sobota, 23. december 2017

Teden Božje Besede 24. 12. 2017-7. 1. 2018

RESNIČNA LUČ, KI RAZSVETLJUJE VSAKEGA ČLOVEKA...


Prižigamo veliko luči, da bi razsvetlili temo. Poslušamo mnogo glasov, da bi zaslišali pravega. Izrekamo brez števila besed, da bi našli Življenje. Ko pa zasveti sonce, so luči nepotrebne, ko zaslišiš glas srca, vse drugo obmolkne, in ko spregovori beseda, se rodi Življenje.Božična skrivnost naj s svojo svetlobo razsvetli vse vaše dni v letu 2018!  
Vaš župnik

»V začetku je bila Beseda in Bese­da je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog... Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega.« Da, vse se je pravzaprav začelo z Be­sedo. Tam nekje daleč nazaj je bila v pravesoljno tišino prvikrat izrečena Beseda, s katero je Bog ustvarjal in klical v bivanje: »Bodi luč, bodi voda, zemlja, sonce, luna, žival in človek ... bodi Življenje!« Bila je beseda, bilo je mnogo besed, s katerimi je Bog kra­mljal s človekom v edenskem vrtu - kot prijatelj s prijateljem in prav gotovo sta si imela mnogo poveda­ti. 
Sladka govorica, prijetna melo­dija brezskrbnih dni je napolnjeva­la človekovo uho in srce, vse dokler ni bila izrečena neka druga, mnogo manj prijazna, trda in hladna bese­da: »Nočem te več ubogati in videti, poj­di proč od mene ... Želim biti sam svoj gospodar!« Kako je moglo takrat zaboleti Boga, ko se mu je izneverila ljubljena stvar, ki jo je sam naredil, ji dal življenje, razum in srce, ki jo je povzdignil nad vsa živa bitja, ki je vanj vtisnil celo svojo lastno podo­bo! Kako mu je moralo biti hudo, ko mu je človek obrnil hrbet in za ve­dno odšel iz rajskega vrta! A Bog človeka vendarle ni zapustil. 
Dal mu je največ, kar je imel, vso svojo ljubezen, ki jo je premogel v podobi svojega Sina. Da, Bog je še enkrat izrekel Besedo in poslal to Besedo na svet. Lahko bi rekli, da je na poseben način še enkrat ustvaril človeka - novega človeka, novega, boljšega Adama. Bog je izbral Življe­nje, zato nas vabi, da tudi mi sledi­mo njegovi izbiri. Za nas mora biti ne samo v teh dneh, ampak vsak dan našega življenja praznik veselja in slavljenja Boga.
Zato postanimo zares »glasniki rado­sti«, prinašalci miru in veselega sporo­čila. Pridružimo se angelom v nebesih in skupaj z njimi prepevajmo Glorijo, skupaj z njimi razglašajmo vsemu sve­tu: »Naznanjam vam veliko veselje, ro­dil se vam je danes Zveličar, ki je Kristus Gospod!«
Roman Starc

»Pohiti, Jezus, glej, tu imaš moje srce! Moja duša je revna in brez če­dnosti. Bodla te bo slama neštetih nepopolnosti in boš jokal. Toda, kaj hočeš, moj Gospod? To je vse, kar imam. V svoji revščini se mi smiliš, pomilujem te, solze čutim v očeh . Jezus, olepšaj mojo dušo s svojo nav­zočnostjo, okrasi jo s svojo milostjo, sežgi vso to slamo in jo spremeni v mehko ležišče za svoje presveto telo. Jezus, čakam te. Zunaj brije mrzla burja. Pridi v moje srce; siromaček sem, a te bom, kolikor bo mogoče, pogrel. Vsaj to želim: sprejmi mojo dobro voljo, da bi te rad lepo sprejel, da bi te zelo rad imel in bi se rad zate žrtvoval .
Pridi Jezus, veliko ti imam poveda­ti, ti zaupati veliko težav, veliko že­lja, veliko obljub, veliko upov. Ho­čem se ti pokloniti, te poljubiti na čelo, moj Jezušček, in se ti znova da­rovati za vselej. Pridi, o Jezus, nikar se več ne mudi, sprejmi moje vabilo in pridi!«
sv. Janez XXXIII.
    Nedelja, 24. 12.: 4. adventna ne­delja, sveti večer
    Torek, 26. 12.: sv. Štefan, diakon, prvi mučenec, dan samostoj­nosti
    Sreda, 27. 12: sv. Janez, apostol, evangelist
    Četrtek, 28. 12.: sv. nedolžni otroci, mučenci
    Petek, 29. 12.: sv. David, kralj
    Sobota, 30. 12.: sv. Feliks I, papež
    Nedelja, 31. 12.: Nedelja svete družine, Silvester, papež, drugi sveti večer
    Ponedeljek, 1. 1.: Marija, Božja Mati, novo leto, dan miru
    Torek, 2. 1.: sv. Bazilij Veliki, škof, cerkveni učitelj
    Sreda, 3. 1.: Presveto Jezusovo ime
    Četrtek, 4. 1.: sv. Angela Folinjska, redovnica
    Petek, 5. 1.: sv. Emilijana (Mile­na), devica, prvi petek
    Nedelja, 7. 1.: Nedelja Jezusove­ga krsta
    V nedeljo, 24. 12., bodo dopoldan­ske svete maše po običajnem redu. Ob 16.00 bodo slovesne večernice in so- maševanje stolnega kapitlja, ki ga bo vodil škof Franc Šuštar. Po končani sveti maši bo še molitev oz. »ura bogoslužnega branja«. Sledila bo sveta maša ob 18.30. »Družinska polnočnica« bo ob 21.00, slovesno polnoč­no sveto mašo ob 24.00 pa bo daro­val nadškof Stanislav Zore.
    V ponedeljek, na božič, bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 9.00 bo daroval škof Franc Šuštar, ob 16.00 pa nadškof Zore. Pri sveti maši ob 18.30 bo s pe­tjem sodeloval in imel po njej kon­cert božičnih pesmi baritonist Ma­tjaž Robavs.
    V torek, 26. 12., bodo svete maše po prazničnem redu: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30., 16.00 in 18.30.
    V nedeljo, 31. 12., bo ob 16.00 sveto mašo daroval škof Franc Šu­štar in pri njej blagoslovil otroke. Pri sveti maši ob 18.30 bomo zape­li zahvalno pesem in se zahvalili za preteklo leto.
    V ponedeljek, 1. 1., bodo svete maše po nedeljskem redu. Sveto mašo ob 16.00 bo daroval škof Franc Šuštar.
    V torek, 2. 1., bo večerna sveta maša z večernicami.
V četrtek, 4. 1., je četrtek pred pr­vim petkom. Po večerni sveti maši bo pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in svetost du­hovnikov.
    V petek, 3. 1., bo ob 8.30 moli­tev predNajsvetejšim in posveti­tev Srcu Jezusovemu, ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in po njej sveta maša.
    V soboto, 6. 1., bo ob 9.00 slove­snost »srebrnega« jubileja škofo­vskega posvečenja nadškofa msgr. Alojza Urana. Slovesnost bo pre­našal radio Ognjišče. Lepo vabljeni! Svete maše bodo: ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 16.00 in 18.30 (molitev ob 8.30 ter sveta maša ob 10.30 odpadeta).
    V nedeljo, 7. 1., bo pri sveti maši ob 9.00 nadškof Stanislav Zore po­delil bogoslovcem prvega in tretje­ga letnika službi bralcev in mašnih pomočnikov.
Po stari slovenski navadi se po družinah na vse tri svete ve­čere zberemo skupaj in ob mo­litvi ter prepevanju božičnih pesmi blagoslovimo domove in družine. Ne pozabite in ne opuščajte tega lepega običaja!
V stolnem kiosku lahko dobite posebne stenske koledarje, izdane ob blagoslovu novih oltarnih prtov v stolnici. Prispevek za koledar je 5 €.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ in TW@stolnica
Papež Frančišek na tretjo adventno nedeljo: »Sv. Pavel nas vabi, da se pripravimo na Gospodov prihod tako, da prevzamemo tri drže: stalno veselje, vztrajna molitev in nenehno zahvaljevanje. 'Zmeraj se veselite,' pravi. To pomeni ostati vedno v veselju, tudi takrat, ko stvari ne gredo po naših željah. To je namreč tisto globoko veselje in mir, ki izvira iz notranjosti. Veselje pa je utemeljeno na vztrajni molitvi. Sv. Pavel pravi: »Neprenehoma molite.« Po molitvi lahko vstopimo v trden odnos z Bogom, ki je vir pravega veselja. Tretja drža, ki jo je nakazal Pavel, pa je nenehno zahvaljeva­nje, torej hvaležna ljubezen do Boga. On je namreč z nami zelo velikodušen, mi pa smo povabljeni, da smo vedno hvaležni za njegove dobrine, za njegovo usmiljeno ljube­zen, za njegovo potrpežljivost in dobroto, s tem da živimo v nenehnem zahvaljevanju. Veselje, molitev in hvaležnost so tri drže, ki nas pripravljajo na to, da bomo pristno doživeli božič.
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.