sobota, 20. junij 2020

Teden Božje Besede 21.6.2020- 28.6.2020


Pri srečevanju z ljudmi nisem ve­dno sproščen. Za nekatere vnaprej vem, da bodo v pogovor vsto­pili z voljo po podrejanju. Ne vem, ali se tega zaveda­jo ali ne. Vsekakor z leti njihova agresija postane njihov habitus. 
Pred temi ljudmi nagonsko zavza­mem obrambno držo. Mno­gi, ne samo športniki pri igri z žogo, se nasprotnika lotijo z enako taktiko napad je najboljša obram­ba. Evolucijsko imamo z živalmi ve­liko skupnega. Živali se bojijo druga druge, ker so del prehranske verige. 
Ljudje pa se bojimo drug drugega, ker nam v prerivanju za položaje, do­brine in čast drugi lahko škodujejo. Vse nas torej določa oboje, agresiv­nost in strah. Od nekaterih smo psi­hično, intelektualno in fizično moč­nejši, od drugih pa smo v vseh teh pogledih šibkejši. Jezus v zakone na­rave, ki po grehu določajo tudi nas, vnaša zakone Božjega kraljestva.
Noče, da se obnašamo samo kot ži­vali, ampak tudi kot Božji otroci. Našo živalskost to nedeljo nazorno opisuje prerok Jeremija: »Že sli­šim šušljanje mnogih: 'Na­znanite ga! /.../ Morda se bo dal zapeljati, da ga bomo premagali.'«
Ne izobrazba, ne fizična moč, ne družbeni položaj ne zadostujejo, da bi prese­gli circulus vitiosus, začarani krog binoma: agresija-strah. Tega se Jeremija v polnosti zaveda. Je na tem, da zbeži iz preroške službe, saj celo prijatelji prežijo nanj, da se spo­takne. Jeremija se iz izgubljenosti ne reši s taktičnimi rešitvami, ne za­naša se na strategijo vojne, kot pred več kot dva tisoč leti Sun Cu, avtor knjige Umetnost vojne, v kateri uči, kako zmagati brez boja. Jeremija za­upa Bogu. V stiski ugotovi: »Gospod je z menoj kot silen junak.« Za njim Jezus ponovi: »Ne bojte se ljudi! /. / Vredni ste več kakor veliko vrab­cev.«        
Milan Knep

ob 30-letnici slovenske demokraci­je in ob 29. rojstnem dnevu naše dr­žave tudi letos, že desetič po
vrsti, vabimo, da se pod geslom Skupaj za skupno dobro s teboj bomo zmogli pred dnevom državnosti molitve­no povežemo v devetdnevnici za domovino, ki bo od 16. do 24. ju­nija.

 
Od 23. junija od 17.30 do 24. ju­nija do 17.30 bo 24 ur molitve in posta za domovino. 

Osrednja 24urna neprekinjena molitev bo v stolnici in se bo sklenila z mašo za domovino, ki jo bodo 24. ju­nija ob 17.30 darovali slovenski škofje.
V času devetdnevnice, zlasti v 24 urah molitve in posta za domovino, Bogu skupaj izročimo našo domovino ter za­njo in njene ljudi molimo in prosimo Božjega varstva in blagoslova, ki ga v sedanjem času še kako potrebujemo. Prav vsak lahko doda kamenček v mo­litvenem mozaiku, ki ga bomo naši do­movini poklonili ob njenem prazniku.

Pobuda Molitev in post za domovino
Tako je na svojem profilu zapisal eden od letošnjih novomašnikov. Hvala Bogu, da so se razmere toli­ko uredile, da bodo nove maše lah­ko normalno potekale. Če imate možnost, se le udeležite katere iz­med njih, prav gotovo pa ste vsi lepo vabljeni na mašniško posvečenje, ki bo v ponede­ljek, 29. junija, ob 9.00 v naši stolnici. 
Štiri dni prej, 25. junija, pa bo ob 10.00 na Ježici diakonsko posvečenje.
V diakona bosta posvečena:
Peter Čemažar iz župnije Ljubljana Ježica,
Boštjan Dolinšek iz župnije Stranje.
Letošnji novomašniki pa so

  • Anže Cunk iz župnije Kokrica, 
  • Martin Leban iz župnije Jesenice, 
  • Tilen Oberwalder Zupanc iz žup­nije Jarše,
  •  Janez Potisek iz župnije Dol pri Ljubljani in 
  • Matej Rus iz župnije Šentvid pri Stični. 
  • Poleg njih bo pri nas posvečen še Rok Vinko Žlender, lazarist, 
  • v Novem mestu pa Blaž Franko iz župnije Šentjernej. 
Vse vam priporočam v molitev.
Ob Petru je sveti Andrej, ki se oklepa tramu svojega poševnega, t. i. »Andre­jevega« križa.
Apostola Andreja omenjajo med učenci Janeza Krstnika, navduše­nega nad asketskim življenjem v pokori in postu, ki ga je živel. Z Zebedejevim sinom Janezom pa se nekoč pridruži Jezusu in ta ga tako zelo nagovori, da k hoji za njim po­vabi še svojega brata Simona Petra, rekoč: »Našli smo Mesija.« Sicer pa o njem ni veliko znanega: bil je ri­bič iz Betsajde v Galileji; ne vemo, ali je bil reven ali bogat, poročen ali samski. Jezusa je spremljal od za­četka njegovega javnega delovanja in mu stal ob strani pri vseh odlo­čilnih dogodkih. Evangelij ga izrec­no omenja ob treh priložnostih: na Oljski gori (Mt 13,1-4); kako pokaže na dečka s hlebi in ribami, preden Jezus nasiti pet tisoč mož (Jn 6,8), ter takrat, ko posreduje med nekaj Grki in Jezusom (Jn 12,12).
Po izročilu naj bi najprej oznanjal evangelij med divjimi Skiti, kasneje pa v Bitiniji, Trakiji in Grčiji, deloval naj bi torej v juž­ni Rusiji in na Balkanu. Okoli leta 60, za časa cesarja Nerona, naj bi prišel pred sodišče v Patrasu, kjer ga je prokonzul Ageas ob­sodil na bičanje in smrt na pošev­no postavljenem križu. Na njem je privezan z vrvmi v mukah umiral dva dni. Najprej so njegovi posmr­tni ostanki počivali v cerkvi apo­stolov v Carigradu, kasneje so jih prenesli v Amalfi (južno do Nea­plja). Njegovo glavo so do leta 1964 častili v Rimu, nato pa jo je Pavel VI. vrnil vzhodni Cerkvi v Patrasu. Je zavetnik številnih držav in mest, častijo ga ribiči in trgovci z ribami, mesarji, rudarji, vrvarji in nosači vode; velja z priprošnjika proti protinu, bolečinam v grlu, krčem in rdečici; priporočajo se mu za dobro poroko. Upodabljajo ga kot starejšega moža z gostimi sivimi lasmi in z dolgo oz. močno brado. Oblečen je v dol­go tuniko ali plašč, večinoma brez obutve. Kadar je upodobljen na križu, je skoraj vedno gol s cunjo okrog pasu. Poleg poševnega križa (Andrejev križ) so njegovi atributi še: riba, ribiška mreža, vrv. Pri nas je zelo češčen in priljubljen svetnik, saj mu je posvečenih 18 župnijskih in 29 podružničnih cer­kva. Je »vremensko pomemben« svetnik. Goduje 30. novembra.
   Od torka, 23. 6., do srede, 24. 6., bo v stolnici neprekinjena moli­tev »24 ur molitve in posta za do­movino«.
  V sredo, 24. 6., bo v stolnici ob 17.30 sveta maša za domovino.
  V petek, 26. 6., bo ob godu sv. Jožefmarija Escrivaja v stolnici ob 18.30 sveto mašo daroval upokoje­ni nadškof dr. Marjan Turnšek.
  V ponedeljek, 29. 6., bo ob 9.00 posvečenje letošnjih novomašnikov. Priporočamo vam jih v moli­tev!
   Nedelja, 21. 6.: 12. nedelja med letom
   Ponedeljek, 22. 6.: sv. Janez Fisher, Tomaž More, mučenca
   Torek, 23. 6.: sv. Jožef Cafasso, redovnik
   Sreda, 24. 6.: rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik
   Četrtek, 25. 6.: sv. Doroteja, mati, mistikinja, dan državnosti
   Petek, 26. 6.: sv. Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei
   Sobota, 27. 6.: sv. Ema Krška, kneginja
   Nedelja, 28. 6.: 13. nedelja med letom

DELAVNIKI:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Hvaležni vam bomo za vse svete maše, ki jih boste lahko darovali in vaše darove, ki jih boste name­nili za stroške stolnice, naše zapo­slene in prostovoljce. Bog povrni!
VSAK DAN
NEDELJA
PRVI ČETRTEK
PRVI PETEK
PRVA SOBOTA

TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.