sobota, 18. december 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 19. 12. 2021-9. 1. 2022

 

4. ADVENTNA NEDELJA

Zima je tu. Dnevi so vlažni, mrzeči in mrakobni. Osvetlitev me­stnih ulic in svečke na adventnem venčku blagodejno sijejo v dušo in naznanjajo, da bo tema prešla. Te občutke poznamo, zato z razume­vanjem smisla adventa nimamo težav; tako mislimo, saj se prilega našim melanholičnim čustvom, ki se želijo izviti iz potlačenosti in se dvigniti v prostranstvo reda, svobode in dobrega počutja. Na tej točki se samodejno ustavimo; vse je videti jasno in preprosto; potre­ba, da bi naš duh iskal naprej, uga­sne. Kaj nam še manjka, če nam je toplo in udobno? Tega vprašanja naša občutljivost ne prenese. Na 4. adventno nedeljo bomo v cer­kvi slišali preroka Miheja: Ti, Be­tlehem, Efrata, majhen si, a iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Vsi bomo varno prebivali, kajti on bo tedaj velik do koncev zemlje. In v tem bo mir (prim. Mih 5). Ali obstaja kakšna povezava med prej opisanim adventom in besedami preroka Mi­heja? Prvi advent je psihični, drugi pa je duhovni. Tisti, ki ga napove­duje prerok Mihej, prihaja, da bi oba adventa povezal. Betlehemsko Dete, otrok kot vsak drug, je edin­stveno stičišče z večno Besedo, sin­teza moškega in ženske, če sta zedinjena v Njem, zakramentalna povezanost neprosojne zemlje in Božje prosojnosti, ustvarjenega in neustvarjenega.

Psihični advent, ujet v iskanje pri­jetnih čustev in dobrega počutja, preide prek meje neprosojnega, če Božja beseda v nas prebudi notra­njega človeka, ki v duhu motri, da tisti, ki ga napoveduje prerok Mihej, ne bo vladal v zgodovinskem Izraelu. Mihejeve podobe ne govo­re o prihodnji zgodovini Izraela, ampak so le znamenje prihodnje­ga veka, drugega Izraela. Od lučk na venčku naj naša duša potuje k notranji luči v Duhu.

Milan Knep

   V četrtek, 23. 12., bo ob 18.30 sveta maša za domovino, ki jo bo daroval gospod nad­škof msgr. Stanislav Zore. Lepo vabljeni!

   V petek, 24. 12., bodo ob 16.00 slovesne večernice in somaševanje stolnega kapitlja. Vodi škof msgr. Franc Šuštar. Po končani sveti maši bo še molitev »ure bogoslužnega branja«. »Družinsko polnočnico« ob 21.00 bo daroval župnik, slovesno polnočno mašo ob 24.00 pa nadškof msgr. Stanislav Zore.

   V soboto, 25. 12., na božič, bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval nadškof msgr. Stanislav Zore, ob 16.00 pa škof msgr. Franc Šuštar.

   V nedeljo, 26. 12., na praznik svete družine, bodo svete maše kot običajno; sveto mašo ob 16.00 ter blagoslov otrok bo imel škof msgr. Franc Šuštar.

   V petek, 31. 12., bomo pri večerni sveti maši ob 18.30 zapeli zahvalno pesem v zahvalo za preteklo leto.

"Dete v jaslicah je Rešitelj", 

ki pre­žene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živimo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v ja­slicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spoznanjem o

Bogu. To nas nagiba k spremem­bam ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in medseboj­ni ljubezni.

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevednosti o tem, kdo smo in kam gremo. Kot bratje in sestre v Kristusu smo sinovi in hčere življe­nje ljubečega Boga, ki nam je name­nil neskončnost bivanja pri sebi.

Vsem, še posebej pa bolnim in trpe­čim, brezdomcem in brezpravnim, prestrašenim in jokajočim, izre­kamo škofje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslovljeni in tolažilni. V no­vem letu vsem želimo več medse­bojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.

vaši škofje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   V soboto, 1. 1., bodo svete maše ob 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00 in 18.30. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof msgr. Franc Šuštar.

   V četrtek, 6. 1., na slovesni praznik Gospodovega razglašenja, bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00 in 18.30. Slovesno sveto mašo ob 9.00 bo daroval nadškof msgr. Stanislav Zore.

   V petek, 7. 1., na prvi petek, bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.

   V soboto, 8.1., na prvo soboto, bo ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu.

   V nedeljo, 9.1., na praznik Jezusovega krsta, bo slovesno sveto mašo ob 9.00 daroval nadškof msgr. Stanislav Zore.

   Nedelja, 19. 12.: 4. adventna nedelja

   Petek, 24. 12.: sveti večer

   Sobota, 25. 12.: BOŽIČ Gospodovo rojstvo, slovesni zapovedani praznik

   Nedelja, 26. 12.: sveta družina, dan samostojnosti in enotnosti

   Ponedeljek, 27. 12.: sv. Janez, apostol, evangelist

   Torek, 28. 12.: sv. nedolžni otroci, mučenci

   Sreda, 29. 12.: sv. David, kralj

   Četrtek, 30. 12.: sv. Feliks I., papež

   Petek, 31. 12.: sv. Silvester, papež, drugi sveti večer

   Sobota, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto dan miru

   Nedelja, 2. 1.: 2. nedelja po božiču

   Ponedeljek, 3. 1.: Presveto Jezusovo ime

   Torek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica

   Sreda, 5. 1.: sv. Janez Nepomuk Neumann, škof, tretji sveti večer

   Četrtek, 6. 1.: sveti trije kralji Gospodovo razglašenje

Zaradi pričakovanega večjega obi­ska pri obeh mašah na sveti večer (ob 21.00 in 24.00), redne obisko­valce stolnice prosimo, da pridete nekoliko prej in imate pripravljena potrdila o izpolnjevanju pogojev PTC ter osebni dokument. Prosim vas, da upoštevate navodila pristojnih.

Po novem lahko do 1 % dohodni­ne namenite tudi za posamezno župnijo. Vsem, ki se boste to da­rovali za našo stolno župnijo, se že vnaprej lepo zahvalim.

Rok za oddajo izjav je 31. december.

Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete veče­re zberemo skupaj in ob molitvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in družine. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!

V stolnem kiosku lahko dobite Marijanske koledarje,kadilo in oglje ter blagoslovljeno vodo.

URNIK SVETIH MAŠ

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30


 


TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/


 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.