sobota, 3. februar 2024

TEDEN BOŽJE BESEDE 4. 2. 2024 - 11. 2. 2024

5. NEDELJA MED LETOM

V Jobovi knjigi so se zbrale mnogovrstne človeške izkušnje trpljenja, ki ga ne ra­zumemo prav dosti; zato je v njej toliko človeškega modrovanja in prerekanja. Trpljenje je vedno breme, nekako ne sodi v zamisel človeškega življenja, saj uničuje njegovo moč in veselje ter mori duha. Vendar je v Jobu na koncu vsaj nakazana pot rešitve duha: popolno za­upanje Bogu.

 Njegova beseda: »Če smo dobro prejeli od Boga, zakaj hudega ne bi,« ne pomeni, da je tudi trpljenje Božji dar. Bog ni ustvaril smrti, trpljenje pa je njena napoved, podoba in predokus.

 Ne­kaj ga ustvarijo življenjske prilike, več pa ljudje, nekaj iz nerazumevanja, nekaj iz zlobe. Res pa je, da vse to Bog jemlje v roke, ko spremlja človeka tako skozi vse dobro kot vse hudo - da se z njim veseli in z njim trpi. V Jobu razodeva tudi, da trpljenje ni nujno povezano z grehom, čeprav je dostikrat njegova posledica. Prav v Jezusovem ravnanju s trpečimi to odkrivamo.

Bog čuti s človekom, Bog razume človeka posebej v trpljenju, pa tudi pozna rešitve zanj. Zato išče v člo­veku predvsem vero, ki človeka vzgaja, da vse, prav vse v zaupanju polaga v Božje roke. Ta predmet v šoli življenja je res težak, pa zato toliko bolj odrešilen. V Betsajdi se učimo, da ozdravljenje teles­ne bolezni ni edina vsebina rešitve.

Če bi iskali Boga le za te vrste zdravja, bi osta­li enako revni, kajti vsako, še tako teme­ljito ozdravljenje telesne bolezni lahko traja le nekaj časa. Za kvaliteto življenja je veliko večjega pomena, s kakšnim du­hom sprejemamo tako različne vsebine, ki nam jih življenje prinaša, kako z nji­mi ravnamo in kako jih nato ohranja­mo v spominu.

Dragocena je zavest, da je Bog vedno z nami. Potem mu izpove­dujemo svoje veselje in hvaležnost, ko smo zdravi, pa v pogovoru z njim išče­mo potrpežljivost in zaupanje, ko smo nemočni.

To so postavke, vredne, da se jih učimo in zanje prosimo. Žena je vsta­la in jim stregla. Človek, ki hitro odloži moreče stvari, je prav doživel Božjo dob­roto. Svojo hvaležnost Bogu pa izkazuje s podobno dobroto potrebnim. Ozdravel je tudi njegov duh. To je vredno, to je tre­ba oznanjati.Anton Slabe

 

Papež Frančišek je imel v začetku maja 2020 (do junija 2021) poseben sklop 38 katehez o različnih vidikih in načinih molitve. Ker smo v letu molitve, ki je leto priprave na jubilej 2025, leto vere, bomo v tednu Božje besede objavljali povzet­ke teh katehez kot spodbudo za osebno premišljevanje in povabilo k poglobljeni pripravi in molitvi.

Molitev je dih vere, je njen najustre­znejši izraz. Je kot krik, ki prihaja iz srca tistih, ki verujejo in zaupajo Bogu. Pomislimo na zgodbo o Bartimaju, evangeljskem liku (prim. Mk 10,46-52). Bil je slep in je prosjačil ob cesti na obrobju svojega mesta Jerihe. Nekega dne sliši, da bo Jezus šel tam mimo, zato stopi na pot z name­nom: storil bo vse, kar je v njegovi moči, da bi srečal Jezusa. Bartimaj vstopi v evangelij kot glas, ki kriči na vse grlo. Ne vidi, ne ve, ali je Jezus blizu ali daleč, vendar ga sli­ši, ga razume iz množice, ki se v ne­kem trenutku stopnjuje in približuje ... Vendar je popolnoma sam in niko­gar ne zanima. In kaj naredi Bartimaj? Kriči in kriči še naprej. Uporabi edino orožje, ki ga ima: svoj glas. 

Zač­ne kričati: »Davidov sin, Jezus, usmi­li se me!« In pri tem vztraja. Njegovi ponavljajoči se kriki so nad­ležni, zato ga mnogi okarajo in mu govorijo, naj bo tiho. Toda Bartimaj, nasprotno, še glasneje zakliče: »Da­vidov sin, Jezus, usmili se me!« To je vztrajnost, ki je tako lepa pri tistih, ki iščejo milost in trkajo, trkajo na vrata Božjega srca. Kliče, trka. Jezus prisluhne njegovemu klicu. 

Bartimajeva molitev se dotakne nje­govega srca in odprejo se mu vrata rešitve. Jezus ga pokliče. Ta skoči na noge, Jezus pa mu spregovori, ga po­vabi, naj izrazi svojo željo in tako ta klic postane zahteva: »Gospod, daj, da spet vidim!«

Jezus mu reče: »Pojdi, tvoja vera te je rešila.« V tem ubogem, nemočnem in preziranem človeku spozna vso moč njegove vere, ki pritegne Božje usmiljenje in moč. Verovati pomeni imeti dvignjeni roki, glas, ki kliče in prosi za dar odrešenja. Vera, kot smo videli pri Bartimaju, je krik; neve­ra pa je dušenje tega klica. To je bila drža ljudi, ki so ga utišali: niso bili ljudje vere, on pa je bil. Vera je pro­test proti bolezenskemu stanju, kate­rega razloga ne razumemo; nevera je zgolj prenašanje stanja, ki smo se mu prilagodili. Vera je upanje, da bomo odrešeni; nevera je privajanje na zlo, ki nas zatira, zato to tudi ostaja. 

Bartimaj je vztrajen človek. Vsi okoli njega so mu razlagali, da je prosjačenje nekoristno, da je to neodgovorno vpitje, da je le moteč hrup, da mora prenehati kričati: toda on ni ostal tiho. In na koncu je dobil, kar je želel. V človekovem srcu je glas, ki se ogla­ša močneje od vseh nasprotnih ar­gumentov. Vsi imamo ta glas v sebi.

Glas, ki se oglaša spontano, ne da bi mu kdo ukazal, glas, ki se sprašuje o smislu naše poti tu na tem svetu, zlasti ko se znajdemo v temi: »Jezus, usmili se usmili se me! Jezus, usmili se me!« Lepa molitev.

»Sreča ni v stvareh, ampak v človeku. Srečen človek ni površen in uživaški človek, tisti, ki pobegne od sebe in se porazgubi. Srečen človek je, kdor odkrije smisel svojega življenja in s preprostostjo opravlja svoje poslanstvo.«

 (Blaženi Edvard Frančišek Pironio, kardinal)

Ves paradiž imamo na voljo. Pred nami se košati v vsej svoji lepoti, vse prijetno za pogled in dobro za jed, mi pa zaradi zaslepljenega pogleda v prepovedan sad raja ne vidimo. In ko ugriznemo v prepovedan sad, raj izgi­ne, ostane samo smrt; tudi v umetno­sti, kadar se odpove razkošju lepote in smisla ter trga prepovedane sadove. Slavi moja duša Gospoda za vse umetnike, ki so svoj poklic uresni­čevali v skladu z besedami, ki so jim jih ob koncu 2. vatikanskega konci­la namenili koncilski očetje: »Svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da se ne bi zmračil v obupu. Lepota tako kot resnica prinaša veselje v srca lju­di, je dragoceni sad, ki se upira obra­bi časa, ki povezuje generacije in jih združuje v občudovanju. In to po za­slugi vaših rok.«

Slavi moja duša Gospoda za vse umetnike, ki so jim čopiči in dleta, ki jim besede in gibi niso otemneli, da so mogli skozi navdih pretočiti svet­lobo, ki svetu in človeku vrača lepoto in ju dela dragocenega. Slavi moja duša Gospoda za vse tis­te umetnike, ki jih nadarjenost ni prerasla in posrkala vase, ampak so z vsako novo umetnino postajali manjši in bili vedno bolj pripravljeni ostajati služabniki Lepote in Resnice. Sklenimo z besedami iz pisma ume­tnikom sv. papeža Janeza Pavla II.: »Naj vaša umetnost prispeva k uve­ljavljanju tiste pristne lepote, ki skoraj kot odsev Božjega Duha preobraža snov in odpira v dušah čut za večno.«

Nedavno umrli zaslužni papež Bene­dikt XVI. pa je umetnikom, ki jih je zbral v Sikstinski kapeli, predlagal pustolovščino duha: »Ne bojte se soo­čiti s prvim in zadnjim izvirom lepo­te, se pogovarjati z verniki, s tistimi, ki se tako kot vi doživljajo kot romarji v svetu in zgodovini proti neskončni Lepoti. Vera ničesar ne odvzame va­šemu geniju, vaši umetnosti, na­sprotno, povzdiguje in hrani ju, ju opogumlja, da prestopita prag ter z očaranimi in ganjenimi očmi zreta zadnji in končni cilj, sonce, ki ne za­ide in ki razsvetljuje sedanjost in jo dela lepo.«

 

   V četrtek, 8. 2., bo gospod nadškof ob 10.30 daroval sveto mašo za vse žive in pokojne kulturne delavce in umetnike. Lepo vabljeni!

   V sredo 14. 2., začenjamo letošnji postni čas. Lepo vabljeni k svetim mašam in obredu pepeljenja.

       Nedelja, 4. 2.: 5. nedelja med letom

       Ponedeljek,5. 2.: sv. Agata, devica, mučenka

       Torek, 6.2.: sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci

       Sreda, 7. 2.: sv. Nivard, redovnik

       Četrtek, 8. 2.: sv. Jožefina Bakhita, sužnja, Prešernov dan

       Petek, 9. 2.: sv. Apolonija, devica, mučenka

       Sobota, 10. 2.: sv. Sholastika, devica, redovnica

       Nedelja, 11. 2.: 6. nedelja med letom


 

 

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

Ni komentarjev:

Objavite komentar