petek, 24. marec 2017

Teden Božje Besede 26. 3.-2. 4. 2017Osrednja misel današnje Božje besede je, da je Jezus »luč«, kristjani pa »otro­ci luči«. Nasprotje med temo in lučjo je podoba, ki pred kristjana postavi ja­sno ločnico, ko gre za temeljno življenjsko usmeritev: ali sle­diš Kristusu in se tvoja dobra dela razodevajo v luči ali pa so »jalova«, vredna obsod­be, ker jih počenjaš v temi, na skrivaj, čeprav se ne morejo zakriti. Jezus, ki je o sebi povedal: »Jaz sem luč sveta, kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja,« je v evangeliju to dokazal, ko je sleporojenemu odprl oči. S tem je že­lel pokazati na korenito spremembo, ki se zgodi v človeku pri krstu in na kar Pavel spomni Efežane: »Nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu.« V ozadju podobe o luči in temi je namreč zakrament svetega krsta, pri katerem krščenec stopi iz teme greha v luč življenja v Kristusu, iz duhovne slepote v »gle­danje« Boga v veri. Ker gre za odločilen trenutek, ki ga nihče ne sme prezreti, je tu na mestu Pavlova spodbuda: »Živite kot otroci luči ...« Kristjan mora s svo­jim življenjem in dejanji pričati, da je krščen in da je Kristus zanj »luč življenja«. To pa se najbolj kaže v delih, za katera lah­ko rečemo, da so temeljna, ko gre za urejanje človeko­vih odnosov: »Dobrota, pra­vičnost in resnica.« Dobrota v odnosu do sočloveka, pravičnost do Boga in resnica do samega sebe. Pavel svojo misel zaključi s povabilom, vzetim iz starokrščanske hvalnice, ki so jo uporabljali pri krstu: »Prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih, in razsvetlil te bo Kristus.« To je povabilo, ki velja za vse nas: dolžni smo tako živeti, da bo luč, ki jo prinaša Kristus, odsevala v nas in iz našega življenja.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje,
postni čas, ki ga živimo in romanje, ki ga bomo imeli v soboto, 1. aprila, me je nagnilo k temu, da z vami podelim 14. postajo križevega pota in sklep križevega pota, ki je pred leti pripravil letos umrli hrvaški duhovnik in utemeljitelj hagioterapije Tomislav Ivančic.
14.postaja:
JEZUSA POLOŽIJO V GROB
Štirinajsti križ: Ostati brez člove­škega upanja.
Prijatelji so mislili, da so mi izkaza­li najvišjo čast s tem, da so moje telo položili v grob. Poskrbeli so za telo. To je bilo vse, kar so mogli storiti. Po­zabili so, da bo to le za 3 dni. Mene smrt ne nadvlada. Spomni se, da te misel na smrt vznemirja. Ko nad te­boj zagrnejo gomilo, te ni več. Kaj lahko še storiš takrat, ko za tabo ne ostane niti najmanjša sled? Ko veš, da ne bo nihče prihajal na tvoj grob, ko umreš nepoznan in ubog, ko za te­boj ne ostane nič več, takrat me mo­raš srečati.
To je križ. Izgubiti tudi poslednjo že­ljo, da nekaj pomeniš in nekaj zapu­stiš. To je pravzaprav tisto, kar moti, da nisi luč. Tukaj me moraš najti. Kako, če se bojiš leči v grob sebičnosti in biti pokopan? Kako naj se najde- va, če prihajaš k meni, ne da bi rušil mostove za seboj? Pa vendar je ravno to pogoj, da preobrazim tvoje življe­nje. To je štirinajsti križ nad katerim
lebdi vstajenje. Kako se veselim gro­ba tvojega napuha! Ti še vedno no­češ v grob, še vedno se upiraš svojemu umiranju, zato si mrtev. Ko bi hotel leči v grob svojega napuha in umreti sebi, bi vstal v novo življenje. Samo mrtev človek more vstati od mrtvih. Smrt ti še vedno ni vzela zadnji od­por! Ne boj se! Govorim o mostu med menoj in teboj. Smrt greha je veselje in tvoj objem z menoj. To je najve­čja eksplozija ljubezni. Jaz sem pre­šel to pot in te čakam. Mar ne razu­meš, da nisem odšel z zemlje? Prej sem bil gost na zemlji, šele sedaj sem gospodar. Tudi ti boš to. Izroči smr­ti tisto, kar ji pripada. Ne glej več na grob, kakor na brezup in konec, mar­več kakor na rojstvo in začetek. Naj umre tvoj napuh! Vstajenjska zarja je že na vidiku.
SKLEP
Oče, hvala ti za ta križev pot. Pre­poznal sem svoje križe, kijih moram sprejeti vsak dan in iti za tvojim Si­nom. Sedaj vem, kako se sprejema, odpoveduje, odpušča in ljubi nav­kljub vsemu! Sedaj vem, kako se umira že pred smrtjo in stopa napro­ti življenju.
Hvala ti, ker sedaj vstopam v tvoje kraljestvo. Izstopam iz svoje uporne volje in vstopam v tvojo. Postajam deležen tvoje narave, tvoj otrok, tvo­je veselje. Oče, naredi, da se že danes uresniči moje vstajenje. Amen.
Blagoslovljen postni čas želim vsem,
župnik Jože
    V četrtek, 17. marca, je škof Franci Šuštar imel drugi postni govor.
    V soboto, 18. marca, je ob liturgičnem praznovanju sv. Jožefa nadškof Zo­re daroval sv. mašo za prostovoljce in sodelavce Škofijske karitas Ljubljana in blagoslovil može in fante.
    V nedeljo, 19. marca, smo pri sv. maši ob 10.30 našim katehumenom izročilo Očenaš.
    Nedelja, 26. 3.: 4. POSTNA NE­DELJA. Sklep tedna družine.
    Ponedeljek, 27. 3.: sv. Peregrin, re­dovnik.
    Torek, 28. 3.: sv. Protej, škof; sv. Vojan (Bojan), knez.
    Sreda, 29. 3: sv. Bertold, redovni ustanovitelj.
    Četrtek, 30. 3.: sv. Janez Klimak,

. V nedeljo, 26. 3., bo ob 15.30 križev pot.
    V ponedeljek, 27.3., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo srečanje za srednješolce.
    V torek, 28. 3., bo večerna maša z večernicami. Ob 18.30 bo katehumenat.
    V četrtek, 30. 3., od 12.-12.30 kon­cert sakralne glasbe v živo; pri maši ob 18.30 pa bo imel (5.) POSTNI GO­VOR škof Anton Jamnik; po večerni maši bo srečanje za študente.
    V petek, 31. 3., bo ob 8.30 križev pot, ob 15. uri pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
    Petek, 31. 3.: sv. Gvido (Vido), opat.
    Sobota, 1.4.: sv. Agapa (Ljuba) in Irena, mučenki.
    Nedelja, 2. 4.: 5. POSTNA NEDE­LJA in sv. Frančiške Paolski, puščavnik.
  V soboto, 1. 4., so ob 8.30 hvalnice. Ta dan je župnijsko postno romanje v Kočevski rog (križev pot) in na Goro pri Sodražici (Magdalena Gornik). Odhod iz Streliške ulice ob 7. uri.
  V nedeljo, 2. 4., bo pri maši ob 10.30 izročitev veroizpovedi katehumenom, ob 15.30 pa križev pot.
  V sredo, 5. 4., bo po večerni maši ve­rouk za odrasle - mistagogija.
  V petek, 7 .4., bo SREČANJE ZA BOLNE IN OSTARELE. Ob 16. uri bo sv. maša v stolnici z možnostjo prejema zakramenta bolniškega maziljenja, nato prijateljsko druženje na proštovem vrtu (ali v župnišču v prime­ru slabega vremena).
V soboto, 8. 4., bo ob 10. uri delav­nica IZDELOVANJA BUTARIC za cvetno nedeljo.
  Na CVETNO nedeljo, 9. 4., ob 8.30 začetek procesije na nadškofijskem dvorišču; ta dan začnemo celodnevno SPOVEDOVANJE pred veliko nočjo.
  Vsak dan lepo povabljeni k molitvi rožnega venca ob 8.30 (od ponedeljka do četrtka) ali zvečer ob 18. uri in h križevemu potu ob petkih ob 8.30 in ob nedeljah ob 15.30.
  Vsak četrtek bo od 12. do 12.30 kon­cert SAKRALNE GLASBE v živo.
Postni govori so ob četrtkih med ve­černo mašo ob 18.30, ki jo bo daroval škof, ki bo imel postni govor: 
30. marec: škof Anton Jamnik
6. april: nadškof Stanislav Zore
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek med sredino avdienco (15. 3) in pri jutranji maši 16. marca:
»Ljubezen je predvsem milost, je dar. Da lahko ljubimo, je Božji dar in zanj moramo prositi. In Bog nam ga z veseljem da, če ga prosimo. Ljubezen je milost.«... »Delati dobro ni lahko: tega se moramo vedno učiti. In uči nas On. Toda učite se! Kakor otroci. Na poti življenja, krščanskega življenja, se uči vse dni. Vse dni seje treba naučiti nekaj narediti, biti boljši kakor dan prej. Učiti se. Oddaljiti se od zla in se učiti delati dobro: to je pravilo spreobrnjenja.« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/03/19/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.