sobota, 30. maj 2020

Teden Božje Besede 31. 5. 2020-7. 6. 2020


BINKOŠTI

Marsikdo toži, da mu daljše moli­tve ne »gredo od rok«. Misli mu ta­koj uidejo k vsakdanjim opravilom, podobno kot Marti iz Betanije, ki jo je skrbelo in vzne­mirjalo mnogo stvari. Ni se mogla umiriti, sesti h Gospodovim nogam in biti z Njim. Nezmožnost, da bi »bili v Gospodu«, imajo nekateri za nekaj nor­malnega, zato med rožnim ven­cem zdravamarijo in očenaš nenad­zorovano prepletajo z vsem, kar jim pride na um. Ta samotolažba ni kaj prida, ker se Bog, ki se nam bliža v Svetem Duhu, preprosto utopi v na­ših razbolelih čustvih in neukročenih mislih. Nazadnje ostanemo sami, Bog pa je izrinjen daleč na ne­določeno obrobje.
Zanimiva je duhovna izkušnja bl. Hendrine Stenmanns (+1903), doma iz nemškega Issuma. Skupaj s še nekaj sestrami je ustanovila misi­jonsko skupnost »sester služabnic Svetega Duha«. Moč za svoje poslan­stvo je črpala predvsem iz ponavlja­nja kratkih molitev, še posebej zdravamarije in Pridi, Sveti Duh. Ob smrti je svojim sestram rekla: »Naj bo vsak dih služabnic Svetega Duha Pridi, Sveti Duh.« Med delom ali med hojo po ulici, ko gremo po na­kupih ali na pošto, nas spreletava neskončno vti­sov, misli, skrbi, pa tudi ob­čutja vznesenosti. Ves ta nepre­gledni notranji kozmos raznorodnih občutij bi radi sestavili v funkcio­nalno celoto, v logično zaporedje in v optimalna notranja razmerja. Se­veda nam nikoli ne uspe. Ta za psiho uničujoči panta rhei, Heraklitov »vse teče«, je za ohranitev prisebno­sti treba prekiniti. V duševno gmoto naj vstopi zdravamarija in preprosta osredotočenost nanjo. Brez napreza­nja, brez preganjanja vsiljivih misli. Z dodajanjem: Pridi, Sveti Duh. Tako bomo ohranjali normalnost in Božjo bližino.
Milan Knep
»Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrže­vali, vrata iz strahu pred

Judi zaklenje­na, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« (Jn 20,19). Ne morem si pomagati, a ta dogo­dek mi v teh dneh večkrat pride na misel, ko opazujem, kako hitro so nas razmere v tem dobrem me­secu in pol 'iz strahu spravile za zaklenjena vrata'. Hvala Bogu se tudi nam kot apostolom ni nič hu­dega zgodilo, Gospodov mir je oči­tno bival med nami. »Tudi molitev nas je rešila,« mi je pred dnevi nek­do rekel, »saj se je po domovih mo­lilo tako kot že dolgo ne«. Drži, a moj pomislek je bil takoj: Zakaj pa nas potem ta molitev sedaj ni tako množično zopet pripeljala nazaj v cerkve? Zakaj še vedno ostajamo za zaprtimi vrati? Iz strahu? Ker smo se navadili / odvadili? Zaradi komodnosti? Ali pa morda samo čakamo pravi trenutek, prava na­vodila? Morda tale: »Vsi so bili napol­njeni s Svetim Duhom in začeli so go­voriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati...« (Apd 2,4). Da, binkošti so tu. Morda nam ne bo dano govoriti v jezikih, mor­da ne bomo zmogli poguma, da bi oznanjali po ulicah, prav gotovo pa bo Sveti Duh napolnil tudi nas, če mu bomo odprli vrata: najprej tista, zaklenjena s ključem ugodja, samo­zadostnosti in pasivnosti, kakor tudi ona, zapahnjena z zapahom strahu, dvomov in skrbi. Prišel je čas: Odprimo vrata svojega srca ognju njegove ljubezni, pojdimo ven in ne ostanimo doma.
Prosimo Svetega Duha, naj nam pri tem pomaga s svojimi darovi: Pridi, Sveti Duh ... ... daj mi modrost, da bom prav ce­nil zemeljske dobrine in hrepenel po do­broti večnega življenja. ... daj mi umnost, da bom globoko spoznaval pomen verskih resnic. ... podpiraj me z darom sveta, da se bom v dvomih in težavah odločal za to, kar je Božja volja. ... daj mi moč, da premagam vse ovi­re na svoji življenjski poti. ... uči me, da dosežem trdno versko prepričanje.
Daj, da spoznam, kaj naj storim in kaj moram opustiti. ... daj mi pobožnost, da bom molil s čistim in otroško preprostim srcem. ... vlij mi v srce Božji strah, da se bom iz ljubezni do Boga ogibal vsakega greha in vsake grešne prilo­žnosti.
Pridi, Sveti Duh, napolni moje srce z ognjem Božje ljubezni!
Tematsko se vsi prizori notranj­ščine povezujejo v vsebinsko in oblikovno celoto. Posvečeni so poveličanju sv. Nikolaja in zgodbi o ustanovitvi ljubljanske škofije. Kot je bilo že omenjeno, se prizori Ni­kolajevih legend vsebinsko opira­jo na knjigo španskega jezita Pedra Ribadeneira, Flos sanctorum, upo­dobitve personifikacij pa na klasič­no ikonografsko delo Iconologia Cesara Ripe. Vsebinski koncept naj bi določil dekan s svojimi najožji­mi sodelavci, bratom Gregorjem Dolničarjem in stolnim proštom Janezom Krstnikom Prešernom, pomagal pa ga je soustvariti tudi slikar sam.
Obočno površino je zajel enovito in je ni, tako kot v prezbiteriju, delil na posamezna ločena polja z deko­rativnimi štukaturnimi okviri. Tu se v treh ravneh odvijajo v isti epi­log povezane zgodbe treh sfer. Pre­pričljivo iluzijo prostora je dosegel s perspektivično skrajšanimi figu­rami in z naslikano arhitekturo, ki jih je učinkovito povezal v celoto. »S krepkimi figurami, razgibano kompozicijo in neprestanim variiranjem detajlov je ustvaril dina­mično pripoved, ki nam ni jasna že na prvi pogled in jo lahko razbi­ramo le postopoma, korak za kora­kom« (Lavrič).
V prvi, spodnji del ladijskega obo­ka, med okni in v vogalih, je Quaglio v naslikane niše »posadil« na oblake apostole z atributi. Vseh skupaj je dvanajst, namesto Juda Iškarijota pa je upodobljen apostol narodov, sveti Pavel.

  V sredo, 3. 6., bo po večerni sveti maši kratka molitev v čast svetemu Jožefu.
  V četrtek, 4. 6., bo po večerni sveti maši molitev pred Najsvetej­šim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
  V petek, 5. 6., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Jezusovemu. Ob 15.00 pa bo ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
  V soboto, 6. 6., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu.
  V sredo, 17. 6., bo v stolnici ob 9.00 krizmena maša, ki je na veli­ki četrtek nismo mogli imeti. Lepo vabljeni tokrat, da se skupaj z nad­
škofom in duhovniki zberemo ob blagoslovu svetih olj in zahvali za dar duhovništva.
   Od torka, 23. 6., do srede, 24. 6.,
bo v stolnici neprekinjena molitev »24 ur molitve in posta za domovi­no«.
   V sredo, 24. 6., bo v stolnici sveta maša za domovino.
   V ponedeljek, 29. 6., bo ob 9.00 posvečenje letošnjih novomašnikov. Priporočamo vam jih v molitev!
8.30: rožni venec pred Najsvetejšim 18.00: rožni venec Nedelja
15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim PRVI ČETRTEK
Po večerni maši molitev v čast
svetemu Jožefu
PRVI PETEK
8.30: molitev pred
izpostavljenim Najsvetejšim
15.00: ura Božjega usmiljenja
Prva sobota
8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
Delavniki:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
  Nedelja, 31. 5.: BINKOŠTI
  Ponedeljek, 1. 6.: binkoštni ponedeljek Marija, Mati Cerkve
  Torek, 2. 6.: sv. Erazem, škof
  Sreda, 3. 6.: sv. Karel Lwanga in ugandski mučenci
  Četrtek, 4. 6.: sv. Peter Veronski, redovnik, mučenec
  Petek, 5. 6.: sv. Bonifacij, škof, mučenec
  Sobota, 6. 6.: sv. Norbert, škof, redovni ustanovitelj
  Nedelja, 7. 6.: Nedelja Svete Trojice
Hvaležni vam bomo za vse svete maše, ki jih boste lahko darovali in vaše darove, ki jih boste name­nili za stroške stolnice, naše zapo­slene in prostovoljce. Bog povrni!
Dokler bodo trajale posebne razmere, bo:
Spoved: 7.00-11.00 in zvečer (Ciril-Metodov trg 7) oz. pod dogovoru Krst, poroka, pogreb: po dogovoru z župnikom
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.