sobota, 26. junij 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 27. 6. 2021-5. 9. 2021

 POČITNIŠKE NEDELJE MED LETOM

Kdo tu česa ne razume, kdo se tu iz koga norčuje? Ali Michelangelo, ki Adama v Sikstinski kapeli posta­vi v razmerje do Boga, ali mreža slo­venskih gledaliških založb, ki po eni od direktoric pove, da je »umet­nost tu, da se odziva na družbene razmere«. Tudi iz Adama je izšla družba, ki je potrebovala refleksijo, a sta mu družba in kultura priznavali avtentičnost njegovega hrepenen­ja, ki je segalo prek njiju v prostorje božjega. Vsakdo se je čutil vključenega tudi v vse presegajoče smiselno doga­janje, v zgodbo odrešenja, v to doga­janje, ki ga zamejujeta Alfa in Omega, stvarjenje in odrešenje padle narave. Pri založbi Maska so izdali Hvalnico kolesu. »Ob tem pa so posneli video, ki prikazuje kolo kot sredstvo spre­minjanja urbanega prostora.« Naj vsak dela, kar se mu zljubi, a naj ne pričakuje, da bo svojo stvaritev označil za umetnost in od države terjal denar. In če ga ne bo dobil, bo sedel na kolo in med vožnjo s pogle­dom svojih ostrih oči spreminjal socio-kulturne in gospodarske raz­mere v naselju, skozi katerega se bo peljal. Ni dostojno, če kdo politično agitacijo razglaša za umetnost. Tu imamo opravka z aplikacijo nihilizma na umetnost. Tistega nihilizma, ki pravi, da je umetnost vsaka stva­ritev, ki ji kdo pripiše takšen status. Današnja nedelja nas v Knjigi Modro­sti spomni, da je Bog človeka ustvaril za neminljivost in ga naredil za podo­bo lastnega lika. Po nevoščljivosti je v svet stopila smrt. Toda Bog se ne vese­li propada živega. Vsa ta drama je od nekdaj pritegovala umetnike, ki so skozi minljivo s svojim notranjim po­gledom prepoznali sledi večnosti, jih opisovali, naslikali, jih vklesali v ka­men in nam jih trajno ohranili, kar bi o videu posnetku kolesa težko rekli.

Milan Knep

ŽUPNIKOVA BESEDA
MAŠNIŠKO POSVEČENJE

Spoštovani farani, člani oltarnega občestva in bralci tedna Božje besede. Pred nami so težko pričakovane počitnice in dopusti. Letos se jih še posebej veselimo morda tudi zato, ker pričakujemo, da nam bo pole­tje prineslo še nekoliko več spro­ščenosti in »svobode«. V življe­nja vseh nas je namreč epidemija vnesla kar veliko sprememb, ki so nas tako ali drugače zaznamovale. Med mnogimi težkimi preizku­šnjami, za katere želim, da bi bile čimprej pozabljene, pa je tudi mar­sikatera pozitivna izkušnja in spo­znanje, za katero je prav, da ostane del našega življenja. Med drugim je to gotovo ugotovitev, kako dra­goceni so osebni stiki, srečanja in prijateljstva; kako pomembna je odgovornost do sebe, drugih in ce­lotne družbe; spoznanje, kaj pome­ni delati in se žrtvovati za skupno dobro ali rušiti vse, kar nekaterim privilegirancem ni po volji. In ne nazadnje: zavedanje, kako velik dar je sveta maša in kaj pomeni la­kota po evharističnem kruhu. Prav tu bi želel spodbuditi najprej vse tiste, ki še oklevate, da se z ve­seljem in brez strahu vrnete v cer­kev; vse tiste, ki ne želite prejemati obhajila na roke, da premislite, kaj odklanjate; vse nas pa, da tudi med počitnicami ne pozabimo na Boga. Vsi skupaj pa prosimo in molimo, da bi se jeseni lahko zdravi in brez omejitev vrnili v kolikor toliko normalno življenje. Naj Bog blago­slavlja tudi vaše počitniške in dopustniške dni!

Na praznik apostolov Petra in Pavla, v torek, 29. junija, bo gospod nad­škof ob 9.00 v naši stolnici posvetil letošnje novomašnike: Petra Čemažarja, iz župnije Ljubljana Ježica, Boštjana Dolinska, iz župnije Stranje ter br. Jurija Slamnika, kapucina, iz župnije Breznica.

Vabljeni k posvečenju, novomašnike vam priporočamo v molitev.

  V torek, 29. 6., bo ob 9.00 posvečenje letošnjih novomašnikov.

  V sredo, 7. 7., bo ob 18.30 sveta maša ob obletnici konca oborože­nih spopadov v vojni za Slovenijo.

  V ponedeljek, 26. 7., bodo v stol­nici nastopili: Jurka Zoroja flavta, Vasilij Meljnikov violina in Irina Rozanova orgle.

  V soboto, 7. 8., bo v stolnici kon­cert Berlinskega pihalnega okteta. Lepo vabljeni na oba dogodka!

  V ponedeljek, 23. 8., bo ob 18.00 sveta maša ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov.

  V petek, 3. 9., bo v stolnici zbor Slovenske filharmonije pod vod­stvom dirigenta Stephena Loytona izvajal Palestrinovo Misso papae Marceli in Brucknerjeve motete. Lepo vabljeni!

  V nedeljo, 5. 9., bo ob 10.00 TV Slovenija prenašala sveto mašo, ki jo v zahvalo in v priprošnjo sv. Florijanu za Božje varstvo organizira­jo gasilci ljubljanske regije. Svetih maš ob 9.00 in 10.30 ne bo.

 •  Nedelja, 27. 6.: 13. nedelja med letom
 •  Ponedeljek, 28. 6.: sv. Irenej Lyonski, škof, mučenec
 •  Torek, 29. 6.: sv. Peter in Pavel, apostola, slovesni praznik
 •  Sreda, 30. 6.: Prvi mučenci rimske Cerkve
 •  Četrtek, 1. 7.: sv. Estera, svetopisem­ska žena
 •  Petek, 2. 7.: sv. Janez Frančišek Regis, duhovnik
 •  Sobota, 3. 7.: sv. Tomaž, apostol
 • Nedelja, 4. 7.: 14. nedelja med letom
 •  Ponedeljek, 5. 7.: sv Ciril in Metod, zavetnika nadškofije
 •  Torek, 6. 7.: sv. Marija Goretti, devica, mučenka
 • Sreda, 7. 7.: b.sl. Anton Vovk, škof
 • Četrtek, 8. 7.: sv. Kilijan, škof, mučenec
 • Petek, 9. 7.: sv. Veronika Giuliani, mistikinja, opatinja
 • Sobota, 10. 7.: sv. Amalija, redovnica
 • Nedelja, 11. 7.: 15. nedelja med letom
 • Ponedeljek, 12. 7.: sv. Mohor in Fortunat, drugotna zavetnika nadškofije
 • Torek, 13. 7.: sv. Henrik II., cesar
 •  Sreda, 14. 7.: sv. Kamil de Lellis, duhovnik
 • Četrtek, 15. 7.: sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
 • Petek, 16. 7.: karmelska Mati Božja
 • Sobota, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik
 • Nedelja, 18. 7.: 16. nedelja med letom
 • Ponedeljek, 19. 7.: sv. Arsenij Veliki, puščavnik
 • Torek, 20. 7.: sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
 • Sreda, 21. 7.: sv. Danijel (Danilo), prerok
 • Četrtek, 22. 7.: sv. Marija Magdalena, spokornica
 • Petek, 23. 7.: sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
 • Sobota, 24. 7.: sv. Krištof, mučenec
 • Nedelja, 25. 7.: 17. nedelja med letom Krištofova
 • Ponedeljek, 26. 7.: sv. Jaoahim in Ana, Marijini starši
 • Torek, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
 • Sreda, 28. 7.: sv. Viktor (Zmago) I., papež
 • Četrtek, 29. 7.: sv. Marta, Marija in Lazar iz Betanije
 • Petek, 30. 7.: sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
 • Sobota, 31. 7.: sv. Ignacij Loyolski, ustanovitelj jezuitov
 • Nedelja, 1. 8.: 18. nedelja med letom Ponedeljek, 2. 8.: sv. Evzebij iz Vercellija, škof
 • Torek, 3. 8.: sv. Martin, menih
 • Sreda, 4. 8.: sv. Janez Marija Vianney, arški župnik
 • Četrtek, 5. 8.: Marija Snežna (Nives)
 • Petek, 6. 8.: Jezusova spremenitev na gori, praznik
 • Sobota, 7. 8.: sv. Sikst II., papež, mučenec
 • Nedelja, 8. 8.: 19. nedelja med letom
 • Ponedeljek, 9. 8.: sv. Edith Stein, mučenka, sozavetnica Evrope
 • Torek, 10. 8.: sv. Lovrenc, diakon, mučenec
 • Sreda, 11. 8.: sv. Klara (Jasna), redovna ustanoviteljica
 • Četrtek, 12. 8.: sv. Ivana Šantalska, redovnica
 • Petek, 13. 8.: sv. Poncijan in Hipolit, mučenca
 • Sobota, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, mučenec
 • Nedelja, 15. 8.: MARIJINO VNEBOVZETJE, veliki šmaren
 • Ponedeljek, 16. 8.: sv. Rok, spokornik
 • Torek, 17. 8.: sv. Evzebij, papež, mučenec
 • Sreda, 18. 8.: sv. Helena, cesarica
 • Četrtek, 19. 8.: sv. Janez Eudes, duhovnik
 • Petek, 20. 8.: sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj
 • Sobota, 21. 8.: sv. Pij X., papež
 • Nedelja, 22. 8.: 21. nedelja med letom
 • Ponedeljek, 23. 8.: sv. Roza iz Lime, redovnica
 • Torek, 24. 8.: sv. Natanael (Jernej), apostol
 • Sreda, 25. 8.: sv. Ludvik IX., francoski kralj
 • Četrtek, 26. 8.: sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
 • Petek, 27. 8.: sv. Monika, mati svetega Avguština
 • Sobota, 28. 8.: sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
 • Nedelja, 29. 8.: 22. nedelja med letom
 • Ponedeljek, 30. 8.: sv. Feliks (Srečko), mučenec
 • Torek, 31. 8.: sv. Nikodem, Jezusov učenec
 • Sreda, 1. 9.: Obletnica kronanja  Brezjanske Marije
 • Četrtek, 2. 9.: sv. Marjeta, devica, mučenka
 • Petek, 3. 9.: sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
 • Sobota, 4. 9.: sv. Rozalija Sicilska, spokornica
 • Nedelja, 5. 9.: 23. nedelja med letom, angelska

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu(med počitnicami v četrtek)

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Prosimo Vas, da v stolnici upoštevate vsa potrebna navo­dila za zaščito: maska, razkuževanje rok in sedenje na raz­dalji vsaj 1,5 m to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Prosimo vas tudi, da upoštevate navodila redarja: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo prosil, da se udeležite maše ob kateri drugi uri, če bi vas bilo preveč. Prav tako se ne zbirajte pred cerkvijo, ker to ni dovoljeno. Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznujemo in sodelujemo pri svetih mašah.

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar