torek, 18. december 2018

Teden Božje Besede 2.12.- 9.12.2018


Adventni čas tokrat začenjamo s spodbudnimi besedami, ki jih apostol Pavel piše krščanski skupnosti v Tesaloniki. To je bila prva prestolnica, ki jo je obiskal na
napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh«. Krščanska ljubezen je predvsem bratska ljubezen, saj je potrebno najprej ljubiti brata, da lahko preko njega in po njem ljubiš vse ljudi. Cilj te ljubezni je, da 'utrdi' srca Tesaloničanov, da bodo »neoporečna v svetosti pred Bogom in našim evropskih tleh na svojem drugem misijonskem potovanju. Prvo od obeh pisem, ki jim jih je pisal, je hkrati tudi prvi novozavezni spis. Poslal ga je v Tesaloniko potem, ko mu je Timotej od tam prinesel dobre novice. Bil je ponosen na to skupnost, ki jo je sicer moral na hitro zapustiti, a je kljub temu dajala pravi zgled življenja po veri. Želi, da bi vztrajali v tej veri in se čimbolj ljubili »z ljubeznijo ... kakor jo čutimo mi do vas«. V ozadju tega lahko začutimo, kakšna je prava ljubeča skrb in ljubezen dobrega pastirja do tistih, ki so mu bili zaupani. Zato Pavel prosi Gospoda, naj jih »obogati in napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh«. Krščanska ljubezen je predvsem bratska ljubezen, saj je potrebno najprej ljubiti brata, da lahko preko njega in po njem ljubiš vse ljudi. Cilj te ljubezni je, da 'utrdi' srca Tesaloničanov, da bodo »neoporečna v svetosti pred Bogom in našim Očetom«.  Kajti prav ljubezen je temelj svetosti; po tem, koliko smo ljubili, bomo namreč sojeni, »ko pride naš Gospod Jezus z vsemi svojimi svetimi«. Pavel jih zato spodbuja, naj bo njihovo življenje takšno, da bodo všeč Bogu. »Ugajati Bogu« je smisel vsakega našega dejanja, zato je kristjanova glavna naloga iskati in izpolnjevati Božjo voljo. Tesaloničani so na dobri poti, zato jih Pavel pohvali: »Sicer pa tako že živite«. Vendar pa je treba v tem vedno znova vztrajati in napredovati, zato jih spomni na to, »kakšna navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu«.
Roman Starc
Advent. Marsikdo se v teh dneh začu­di, kako hitro se je zopet leto približalo svojemu koncu. Zdi se, kakor da je bilo včeraj, ko smo ob novem letu kovali nove načrte in delali dobre sklepe, pa... Pred nami je advent. Naj nas vsaj tokrat ne obide skušnjava, da bi (tako kot že veli­kokrat) na koncu ugotavljali: »Kako je kratek!« Že danes ga začnimo živeti in odgovorno izkoristimo vsak trenutek za lepo in bogato pripravo na praznike. Vestno se zbirajmo ob adventnem venčku, vsak dan prižigajmo sveče in skupaj molimo; pojdimo v cerkev in sodelujmo pri devetdnevnicah za Brezmadežno in pred božičem; izkoristimo dolge večere za skupno druženje, pogovor; nakupov, zunanjih priprav in spovedi ne odlašajmo na »tik« pred prazniki ipd.
Iz pridige nadškofa msgr. Stanislava Zoreta na predvečer praznika Kri­stusa Kralja na Vrhniki: »V evange­liju smo slišali presenetljive besede in neverjeten prizor. Jezusa prive­dejo pred Pilata kot tistega, ki naj bi imel namen prevzeti kraljestvo. Lažna obtožba, zato, da se ga znebi­jo, zato ker preveč moti utečeni tek njihovega življenja, njihovih bogo­služij, njihovega razlaganja Božje besede in Božje volje in ker ga lju­dje poslušajo. Če ga ne bi poslušali, če ne bi hodili za njim, če se okoli njega ne bi zbirale množice, se nih­če ne bi zmenil zanj. Tako pa Jezu­sova beseda priteguje in ker je tako zelo privlačna, ker sega tako globo­ko, je zanje, za njihov položaj, za nji­hov vsakdan, nevaren. In sedaj stoji pred Pilatom obtožen, da je kralj. »Ti si Judovski kralj?« Pilatove besede, z vprašajem na koncu. In Jezus pra­vi: »Ti si rekel«. Vsak, ki stoji pred njim, ki se sreča njim iz oči v oči, se mora odločiti: je kralj, ni kralj, je zapeljivec ni zapeljivec, je Odrešenik, ni Odrešenik. Ne samo vsak v nje­govem času, tudi vsakdo izmed nas mora sam sprejeti odločitev, kdo je Jezus. Kajti čudovito in mogočno zveni: Jezus Kristus, kralj vesoljstva. Ampak: Kaj pa moje srce? Je on v mojem srcu kralj? Se pravi tisti, ki ga sprejemam kot varuha, kot vodi­telja, kot skrbnika. Kot tistega, ki bo vse naredil zato, da mi bo dobro. Je kralj mojega srca? Ampak ta kralj vlada in gospoduje s čisto drugačni­mi sredstvi, kakor pa smo navajeni z zemeljskimi kralji. V nadaljevanju tega pogovora je Je­zus namreč rekel: »Jaz sem zato ro­jen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resni­ce, posluša moj glas.« Pilat pa ga je vprašal: »Kaj je resnica?« In Jezus ni odgovoril. Kajti, če bi Jezus odgovo­ril, potem bi se moral Pilat soočiti z resnico, ki jo govori Jezus in bi mo­ral priznati, da njegova dejanja do­stikrat niso iz resnice in ne pričuje­jo za resnico. Če bi sprejel Jezusovo resnico, potem si ta Pilat ne bi mogel umiti rok in obsoditi nedolžnega: na smrt, na križ, na sramoto. Jezus kra­ljuje z resnico. In resnica je bolj neu­ničljiva kakor vsa žezla, kot vsi pre­stoli, kakor vse orožje, vse bogastvo, vsa politična moč. Resnica je prese­žna. Resnica ima svoj temelj in svojo prihodnost v Bogu. In zato Kristuso­vo kraljestvo ostaja neuničljivo. Ker pričuje za resnico, se ne prodaja ni­komur in se ne uklanja nikomur. In hkrati služi vsem. Ker pričuje za re­snico, je dovolj močan, da zdrži vse pritiske in dovolj močan, da postane služabnik vseh. Sin človekov ni pri­šel na svet, da bi mu služili, ampak da bi on služil in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Smo mi ljudje Resnice? Smo Kristu­sovi tudi po tem, da iščemo resnico, sprejemamo resnico in jo tudi živi­mo? Čeprav včasih zareže in zaboli, ker očiščuje...
Dela v letu 1705
22. maja so postavili glavna vrata, »zelo velika in iz najbolj izbranega brušenega marmorja. Na marmor­ju je z zlatimi črkami izklesan na­pis: 'To ni nič drugega kakor hiša Božja in vrata nebeška«, zapiše Dolničar. Zidarji so to leto naredili še: stopnice v drugem zvoniku, položili tlak v kanoniškem koru iz črnega in be­lega marmorja in do­gradili dve kripti v kapeli sv. Dizme. Žal pa dela ni mogel do­končati slikar Quaglio. Lotila se ga je namreč mrzlica, ki se je ves čas ponavlja­la, tako, da se je bil prisiljen 9. oktobra vrniti domov. Dela v letu 1706 stara vrata Z deli so tudi to, za­dnje leto zidave, začeli že zelo zgodaj, 7. aprila. Tesarji in zidarji so zaklju­čevali z deli na zvoniku, Quaglio, ki je prišel 10. aprila, pa je nadaljeval s poslikavo oboka v ladji. 22. aprila so tudi na drug zvonik, ki gleda na sever, namestili pozlačeno bakreno kroglo z relikvijami in napisom: »Po volji Boga, kateremu čast in hvala na vse veke, so dne 22. aprila 1706 po rojstvu iz Device na ta drugi zvonik nove stolnice, posvečene sv. Miklavžu, posadili kroglo in vanjo vložili naslednje relikvije: lesa sv. križa; trnje Kristusove krone; Kri­stusovega stebra; iz njive krvi; [s kra­ja] kjer je bil Kristus krščen; iz ko­peli Siloe; z groba nedolžnih otrok; kjer je Kristus napovedal sodbo; s pristave Betfage; kjer je jokal nad Je­ruzalemom; iz vasi Emavs; [s kraja] kje je obudil Lazarja; od zlatih vrat; kjer je Kristus molil; kjer so apostoli sestavili vero; od kamna iz Betanije; kjer se je Kristus spremenil; kjer se je Kristus postil; z gore Tabor; kjer so Kristusa našli; blagoslovljen karavaški križ; zmes svetih relikvij. (sledi še popis relikvij, ki so enake onim v prvem zvoniku).

 • V četrtek, 6.12., na god sv. Nikola­ja, bo v stolnici celodnevno češčenje. Vabljeni k molitvi pred Najsve­tejšim.
 • V  petek, 7.12., bodo ob 18.00 slove­sne večernice pred praznikom Brez­madežne. Vodil jih bo škof dr. Franc Šuštar.
 • V  soboto, 8.12., bo slovesno bogo­služje ob 9.00 vodil škof dr. Anton Jamnik. Ob 17.00 pa bo v stolnici slovesna akademija v čast Brezma­dežni, ki jo pripravljajo bogoslovci.
 • V   nedeljo, 9.12., na Miklavže­vo nedeljo, bo med sveto mašo ob 16.00 nadškof msgr. Stanislav Zore podelil Sveta pisma letošnjim katehumenom.
 • V ponedeljek, 10.12., bo po večerni sveti maši ob 19.15 v župnišču sesta­nek ŽPS.
 • V  nedeljo, 16.12., bo ob 16.00 sve­ta maša za blagoslov družin; sreča­nje klekljaric in njihovih družin, ki so za stolnico lansko leto darovale prte.


 • Nedelja, 2.12.: 1. adventna nede­lja, nedelja Karitas 
 • Ponedeljek, 3.12.: sv. Frančišek Ksaver, duhovnik 
 • Torek, 4.12.: sv. Janez Damaščan, duhovnik, cerkveni učitelj 
 • Sreda, 5.12.: sv. Sava, opat, puščavnik
 • Četrtek, 6.12.: sv. Nikolaj, Mi­klavž, škof
 • Petek, 7.12.: sv. Ambrož, škof, cer­kveni učitelj
 • Sobota, 8.12.: Brezmadežno spo­četje Device Marije, slovesni pra­znik
 • Nedelja, 9.12.: 2. adventna nedelja

Četrtek, 6. decembra 10.00 11.00 redne jutranje molivke/ci 11.00 12.00 posamezniki (tiho češčenje) 12.00 13.00 kanoniki 13.00 14.00 posamezniki (tiho češčenje)
14.00 15.00 redovnice in redovniki 15.00 16.00 posamezniki (tiho češčenje) 16.00 17.00 župnijski pastoralni svet 17.00 18.00 neokatehumeni 18.00 sklep češčenja s peti­mi litanijami Srca Jezusove­ga in sveto mašo
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar