o   krasilki,

o   molivkam in

o   tistim, ki pomagate pri dežurstvu in pobiranju vstopnin.

 

  • ·         Hva­la članom ŽPS za pomoč in podporo ter zvesto prihajanje na srečanja. Hvaležen sem za vso pomoč in razumevanje tudi du­hovnemu pomočniku, vsem kanonikom in ostalim duhovnikom za maševanje in spovedovanje, pa tudi gospodu nadškofu, obe­ma pomožnima škofoma ter bogoslovcem. Hvala vsem, ki nas duhovnike podpirate s svojo molitvijo in darovi. Naj vam Gospod še naprej naklanja svoj blagoslov in vas va­ruje na vseh vaših poteh.

   Četrtek, 20. 5.: krizmena sveta maša (namesto velikega četrtka).

   Sobota, 29. 5.: celodnevno češčenje ob godu sv. Maksima Emonskega.

   Ponedeljek, 21. 6.: »obletna« sveta maša za + nadškofa msgr. Alojza Urana, nuncij msgr. Jean-Marie Speich.

  Torek, 22. 6.: sveta maša za domovino.

  Torek, 29. 6.: mašniško posvečenje treh novih duhovnikov.

   Sreda, 7. 7.: sveta maša ob koncu oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo.

   Ponedeljek, 23. 8.: sveta maša ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov.

   Nedelja, 5. 9.: sveta maša v zahvalo in priprošnjo sv. Florijanu za gasilce ljubljanske regije.

Torek, 28. 9.: sveta maša ob godu sv. Venčeslava, zavetnika Češče. Češko veleposlaništvo, nuncij Jean-Marie Speich.

Torek, 12. 10.: sveta maša ob začetku akademskega leta, msgr. Stanislav Zore. Nedelja, 17. 10.: sveta maša ob začetku sinode, nadškof msgr. Stanislav Zore. Sreda, 20. 10.: »rdeča maša« za pravnike ob začetku sodnega obdobja, novomeški škof dr. Andrej Saje.

Torek, 23. 11.: umestitev novih častnih kanonikov, nadškof msgr. Stanislav Zore. Ponedeljek, 6. 12.: celodnevno češčenje ob godu sv. Miklavža. 

Nedelja, 12. 12.: podelitev Svetih pisem katehumenom, nadškof msgr. Stanislav Zore.

·         Sreda, 17. 3.: koncert študentov orgel na oddelku za sakralno glasbo UL Akademije za glasbo.

·         Ponedeljek, 26. 7.: koncert Tria Zoroja (Flavta)-Meljnikov (violina) in Perestegi (orgle).

·         Sobota, 7. 8.: koncert Berlinskega pihalnega okteta.

·         Petek, 27. 8.: orgelski koncert udeležencev mojstrskega tečaja.

·         Petek, 3. 9.: »Večna harmonija«, zbor Slovenske filharmonije.

·         Sobota, 9. 10.: koncert »Cantate Domino«, zbor La Rupe iz Piemonta.

·         Sobota, 23. 10.: orgelski koncert ob 50-letnici Orglarske šole.

 

Že drugo leto zapored smo v stolnici postavi­li jaslice, ki so delo kartuzijana p. Wolfganga Koglerja (1913-1993), ki je večino svoje­ga življenja živel in deloval v samostanu v Pleterjah.

Letošnja postavitev je zasnovana v dveh delih: na levi strani vidimo »nebesa od­prta«. Osrednji del predstavlja upodobi­tev Svete Trojice: Bog Oče in Sveti Duh se sklanjata k novorojenemu Detetu Je­zusu, ki ga drži v naročju Marija, vse skupaj pa spremljajo s svojim petjem in igranjem zbori angelov. Pusta, ka­mnita pokrajina, prepredena s posa­meznimi koreninami, želi našo pozor­nost usmeriti na to glavno dogajanje. Na desni strani pa lahko sredi zelene in razgibane pokrajine občudujemo vrsto ljudi z otroki, kako preseneče­ni in začudeni zrejo na »ono stran«. V njih obraze je umetnik vtisnil pote­ze preprostega, delavnega in zgaranega kmečkega človeka. V ozadju se  na nočnem nebu zrcali podoba okolice župnijske cerkve v Cerkljah ob Krki na Dolenjskem, za katero je p. Wolfgang leta 1968 izdelal te jaslice. Župniku in župljanom se iskreno za­hvaljujemo, da so jaslice posodili za postavitev v naši stolnici. Idejna zasnova postavitve je delo Zvoneta Pelka, izvedba pa Ivana Cifreka.

 

   Nedelja, 9.1.: Jezusov krst

   Ponedeljek, 10.1.: sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

   Torek, 11.1.: sv. Pavlin Oglejski II., škof

   Sreda, 12.1.: sv. Tatjana (Tanja), mučenka

   Četrtek, 13.1.: sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj

   Petek, 14.1.: sv. Odon (Oton), prior v Jurkloštru

   Sobota, 15.1.: sv. Pavel iz Teb, puščavnik

   Nedelja, 16.1.: 2. nedelja med letom

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-   PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-   nošenje maske,

-   razkuževanje rok in

-   1,5m medsebojne razdalje.

Vse prireditve v stolnici in župniji potekajo v skladu s predpisanimi pogoji!

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.