sobota, 29. januar 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 30. 1. 2022-6. 2. 2022

4. NEDELJA MED LETOM

V času Judovega kralja Jošija (640-­609 pr. Kr.) je bila preroku Jeremiji dana Gospodova beseda: Vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne ustraši se jih. Danes te naredim za železen ste­ber proti knezom in proti ljudstvu deže­le. Kljub strogim opominom, ki jih je vsem družbenim stanovom namenil prerok, je bila njegova beseda spreje­ta s svetim spoštovanjem. Vedno se je sicer našel kdo iz vrst aristokracije, ki mu je grozil z izgonom ali smrtjo, vendar je bila prerokova beseda težko pričakovana, sprejeta v prepričanju, da jih Bog ni zapustil, marveč jih želi pridobiti za vrnitev na pota postave. Prerok je bil svetilnik, ki je osvetljeval zablode in obenem kazal pot obnove družinskega in javnega življenja.

Z začetkom nastajanja nacionalnih držav, ki so temeljile na nacionalnem gospodarstvu, sta se družba in kul­tura vse bolj sekularizirali. Namesto svetnikov so dobili besedo filozofi in umetniki. Dovolili smo jim, da so nam v dobršni meri razkrojili vero, z njo pa tudi vrednote, ki so bile tisočletja ne­dotakljive. Tehnološka podjetja pa so v zadnjih nekaj letih izničila vpliv ne le filozofov, umetnikov in drugih moral­nih avtoritet, ampak tudi vlogo države in politike. Vidni družbeni analitiki po vsem svetu ugotavljajo, da največja tehnološka podjetja oblikujejo, razvi­jajo in upravljajo geopolitiko, ekono­mijo in družbene interakcije. Ustvar­jajo algoritme, ki odločajo, kaj lahko ljudje vidijo in slišijo, in tako vpliva­jo na naš način razmišljanja. Velik del našega življenja in celo funkcija dr­žave se seli v digitalni svet. O priho­dnosti odločajo tehnološka podjetja. Kristjani imamo pred tem mehkim totalitarizmom še vedno zavetje. To nedeljo prisluhnimo Božji besedi. Go­vorila bo v prid naše svobode.

Milan Knep

Gospod nadškof je v tednu, ki je za nami, v stolnici vodil dve slovesnosti: spominsko sveto mašo ob 70. obletnici zažiga škofa Vovka v Novem mestu ter ob nedelji Božje besede. Med drugim je povedal:

Od kričanja do zažiganja je zelo maj­hen korak. Majhen je bil takrat v No­vem mestu in majhen je tudi danes v našem okolju. Bojmo se vpitja po smr­ti, ker vse preveč hitro lahko naredi korak naprej in začne moriti.

Spomin na obletnico zažiga škofa Vov­ka naj nas spodbudi, da bomo tudi mi postavili nekatere trdne temelje v svo­jem življenju. »V Gospoda zaupam!« To je bilo škofovsko geslo škofa Vovka. V tem zaupanju v Gospoda ga zlo ni moglo prestrašiti in ga povprečnost ni mogla odstraniti. V Gospodu je bila namreč njegova moč.

Naj bo to tudi velika prošnja nas vseh v času, ki ga doživlja naš narod in naša Cerkev. Naj bo v nas močno zaupanje v Gospoda, da ne bomo pristajali na povprečnost in da ne bomo podlegali strahu. Zaupajmo v Gospoda, da bomo s svojo dejavnostjo in pogumom ustvarjali temelj za svobodno družbo.

Mislim, da bi bil najlepši spomenik, ki bi ga postavili [škofu Vovku], v tem, da bi storili vse, da bi priznali njegovo svetost. Zato vas povabim, da na njego­vo priprošnjo prosite Boga za vse tisto, kar v življenju potrebujete in upate do­biti od njegove dobrote. Molitev verne­ga ljudstva namreč ustvarja svetnike.

Božja beseda, ki nagovarja posamezni­ka, vabi k dialogu. Bog ne želi samogovora. Prostor okoli nas je poln besed in poln dogajanja, ampak mi v istem trenutku nismo v istem prostoru. Mi smo nekje drugje. Naša duša je nekje drugje. Naše misli so nekje drugje. Zato besede in dogajanje drsijo mimo nas in se izgubljajo v prazno brez odmeva in brez sadov.

Z Božjo besedo ne sme biti tako, če­prav je nevarnost za to precejšnja. Ko­likokrat se nam je že zgodilo, da smo začeli morda pri maši poslušati evangeljski odlomek; slišali smo njegov za­četek in pomislili, da te besede že do­bro poznamo. In v istem trenutku smo nehali poslušati misli so odplavale proč, duša je odšla drugam in besede so zdrsele mimo nas žal brez odmeva in brez sadov.

Papež Frančišek pravi, da je Sveto pi­smo »pogovor Boga z njegovim ljud­stvom«. Pogovor pa pomeni posluša­nje in odgovarjanje. Kar pomeni, da nas Božja beseda nagovori tako v živo, da dovolimo, da se tako globoko dota­kne našega življenja, da začutimo ne­kakšno notranjo nujo, da moramo od­govoriti. Odgovori so različni, kakor nas uči Sveto pismo: enkrat bomo pa­dli na kolena, kakor se je zgodilo Petru ob prvem srečanju z Jezusom. Dru­gič bomo pohiteli in k Jezusu pripelja­li brata, kakor je storil Andrej, ker je vedel, da je našel Mesija. Tretjič bomo prosili za usmiljenje in odpuščanje, kakor je storil desni razbojnik na Kal­variji. Četrtič bomo izpovedali vero, kakor jo je izpovedal stotnik pod kri­žem. Božji pogovor z nami želi dobiti odgovor.

Kapela Kristusa Odrešenika stoji naspro­ti Jurijeve kapele, poslikana pa je s prizori iz Jezusovega življenja in vstajenja.

Drugi prizor na levi strani spodaj prikazuje Jezusovo obujenje prijate­lja Lazarja. Razgibano dogajanje


se odvija na pokopališču, kjer je množi­ca oseb priča čudežnemu dogodku. Dva moža privzdigujeta pokrov groba, iz katerega se ob pomoči tretjega moža dviga obujeni La­zar. Zanimivo, da grob ni vklesan v skalo, pač pa je vkopan v zemljo. Jezus z dvignjeno desnico nakazu­je Lazarju, naj se dvigne, množica pa začudena in vesela opazuje do­gajanje.

Prizor pod obokom pa prikazuje Jezusov smrtni boj na Oljski gori. Jezus napol zleknjen sedi na tleh, s sklenjenimi rokami oprt na ska­lo, ob njem pa na oblaku sloni an­gel s križem in kelihom trpljenja in ga krepča v duhovnem boju. Na oltarni sliki je prikazana Jezuso­va zmaga nad smrtjo in hudičem, na oboku kapele pa njegov vnebohod. Jezus se z belo zastavo zmage

v levici ter stegnjeno desnico dviga k Bogu Očetu in Svetemu Duhu v po­dobi goloba, v odprta nebesa. Prizor spremljajo angeli oz. angelske glavi­ce ter dečki z orodji mučeništva: v svodnih kapah z žeblji, kleščami in gobo, na slavoloku pa z Veronikinim prtom ter napisom INRI.

DOGODKI PRED NAMI

  V sredo, 2. 2., bodo svete maše po prazničnem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval škof msgr. dr. Franc Šuštar. Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.

  V četrtek, 3. 2., boste lahko prejeli blagoslov svetega Blaža. Po večerni sveti maši bo molitev pred Najsvetejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.

  V petek, 4. 2., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Jezusovemu. Ob 15.00 pa bo ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.

  V soboto, 5. 2., bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu.

   Nedelja, 30. 1.: 4. nedelja med letom

   Ponedeljek, 31. 1.: sv. Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev

   Torek, 1. 2.: sv. Brigita Irska, opatinja

   Sreda, 2. 2.: Jezusovo darovanje SVEČNICA, praznik

   Četrtek, 3. 2.: sv. Blaž, škof, mučenec

   Petek, 4. 2.: sv. Ansgar (Oskar), škof

   Sobota, 5. 2.: sv. Agata, devica, mučenka

   Nedelja, 6. 2.: 5. nedelja med letom

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-   PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-   nošenje maske,

-   razkuževanje rok in

-   1,5m medsebojne razdalje.

Vse prireditve v stolnici in župniji potekajo v skladu s predpisanimi pogoji!

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/



 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar