sobota, 14. januar 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 15. 1. 2023 22. 1. 2023

Naše življenje je vedno novo začenja­nje: vsak dan, vsako delo, vsak odnos, vsak dober sklep. Lahko se zadovo­ljimo s tem, da načrtujemo, urejamo in ustvarjamo, vendar je ob tem osre­dnjega pomena, da se vsega lotevamo z dobrim namenom, pa da smo pri vsaki stvari s srcem, naj bo to delo, pogovor z Bogom ali človekom. Nič ni samo dolžnost, vsaka stvar izpolnjuje naše življenje in ustvarja njegovo vre­dnost. Bog potem lahko s svojo mo­drostjo povezuje vse vsebine našega življenja v smiselno celoto, ki je bomo na koncu veseli. Živeti se vseskozi učimo. V tem je naravni temelj za člo­vekovo srečo.

Beremo, prebiramo dobrote zemlje ter se hranimo z njimi. Tudi besede be­remo, jih vsrkavamo, tehtamo, izbi­ramo in v njih iščemo misli za boga­tenje duha. Njegova širina in globina sta v nebeško neskončnost odprta mo­žnost. Slišali smo Avguštinovo bese­do, da kar kdo je, to tudi postaja. Člo­vek je lahko vesel le, če nenehno veča svoje spoznanje in poglablja čutenje svojega srca. 

Odkriti lažnivo vrednost prijetnih besed in jo zavreči, pa spre­jemati zdravo besedo, tudi če je vča­sih trpka in zaboli, ter jo použiti kot Janez zvitek iz angelove roke, govori o pameti in zrelosti. Resnica, ki je v be­sedi, je pomembna, ker dela človeka samostojnega in svobodnega. Razbiramo tudi sledove Boga, ki jih je pustil na vsem, kar je ustvaril v vidnem ali nevidnem svetu. 

Tako v nas nastaja novo razmerje z njim. Saj mu pravimo: »Tebe ljubim, Stvarnik moj,« tudi če čutimo, da to (še) ni pov­sem res. Marsikaj tega, kar mu govo­rimo, pravzaprav šele želimo. Tudi to v nas ustvarja občutje njegove bli­žine. In s tem počasi neopazno raste vera njegovi Besedi, zaupanje njegovi previdnosti in ljubezen do vsega, kar je njegovo. Povezanost z njim pa je te­melj zveličanja.

Anton Slabe

Za nami je kolikor toliko »normalno« leto, ko smo lahko zopet nemoteno obha­jali bogoslužja, zlasti praznike in različ­ne slovesnosti, brez številčnih omejitev. Kljub temu pa se pozna, da se je življe­nje, tudi na verskem področju, v mar­sičem spremenilo. Poglejmo, kaj nam o tem spregovorijo številke za leto 2022:

Krsti: Krščenih je bilo 9 otrok, 4 de­klice in 5 dečkov. Pet jih je bilo iz cer­kvenih zakonov, pri enem so starši samo civilno poročeni, trije pa so iz zunajzakonske skupnosti.

Poroke: Cerkveni zakon sta v letu 2022 sklenila dva mladoporočenca.

Pogrebi: Cerkveno smo na Žalah po­kopali šest naših faranov oz. obisko­valcev stolnice. Najstarejša pokojnica je imela 90 let, najmlajša pa 57 let. Trije so pred smrtjo prejeli zakra­mente za umirajoče.

Nedeljniki: Jeseni, sredi adventnega časa, smo pri nedeljskih svetih mašah (dve sta v soboto) našteli do­brih 700 udeležencev (737), kar je več kot lansko leto, ko so bili ko­majda dobro odpravljeni ukrepi omejevanja zbiranja. V celem letu je bilo razdeljenih približno 45.000 obhajil.

 

POMEMBNEJŠI DOGODKI IN PRAZNOVANJA V STOLNICI IN ŽUPNIJI V LETU 2022


Četrtek, 20. 1.: sveta maša za preganjane kristjane ob obletnici zažiga B. sl. Škofa Antona Vovka v Novem mestu, maša msgr. Stanislav Zore.

Nedelja, 23. 1.: sveta maša ob nedelji Božje besede in pogovor z akademikom dr. Jožetom Krašovcem.

Ponedeljek, 7. 3.: sveta maša v okviru Tomaževe proslave na teološki fakulteti, maša msgr. Stanislav Zore.

Sobota, 2. 4.: sveta maša ob občnem zboru Škofijske Karitas, maša msgr. Stanislav Zore.

Sreda, 6. 4.: sveta maša za žrtve epidemije covida 19; maša msgr. Stanislav Zore.

Četrtek, 14. 4.: krizmena sveta maša.

Petek, 6. 5.: sveta maša ob 70-letnici tednika Družina; Škof dr. Anton Jamnik.  

Četrtek, 26. 5.: sveta maša ob spominu umora prof. Lamberta Erlicha, maša msgr. Stanislav Zore.

Ponedeljek, 30. 5.: celodnevno češčenje ob godu sv. Maksima Emonskega.  

Petek, 3. 6.: sveta maša in srečanje za starejše in bolnike; kanonik prelat Vinko Vegelj.

Sreda, 22. 6.: sveta maša za domovino.

Sreda, 29. 6.: mašniško posvečenje treh novih duhovnikov.

Četrtek, 30. 6.: sveta maša ob godu sv. Jožefmarija Escrivaja; celjski Škof Maksimiljan Matjaž.

Sreda, 6. 7.: sveta maša ob koncu oboroženih spopadov in zmage v vojni za Slovenijo; msgr. Jože Plut.

Torek, 23. 8.: sveta maša ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov, maša msgr. Stanislav Zore.

Nedelja, 18. 9.: obhajanje nedelje svetniških kandidatov v stolnici.

Torek, 11. 10.: sveta maša ob začetku akademskega leta, maša msgr. S. Zore.

Sreda, 19. 10.: »rdeča maša« za pravnike ob začetku sodnega obdobja, novomeški Škof dr. Andrej Saje.

Nedelja, 6. 11.: sveta maša ob dnevu poljske neodvisnosti; maša msgr. Stanislav Zore.

Ponedeljek, 28. 11.: sveta maša s slovenskimi Škofi v okviru zasedanja Slovenske Škofovske konference.

Torek, 6. 12.: celodnevno češčenje ob godu sv. Miklavža.

Nedelja, 11. 12.: podelitev Svetih pisem katehumenom, maša msgr. S. Zore.

Nedelja, 18. 12.: koncert kvarteta kljunastih flavt.

Torek, 26. 4.: koncert Koralnega zbora Akademije za glasbo, Gregorijanski koral, vir duhovnosti in ustvarjalnosti.

Ponedeljek, 9. 5.: koncert klasične sakralne glasbe za mir v svetu.

Nedelja, 15. 5.: koncert komornega zbora univerze s severne Floride.

Petek, 17. 6.: koncert metodističnega zbora iz Woodlanda v Ameriki.

Četrtek, 7. 7.: koncert dveh zborov: Harmonium Choral Society iz ZDA in zbora iz Trsta.

Ponedeljek, 11. 7.: koncert mladinskega pevskega zbora iz Saratoge v ZDA in mladinskega pevskega zbora Marijinega oznanjenja v Ljubljani.

Petek, 16. 9.: koncert klasične glasbe študentskega simfoničnega orkestra Arenberg iz Leuverna v Belgiji.

Sreda, 28. 9.: koncert duhovnih pesmi zbora Chapelwood Chancel iz Houstona v ZDA.

Sobota, 15. 10.: prvi koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe SACRUM CONVIVIUM; dekliški pevski zbor Glasbene šole Koper.

Petek, 21. 10.: koncert štirih zborov v okviru evropske turneje WeAreSinging. Sobota, 29. 10.: drugi koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe SACRUM

CONVIVIUM; dekliški pevski zbor iz Salerna v Italiji.

Nedelja, 6. 11.: koncert zbora iz Krakova ob dnevu poljske neodvisnosti. Sobota, 12. 11.: tretji koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe SACRUM CONVIVIUM; Insieme corale Ecclesia nova iz Bosco Chiesanuova, zbor iz Verone.

Sobota, 26. 11.: koncert moškega pevskega zbora iz Grodna, ženskega pevskega zbora iz Bohinja in Komornega pevskega zbora Vox Medicorium iz Ljubljane.

Nedelja, 27. 11.: četrti koncert iz cikla koncertov sakralne glasbe SACRUM CONVIVIUM; ljubljanski komorni zbor Konservatorija za glasbo in balet.

Sreda, 14. 12.: orgelski koncert Premrlovih božičnih pastoral, Polona Gantar. Sobota, 17. 12.: koncert zbora in orkestra iz Londonskega parlamenta ter zbora našega parlamenta.

Sreda, 21. 12.: božični koncert slovenskega baročnega orkestra z gosti.

 

PREDAVANJA V STOLNICI:

Četrtek, 2. 6.: predavanje psihiatra dr. Jožeta Magdiča.

Četrtek, 27. 10.: pogovor o pokojnem akademiku dr. Kajetanu Gantarju.
Letos lahko v stolnici zopet občudujete »naše« stolniške jaslice, ki jih je v letih 1970­-1973 naredil kipar Franjo Kitek. Jaslične figure so lesene, naravne in samo rahlo patinirane. Figure so večinoma celopostavne, reliefno oblikovani sta dve skupini ovac in pa sveta družina. Poleg pastirjev vidimo v njih še pastirico s klopčičem volne, med živalmi pa je poleg ovac zanimiva še čreda govedi, oven in pes.

Jaslice so postavljene v »klasično« naravno okolje: na desni strani je razgibana hribovita, deloma kamni­ta pokrajina, pokrita z mahom. Ob njenem vznožju je staja za ovce, nato pa se pokrajina zravna in dve beli stezi nas pripeljeta do svete družine, ki ji zavetje nudi napol odprta votlina, oblikovana iz korenin. Na skrajnem de­snem robu pokrajino zaključuje manjše jezero.

Postavitev jaslic sta si zamislila in z mladimi pomočniki izpeljala Rok in Žiga, za kar se jim iskreno zahvaljujem.


• V četrtek, 19. 1., bo po večerni sveti maši v župnišču predavanje dr. Luke Vidmarja o baronu Žigu Zoisu kot političnem strategu. Lepo vabljeni!

Nedelja, 16. 1.: 2. nedelja med letom

Ponedeljek, 17. 1.: sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

Torek, 18. 1.: sv. Pavlin Oglejski II., škof

Sreda, 19. 1.: sv. Tatjana (Tanja), mučenka

Četrtek, 20. 1.: sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj Petek, 21. 1.: sv. Odon (Oton), prior v Jurkloštru

Sobota, 22. 1.: sv. Pavel iz Teb, puščavnik

Nedelja, 23. 1.: 3. nedelja med letom

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH: tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 

 

 

 

 

 

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar