petek, 7. februar 2020

Teden Božje Besede 2. 2. 2020-9. 2. 2020


Pri vseh človeških daritvah je vedno še kak drugoten namen. Toda rešuje le popolna daritev, kakršno je uresničil Jezus. Mi vstopamo v njegovo daritev; tako naša nepopolna daritev združena z njegovo popolno daritvijo postane daritev, kakor je prav. Malahija je govoril o angelu, ki bo stopil v svetišče, pismo Hebrejcem pa je še bolj jasno, pravi namreč, da se bo Jezus izenačil z Abrahamovim rodom, torej z nami. Jezus je vstopil v minljivo, v neodrešeno meso, si ga privzel in se tako popolnoma izenačil z nami.
Podobno tudi starši vstopate v blato, ki ga vaš otrok pusti v plenicah. Če hočete otroku pomagati, morate prijeti njegovo blato, celoto njegove resničnosti. Človeško blato je podoba naše neodrešenosti. Tudi Kristus je vstopil v blato in dopustil, da ga je naš greh, naše blato umazalo; a ker je bil Božji Sin, je iz njega vstal in nas pritegnil k sebi, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
Starček Simeon je torej videl Božjega Sina, ki je prišel v svetišče, zato da bi trideset let pozneje končal na križu in na njem opravil pravo daritev. Zaradi spoznanja, da je Kristus edini, ki je lahko v polnosti vstopil v naš greh, je Simeon izrekel besede: »Zdaj odpuščaš Gospod svojega služabnika v miru, kajti moje oči so videle tvoje zveličanje.« Simeon se je zahvaljeval za luč, za spoznanje, da je tisti, ki ga je vzel v naročje, Božji Sin, ki bo s svojo daritvijo človeku omogočil zveličanje.
Milan Knep

»MOJE OČI SO VIDELE TVOJO REŠITEV«

Prvotno ime današnjega prazni­ka je bilo Marijino očiščevanje. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako 'očistiti'. Temu predpisu se je podredila tudi Mari­ja, da bi, četudi je Jezusa spočela in rodila deviško, izpolnila Božjo po­stavo.
Evangelist Luka v poročilu o nje­nem obisku v jeruzalemskem tem­plju omenja srečanje s starčkom Si­meonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naro­čje in spregovoril sloviti preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega slu­žabnika, o Gospodar, po svoji bese­di v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Spomin na ta dogodek je prva Cer­kev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Ko se je prazno­vanje širilo, je dobilo ime 'sreča­nje' po srečanju s starčkom Si­meonom in Ano v jeruzalemskem templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga je Simeon v svojem hvalospevu imenoval »luč v raz­svetljenje poganov«. Na te besede starčka Simeona se naslanja staro­davni bogoslužni obred blagoslavljanja sveč in naše ime praznika svečnica.
Vir: splet
»Daruj svojega Sina, o sveta Devica, postavi pred Gospoda blagoslovlje­ni sad svojega telesa. Daruj sveto in Bogu prijetno žrtev v spravo za nas vse. Bog bo brez dvoma sprejel novo daritev in dragoceno žrtev, o kateri on sam pravi: 'Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.' Tudi jaz, Gospod, ti prostovoljno darujem svo­jo žrtev, ker si se tudi ti prostovoljno daroval, ne zaradi sebe, temveč zara­di mene, za mojo rešitev. Samo dvoje imam, Gospod: telo in dušo; o ko bi ti mogel to dvoje vredno darovati v hvalno daritev! Bolje, veliko bolje bo zame, če se darujem tebi, kakor pa da se pre­pustim sam sebi. Če namreč ostanem sam, se moja duša vznemirja; v tebi pa se moj duh razveseli, kakor hitro se ti brez pridržka darujem ... Ti, Go­spod, nočeš moje smrti, ali naj ti ne darujem rad svojega življenja? To je vsekakor žrtev, ki pomirja tvojo jezo; žrtev, ki ti ugaja, živa žrtev.« (sveti Bernard)

STOLNICA NAS DOM Češčenje Najsvetejšega

Ob upodobitvi kreposti vere, naslika­ne vrh oboka nad oltarjem Svetega Rešnjega telesa, sta levo in desno na obočnem loku naslikani dve zgodbi, povezani s sveto evharistijo, ki sta v umetnosti precej redki, pa toliko bolj zanimivi.
Druga upodobitev je bolj »drama­tična«: mladega Maksimiljana je v bližini Innsbrucka lovska strast zapeljala v prepadne stene, od ko­der ni videl rešitve, zato je v stiski klical, naj prinesejo Presveto Rešnje telo. Quaglio ga je naslikal v trenutku, ko kleči na previsni ska­li in od daleč moli ter časti Najsve­tejše, ki ga pod njim v monštranci povzdiguje duhovnik. Duhovni­ka spremljajo pomočniki, ki nosi­jo baldahin in svečo, ministrant kadi s kadilnico, nižje v ozadju pa vse skupaj spremljajo zaskrbljeni dvorjani. Mladeničeva zamaknje­nost v Presveto pa že napoveduje njegovo rešitev.

  V ponedeljek, 3. 2., bo pri vseh mašah blagoslov svetega Blaža.
  V sredo, 5. 2., bo po večerni sveti maši kratka molitev v čast svetemu Jožefu.
  V četrtek, 6. 2., bo po večerni sveti maši molitev pred Najsve­tejšim za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
  V petek, 7. 2., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim in posve­titev Srcu Jezusovemu. Ob 15.00 pa bo ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
  V soboto, 8. 2., bo ob 8.30 mo­litev pred Najsvetejšim in po­svetitev Srcu Marijinemu.
  V soboto, 8. 2., bo ob 10.00 sveta maša za vse žive in pokoj­ne umetnike in ljubitelje kultu­re. Daroval jo bo nadškof msgr. Stanislav Zore.
V ponedeljek, 24. 2., bo po večerni sveti maši ob 19.30 kon­cert oddelka za sakralno glasbo na Akademiji za glasbo.

  Torek, 4. 2.: sv. Oskar (Ansgar), škof
   Sreda, 5. 2.: sv. Agata, devica, mučenka
   Četrtek, 6. 2.: sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci
   Petek, 7. 2.: sv. Nivard, redov­nik
   Sobota, 8. 2.: sv. Jožefina Bakhita, sužnja

Papež med pridigo na nedeljo Bož­je besede:
»Potrebujemo njegovo Besedo: da jo poslušamo sredi tisočih besed vsake­ga dne, tisto eno Besedo, ki nam ne govori o stvareh, ampak nam govori o življenju. Dragi bratje in sestre, na­redimo v sebi prostor za Božjo besedo! Vsak dan preberimo kakšno vrstico iz Svetega pisma. Začnimo z evan­gelijem: doma ga imejmo odprtega na nočni omarici, nosimo ga s sabo v žepu ali v torbi, odprimo ga na telefo­nu, pustimo, da nas vsak dan navdihne. Odkrili bomo, da nam je Bog blizu, da razsvetljuje naše sence in da z ljubeznijo vodi v globine našega življenja.« Vir: https://www.vaticannews.va/sl/2020/26/01

Delavniki:
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

Vsak dan
8.30: rožni venec pred Najsvetejšim.
18.00: rožni venec
Nedelja
15.30: molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim
Prvi četrtek
Po večerni maši molitev v čast sve­temu Jožefu
Prvi petek
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
15.00: ura Božjega usmiljenja
Prva sobota
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Pri založbi KUD Logos je izšla knjiga našega duhovnega pomočnika Milana Knepa. Knjigo lahko dobite v stolniškem kiosku.

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.