torek, 28. januar 2020

Teden Božje Besede 26.1.2020 - 2.2.2020


3. NEDELJA MED LETOM

»Povej nam, kako vi mladi doživlja­te svet, v katerem živite; kako se počutite?«, sem vprašal dekle, ki se je med prazniki pridruži­la omizju starejših. Na pr­vem mestu je omenila nestabilnost prepričanj. Mladi nimamo trajnih in trdnih prepričanj, je dejala. Nadaljevala je z ugotovitvijo, da mladi nje­ne generacije terjajo takojšnjo zadovoljitev. Če česa ni tisti hip, ko se jim zahoče, so frustrirani. Nato je spregovorila še o partnerskih odno­sih. Njihova poglavitna temna plat je varanje. Mladi v odnosu ne vztra­jajo. Govorijo, da je zanje družina največja vrednota, a komaj kdo raz­mišlja o trajni zakonski zvezi. Na dekletovo pripovedovanje je iz omizja padlo nekaj moralnih sodb. Z namenom, da bi odgnal morali­stične pripombe, sem dekletu zno­va dal besedo in jo vprašal, ali mladi za vse to, kar jih teži, in s čemer niso zadovoljni, iščejo oporo v veri. Je za­nje vera vir tolažbe, moči in smisla? Brez olepševanja je rekla, da vera v življenju mladih skoraj nima mesta. Izjema je, na primer, čas izpitov, ko jih je strah, zato nekateri prosijo, največkrat babice, naj zanje molijo.
Zakaj je na mesto človeka visoke kulture in trdnih vrednot, prišel tabloidni človek, ki nima lastnih vre­dnot; človek, ki potrebuje zgolj modne trende, glamur in zabave; za­kaj ta sodobni človek tako zlahka privoli v manipulacijo in ne potre­buje ideje svobode, so se spraševali na literarnem festivalu v Beogradu poleti 2016. Odgovora s težo niso na­šli. Neka nova generacija mladih bo zamenjala paradigmo. Sam mislim, da bo nedelja Svetega pisma, ki jo danes obhajamo, kmalu spet aktu­alna. Kristusov križ ne bo izgubil svoje moči. On ve, kako se bo mla­dim znova približal.
Milan Knep

Nedelja, 13.1.: Podelitev službe ma­snega pomočnika bogoslovcem tre­tjega letnika.
Petek, 18.1.: Začetek tedna molitve za edinost kristjanov, škof dr. Franc Šuštar.
Petek, 25.1.: Sklep tedna molitve za edinost kristjanov, škod dr. Anton Jamnik.
Petek, 8.2.: Sveta maša za vse po­kojne umetnike in kulturnike, nad­škof msgr. Stanislav Zore. Petek, 1.3.: Ekumensko bogoslužje ob Svetovnem molitvenem dnevu ob geslu: Pridite vse je pripravljeno. Ponedeljek, 4.3.: Sveta maša ob zu­nanji slovesnosti praznovanja sv. Tomaža Akvinskega, zavetnika Te­ološke fakultete, nadškof msgr. Sta­nislav Zore.
Petek, 15.3.: Sveta maša ob obisku nacionalnih delegatov Evropske zveze nacionalnih združenj katoli­ških zdravnikov.
Sobota, 16.3.: Sveta maša za sodelav­ce škofijske in župnijskih Karitas. Petek, 12.4.: Sveta maša in srečanje starejših in bolnih. Petek, 24.5.: Župnijsko romanje k Mariji Pomagaj na Brezje in na Bled. Sreda, 29.5.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Maksima Emonskega ter ulični misijon pred stolnico, bogoslovci in skupnost Emanuel. Nedelja, 9.6.: Slovesnost svete bir­me.
Sreda, 12.6.: Blagoslov marmorna­tega kipa sv. Frančiška in šest brona­stih študij kiparja Mika Simčiča.
Torek, 18.6.-sreda, 19.6.: 24-urna molitev pred Najsvetejšim za domo­vino.
Sreda, 19.6.: Sveta maša za domovi­no.
Sobota, 29.6.: Mašniško posvečenje štirih novih duhovnikov. Nedelja, 7.7.: Sveta maša in molitve­na ura ob obletnici smrti Božjega služabnika nadškofa Antona Vovka, škof dr. Franc Šuštar. Ponedeljek, 8.7.: Sveta maša ob za­ključku oboroženih spopadov v voj­ni za Slovenijo, msgr. dr. Jože Plut. Četrtek, 22.8.: Sveta maša in preda­vanje za žrtve vseh totalitarnih reži­mov.
Sobota, 28.9.: »Kostanjev« piknik članov župnijskega pastoralnega sveta in njihovih družin. Torek, 7.10.: Sveta maša ob začetku akademskega leta. Sreda, 8.10.: »Rdeča maša« za prav­nike ob začetku sodnega obdobja, msgr. dr. Anton Stres. Sobota, 16.11.: Sveta maša ob 60 le­tnici smrti škofa dr. Gregorija Rožmana.
Petek, 6.12.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Miklavža. Nedelja, 9.12.: Miklavževa nedelja, Nedelja, 15.12.: podelitev Svetih pi­sem katehumenom. Ponedeljek, 23.12.: Sveta maša za domovino.
Predavanja v okviru stolniških večerov v organizaciji Sveta kato­liških izobražencev in stolne žu­pnije:
Četrtek, 17.1.: Predavanje prof. dr. Andreja Finka, Posledice prve sve­tovne vojne.
Četrtek, 21.2.: Pogovor o življenju in delu dr. Andreja Gosarja. Četrtek, 25.4.: Spominski večer po­svečen +Justinu Stanovniku. Četrtek, 17.10.: Predavanje dr. Željka Oseta, Pomembni dogodki in procesi v zgodovini Univerze v Lju­bljani.
Četrtek, 19.12.: Spominski večer posvečen +Andreju Capudru.
Koncerti v stolnici: Nedelja, 6.1.: Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika ter Mešani pevski zbor iz Domžal. Ponedeljek, 21.1.: Koncert komor­nega zbora Megaron iz Zavoda sv. Stanislava.
Sobota, 16.3.: Koncert Mešanega mladinskega zbora Emil Komel iz Gorice.
Ponedeljek, 25.3.: Koncert zbora srednje šole iz Lakevilla iz Minnesote, ZDA.
Sobota, 13.4.: Koncert univerzite­tnega zbora iz Bristola. Ponedeljek, 17.6.: Koncert Augsburških pojočih dečkov. Sobota, 22.6.: Mozartov Requiem, Sacramento Choral Society, ZDA, orkester ljubljanskih solistov in do­mači vokalni solisti. Nedelja, 23.6.: Koncert zbora Glen Ellyn Wheaton Chorale iz ZDA in Ljubljanski madrigalisti. Četrtek, 11.7.: Koncert ameriškega ženskega zbora Wanderlust iz Seattla.
Četrtek, 18.7.: Koncert študentske­ga zbora iz Amsterdama. Petek, 26.7.: Koncert deškega pev­skega zbora benediktinske opatije Niederlteich na Bavarskem, Pueri Cantores Altahensis.
Četrtek, 22.8.: Koncert komornega zbora Katarina Vega iz Švedske. Nedelja, 1.9.: Koncert dua Kontrario.
Sobota, 28.9.: Koncert ameriškega zbora Salt Lake Singers in Mešane­ga pevskega zbora Crescendo. Petek, 18.10.: Koncert komornega zbora Ave in zbora iz Portugalske.

STOLNICA NAŠ DOM

Češčenje Najsvetejšega

Ob upodobitvi kreposti vere, naslikane vrh oboka nad oltarjem svetega Rešnjega telesa, sta levo in
desno na obočnem loku naslikani dve zgodbi, povezani s sveto Evharistijo, ki sta v umetnosti precej redki, pa toliko bolj zanimivi.
Upodobitvi predstavljata dva habsbur­ška vladarja, desna Rudol­fa, leva pa Maksimiljana, kako častita presveti Za­krament. Ru­dolf je nasli­kan kako je sestopil s ko­nja, ko je sre­čal duhovnika z Najsvetejšim, in spoštljivo pokleknil. Vidimo ga, kako s sklenjenimi rokami sku­paj s spremstvom kleči ob poti, po kateri gre duhovnik in pred njim povzdiguje s svetlim sijem obdan ciborij. Janez Gregor Dolničar ga postavlja za zgled prihodnjim ro­dovom, ki naj ob njem spoznavajo, da je temelj države prava vera.
V   nedeljo, 26.1., bo pri večerni sveti maši sodeloval MPeZ Anton Foerster. Po maši pa bo ob 19.30 koncert Deželnega mladinskega zbora Furlanije Julijske krajine z naslovom Polifonija kultur. Lepo vabljeni!
V   ponedeljek, 8.2., bo ob 10.00 sveta maša za vse žive in pokoj­ne umetnike in ljubitelje kulture. Daroval jo bo nadškof msgr. Stani­slav Zore.

GODOVI IN PRAZNIKI

Nedelja, 26.1.: 3. nedelja med le­tom, nedelja Svetega pisma Ponedeljek, 27.1.: sv. Angela Me­rici, ustanoviteljica uršulink Torek, 28.1.: sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
Sreda, 29.1.: sv. Konstancij, škof Četrtek, 30.1.: sv. Hijacinta Mariscotti, tretjerednica Petek, 31.1.: sv. Janez Bosko, usta­novitelj salezijancev
Sobota, 1.2.: sv. Brigita Irska, opatinja
Nedelja, 2.2.: Jezusovo darovanje svečnica

Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Papež diplomatskemu zboru: »Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, da vedno znova nadaljujemo s potjo vere in ponovno začnemo pri Jezusu Kristusu, Jagnjetu, pol­nem usmiljenja, ki ga je Oče dal za nas; da se pustimo vedno zno­va presenetiti Božji izbiri, da je na naši strani, saj je postal solidaren z nami grešniki, in da reši svet zla tako, da si ga popolnoma naloži nase.
Od Janeza Krstnika se učimo, da si ne domišljamo, da že poznamo Jezusa in vemo o Njem vse. Pusti­mo se poučiti Svetemu Duhu, ki v nas pravi: On je! Božji Sin je, ki je postal jagnje, zaklano iz ljubezni. On, samo On je nosil, trpel in za­dostil za greh vsakega od nas, sve­ta in tudi za moje grehe. Vse. Nosil jih je na sebi in jih je odvzel nam, da bi bili svobodni in ne več sužnji zla. Da, še vedno ubogi grešniki, a ne več sužnji. Ne, ne sužnji ampak otroci, Božji otroci!«

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.