ponedeljek, 24. december 2018

Teden Božje Besede 23. 12.-13. 1.2019


»Od vseh strani je zazvonilo, od vzhoda in zahoda; od neizmernega neba so lile božične pesmi, vrele so iz zimske zemlje.
To je bil dan, ko se je rodil Človek, in vsa srca so se odprla njemu v hvalo in lju­bezen, vsa srca so zahrepenela k njemu.
Napotila so se k njemu tisočera užaljena, ranjena srca. Križani Človek je spre­jemal vse, na nikogar ni pozabil, ki se mu je približal, vsem je delil dragocene darove ...
Kogar se je dotaknila njegova usmiljena roka, kogar je blagoslovil njegov po­gled, tisti je izpregledal, padlo mu je breme raz ramena, lahke in poskočne so bile njegove noge .
Sveti dan je bil, rodil se je Zveličar. In zgodilo se je nekaj čudovitega. V betlehemskem hlevu je ležal v jaslih Zveličar, vseh bogastev gospodar. K njemu pa so prihajali v dolgi procesiji, od vseh strani ...« (Ivan Cankar, Hiša Marije pomočnice)

Dragi brat, draga sestra, pojdiva na pot tudi midva. Poiščiva Božje Dete v jaslicah, položiva predenj svoje darove, počastiva ga in prosiva blagoslova zase, za svoje domače, našo župnijo... 

Vsem želim, da bi se Božji mir, ki ga novorojeno Dete prinaša na svet, 
razlil na vse vas in vaše domove. 
Vaš župnik
Med besedila, ki poskušajo oboga­titi božično vzdušje in poudariti pomen Jezusovega rojstva na svet, je uvrščen tudi odlomek iz Pavlo­vega pisma učencu Titu, ki ga pre­biramo pri polnočni maši. V njem Pavel zapoje hvalospev Božji mi­losti in njegovemu usmiljenju. V času, ki ga je Bog določil v svojem večnem načrtu, se je v učlovečenju druge Božje osebe razodela neizre­kljiva in neizmerna Božja ljube­zen. V njem, ki ima Božjo in člo­veško naravo, je poosebljena Božja milost, ki brez razlike prinaša od­rešenje vsem ljudem. Božje usmi­ljenje nima meja, saj so k večnemu življenju povabljeni vsi ljudje, ne glede na osebo ali položaj. Ta Božja milost deluje v nas na ču­dovite načine: »Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posve­tnemu življenju.« Kajti nekdo, ki je v svojem življenju zares občutil objem Božje ljubezni, preprosto ne more več živeti po meri tega sveta ali se ozirati za sodobnimi maliki. Tisto, po čemer bi se moral odliko­vati odrešen, osvobojen človek, je »razumno, pravično in pobožno življenje na tem svetu«: razumno oz. trezno v odnosu do sebe, pra­vično v odnosu do sočloveka, po­božno pa do Boga. Vemo pa, da na tem svetu ne mo­remo doseči polnosti svojega ži­vljenja, zato »pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava našega odrešenika Jezusa Kristusa«. In zato se to­liko bolj veselimo učlovečenja in s toliko večjim hrepenenjem v teh dneh zremo v jaslice, kjer se v očeh Novorojenega zrcali odsev naše večne sreče.
Roman Starc
Naj oznanilo angelov iznad skromne betlehemske votline vsem prinese veselje, novo upanje in mir! Tega želimo slovenski škofje najprej vam, otroci, ki ste Jezusu najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu blizu po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in pristnosti. Prav tako želimo škofje doživeto praznovanje božičnih praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli in ubogi, ki vas je ži­vljenje morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in ljubezen Božjega deteta. Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z nami. Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje po veri vanj dobilo novo vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in sploh vsa naša prihodnost prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem prizadevanju za ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile kreposti miru, poštenja, domačnosti in dobrote. Obilje miru in Božjega blagoslova naj bo vedno med nami!
Vaši škofje
V ponedeljek, 24. 12., bodo ob 16.00 slovesne večernice in somaševanje stolnega kapitlja, ki ga bo vodil škof dr. Franc Šuštar. Po kon­čani sveti maši bo še molitev »ure bogoslužnega branja«. Svete maše ob 18.30 ne bo!
  »Družinska polnočnica« bo ob 21.00, slovesno polnočno sveto mašo ob 24.00 pa bo daroval nad­škof msgr. Stanislav Zore.
V torek, na božič, bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval škof dr. Franc Šuštar, ob 16.00 pa nadškof msgr. Stanislav Zore.
V sredo, 26. 12., bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30., 16.00 in 18.30.
V nedeljo, 30. 12., bo ob 16.00 sve­to mašo daroval škof dr. Franc Šu­štar in pri njej blagoslovil otroke.
V ponedeljek, 31. 12., bomo pri sveti maši ob 18.30 zapeli zahval­no pesem in se zahvalili za prete­klo leto.
V torek, 1. 1., bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof dr. Franc Šuštar.
V četrtek, 3. 1., je četrtek pred prvim petkom. Po večerni sveti maši bo pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in sve­tost duhovnikov.
V petek, 4. 1., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim in posveti­tev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
V soboto, 5. 1., bo ob 8.30 moli­tev pred Najsvetejšim za svetost duhovnikov in nove duhovne po­klice.
V nedeljo, 6. 1., bo sveto mašo ob 9.00 daroval nadškof msgr. Sta­nislav Zore.
V nedeljo, 13. 1., bo pri sveti maši ob 9.00 nadškof msgr. Sta­nislav Zore podelil bogoslovcem tretjega letnika službo mašnih po­močnikov.
  Nedelja, 23. 12.: 4. adventna ne­delja
  Ponedeljek, 24. 12.: Sveti večer
  Torek, 25. 12.: BOŽIČ Gospo­dovo rojstvo, slovesni zapoveda­ni praznik
  Sreda, 26. 12.: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, dan samo­stojnosti
  Četrtek, 27. 12.: sv. Janez apo­stol, evangelist
  Petek, 28. 12.: sv. nedolžni otro­ci, mučenci
  Sobota, 29. 12.: sv. David, kralj
  Nedelja, 30. 12.: sveta družina
  Ponedeljek, 31. 12.: sv. Silvester, papež, drugi sveti večer
  Torek, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto dan miru
  Sreda, 2. 1.: sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj
  Četrtek, 3. 1.: Presveto Jezusovo ime
  Petek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica, prvi petek
  Sobota, 5. 1.: sv. Emilijana, devi­ca, prva sobota
  Nedelja, 6. 1.: sveti trije kralji Gospodovo razglašenje
  Ponedeljek, 7. 1.: sv. Valentin, škof
  Torek, 8. 1.: sv. Severin Noriški, opat
  Sreda, 9. 1.: sv. Hadrijan, opat
  Četrtek, 10. 1.: sv. Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj
  Petek, 11. 1.: sv. Pavlin Oglejski, škof
  Sobota, 12. 1.: sv. Tatjana, mučenka
  Nedelja, 13. 1.: Jezusov krst
Papež Frančišek v nagovoru na prvo adventno nedeljo: »Naj jaslice in drevo, očarljivi znamenji božiča, v družine in na kraje srečevanja prinašajo odsev Božje luči in nežnosti. Naj ob tem, ko zremo Boga Dete, ki v skromnosti jaslic izžareva luč, tudi mi postajamo priče ponižnosti, nežnosti in dobrote.«

V stolnem kiosku lahko dobite Marijanske koledarje, kadilo in oglje ter blagoslovljeno vodo.Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete večere zberemo skupaj in ob molitvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in družine. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!

Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ Stolnica Ljubljana

Ni komentarjev:

Objavite komentar