petek, 8. december 2017

Teden Božje Besede 10. 12.-17. 12. 2017Tokrat se pri branju Božje besede sre­čamo z odlomkom iz pisma nezna­nega pisatelja, ki mu želi s tem, da ga pripiše apostolu Petru, dati po­sebno veljavo. V njem se ponovi »zgodba« iz evangelija prejšnje nedelje, kjer Jezus poziva učence k čuječnosti, saj nihče ne ve, kdaj se bo vrnil hišni gospodar s potovanja. Zato je treba biti vedno pripravljen, da jih ne najde speče in bi tako ne mo­gli izpolniti svoje naloge. Pisatelj Pe­trovega pisma pa uporabi primero o tatu, ki vedno pride nepričakovano oz. naskrivaj. Obakrat je seveda go­vor o drugem Gospodovem prihodu, na katerega nas med drugim pripra­vlja adventni čas.
Kar nekaj opisov o tem, kakšen bo njegov prihod in kaj se bo dogajalo ob tem, smo slišali v dneh pred začet­kom adventa. Nobeden pravzaprav ni bil preveč »vesel«, saj vsi govorijo o koncu in sodbi. Tudi tu beremo, kako »bo nebo s hrupom prešlo«, kako se bodo prvine »v ognju razkrojile, ze­mlja in dela na njej pa bodo razkrita«, kar nas spominja na Jezusov izrek: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.«
Kakorkoli nas že te podobe: dan, ki bo prišel kakor tat, hrumenje in ogenj, v ka­terem se bo vse razkroji­lo, morda sprva navdajajo z nelagodnim občutkom strahu, pa naj bi nas vendar­le, tako pisatelj, spodbudile k temu, da živimo »sveto in res po­božno«. Prav zato, ker Gospod ne želi, da bi se kdo pogubil, s tem dnem od­laša, da bi lahko pred tem »vsi dosegli spreobrnjenje«. V veliko tolažbo nam je lahko tudi obljuba o novih nebesih in novi zemlji, »v kateri prebiva pra­vičnost«. Z očetovsko skrbjo nam zato apostol Peter na koncu polaga na srce: »Potrudite se, da vas najde v miru, brez madeža in brez graje.« Naj bo temu namenjen tudi naš advent.
Roman Starc
December je eden najbolj skrivno­stnih, a gotovo tudi eden najlepših mesecev. Poln pričakovanja in vzne­mirjenja, poln sijočih otroških oči in skrivnostnosti, ki kuka iz vseh kotov in te vsega prevzame. Poln priprav, nakupovanja daril in praznovanj; poln veselja, a morda tudi razočara­nja. Poln prijetnih spominov na čas naših babic, a obenem tudi poln pri­čakovanja nečesa novega. V njem se družita konec in začetek ter si staro in novo podata roki.
In da ne bi pozabili: tu je tudi adventni čas. V množici raznih opravil in dogodkov obstaja namreč nevarnost, da bi ga čisto prezrli, nanj preprosto pozabili ali pa zanj v svojih načrtih ne bi našli časa in prostora.
Vendar je to tudi čas pričakovanja, priprav in praznovanja, seveda s čisto drugačnim pomenom. Je čas priprave na najlepši dogodek v zgodovini sveta in človeštva, ko sta se v revnem betlehemskem hlevčku združila nebo in ze­mlja in je na svet prijokal Odrešenik v podobi majhnega otroka.
 Kako ga bom sprejel in kakšen pro­stor mu bom pripravil v svojem srcu? To vprašanje me v vsakem adventu postavlja pred preizkušnjo, kakšno je moje krščanstvo, je vedno nov izziv, kako ga poživiti in narediti boljšega. Da bi ti zmanjkalo idej? Kaj pa dobra dela, molitev, obisk maše (zlasti božič­ne devetdnevnice), pomoč bolnemu, ostarelemu, obisk osamljenega sose­da ali znanca, graditev boljših odno­sov doma, v službi, adventna akcija, odpoved, dobra spoved in obhajilo....? Dela je toliko, da ti bo prej zmanjkalo časa kot pa idej. Zato: veselo na delo - naj bo tvoj adventni čas 2017 zares blagoslovljen čas priprave na rojstvo Njega, ki prihaja, da napolni tudi tvo­je srce.
Božja Mati, spočeta brez madeža izvirnega greha, je za človeštvo ideal in vzor, hkrati pa tudi porok upanja in priprošnjica pri Bogu. Praznik njenega brezmadežne­ga spočetja spominja na Marijino edinstveno mesto v Cerkvi in nas vabi, da bi se po njenem zgledu in priprošnji tudi kristjani trudili za svetost kot globinsko prijateljstvo z Bogom.
Brezmadežno Devico Marijo upo­dabljamo po prizoru iz Knjige razodetja kot »ženo, ogrnjeno s soncem, in luno pod njenimi no­gami, na njeni glavi pa venec dva­najstih zvezd« (prim. Raz 12,1). Z eno nogo stoji na glavi kače, kar spominja na besede iz prvih po­glavij Svetega pisma: Njen zarod ti bo glavo strl, ti ga boš pa ranila na peti (prim. 1 Mz 3,15).

8. december je poseben praznik za slovenske duhovnike in bogoslovce, ki so se na ta dan v prvem letni­ku bogoslovja slovesno posvetili Mariji. To posvetitev vsako leto obnavljajo. Na ta dan bogoslovci prvega letnika prvič oblečejo ta- lar. Lepo je, če se njih ter ostalih bogoslovcev in duhovnikov v teh dneh v molitvi še posebej spomni­mo in prosimo Boga za njihovo svetost in stanovitnost po zgledu brezmadežne Marije.
»O moja brezmadežna kraljica Ma­rija! S teboj se veselim, da te je Bog ob­daril s tolikšno čistostjo. Neprestano se zahvaljujem svojemu Stvarniku, ker te je obvaroval slehernega made­ža greha. Trdno sem prepričan o tej resnici in sem pripravljen zanjo preli­ti svojo kri. Želim si, da bi te ves svet spoznal in te hvalil kot čudovito jutra­njo roso, okrašeno z Božjo lučjo; kot popolnoma neomadeževano golobico; kot belo lilijo, ki raste med trnjem ... O moja presladka, moja preljubezniva, moja brezmadežna devica Mari­ja! Kako lepa se zdiš samemu Bogu; ozri se s svojimi usmiljenimi očmi na strašne rane moje uboge duše! O Ma­rija, ki si se od prvega trenutka svoje­ga življenja vsa čista in lepa prikaza­la pred Božjimi očmi, usmili se mene, ki sem ne le v grehu rojen, pač pa sem celo po svetem krstu svojo dušo z gre­hi omadeževal.«
(sveti Alfonz Ligvorij).
    Na drugo adventno nedeljo, 10. 12., bo nadškof msgr. Stanislav Zore med sveto mašo ob 16.00 bla­goslovil nove prte za oltarje v stol­nici. Pri maši bo prepeval deški zbor Schellenburg. Lepo vabljeni k tej lepi slovesnosti! Pri večerni maši ob 18.30 pa bo sodeloval zbor Consortium musicum, ki bo po maši zapel še nekaj pesmi.
    V sredo, 13. 12. , bo v stolnici zvečer božični koncert madžarske­ga organista Dobisza Arona.
    V soboto, 16. 12., začnemo z božično devetdnevnico. Lepo vab­ljeni k večji udeležbi.
    V sredo, 20. 12., bo ob 180. ob letnici rojstva Antona Foersterja pri maši sodeloval MePZ Anton Foerster, po maši pa bodo imeli še koncert.
Devetdnevnica bo vključena v sveto mašo ob 9.00 ter ob 19.30.
Papež Frančišek mladim iz Bangladeša: »Nekaj izjemnega je v mladih: vedno ste polni navdušenja. In čutim se pomlajenega vedno, ko se srečam z vami... Spodbujam vas, da greste naprej s tem navdušenjem v dobrih in slabih okoliščinah, še posebej v teh trenutkih, ko se čutite obteženi s problemi in z žalostjo, ko gledate okoli sebe in se zdi, da se Bog ne kaže na obzorju... Posodabljajte svoj program s tem, da poslušate Gospoda in sprejmete izziv izpolnjevanja njegove volje. Posodabljajte software. Žalostno je, kadar software ni posodobljen. In še bolj žalostno je, kadar je pokvarjen in ničemur ne služi.«
Delavniki: 6.00, 7.00, 7.30 (razen ob sobotah), 8.00, 9.00, 10.30, 18.30. Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.