sobota, 19. junij 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 20. 6. 2021-27. 6. 2021

 

Težko prenašamo že najmanjše krivi­ce in napačne sodbe, ki jih o nas izreče­jo naši domači, sodelavci ali nadrejeni. Takoj pohitimo s snovanjem scenari­ja, kako bi domnevnemu krivičniku, ki nas je prizadel, prepričljivo pred­stavili svojo stran resnice. Številni ne­uspešni poskusi nas ne izučijo. Vedno znova želimo ubraniti svojo čast. Naj­večkrat že vnaprej vemo, da nam ne bo uspelo, a nas prizadetost priganja v novo in novo naprezanje. Ne pomi­slimo, da s tem postanemo žrtev svoje želje, ki nas žene, da bi bili videti neo­porečni in popolni, namesto da bi za­plet, ki je malokdaj rešljiv, v duhu blagrov izročili Bogu.

Na današnjo nedeljo nam Jobova arhetipska zgodba razodeva drugačen pristop. Pripoveduje nam, da je pra­vični Job utrpel izgubo lastne dru­žine in premoženja, po vsem hudem pa ga je zadela še bolezen. V obupu se je Job najprej jezil na Boga, ker je

njemu, ki je bil pravičen, naložil nezasluženo trpljenje. Dokončno pa so Joba iztirili trije možje, ki so mu do­kazovali, da ima njegovo trpljenje vzrok v neki njegovi krivdi, ki si je noče priznati. Job se je branil in v ne­dogled dokazoval svojo nedolžnost. Seveda jih ni prepričal. »Tedaj je Go­spod iz viharja spregovoril Jobu in rekel: 'Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja.'« Gospod je Jobu odprl um, da je uvidel svojo zmoto in nesmi­selno govorjenje prijateljev. Skrušen je rekel: »Jaz vem, da moj Odrešenik živi. Moje oči so to videle in shranile v moje srce. Edino Bog zre do koncev zemlje in vidi vse, kar je pod nebom. Enkrat sem govoril, pa ne bom več poskušal.« In Gospod je obrnil Jobovo usodo. Dvakratno mu je povrnil vse, kar je imel prej. In tako je pripra­vljen narediti vsakomur izmed nas.

Milan Knep

Ob 30-letnici samostojne sloven­ske države bomo Slovenci doma in po svetu ponovno ustvarili verigo molitve in posta za domovino, letos z geslom »K skupnemu Izviru«. Poleg devetdnevnice, ki poteka na Radiu Ognjišče, bo od 21. 6. od 18.00 do 22. 6. do 18.00 24 ur molitve in posta. V tem času se bomo prek spleta povezali v molitvi, ki jo bodo oblikovale različne skupine doma in zunaj meja naše države, prav vsak pa se bo molitvi lahko pridru­žil prek Youtube kanala Družine na www.youtube.com/Druzinamedia.

Lepo povabljeni, da tudi letos združimo svoje molitve, žrtve in prošnje. Podpirajmo drug drugega v prizadevanju za skupno dobro in zaupajmo Bogu, da nas bo vodil in blagoslavljal. Vsak lahko doda svoj kamenček v pisanem mo­zaiku skupne molitve, ki jo bomo Sloveniji podarili ob njenem pra­zniku. Posamezniki, družine in

skupnosti ste povabljeni, da se vsaj za 15 minut pridružite sku­pni prošnji in molitvi v 24-urni neprekinjeni molitveni verigi. Naj nas poveže molitev za Slovenijo! Pobuda Molitev in post za domovino

Gospod Bog,

ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto.

Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo.

Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz

njih živimo in rastemo.

Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in

ustvarjalni pogum!

Emanuel-Bog znami, obvarujnas vsega,

kar ogroža naše telesno, duševno in

duhovno zdravje.

Mati Marija in sv. Jožef, izprosita

milost našim družinam,

da bodo odprte za življenje in šole

ljubezni za nove rodove.

Amen.

Freska na oboku glavne ladje osrednja poslikava

Avtor je v kompozicijo, ki je sicer iz­virno delo, vključil figure, povzete po različnih likovnih virih. Celotno do­gajanje je postavljeno na mestni trg pod obokano arhitekturo, ki se s sla­voloki odpira na vse štiri strani. Sko­zi dekorativno oblikovano odprtino vrh oboka prehaja iz zemeljske sfe­re v nebeško. Spodnji rob celotnega prizorišča in grlo naslikanega oboka opasuje členjen venčni zidec, vogale ob zgornji odprtini pa zapolnjujejo medaljoni z reliefnimi podobami sibil, antičnih prerokinj, ter peščenjakasti kipi prerokov. Prizori mučenja so naslikani na celotnem prizorišču, na vzhodnem in zahodnem delu (za­obljenem koncu pod slavolokoma, ki se odpirata visoko v modro nebo). V vzhodnem delu doseže dramatič­nost naslikanih dogodkov enega svojih vrhuncev. Tu vidimo, kako po eni strani trupla pobitih kristja­nov padajo čez rob, drugi pa čakajo, da jih zadene smrtonosni udarec meča ali sulice.

Krvoločnost krvnikov se ne zaustavi niti pred materjo z otrokom v na­ročju. Tako na desni strani vidimo, kako okrutnež vih­ti bodalo nad njo, ob nje­nih nogah pa omahuje čez rob moški, ki mu vojak s sulico prebada prsi. Z le­vico se še oprijemlje robu zidca, desni­ca pa že visi v prazno. Za njima je na konju naslikan Turek s turbanom na glavi in rdečo bojno zastavo v desni­ci. Sledi vojak, ki je že pripravljen, da z mečem v roki obglavi mladeniča, ki nemočen, z razprostrtimi rokami, na­pol leži na mrtvem tovarišu. Možje ob njem sklepajo roke in jih dvigajo proti nebu, v ospredje pa silijo množice, ki jih konjeniki potiskajo na rob. Na levi strani prizora pa vidimo mladeniča s cerkvenim banderom, ki ga nosi pred sv. Miklavžem. Ta v belem oblačilu, ogrnjen z rdečim pluvialom, dviga roke in kaže na nebeško vizijo svetega križa. Za njim, med množico mož raz­ličnih starosti, s sklenjenimi rokami kleči klerik v roketu in moceti. Ta skupina je prva na severni stra­nici, sledijo žene z otroki, nato pa po presledku še skupina oseb z mo­rilskim vojakom v sredi, vse pod ši­rokim, nizkim slavolokom, izpod katerega se kaže ozek kos neba.

   Nedelja, 20. 6.: 12. nedelja med letom

   Ponedeljek, 21. 6.: sv. Alojzij Gonzaga, redovnik

   Torek, 22. 6.: sv. Janez Fisher, Tomaž More, mučenca

   Sreda, 23. 6.: sv. Jožef Cafasso, redovnik

   Četrtek, 24. 6.: Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

   Petek, 25. 6.: Dan državnosti, sv. Doreteja, mistikinja

   Sobota, 26. 6.: sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei

   Nedelja, 27. 6.: 13. nedelja med letom

   V ponedeljek, 21.6., na god sv. Alojzija, njegovega krstnega zavetnika, bo zvečer ob 18.30 v stolnici sveta maša za + nadškofa Alojza Urana. Ob upo­števanju takrat veljavnih predpisov o dovoljenem številu vernikov vas lepo vabimo k tej spominski sveti maši.

   V torek, 22.6., pa bo ob 18.00 sve­ta maša ob dnevu državnosti. Letos obhajamo okroglo, 30. obletnico slo­venske osamosvojitve. Zaradi velike­ga številka povabljencev boste sveto mašo lahko spremljali le po medijih.

    V petek, 25.6., bo ob 10.00 v Šiški diakonsko posvečenje.

    V soboto, 26. 6., bo ob 10.30 v stol­nici sveta maša ob godu sv. Jožefmarija Escrivaja, ustanovitelja Opus Dei. Sveto mašo bo daroval beograj­ski nadškof msgr. Stanislav Hočevar.

    V torek, 29.6., bo ob 9.00 v stolnici posvečenje letošnjih novomašnikov.

Letošnje diakonsko posvečenje bo v župnijski cerkvi v Šiški v petek, 25. junija ob 10. uri. V diakone bodo posvečeni:

Rok Gregorčič, iz župnije Ljubljana Šiška;

Tadej Pagon, iz župnije Tržič Bistrica;

Janez Pavel Šuštar, iz župnije Homec

Nove diakone, ki bodo v teh dneh na duhovnih vajah, vam priporočamo v molitev.

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar