sreda, 3. julij 2019

Teden Božje Besede 30. 6. 2019 - 8. 9. 2019


Kljub počitniškemu, malo bolj sproščenemu času, nas želi apostol Pavel pri prebira­nju odlomkov iz njegovih pisem obogatiti in spod­buditi, da ostanemo zve­sti Kristusu in ne pozabi­mo na dostojanstvo Božjih otrok. Pravzaprav se lahko za­ustavimo kar pri odlomku, ki ga pre­biramo to nedeljo: »Stojte trdno ... Vi ste bili namreč poklicani k svobodi bratje.« Tisto, kar nas ljudi pogosto­krat najbolj prizadene je, če nam kdo krati svobodo in naše človeške pra­vice. Pozabljamo pa, da smo tudi mi sami lahko tisti, ki s svojim nepri­mernim življenjem in obnašanjem zapravimo svojo ali ogrožamo svobo­do drugih.
Pavel nas zato najprej spomni, da je Kristus tisti, ki nas je osvobodil in nas opominja, naj se ne damo »po­novno vpreči v jarem sužnosti«. Svobode žal mnogi ne znajo prav živeti. Biti svoboden ne pomeni, da lahko strežeš »poželenju mesa« in se ne zmeniš za nikogar okoli sebe. Svobo­den je človek šele tedaj, Svoboden je človek šele tedaj, ko razume in živi ‘eno’ zapoved:
»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe«, in se da »voditi duhu«. Odlomki, ki sledijo, nam ponujajo veliko »idej«, ka­ko živeti to svojo svobodo; med drugim nam apostol po­nuja zgled Abrahama in očakov, ki so verovali in v veri sledili Bogu ter bili deležni njegovih obljub. Podobno naj bi tudi mi verovali in zaupali Kristu­su, ki nas je prerodil v novega, vstale­ga človeka, iskali to, kar je zgoraj ter vztrajno tekli v tekmi, ki nas čaka, s pogledom, uprtim v Kristusa. Izkori­stimo zato ta počitniški in dopustniški čas tudi za svojo duhovno poglo­bitev ter si vzemimo čas, da se bomo lahko še bolj približali »mestu žive­ga Boga... Bogu, sodniku vseh... in sredniku nove zaveze Jezusu« (prim. Heb 12,22-24).    
Roman Starc
Spoštovani farani in obiskovalci stolni­ce, navada je, da se konec junija »ure­dništvo« našega farnega lističa Teden Božje Besede, za dobra dva meseca po­slavlja. V tej »počitniški« številki sem tako poskušal zajeti vse najpomembnej­še dogodke, ki se bodo v poletnem času zvrstili v stolnici ter bogoslužni koledar. Urnik svetih maš ostaja nespremenjen edina sprememba je, da ne bo jutra­nje svete maše ob 7.30. 
Tudi urnik turi­stičnih ogledov ostaja enak: vsak delav­nik od 11.00 do 18.00 z izjemo torka, praznikov in nedelj. Želimo pa si, da bi stolnica res ostala kraj molitve in miru, zato vas povabim, da se tudi v počitni­škem času večkrat v molitvi zaustavite v njej. Pa veliko blagoslova pri oddihu in »nabiranju novih moči« vam želim,
vaš župnik
  V soboto, 6. 7., bo v stolnici zvečer pri sveti maši sodeloval mladinski pevski zbor iz Colchestra v Veliki Bri­taniji. Zbor bo imel po maši še krajši koncert.
  V nedeljo, 7. 7., bo ob obletnici smr­ti Božjega služabnika Antona Vovka v stolnici ob 16.00 sveta maša, ki jo bo daroval pomožni škof dr. Franc Šuštar. Po maši bo molitvena ura v čast Božje­mu služabniku. Lepo vabljeni!
  V ponedeljek, 8. 7., ob 18.30, bo ob obletnici zmage v vojni za Slovenijo v stolnici sveta maša za vrednote sloven­ske osamosvojitve. Maševal bo dr. Jože Plut.
  V četrtek, 11. 7., bo ob 20.00 koncert ameriškega ženskega zbora Wanderlust iz Seattla.
V četrtek, 18. 7., bo ob 20.00 koncert študentskega zbora iz Amsterdama.
  V četrtek, 22. 8., bo ob 18.30 sveta maša ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Ob 20.00 pa bo koncert komornega zbora iz Švedske.
 •   Ponedeljek, 8. 7.: sv. Kilijan, škof, mučenec
 •   Torek, 9. 7.: sv. Veronika Giuliani, mistikinja
 •   Sreda, 10. 7.: sv. Amalija, redovnica
 •   Četrtek, 11. 7.: sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
 •   Petek, 12. 7.: sv. Mohor in Fortunat, mučenca
 •   Sobota, 13. 7.: sv. Henrik II, cesar
 •   Ponedeljek, 15. 7.: sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
 •   Torek, 16. 7.: Karmelska Mati Božja
 •   Sreda, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik
 •   Četrtek, 18. 7.: sv. Elij iz Koštabone, mučenec
 •   Petek, 19. 7.: sv. Arsenij Veliki, puščavnik
 •   Sobota, 20. 7.: sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
  Nedelja, 21. 7.: 16. nedelja med le­tom, Krištofova
 •   Ponedeljek, 22. 7.: sv. Marija Mag­dalena, spokornica
 •   Torek, 23. 7.: sv. Brigita Švedska, re­dovnica, sozavetnica Evrope
 •   Sreda, 24. 7.: sv. Krištof, mučenec
 •   Četrtek, 25. 7.: sv. Jakob Starejši, apostol
 •   Petek, 26. 7.: sv. Joahim in Ana, star­ši Device Marije
 •   Sobota, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
  Nedelja, 28. 7.: 17. nedelja med le­tom
 •   Ponedeljek, 29. 7.: sv. Marta, Lazarjeva sestra
 •   Torek, 30. 7.: sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
 •   Sreda, 31. 7.: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
 •   Četrtek, 1. 8.: sv. Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
 •   Petek, 2. 8.: sv. Evzebij iz Vercellija, škof, prvi petek
 •   Sobota, 3. 8.: sv. Lidija, svetopisem­ska žena, prva sobota
  Nedelja, 4. 8.: 18. nedelja med le­tom
 •   Ponedeljek, 5. 8.: Marija Snežna (Nives)
 •   Torek, 6. 8.: Jezusova spremenitev na gori
 •   Sreda, 7. 8.: sv. Sikst II., papež, mučenec
 •   Četrtek, 8. 8.: sv. Dominik, ustano­vitelj dominikancev
 •   Petek, 9. 8.: sv. Terezija B. od Križa, Edith Stein, mučenka
 •   Sobota, 10. 8.: sv. Lovrenc, diakon, mučenec
  Nedelja, 11. 8.: 19. nedelja med le­tom
 •   Ponedeljek, 12. 8.: sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica
 •   Torek, 13. 8.: sv. Poncijan in Hipolit, mučenca
 •   Sreda, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
 •   Četrtek, 15. 8.: MARIJINO VNE­BOVZETJE velikišmaren, zapove­dani praznik
 •   Petek, 16. 8.: sv. Rok, romar, spokornik
 •   Sobota, 17. 8.: sv. Evzebij, papež, mučenec
  Nedelja, 18. 8.: 20. nedelja med le­tom
 •   Ponedeljek, 19. 8.: sv. Janez Eudes, duhovnik
 •   Torek, 20. 8.: sv. Bernard, opat, cer­kveni učitelj
 •   Sreda, 21. 8.: sv. Pij X., papež
 •   Četrtek, 22. 8.: Devica Marija Kra­ljica
 •   Petek, 23. 8.: sv. Roza iz Lime, redov­nica
 •   Sobota, 24. 8.: sv. Natanael (Jernej), apostol
  Nedelja, 25. 8.: 21. nedelja med le­tom
 •   Ponedeljek, 26. 8.: sv. Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
 •   Torek, 27. 8.: sv. Monika, mati sv. Avguština
 •   Sreda, 28. 8.: sv. Avguštin, škof, cer­kveni učitelj
 •   Četrtek, 29. 8.: Mučeništvo Janeza Krstnika
 •   Petek, 30. 8.: sv. Feliks (Srečko), mučenec
 •   Sobota, 31. 8.: sv. Rajmund Nonat, redovnik
  Nedelja, 1. 9.: 22. nedelja med le­tom, angelska nedelja
 •   Ponedeljek, 2. 9.: sv. Marjeta, devi­ca, mučenka
 •   Torek, 3. 9.: sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj
 •   Sreda, 4. 9.: sv. Rozalija, devica, spokornica
 •   Četrtek, 5. 9.: Sv. mati Terezija, re­dovnica
 •   Petek, 6. 9.: sv. Zaharija, prerok, prvi petek
 •   Sobota, 7. 9.: sv. Marko Križevcan, mučenec, prva sobota
  Nedelja, 8. 9.: 23. nedelja med le­tom
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov:
»Evharistija je 'povzetek' vsega Jezu­sovega bivanja, ki je bilo eno samo de­janje ljubezni do Očeta in bratov. Tudi tam, kakor med čudežem pomnožitve hlebov, je Jezus vzel kruh v svoje roke, povzdignil Očetu blagoslovno molitev, razlomil kruh in ga dal učencem. Po­tem je isto storil s kelihom vina. Toda tisti trenutek, na večer pred svojim trpljenjem, hoče On v tej gesti zapusti­ti Oporoko nove Zaveze, trajen spomin svoje velike noči trpljenja in vstajenja. Praznik Rešnjega telesa nas vsako leto vabi, da obnovimo čudenje in veselje za ta čudovit Gospodov dar, evharistijo. Sprejmimo jo s hvaležnostjo, ne pasiv­no, iz navade. Ne smemo se navaditi evharistije in iti obhajati se, kakor iz navade, ne! Vsakič, ko se približamo oltarju, da bi prejeli evharistijo, mora­mo obnoviti naš 'amen' Kristusovemu telesu. Ko duhovnik reče 'Kristuso­vo telo', mi rečemo: 'Amen'. Naj bo to 'amen', ki prihaja iz srca, iz prepri­čanja. Jezus je, Jezus nas je zveličal in Jezus je, ki prihaja dati mi moč za
Vsak dan
8.30: rožni venec pred Najsvetejšim.
18.00: rožni venec
Nedelja
15.30: molitev pred izpostavljenim
Najsvetejšim
Prvi četrtek
Po večerni maši molitev v čast svete­mu Jožefu. Prvi petek
8.30: molitev pred izpostavljenim Naj­svetejšim
15.00: ura Božjega usmiljenja Prva sobota
8.30: molitev pred izpostavljenim Naj­svetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
življenje. Jezus je, živi Jezus. Ne nava­dimo se, vsakič naj bo, kot bi bilo prvo obhajilo.«
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar