petek, 29. junij 2018

Teden Božje Besede 1. 7. 2018-2. 9. 2018


V počitniškem času bomo ob nede­ljah v drugem berilu najprej prisluh­nili dvema odlomkoma iz drugega Pavlovega pisma Korinčanom, nato posameznim delom iz njegovega pisma Efežanom, na angelsko nedeljo pa še odlomku iz Jakobo­vega pisma. Med nasve­te, spodbude in opomine, ki jih Pavel tokrat daje v po­potnico našim dnem, so čudovi­to oblikovane misli, ki se jim nikoli ne naveličamo prisluhniti. Pozivu k medsebojni edinosti in delitvi do­brin sledi »znameniti« zgled k poni­žnosti, ko Pavel iz lastne izkušnje, ker mu je »bil dan v meso trn«, pri­čuje, da človek ne potrebuje ničesar drugega kot Božjo milost, saj se »moč krepi v slabotnosti«. Kako nekaj veli­kega in čudovitega je ta Božja milost, pa se kaže v tem, da nas je Bog že pred stvarjenjem sveta izvolil, »da bi bili sveti in brezmadežni«. V ljubezni nas je določil za svoje posinovljene otroke in nam v dediščino zapustil odrešenje in odpuščanje grehov. To je storil po svojem Sinu Jezusu, ki nas je združil v eno, odpravil sovraštvo in vzpostavil mir. Zato nas Pavel poziva, naj živimo »vre­dno klica, s katerimi smo bili poklicani«, naj bomo ponižni, krotki, potrpe­žljivi in enega Duha. Roti nas, naj ne živimo več ka­kor živijo pogani: »Odložite starega človeka (...) in oblecite nove­ga človeka.« Vse, s čimer žalimo Sve­tega Duha, naj med nami izgine, da bomo lahko posnemali Boga in živeli v Kristusovi ljubezni. Skrbno mora­mo paziti, kako živimo, in modro iz­rabljati čas, ki nam je dan, da bomo spoznali, »kaj je Gospodova volja«. To Gospodovo voljo pa naj, tako za­ključuje apostol Jakob, uresničujemo z dobrimi dejanji, v katerih se udeja­nja Božja beseda.         
Roman Starc
V počitniških in dopustniških dneh je prav, da si tudi »urednik« Tedna Božje besede malce oddahne. V ta namen imate pred seboj »pomnože­no« izdajo, kjer so najbolj osnovne informacije za dva meseca naprej. Opozoriti vas želim najprej na to, da tedenske maše ob 7.30 ne bo, vse ostale pa ostanejo (tudi ob 10.30). V tem času so napovedani štirje kon­certi, ki bodo, kolikor lahko presodi­mo po izvajalcih in programu, boga­ti in kvalitetni, zato vas vabim, da jim prisluhnete. Posebej lepo vabljeni tudi k sveti maši in molitvi ob oblet­nici smrti Božjega služabnika nad­škofa Vovka. Ostane mi samo še to, da vam zaželim prijetne in blagoslo­vljene poletne dni. Vzemite si čas za oddih, počitek in razvedrilo, na Boga pa vseeno ne pozabite!

DOGODKI PRED NAMI 

... V MESECU JULIJU

  V petek, 6. 7., bo v stolnici ob 19.30 koncert mladih glasbenikov iz šole Leys iz Cambridgea v Veli­ki Britaniji. Nastopil bo komorni pevski zbor ter godalni ansambel.
  V soboto, 7. 7., bo ob obletnici smrti Božjega služabnika nadško­fa Antona Vovka v stolnici ob 8.30 molitev, nato pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof msgr. Stani­slav Zore. Lepo vabljeni! Zvečer ob 18.30 bo sveta maša za vse žrtve zadnje vojne.
  V četrtek, 19. 7., bo po večerni sveti maši v stolnici koncert zbora univerze v Leuvenu v Belgiji.

... V MESECU AVGUSTU


  V torek, 21. 8., bo ob 18.30 sveta maša za žrtve vseh totalitarizmov.
V torek, 21. 8., bosta ob 20.30 imela koncert glasbenika iz St. Petersburga, Vasilij Meljnikov (violi­na) in Irina Rozanova (orgle).
  V soboto, 25. 8., bo ob 20.00 kon­cert zbora »Marija Immacolata« iz italijanskega naselja Gallo. Zbor bo pel tudi v nedeljo, 26. 8., pri sv. maši ob 10.30.
  Ponedeljek, 2. 7.: Ptujskogorska Mati Božja
  Torek, 3. 7.: sv. Tomaž, apostol
  Sreda, 4. 7.: sv. Urh (Uroš), škof
  Petek, 6. 7.: sv. Marija Goretti, devica, mučenka, prvi petek
  Sobota, 7. 7.: B. sl. Anton Vovk, škof, prva sobota
  Ponedeljek, 9. 7.: sv. Veronika Giuliani, mistikinja
  Torek, 10. 7.: sv. Amalija, redov­nica
  Sreda, 11. 7.: sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
  Četrtek, 12. 7.: sv. Mohor in Fortunat, mučenca
  Petek, 13. 7.: sv. Henrik II, cesar
  Sobota, 14. 7.: sv. Kamil de Lellis, duhovnik
  Ponedeljek, 16. 7.: Karmelska Mati Božja
  Torek, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik
  Sreda, 18. 7.: sv. Elij iz Koštabone, mučenec
  Četrtek, 19. 7.: sv. Arsenij Veli­ki, puščavnik
  Petek, 20. 7.: sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
  Sobota, 21. 7.: sv. Danijel (Dani­lo), prerok
  Nedelja, 22. 7.: 16. nedelja med letom, Krištofova
  Ponedeljek, 23. 7.: sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
  Torek, 24. 7.: sv. Krištof, mučenec
  Sreda, 25. 7.: sv. Jakob Starejši, apostol
  Četrtek, 26. 7.: sv. Joahim in Ana, starši Device Marije
  Petek, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Me­toda
  Sobota, 28. 7.: sv. Viktor (Zma­go) I., papež
  Nedelja, 29. 7.: 17. nedelja med letom
  Ponedeljek, 30. 7.: sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
  Torek, 31. 7.: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
  Sreda, 1. 8.: sv. Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
  Četrtek, 2. 8.: sv. Evzebij iz Vercellija, škof
  Petek, 3. 8.: sv. Lidija, svetopi­semska žena, prvi petek
  Sobota, 4. 8.: sv. Janez M. Vianney, arški župnik, prva sobota
  Nedelja, 5. 8.: 18. nedelja med letom
  Ponedeljek, 6. 8.: Jezusova spremenitev na gori
  Torek, 7. 8.: sv. Sikst II., papež, mučenec
  Sreda, 8. 8.: sv. Dominik, usta­novitelj dominikancev
  Četrtek, 9. 8.: sv. Terezija B. od Križa, Edith Stein, mučenka
  Petek, 10. 8.: sv. Lovrenc, diakon, mučenec
  Sobota, 11. 8.: sv. Klara (Jasna), devica
  Nedelja, 12. 8.: 19. nedelja med letom
  Ponedeljek, 13. 8.: sv. Poncijan in Hipolit, mučenca
  Torek, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
  Sreda, 15. 8.: MARIJINO VNE­BOVZETJE - veliki šmaren, za­povedani praznik
  Četrtek, 16. 8.: sv. Rok, romar, spokornik
  Petek, 17. 8.: sv. Evzebij, papež, mučenec
  Sobota, 18. 8.: sv. Helena, cesarica
  Nedelja, 19. 8.: 20. nedelja med letom
  Ponedeljek, 20. 8.: sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj
  Torek, 21. 8.: sv. Pij X., papež
  Sreda, 22. 8.: Devica Marija Kra­ljica
  Četrtek, 23. 8.: sv. Roza iz Lime, redovnica
  Petek, 24. 8.: sv. Natanael (Jer­nej), apostol
  Sobota, 25. 8.: sv. Ludvik IX., Francoski, kralj
  Nedelja, 26. 8.: 21. nedelja med letom
  Ponedeljek, 27. 8.: sv. Monika, mati sv. Avguština
  Torek, 28. 8.: sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
  Sreda, 29. 8.: mučeništvo Janeza Krstnika
  Četrtek, 30. 8.: sv. Feliks (Sreč­ko), mučenec
  Petek, 31. 8.: sv. Rajmund Nonat, redovnik
  Sobota, 1.9.: sv. Egidij (Tilen), opat
  Nedelja, 2.9.: 22. nedelja med letom, angelska nedelja
Zvesti in sveti troedini Bog! Ni prepada ne globočine, v katero ne bi segla tvoja svetla prisotnost. In ni greha ne zla, ki ga tvoja ljubezen ne bi mogla odrešiti. Pošlji svojega angela, da me ohrani in utrdi v tvoji navezi luči, pa naj se mi zgodi karkoli.
bodo kot običajno: sreda: po večerni maši molitve k sv. Jožefu: četrtek: po večerni maši pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov;
petek: ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu;
ob 15.00 ura Božjega usmilje­nja in sveta maša;
sobota: ob 8.30 molitve pred Najsvetejšim s posvetitvijo brezmadežnemu Marijinemu Srcu.
Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30.
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Maše ob 7.30 v juliju in avgustu ni!
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar