sobota, 21. januar 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 22. 1. 2023 29. 1. 2023

»Počaščen sem bil v Gospodovih očeh.« Neizmerno bolj kot mi Boga, Bog nas spoštuje in časti. Njegova be­seda ni le tista, zapisana v Svetem pi­smu; je najprej glas vesti, pa prese­netljivost narave, vsak človek, ko ga sprejemamo s spoštovanjem, in tudi dogodki, če se jih učimo razumevati kot znamenja.

Sveto pismo pa je zapisani Kristus, beseda Boga. Vseskozi se je razodeva­la, posebej po ljudeh, ki so imeli za­njo poseben (preroški) čut. Ljudje so jo spoznavali in sprejemali, kolikor so bili zanjo odprti in jo sposobni razu­meti. Najprej v izročilu, nato zapisano, kot so jo pač znali ubesediti ti, ki jim je bila zaupana, da jo razsejejo v svet. Vemo, nazadnje se je razodela kot člo­vek, Jezus iz Nazareta, da bi postala otipljiva in predstavljiva, kot Luč vsa­kemu človeku. Za pot življenja. Na vse te načine Bog vedno govori člo­vekovemu razumu in srcu: razumu, da bi vedno globlje razumevali resni­co o življenju, srcu pa, da bi jo vzljubili in bi v nas postala ne le znanje, ampak tudi življenje da bi se utelesila. Šele z obojim postane toliko močna, da more spregovoriti in zasijati tudi drugim.

Morda so nam v preteklosti preveč govorili le o dolžnosti skrbeti za svojo vero. Veliko bliže smo resnici o sebi in svojem dostojanstvu, če Božjo besedo čutimo kot njegov največji dar in zna­menje velikega zaupanja. Niso samo starši, duhovniki, krščan­ski novinarji in kateheti oznanjevalci; vsak kristjan s svojim govorjenjem, z življenjem in odnosi brez besed govo­ri, kako je razumel, koliko ceni in lju­bi Besedo, ki mu jo je Bog zaupal, da bi mu bila modrost življenja. Čas, ki trdi, da ima vsaka človeška be­seda, poštena in lažniva, isto pravico in ponuja javnosti vse modrosti in ne­umnosti na istem pladnju, je za svoj obstoj nujno potreben poglobljenega branja in razmišljanja besede Boga.

Anton Slabe

TEDEN EDINOSTI

 

V   dneh od 18. do 25. januarja poteka po vsem svetu poseben teden molitve za edinost, ki nas želi tokrat spomniti na to, da ekumenizem ni samo moli­tev za ta veliki cilj, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med kri­stjani različnih skupnosti in cerkva. Gre za področja, kot so: pravičnost in mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjanje stvarstva ter sprava med narodi in skupnostmi.

Naša molitev in razmišljanja se to­krat dotikajo rasizma v ZDA, posebej v zvezni državi Minnesoti. Rasizem ima tam dolgo in krvavo zgodovino. Osrednje besedilo, ob katerem bomo premišljevali in molili, je vzeto iz pre­roka Izaija in se glasi: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zati­ranemu, zagovarjajte siroto, branite vdo­vo« (Iz 1,17).

V  ponedeljek, 23. 1. ob 19.00 ste vsi

lepo vabljeni na osrednjo prireditev v cerkev Marijinega oznanjenja na Tromostovju, kjer bo gospod nad­škof daroval sveto mašo za edinost kristjanov.

Geslo letošnje nedelje Božje besede, ki jo bomo obhajali 22. januarja: »Razši­ri prostor svojega šotora, razpni pre­grinjala svojih bivališč«, je vzeto iz preroka Izaija (54,2) in se navezuje na sinodalni proces, ki se bo sklenil s ško­fovskim zasedanjem oktobra 2023. Ta vzajemnost med člani Cerkve, ki se kaže v sinodalnem procesu, edina omogoča, da se uresničijo v davnini napovedane besede preroka Izaija.

Njegova domovina je bila poteptana in ponižana, zdela se je kot nerodo­vitna in zavržena žena. Toda v Bož­jem imenu ji je prerok napovedal to­likšen razcvet, toliko potomcev, da si bo morala razširiti šotor in bivalne prostore. Ravno sinodalno dogajanje kaže, da je v Cerkvi tak močan naboj. Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh govori Cerkvi, če mu bomo prisluhni­li, ne bomo razširili le svojih šotorov, temveč tudi svoja srca. Naj nas nede­lja Božje besede na novo spodbudi k tej Jezusovi drži.

Osrednja prireditev ob nedelji Bož­je besede za našo nadškofijo bo 22. 1. ob 16.00 s sveto mašo v Preski (Med­vode), ki jo bo vodil pomožni škof dr. Anton Jamnik, po maši pa bo pogovor s prof. akad dr. Jožetom Krašovcem o misijonskem poslanstvu Cerkve.

STOLNICA NAŠ DOM
Oprema v prečni ladji oltar svetega Dizme in Marije Pomagaj

Oltarni nastavek oltarja sv. Diz­me je, tako kakor sv. Rešnjega te­lesa, naslikan na steno. Vanj je spretno vkomponiran temno rja­vo polihromiran štukaturni okvir s pozlačenim listovnim ornamentom, ki obdaja oltarno podobo; iz­delal ga je Tommaso Ferrata s po­močniki. Monumentalna oljna slika, ki predstavlja Kristusa s sv. Dizmom v predpeklu, je eno naj­lepših del Giulia Quaglia. Naslikal jo je doma v Lainu in jo leta 1704 pripeljal v Ljubljano. Kristus, ovit z belim prtom okrog ledij in ogrnjen v moder plašč, ki vihra za njim v zraku, se zmagoslavno dviga med oblaki. Spremljajo ga majhni in ve­liki angeli, eden z rdečo zastavo, ki naznanja, da je Kristus premagal pekel in osvobodil duše pravičnih. Razbil je vrata predpekla, ki leže na tleh, za njimi pa se dvigajo ose­be iz Stare zaveze, med katerimi prepoznamo prastarša Adama in Evo, kralja Davida in voditelja Izra­elcev Mojzesa. Njim nasproti kleči ob sesutem vhodu v podzemlje sv. Dizma s svojim križem, ovit v rdeč plašč, kot prvi opravičeni deležen milosti odrešenja. Slika kaže bene­ške vplive.

Družba sv. Dizme je leta 1705 pred oltarjem zgradila kripto za svoje člane, leta 1714 pa se je odločila postaviti še kamnito menzo, kar pa je uresničila šele čez več dese­tletij. Umetniško jo je iz raznobarvnega marmorja izklesal Francesco Robba, časovno pa jo smemo bržčas umestiti v bližino menze v kapeli sv. Rešnjega telesa, torej v štirideseta ali na začetek petdese­tih let 18. stoletja, saj ji je podob­na po obliki, členitvi in tlorisni zasnovi. Osrednjo kartušo krasi simbol Družbe, srce, sestavljeno iz šestindvajsetih malih src, kolikor je štela članov ob ustanovitvi (po­dobno srce je tudi na plošči grob­nice).

GODOVI IN PRAZNIKI

  • Nedelja, 22. 1.: 3. nedelja med letom
  • Ponedeljek, 23. 1.: sv. Henrik Suzo, dominikanec
  • Torek, 24. 1.: sv. Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
  • Sreda, 25. 1.: spreobrnitev apostola Pavla, praznik
  • Četrtek, 26. 1.: sv. Timotej in Tit, škofa
  • Petek, 27. 1.: sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
  • Sobota, 28. 1.: sv. Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
  • Nedelja, 29. 1.: 4. nedelja med letom

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH: tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 


Ni komentarjev:

Objavite komentar