sreda, 11. september 2019

Teden Božje Besede 8. 9. 2019-15. 9. 2019Med Marijinim in našim rojstvom je velika razlika. V čem je ta razlika in zakaj je pomembna? Naš vstop v svet se začne z jokom, kar je za začetek samostojnega dihanja nujno. Pri Mariji ni bilo nič drugače, le da ima naš jok tudi simbolni pomen, ker nakazuje temno stran naše biti. Nakazuje, da se rodimo z bremeni Adamovega greha, ki ga je bila Marija obvarovana. Spočeta in rojena je bila »milosti polna« (Lk 1,28), kar je popolno nasprotje naše realnosti. Po sv. Pavlu v nas že od začetka namesto milosti »prebiva greh«, krivda brez krivde (prim. Rim 7), kar je zelo podobno spoznanju psalmista: »… v krivdi sem bil rojen …« (Ps 51,7). Ta kratek uvod je samo na videz visoka teologija, ker nas to, da ob rojstvu nismo nepopisan list ali nekakšno nedolžno, milosti polno angelsko bitje, drži v nezlomljivem jarmu do smrti. Krik ob rojstvu pove, da so v našo psiho in telo vgrajena vlakna skrivnostne obremenjujoče preteklosti, ki bo za vedno ostala pod pragom umskega dojetja in bo od tam moteče in povsem nadzorovano vdirala v naše razmišljanje, voljo in čustvovanje. Začetni jok pa ni le označevalec negativnih zapisov v vsaki naši celici, ampak je tudi izraz strahu zaradi tujosti okolja v katerega se rodimo. Naj imamo še tako ljubeče starše, se na temne lise v nas vseskozi nabirajo še obremenjujoče izkušnje vsakovrstnih negativnih dražljajev iz okolja, ki se jim nikoli ne moremo v celoti izogniti. Pravzaprav je res, da se prvinski jok nadaljuje v solzno dolino, o kateri so nekdaj pogosto govorili. V to sivo resničnost se je rodila Marija, naše upanje in naše veselje, saj je po njej prišel na svet Jezus, ki je vzel nase vse, kar je šlo v nas narobe od začetka. Z njim se začetni jok vsem, ki se ga oklepajo, spreminja v končni nasmeh. Milan Knep

ŽUPNIKOVA BESEDA

Spoštovani farani in obiskovalci stol­nice, nekateri ste že kar težko čakali, kdaj se bo zopet pojavila nova številka »Tedna Božje besede«. Kljub temu da sta za nami dva meseca premora, pa je bil za našo stolnico to kar pester čas. Najbolj so seveda za to poskrbeli turi­sti z vsega sveta, ki si v poletnih mese­cih radi ogledajo naš biser Ljubljane, baročno stolnico. Žal pa smo morali zaradi njihovega vedno večjega števila (včasih dobesedno »navala«) poskrbe­ti za redno varstvo in stalen nadzor v stolnici in zunaj nje. Vstopnina. Doslej smo stroške re­darjev in popoldanskih mežnarjev (ki niso bili majhni), krili iz vaših rednih nedeljskih prispevkov (pu­ščic). Potrebe pa so na tem področju dlje časa narekovale spremembe, ki ste jih gotovo že opazili. Najprej smo morali zaposliti dodatno pomoč: to je gospod Jože Mlinarič, ki koordinira in skrbi za vzdrževanje reda in pobi­ranje vstopnine. S prvim majem smo namreč začeli za vse, ki stolnico obi­ščejo kot turisti, pobirati vstopnino po 2 €. Zbrana sredstva bodo name­njena za plače zaposlenih (mežnar, koordinator, pobiralec vstopnin ...) ter vzdrževanje stolnice. Upamo, da bomo sčasoma del teh prihodkov lah­ko namenili tudi za nadaljevanje prepotrebne obnove stolnice. Zaradi po­biranja vstopnine je morala župnija ustanoviti firmo Katedrala d. o. o., ki kot davčni zavezanec plačuje tudi vse potrebne davke na dobiček. Kiosk, prodajalna in toaletni pro­stori. Zaradi pobiranja vstopnine je v teh mesecih »moteno« tudi delo na­
šega kioska. Načrtujemo pa, da bomo do konca jeseni že lahko odprli pro­dajni prostor za vstopnice in spomin­ke v prostorih nekdanje »Betanije« v pritličju proštove hiše na Ciril-Metodovem trgu 7. Tu bomo uredili tudi prepotrebne toaletne prostore (WC) za obiskovalce stolnice, s čimer bodo končno uresničene želje in prizade­vanja vseh mojih predhodnikov. Zato smo toliko bolj hvaležni kanonikom oz. stolnemu kapitlju in gospodu proštu, da so nam prisluhnili in nas pri tem podpirajo.
Obisk svetih maš in molitev. Kljub pobiranju vstopnine in »redarjem« pa je za vse, ki prihajate k svetim ma­šam, spovedi ali molitvi v stolnico, vstop prost in še kako zaželen. Prosil bi vas le, da se potrudite in našemu osebju namenite vsaj skromen »dober dan« ali »bogdaj«. Tako bodo brez odvečnega spraševanja vedeli, po kakšnem »opravku« prihajate če pa vas kdo kljub temu vpraša, mu lahko vljudno odgovorite, da ste prišli molit ... Pa še ena prošnja: če le morete in če ni »višje sile«, nikar ne zamujajte k maši! Saj vemo za priliko o devicah, ki so zamudile, pa so ostale pred zapr­timi vrati...
Pastorala. Poleg zgoraj naštetega bi si seveda želeli, da bi bila naša župnija oz. oltarno občestvo tudi na pastoral­nem (verskem in duhovnem) področju tako živa in dejavna potrudimo se, da bo, in hvaležen vam bom za vsako vašo spodbudo in pripravljenost za so­delovanje v tej smeri.
vaš župnik

DOGODKI PRED NAMI

  V soboto, 14. 9., bomo na Brezjah obhajali 35. škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice, njihovo svetost in sta­novitnost. Letošnje geslo je Tve­gaj življenje za gospoda! Ob 9.00 bo najprej molitvena ura za du­hovne poklice, ob 10.30 pa slo­vesna sveta maša, ki jo bo vodil gospod nadškof msgr. Stanislav Zore. Lepo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice!
  V nedeljo, 15. 9., bomo v cer­kvi Srca Jezusovega na Taboru obhajali osrednjo slovesnost ob nedelji svetniških kandidatov ljubljanske metropolije: ško­fa Friderika Baraga, nadško­fa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, duhovni­ka Andreja Majcna in profesor­ja Antona Strleta. V ospredju praznovanja bo lik Božjega slu­žabnika škofa Janeza Frančiška Gnidovca, čigar 80. obletnico smrti obhajamo letos. Ob 16. uri bo v cerkvi molitev pred Najsve­tejšim. Ob 17.00 bo sledilo somaševanje, ki ga bo vodil ljubljan­ski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka pred­stavitev beatifikacijskih postop­kov. Lepo vabljeni!
  V soboto, 21. 9., bo v Stični pod geslom Tukaj sem zgo­di se, Stična mladih. Program se začne ob 9.30, sveta maša bo ob 14.15.
• V soboto, 28. 9., bo v stolnici ob 19.30 koncert dveh zborov: gostu­jočega ameriškega Salt Lake Singers in domačega MePZ Crescendo. Lepo vabljeni!

GODOVI IN PRAZNIKI

  Nedelja, 8. 9.: 23. nedelja med letom
  Ponedeljek, 9. 9.: sv. Peter Klaver, misijonar
  Torek, 10. 9.: sv. Nikolaj Tolentinski, spokornik
  Sreda, 11. 9.: sv. Prot in Hijacint, mučenca
  Četrtek, 12. 9.: Marijino ime
  Petek, 13. 9.: sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
  Sobota, 14. 9.: Povišanje sv. Kri­ža, praznik
  Nedelja, 15. 9.: 24. nedelja med letom, nedelja svetniških kandi­datov

MISEL TEDNA

Papež Frančišek mladim iz Mozam­bika:
»Vi, mladi... imate veliko moči, zmožni ste gledati s toliko upanja! Ste obljuba življenja, ki v sebi nosi trdnost, ki je ne smete izgubiti niti dovoliti, da bi vam jo ukradli... Ne dopustite, da bi vam ukra­dli veselje!... Treba je biti pozoren na dve drži, ki ubijata sanje in upanje: vdanost v usodo in tesnoba. To sta veliki sovra­žnici življenja, saj nas ponavadi priga­njata na pot, ki je lahka, vendar gre za pot poraza; in cestnina, ki jo zahtevata za prehod, je zelo draga ... Plača se z lastno srečo in celo z lastnim življenjem. Koliko praznih obljub o sreči, ki na kon­cu pohabijo življenja!

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

Vsak dan
8.30: rožni venec pred Najsvetej­šim.
18.00: rožni venec  
Nedelja
15.30: molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim
Prvi četrtek
Po večerni maši molitev v čast sve­temu Jožefu  
Prvi petek
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim
15.00: ura Božjega usmiljenja 
Prva sobota
8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazni­ki:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ Stolnica Ljubljana

Ni komentarjev:

Objavite komentar