petek, 8. januar 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 10. 1. 2021 - 17. 1. 2021

JEZUSOV KRST

Vsaj nekateri se boste ob prvi priložnosti v pokoronskem času zapeljali na Obalo. Kaj če bi tokrat namesto v Piran ali v Portorož zavili proti Debelemu Rtiču. Na sprehodu k obali mimo Mladinskega zdravilišča RK boste na drevesnih deblih na plastificiranih listih opazili vrsto vzgojnih spodbud, misli najrazličnejših avtorjev, ki ne le mlade, ampak vse, ki tam hodijo mimo, spodbujajo k iskanju prave sreče, solidarnosti, velikodušnosti, dobrote, prijateljstva itd. Seveda imajo vse te spodbude smisel, celo zame, ki sem kratkega spomina, in vse misli, še preden jih preberem, pozabim. Drugi, z boljšim spominom, si verjetno vsaj kakšno zapomnijo nekoliko dlje, a stavim, da nihče dlje kot za en teden. A nič zato. Ni nujno, da si stvari zapomnimo na pamet. Če so lepe in koristne, pustijo v nas nevidno sled. Zato gre vsa pohvala tistemu, ki je na Debelem rtiču realiziral to zamisel. Sam si, ne le zaradi slabega spomina, pomagam drugače. Izhajam iz krsta, pa ne le zaradi vere, ampak tudi čisto iz psiholoških učinkov. V katerikoli situaciji, ki me čez dan spravi v precep, in takšnih je vsak dan kar nekaj, nikoli ne brskam po spominu, če je v njem shranjeno karkoli uporabnega za okoliščine, ki jih doživljam, denimo, kak dober nasvet, spodbuda, opozorilo ipd. Spomin v resnici izključim in vklopim goli racionalni premislek, kaj je pravzaprav to, kar tisti hip občutim. Ko v nekaj trenutkih v mislih izrišem problem, v katerem se nahajam, prestopim iz sebe in kličem Svetega Duha, da tok temnih čustev in neproduktivnega razmišljanja prekine in me globinsko napolni z mirom. Tistemu, v katerega sem bil krščen, odpiram možnost, da deluje od znotraj in stvar zapelje v pravo smer.

Milan Knep

ŽUPNIKOVA BESEDA

Navada je, da na začetku koledar­skega leta pregledamo nekatere naj­važnejše dogodke, ki so se zgodili v župniji in stolnici v preteklem letu. Zaradi izrednih razmer, ki so precej okrnile naše pastoralno delo, je bilo teh dogodkov precej manj kot smo navajeni. Poglejmo najprej, kako je bilo z zakramentalnim življenjem:

Krsti: Krščenih je bilo pet otrok, štirje fantje in ena deklica.

Zakra­mente uvajanja je prejela ena odra­sla oseba.

Sveta birma: Zakrament svete bir­me je na binkošti, 31. 5., prejelo pet birmancev, štirje fantje in eno dekle. Poroke: Cerkveni zakon so sklenili trije pari.

Pogrebi: K večnemu počitku smo na Žele pospremili dva naša farana, v stolnici pa je bil pogreb + nadškofa Alojza Urana.

Nedeljniki: Lansko leto je bil obisk svetih maš precej okrnjen. V prvem valu epidemije je bila stolnica zapr­ta, v času od sredine maja pa do druge polovice oktobra je bil obisk omejen na razdaljo 1,5 m, po božiču pa samo še na 30 m2.

Vesel pa sem, da je bilo v jesenskem času kar okoli 30 takih, ki ste vsak dan prejemali sveto obhajilo in se tudi sicer radi zadržali v stolnici pri osebni molitvi. Bog naj vam bo bo­gat plačnik in naj usliši vaše molitve!

Nedelja, 12. 1.: Podelitev služb bralca in mašnega pomočnika bogoslovcem naše nadškofije.

  Ponedeljek, 8. 2.: Sveta maša za vse žive in pokojne umetnike in kultur­nike, nadškof msgr. Stanislav Zore.

  Ponedeljek, 2. 3.: Sveta maša ob zu­nanji slovesnosti praznovanja sv. To­maža Akvinskega, zavetnika Teološ­ke fakultete, nadškof msgr. Stanislav Zore.

  Sreda, 15. 4.: Pogrebna maša in po­kop + nadškofa msgr. Alojza Urana v grobnico v Andrejevi kapeli v stolnici.

  Petek, 29. 5.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Maksima Emonskega ter ulični misijon pred stolnico, bogoslovci in skupnost Emanuel.

  Nedelja, 31. 5.: Slovesnost svete birme.

  Sreda, 17. 6.: Krizmena maša (na­mesto velikega četrtka).

Torek, 23. 6., sreda, 24. 6.: 24-urna molitev pred Najsvetejšim za domo­vino.

Sreda, 24. 6.: Sveta maša za domo­vino.

  Sobota, 29. 6.: Mašniško posvečenje šestih novih duhovnikov.

  Sobota, 8. 8.: Posvečenje nadškofa msgr. dr. Mitja Leskovarja, nuncija v Iraku.

  Torek, 13. 10.: Sveta maša ob začet­ku akademskega leta, nadškof msgr. Stanislav Zore.

  Sreda, 14. 10.: »Rdeča maša« za pravnike ob začetku sodnega obdob­ja, nadškof msgr. Stanislav Zore.

  Ponedeljek, 23. 11.: Slovo od + ka­nonika msgr. dr. Petra Kvaternika (na Žalah).

  Petek, 6. 12.: Celodnevno češčenje ob godu sv. Miklavža.

  Božič: Prenos polnočne in pastir­ske božične svete maše po TV Slove­nija.

Predavanja v okviru stolniških večerov v organizaciji Sveta katoliških izobražencev in stolne župnije:

  Četrtek, 20. 2.: Predavanje dr. Igor­ja Bahovca, Razmišljanja papeža Fran­čiška o pripadnosti narodu in državi.

Koncerti v stolnici:

  Nedelja, 12. 1.: Koncert Duhovni­škega okteta Oremus.

  Nedelja, 26. 1.: »Polifonija kultur«, koncert vokalno sakralne glasbe De­želnega mladinskega zbora Furlanije Julijske Krajine.

  Ponedeljek, 24. 2.: Koncert oddel­ka za sakralno glasbo na Akademiji za glasbo: deški zbor Schellenburg in Komorni zbor »AVE«.

  Ponedeljek, 6. 7.: Koncert duhov­nih pesmi Huga Wolfa Therese Plut, sopran in Polone Gantar, orgle.

V četrtek, 19. novem­bra se je tiho in skro­mno kakor je živel, od nas poslovil ka­nonik dr. Peter Kvaternik. Težko je v nekaj besed strniti bogato življenjsko pot duhovnika, ki se je vse življenje razdajal za svo­je farane, našo nadškofijo in Cerkev na Slovenskem. To najbolje vedo ti­sti, ki so ga doživljali kot župnika, sodelavca, profesorja in pastoralista. Bil je prijeten in iskriv sogovornik, predvsem pa vedno poln gorečnosti in navdušenja za izzive, ki jih pred kristjana postavlja sedanji čas.

Kot kanonik stolnega kapitlja je svo­jo službo v stolnici nastopil leta 2005 in jo predano opravljal, dokler so mu to dopuščale moči. Tako kot pri vsem svojem delu, je bil tudi tu vesten in natančen. Kljub temu, da ga je zadnja leta bolezen vedno bolj izčrpavala, ni opuščal svojih dolžnosti v spovednici in pri oltarju.

Kako ustrežljiv je bil, pove tudi to, da je maševal ob naj­bolj »nehvaležnih« terminih: sredah in sobotah zvečer ter ob nedeljah ob 12.30.

Samo občudovali smo ga lah­ko, kako je vztrajal tudi takrat, ko je bilo težko in mu je bilo potrebno po­magati. Hvala vam, gospod Peter, za ta vaš zgled in požrtvovalnost. Naj vam bo Gospod bogat plačnik! »Naša prihodnost je v svetosti življenja z Bogom. Sami pa smo dolžni presoditi, koliko naše trenutno življenje tej svetosti ustreza in spoznali bomo, koliko smo pri­pravljeni na dokončno srečanje z Bogom. Prav je torej, da ob tem, ko končujemo sta­ro in začenjamo novo leto, mislimo tudi na te razsežnosti svojega življenja. To je čas, ko se moramo sami v sebi ustaviti in po­zabiti na številne stvari, ki nas v tem tako hitro odvijajočem se svetu vznemirjajo. Morda bomo spoznali, da smo se trudili za mnogo stvari, ki so bile malo vredne, zares vrednih pa se nismo lotili. Bog nam naklanja novo obdobje, da bi mogli staro popraviti in izboljšati ter se iz lastnega ži­vljenja kaj naučiti. Le v tem bo moglo biti prihodnje obdobje, ki ga zaznamuje leto, ki ga začenjamo, za nas res obogatitev in bo torej moglo biti Bogu všeč, nam pa bo pomagalo, da se bomo v njem pripravlja­li na tisto dokončno zaključenje zemeljske­ga življenja, ki ga bomo dosegli takrat, ko bomo prešli v večno gledanje Boga.« (iz pridige na novo leto).

   Nedelja, 10. 1.: Jezusov krst

   Ponedeljek, 11. 1.: sv. Pavlin Oglej­ski II., škof

  Torek, 12. 1.: sv. Tatjana (Tanja), mučenka

   Sreda, 13. 1.: sv. Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj

   Četrtek, 14. 1.: sv. Odon (Oton), prior v Jurkloštru

  Petek, 15. 1.: sv. Pavel iz Teb, puščavnik

   Sobota, 16. 1.: sv. Honorat, škof

   Nedelja, 17. 1.: 2. nedelja med letom

Hvaležni vam bomo za vse svete maše, ki jih boste lahko darovali in vaše darove, ki jih boste namenili za stroške stolnice, naše zaposlene in prostovoljce. Bog povrni!

Prosimo Vas, da v stolnici upošteva­te vsa potrebna navodila za zaščito: maska, razkuževanje rok in sedenje na razdalji vsaj 1,5 m to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Prosimo vas tudi, da upoštevate na­vodila redarja: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo prosil, da se udeležite maše ob ka­teri drugi uri, če bi vas bilo preveč. Prav tako se ne zbirajte pred cerkvi­jo, ker to ni dovoljeno. Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznujemo in sodelujemo pri svetih mašah.

VSAK DAN

8.30: rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: rožni venec

NEDELJA

15.30: molitev pred izpostavljenim

Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu Prvi petek

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: ura Božjega usmiljenja Prva sobota

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

DELAVNIKI:

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH

tudi ob 16.00

CERKVEN PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar