sobota, 20. november 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 21. 11. 2021-28. 11. 2021

Težko razumemo preroka Daniela, ki nam na praznik Kristusa Kralja govori: Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo; njegova oblast je večna, njegovo kraljestvo neminljivo. Kako je lahko Daniel med selevkidsko oku­pacijo Palestine po letu 197 pr. Kr. prišel do takšnega prepričanja, ko pa so bile razmere popolnoma dru­gačne? Sirski Selevkidi iz dinastije Selevka, generala Aleksandra Veli­kega, so leta 167 pr. Kr. začeli krvavo preganjati Jude, jeruzalemski tem­pelj pa spremenili v Zevsovo sveti­šče. Posledica selevkidske nasilne helenizacije Judov je bila nekakšna antična globalizacija Palestine. V času Makabejcev, ki so zaustavili Selevkide in osnovali dinastijo Hasmonejcev (142-63 pr. Kr.), se je judovska družba notranje razklala. Na eni strani so bili judovski kozmo­politi, odprti za grške vrednote, na drugi strani pa njihovi srditi na­sprotniki, zeloti, judovski naciona­listi. Ob robu teh dveh blokov so na­stajale dualistične sekte; med njimi skupnost esenov, ki je zaradi priča­kovanja skorajšnjega konca sveta pozivala k strogemu izpolnjevanju postave. Onstran vseh teh politič­nih, družbenih in verskih delitev pa so bili pobožni Judje, ki so ohranja­li izročilo prerokov in živeli v priča­kovanju prihoda Mesija; med njimi najdemo Daniela, Marijo, Jezusovo mater, Janeza Krstnika ...

Svet, vključno s Slovenijo, se je v zadnjem letu in pol razletel na po­dobne štiri bloke: globaliste, ki jim nasproti stojijo nacionalisti, tretji blok so anticepilci, teološki redukcionisti, nasprotniki koncila, papeža, snovalci nekakšne vzporedne Cer­kve. Zunaj teh prerivanj so Marijini otroci, ki v veri vzdržijo obrobnost in vztrajajo v resnici, da Moje kralje­stvo ni od tega sveta.

Milan Knep

Življenje je že samo po sebi petje, če ga pravilno živiš. V naravi je vse pre­pleteno s petjem, vse najlepše in naj­ pomembnejše se dogaja ob petju, brez petja je človek v svoji izraznosti in do­življanju bistveno okrnjen.

 Odkar je Kristus z apostoli zapel pri zadnji ve­čerji, so kristjani pri bogoslužju vedno prepevali, saj so živeli in oznanjali veselo oznanilo – in kako bi to mogli storiti brez petja! 

 Zato smo kristjani po svoji naravi ne le potujoče, ampak tudi pojoče ljudstvo. V življenju pa je tako: če hočeš preprečiti prepir, začni peti; če želiš zbližati srca ljudi, začni prepevati; če želiš pregnati dolgčas, če bi rad pristno in čisto veselje, da pozabiš brid­kosti in skrbi, bo to dosegla pesem. In če bi rad razveselil Boga, mu za­ poj, tako »kakor ti je grlo ustvaril«. Kajti resnična lepota in blagoglasje prihajata od znotraj, iz tvojega srca. 

Gospod, pomagaj nam, da bi znali prisluhniti čudovitim zvokom, ki si jih ti položil v nas. Pomagaj nam, da bi znali peti iz dna svoje duše, peti večno lepe melodije svojih src tebi v čast in slavo, peti, kakor so prepevali angeli ob tvojem rojstvu, peti in se veseliti, kakor se je veselil David ob skrinji tvoje zaveze, kakor je prepevala Mojzesova sestra Marija ob rešitvi iz Egipta in kakor te je Devica Marija poveličevala v svoji duši, ker si ji storil velike reči. Naj bo tudi moja pesem, Gospod, ena sama zahvala tebi, ker mi daješ čudovite milosti, da te lahko slavim. 

Vsem pevkam in pevcem iskrene čestitke ob godu njihove zavetnice svete Cecilije!

Geslo letošnjega tedna Karitas »Srce, ki sprejema« je še posebej primerno za današnji čas. »Naj nam bo ta teden vsem v spodbudo, da bodo naša srca postajala vedno bolj sposobna sprejemati druge v odprtosti Sv. Duhu! Če moje srce bližnjega sprejema, me hkrati tudi spodbuja, da se odpravim k njemu in iščem pot do njegovega srca. In potem, ko sem ga slišal in v srcu doumel njegove težave, pač nisem več daleč od spoznanja, kako mu bom mogel biti v oporo in pomoč. 

Malo je potrebno za povrnitev upanja: človeka je treba opaziti, ga sprejeti, mu prisluhniti, samo tako se bo čutil sprejetega, razumljenega in spoštovanega ...« (mariborski nadškof Alojzij Cvikl) Za vse nas je to posebno vabilo in priložnost, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu ter z molitvijo in darovanjem pomagamo ljudem v stiski

STOLNICA NAŠ DOM

Freske v kapelah kapela Svetega Jurija

Ob vstopu v kapelo nas najprej pozdra­vita dve personifikaciji: Vere (Fides Christiana) ter Upanja (Spes). Obe je Quaglio naslikal po že večkrat omenjenem pri­ročniku Iconologia, a si je pri obeh dovo­lil nekoliko svobode oziroma ni naslikal vseh atributov, kot jih našteva.

Krščansko vero predstavlja žena, od vrha do tal oblečena v belo, z ogla­vnico na glavi, v desnici ima kelih, nanjo pa si naslanja velik križ. »Žena stoji na podlagi, odeta v belo. V levi roki drži križ, v desni pa kelih. Vera je trdno prepričanje; po Božji avtoriteti o stvareh, ki se jih ne da argumentirati, a na njih temelji krščansko upanje. Upodobljena je na podstavku (tega Quaglio ni posebej naslikal), da bi pokazali, da je, kot pravi sveti Ambrož, kraljica vseh drugih kreposti, saj brez nje ni mogoče ugajati Bogu, kot pravi sveti Pavel. Sto­ ji in ne sedi, s kelihom v roki, da bi pokazala na dejanja, ki ji pritičejo, saj kot potrjujeta sveti Avgu­štin in sv. Jakob, po veri brez del se nihče ne more rešiti ali opravičiti, kajti vera brez del je mrtva. Zato morajo naši veri slediti dela, kajti tisti, ki resnično veruje, z deli uresni­čuje to, kar veruje. In ker sta dve poglavitni stvari te vere, kot pravi sveti Pavel, vera v križanega Kristusa in oltar­ ni zakrament, sta naslikana križ in kelih.« Upanje pa upodablja mladen­ka s sidrom, na katerega kaže z desnico. Quaglio je to podo bo »osiromašil«, saj ni našli­ kal cvetja (lilije v roki ali cvetlic na glavi), ki so »okraski časti«, medtem ko sidro »pomaga v najve­čjih nevarnostih za srečo«

  V soboto, 20. 11., bo ob 19.30 v stolnici koncert vokalne skupine Glasbene matice Furlanije-Julijske krajine Vikra z naslovom: Nad temo bo zavladala luč. Koncert bo potekal ob upoštevanju vseh potrebnih pogojev. Lepo vabljeni!

  V torek, 23. 11., bo nadškof pri sveti maši ob 18.30 podelil naziv častnega kanonika Alojzu Grebencu, župniku in dekanu v Dolu pri Ljubljani, ter Tomažu Nagodetu, župniku v Smledniku. Lepo vabljeni! Imenovanima iskreno čestitamo!

  V soboto, 27. 11., bo ob 10.00 v župnišču izdelava adventnih venčkov.

  V ponedeljek, 29. 11., bo po večerni sveti maši ob 19.15 v župnijski dvorani srečanje za bralce.

   Nedelja, 21. 11.: KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA

   Ponedeljek, 22. 11.: sv. Cecilija, devica, mučenka

   Torek, 23. 11.: sv. Klemen I., papež, mučenec

   Sreda, 24. 11.: sv. Andrej in drugi vietnamski mučenci

   Četrtek, 25. 11.: sv. Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka

   Petek, 26. 11.: sv. Leonard Portomavriški, redovnik, misijonar

   Sobota, 27. 11.: sv. Modest in Virgil, apostola Karantanije

   Nedelja, 28. 11.: 1. adventna nedelja, nedelja Karitas

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-    PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-    nošenje maske,

-    razkuževanje rok in

-   1,5m medsebojne razdalje.

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.