sobota, 9. oktober 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 10. 10. 2021-17. 10. 2021

 

Marsikdaj se potuhnemo in ne za­stavimo delikatnega vprašanja, ker se bojimo posmeha ali zamere nad­rejenega. Raje imamo nerazčiščen mir kot vznemirljivo razčiščevanje. Takšni so bili tudi apostoli, z izje­mo Petra in Tomaža. Oba sta govo­rila takrat, ko so drugi v zadregi ob­molknili in si mislili svoje. Peter je nekoliko abstraktno Jezusovo raz­pravo o bogatinih, ki bodo težko prišli v nebeško kraljestvo, »spustil na tla« in terjal odgovor zase in za preostale apostole. Brez olepševa­nja je podal ugotovitev: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Tako je dogodek zabeležil evange­list Marko. Matej pa je zapisal še ne­prijetno vprašanje: »Kaj bomo torej prejeli?« oziroma, kaj bomo imeli od tega, če bomo še naprej s teboj. Je­zus se ni zmedel, ampak je bil doce­la konkreten: »Vsak, ki je zaradi mene zapustil premoženje in sorod­nike, bo že sedaj, v tem času, prejel stokrat toliko, v prihodnjem veku pa večno življenje.« Ker se obljuba o stokratnem pove­čanju dobrin in prijateljskih zvez vse do velikega petka ni uresničila, so ga zapustili, Peter ga je po vrhu vsega še zatajil, Juda pa izdal. Pod križem je ostal samo sv. Janez. Go­tovo zato, ker je Jezusu brezpogo­jno pripadal. Že davno pred po­slednjimi dogodki je opustil misel na količino dobrin in se zasidral v absolutni kakovosti, v ljubezni, ki je nemerljiva, a je temelj vsega. In o tem nam danes govori Knjiga modrosti: »Molil sem in dana mi je bila preudarnost, klical sem in name je prišel duh modrosti. Bolj sem jo cenil kakor žezla in presto­le, v primerjavi z njo sem imel bo­gastvo za prazen nič.« Kar je Janez razumel že pod križem, so drugi apostoli, potem ko so z Marijo pro­sili za Svetega Duha, doumeli šele na binkošti.

Milan Knep

Kot je bilo že predstavljeno, se bo tokratna sinoda o sinodalnosti začela odvijati najprej na škofijski ravni; tako bo po slovesnem za­četku s sveto mašo v Rimu (10. oktobra), sveta maša tudi v naši stolnici in sicer v nedeljo, 17.10. ob 16.00. Vodiljo bo gospod nadškofin metropolit msgr. Stanislav Zore.

Predstavitev uradnega logotipa sinode

Veliko, mogočno drevo, polno modro­sti in svetlobe, se izteza proti nebu. Kot znamenje življenja in upanja iz­raža Kristusov križ. Nosi evharistijo, ki sije kot sonce. Ho­rizontalne veje se odpirajo kot roki ali krila in predstavljajo Svetega Duha. Božje ljudstvo ni statično: giba se in neposredno namiguje na poimenova­nje svetovne sinode, ki se glasi Hoditi skupaj. Božje ljudstvo povezuje skupna moč, ki jo črpa iz drevesa Življenja in ki spodbuja njegovo hojo. Petnajst silhuet povzema vse člove­štvo v različnosti življenjskih situacij različnih generacij in izvorov. Ta vidik poudarja množica svetlih barv, ki so znamenje veselja.

Med temi ljudmi: mladimi, starimi, mo­škimi, ženskami, najstniki, otroki, laiki, redovniki, starši, pari, samskimi, zdra­vimi, bolnimi, ki so vsi na isti poti, ni hierarhije; škof in redovnica ne hodita pred njimi, ampak z njimi. Povsem na­ravno so na začetku mladi in najstniki, ki spominjajo na Jezusove besede v evan­geliju: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razu­mnim, razodel pa otročičem« (Mt 11,25).

Horizontalni napis Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo sledi od leve proti desni v smeri poti, jo s tem poudarja in utrjuje in se zaključi z na­slovom Sinoda 2021-2023, ki je umeščen višje in povzema celoto. Avtorica logotipa je Isabelle de Senilhes, Francozinja, ki živi v Parizu in deluje kot svobodna grafična oblikovalka in predstav­nica za javnost. Slovensko verzijo logotipa je prilagodil Miha Omejc.

Vsako zasedanje na drugem vatikan­skem koncilu se je začelo z molitvijo Adsumus Sancte Spiritus. Prve besede v la­tinskem originalu pomenijo »Pred teboj smo, Sveti Duh«. To molitev so skozi sto­letja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve, njeno avtor­stvo pa pripisujejo sv. Izidorju Seviljskemu (ok. 560-4. april 636). Ko vstopamo v sinodalni proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da bomo mogli biti občestvo in ljudstvo milosti.

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,

bodi doma v naših srcih;

pokaži nam pot, po kateri naj gremo,

in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;

ne dopusti, da bi širili nered.

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila

po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala

na naša dejanja. Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu

življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in

v vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen.

Freske v kapelah - kapela Svete Trojice


Na oboku kapele je Quaglio upodobil sanje očaka Jako­ba. V njih zre skrivnostne, do neba segajoče stopnice (ali lestev), po katerih se vzpe­njajo in spuščajo angeli; na vrhu stopnic, ki se konču­jejo v oblakih, pa je podoba Boga Očeta s trikotnikom. Ja­kobova zgodba se »začne« v 25. poglavju prve Mojzesove knjige, ko Izak od Boga izpro­si potomstvo. Njegova žena Rebeka rodi dvojčka, Ezava in Jakoba. Potem, ko Jakob z zvijačo dobi očetov blagoslov, ga ta pošlje na pot v Mezopotamijo, da si tam poišče ženo. Na poti iz domačega kraja se nekoč ustavi na nekem kraju in tam prenoči. »V sanjah so se mu prikaza­le stopnice, ki so bile postavljene na zemljo, vrh pa jim je segal do neba. In po njih so Božji angeli hodili gor in dol. In glej, Gospod je stal zgoraj in rekel: 'Jaz sem Gospod, Bog tvojega očeta Abrahama in Izakov Bog. Ze­mljo, na kateri ležiš, bom dal tebi in tvojim potomcem'« (1 Mz 28,12-13). Angeli, ki se spuščajo in dvigajo po lestvi, ponazarjajo dejavno (vita activa) in premišljajoče življenje (vita contemplativa) ter povezavo med nebom in zemljo, s čimer je simbo­lično nakazana tudi Kristusova po­sredniška vloga. Ta podoba dobi svoj odmev tudi v Novi zavezi, ko Jezus začudenemu apostolu Filipu pove: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebesa odprta in Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim« (Jn 1,51).

V obeh trikotnih vdolbinah (sosvodnicah) oboka levo in desno v okrašenih okvirih (kartušah) se­dita dve mladeniki, ki predstavljata Božjo milost (Gratia divina) in moli­tev (Oratio). Obe podobi sta opisani v že omenjenem priročniku Iconologia Cesara Ripe, ki nam Božjo mi­lost predstavi takole: »Lepa, nasme­jana ženska z obrazom, obrnjenim proti nebu, kjer je Sveti Duh v podobi goloba.

DOGODKI PRED NAMI

   V torek, 12. 10., bo zvečer ob 18.30 sveta maša ob začetku akademskega leta.

   V nedeljo, 17. 10., bo imel ob 16.00 gospod nadškof sveto mašo ob začetku sinode. Lepo vabljeni!

   V sredo, 20. 10., bo zvečer ob 18.30 sveta maša ob začetku sodnega obdobja, t.i. »rdeča« maša. Maševal bo novomeški škof dr. Andrej Saje.

   V soboto, 23. 10., bo zvečer ob 18.30 slovesna zahvalna maša ob 50. oble­tnici delovanja orglarske šole, po njej pa bo koncert zborovskih in orgelskih skladb. Lepo vabljeni!

    Nedelja, 10. 10.: 28. nedelja med letom

    Ponedeljek, 11. 10.: sv. Janez XXIII., papež

   Torek, 12. 10.: sv. Maksimiljan Celjski, mučenec

    Sreda, 13. 10.: sv. Koloman, mučenec

    Četrtek, 14. 10.: sv. Kalist I., papež, mučenec

    Petek, 15. 10.: sv. Terezija Avilska, redovnica, cerkvena učiteljica

    Sobota, 16. 10.: sv. Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica

    Nedelja, 17. 10.: 29. nedelja med letom

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

OKTOBER - ROŽNOVENSKI MESEC

Lepo vabljeni k skupni molitvi rožnega venca, ki bo vsak delavnik:

-  ob 8.30 pred izpostavljenim Najsvetejšim ter

-  ob 18.00.

ZAŠČITA V ČASU EPIDEMIJE

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-  PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-  nošenje maske,

-  razkuževanje rok in

-  1,5 m medsebojne razdalje.

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

 

TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar