četrtek, 2. april 2015

Velika nočKako sijoč dan po dnevih spomina na Gospodovo trpljenje: dnevi tesnobe, razočaranja in pokopanih upov so mimo.
Vstali Nazarečan, ki se je v svojem življenju že jasno predstavil, da je življenje in vstajenje. Postal je tisti temeljni kamen, na katerem stoji vsa naša vera. Daje večno zagotovilo: volja mojega Očeta je, da vsak kdor veruje v Sina, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan.

Gospod je res vstal, Aleluja!OZNANILA
za veliki teden in velikonočno osmino

CVETNA NEDELJA JEZUSOVEGA TRPLJENJA (29. marec)

Danes se Cerkev spominja Kristusovega vhoda v Jeruzalem, kjer je dovršil svojo velikonočno skrivnost.

Ob 9.00 uri se zberemo na dvorišču škofijskega doma, kjer bo škof dr. Anton Jamnik blagoslovil oljke, butarice, palmove veje in drugo zelenje. Nato sledi po evangeliju slovesna procesija v čast Kristusu Kralju, ki ga spremljamo v Jeruzalem.
Popoldne ob 15.30 bo molitev križevega pota v stolnici.
Pri drugih mašah se bomo tega vhoda spominjali z blagoslovom zelenja.

Prvo berilo: Iz 50,4-7
Spev po berilu: Ps 22
* Odpev: MOJ BOG, MOJ BOG, ZAKAJ SI ME ZAPUSTIL?
Drugo berilo: Flp 2,6-11
Spev pred evangelijem: KRISTUS JE ZA NAS POSTAL POKOREN VSE DO SMRTI, SMRTI NA KRIŽU. ZATO GA JE BOG POVZDIGNIL NAD VSE IN MU PODELIL IME, KI JE NAD VSAKIM IMENOM.
Evangelij:  Mr 14,1-72; 15,1-47

+

VELIKI PONEDELJEK (30. marec)
Berilo: Iz 42,1-7
Spev po berilu: Ps 27
* Odpev: GOSPOD JE MOJA LUČ IN MOJA REŠITEV.
Evangelij: Jn 12,1-11

+

VELIKI TOREK (31. marec)
Berilo: Iz 49,1-6
Spev po berilu: Ps 71
* Odpev: OZNANJAL BOM TVOJO PRAVIČNOST.
Evangelij: Jn 13,21-33.36-38

+

VELIKA SREDA (1. april)
Berilo: Iz 50,4-9a
Spev po berilu: Ps 69
* Odpev: O BOG, USLIŠI ME V SVOJI VELIKI DOBROTI.
Evangelij: Mt 26,14-25


VELIKONOČNO TRIDNEVJE

VELIKI ČETRTEK (2. april)

KRIZMENA MAŠA ob 9.00
Med to sveto daritvijo je blagoslov bolniškega olja, posvetitev krizme (za maziljenje pri krstu, birmi in mašniškem posvečenju), in blagoslov krstnega olja. Krizmeno mašo, h kateri so vabljeni vsi duhovniki iz nadškofije, bo daroval nadškof msgr. Stanislav Zore.
Prvo berilo: Iz  61,1-3a.6a.8b-9
(»Gospod me je mazilil in me poslal oznanjat blagovest«).
Spev po berilu: Ps 89
* Odpev: GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.
Drugo berilo: Raz 1,5-8 (»Napravil nas je za kraljestvo in duhovnike«).
Vrstica pred evangelijem: GOSPODOV DUH JE NAD MENOJ; POSLAL ME JE, DA OZNANIM BLAGOVEST UBOGIM.
Evangelij: Lk 4,16-21 (»Duh Gospodov je nad menoj«).
Popoldne ob 17.00 je sveta maša – Gospodova zadnja večerja za ostarele in tiste, ki se ne morejo udeležiti večerne svete maše.

18.30 VEČERNA SLOVESNA MAŠA - GOSPODOVA ZADNJA VEČERJA
Med mašo bo nadškof msgr. Stanislav Zore umil noge dvanajstim možem (znamenje ljubezni in služenja).
Prvo berilo: 2 Mz 12,1-8.11-14 (»Predpisi za velikonočno večerjo«).
Za SPEV PO BERILU beremo nocoj Ps 116, ki so ga Judje peli medtem, ko so uživali velikonočno jagnje.
* Odpev: KELIH ZAHVALE  JE UDELEŽBA PRI KRISTUSOVI KRVI.
Drugo berilo: 1 Kor 11,23-26 (»Kolikorkrat jemo ta kruh in pijemo kelih, oznanjamo Gospodovo smrt.«).
Vrstica pred evangelijem: NOVO ZAPOVED VAM DAM, GOVORÍ GOSPOD, DA SE LJUBITE MED SEBOJ, KAKOR SEM VAS JAZ LJUBIL.
Evangelij: Jn 13,1-15 (»Izkazal jim je ljubezen do konca.«)
Jezus se je po zadnji večerji umaknil na vrt Getsemani. V spomin na ta dogodek prenesemo ob koncu maše Najsvetejše v tabernakelj v kapeli sv. Križa. Kristjani ta večer s skupno in zasebno molitvijo častimo Jezusa pozno v noč. To je večer evharistije - zakramenta sv. Rešnjega Telesa in Krvi, duhovništva - zakramenta mašniškega posvečenja in že večer  Jezusovega prijetja in trpljenja.
Takoj po končanem obredu zadnje večerje bo odkrivanje oltarjev in po prenosu Najsvetejšega na stranski oltar bo sveta molitvena ura, ki jo bodo vodili bogoslovci. Stolnica bo nato do 22.30 odprta za osebno molitev in pobožnost.
+

VELIKI PETEK GOSPODOVEGA
TRPLJENJA (3. april)
 STROGI POST

9.00 MOLITVENO BOGOSLUŽJE VELIKEGA PETKA. Pri tem bogoslužju vsi sodelujemo v dveh zborih, kot pri večernicah ob ponedeljkih in torkih. Za sodelovanje bodo razdeljeni molitveniki  s psalmi in drugimi besedili. 
15.00 križev pot s petjem.

18.30 slovesno OPRAVILO VELIKEGA PETKA, ki ga vodi pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar. Višek obreda velikega petka je češčenje svetega križa, pred katerim tudi poklekujemo. Po obhajilu se prenese Najsvetejše pregrnjeno s tančico v Božji grob, kjer bo izpostavljeno za češčenje do 21. ure.

I. BOGOSLUŽJE BOŽJE BESEDE
Prvo berilo: Iz 52,13-53,12 (»Zaradi naših pregreh  je bil ranjen«).
Spev po berilu: Ps 31
* Odpev: OČE, V TVOJE ROKE IZRO-
ČAM SVOJO DUŠO.
Drugo berilo: Heb 4,14-16;5,7-9 (»Učil se je pokorščine in poslušnim postal vir zveličanja«).
Vrstica pred pasijonom: KRISTUS JE BIL ZA NAS POKOREN DO SMRTI, SMRTI NA KRIŽU. ZATO GA JE TUDI BOG POVZDIGNIL  IN MU PODELIL  IME, KI JE NAD VSAKIM IMENOM.
Evangelij: Jn 18,1-19,42

II.  SLOVESNE PROŠNJE ZA VSE  
      POTREBE       
III. ČEŠČENJE SV. KRIŽA
IV.  OBHAJILO

Nabirka na veliki petek je namenjena za Cerkev v Sveti deželi.
+

VELIKA SOBOTA (4. april)

Na veliko soboto se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu in premišljuje njegovo trpljenje in smrt.

Izpostavitev Najsvetejšega v Božjem grobu ob 6.30 in blagoslov ognja pred stolnico za domove. Izpostavljeno v Božjem grobu bo ves dan – vabljeni k češčenju.

9.00 MOLITVENO BOGOSLUŽJE VELIKE SOBOTE. Vabimo vas, da se udeležite  molitve hvalnic, ki nam jih je za ta dan pripravila Cerkev. Molitvi se bodo pridružili tudi vitezi Božjega groba.
+

BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL bodo od 12.00 do 18.00, vsako uro.
+

VEČERNICE VELIKE SOBOTE.
Popoldne ob 17.15 molimo kot druge ure molitvenega bogoslužja, vodil jih bo pomožni škof msgr. dr. Šuštar.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA
VSTAJENJA

VELIKONOČNA VIGILIJA
Začetek ob 20.00. Vodi nadškof msgr. Stanislav Zore. Pravočasno si priskrbite v kiosku svečke, ki jih boste potrebovali med »slavjem luči« in med krstnim bogoslužjem. Prosimo, da uporabljate papirnate krožnike, ki bodo na voljo v kiosku, da ne bomo pokapljali z voskom klopi, stolov in tepihov.

I. SLAVJE LUČI
V cerkvi je temno. Na škofijskem dvorišču   bomo blagoslovili ogenj in ob njem prižgali velikonočno svečo, ki je simbol vstalega Kristusa. Ko diakon prinese velikonočno svečo v cerkev, zapoje: »KRISTUSOVA LUČ«. Vsi vstanemo in odgovorimo: »BOGU HVALA!« To se zgodi trikrat, da bi toliko močneje doživeli hvaležnost za Kristusovo luč. Hvalnica velikonočni sveči, ki jo bo diakon prepeval, naj bo tudi naša hvalnica. Med petjem  stojimo in se v srcu zahvaljujemo.

II. BESEDNO BOGOSLUŽJE
Prvo berilo: 1Mz 1,1-2,2 (Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro)
Spev po berilu: Ps 104
*Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVI OBLIČJE ZEMLJE.
Drugo berilo: 2 Mz 14,15-15,1 (Izraelovi sinovi so šli po suhem sredi morja)
Izhod Izraelcev iz Egipta in prehod preko Rdečega morja je ena najvažnejših starozaveznih podob odrešenja in osvobojenja, ki nam ga je prinesel Jezus. Za nas se je to osvobajanje začelo s krstom. Prehod prek Rdečega morja je podoba našega krsta.
Spev po berilu: 2 Mz 15 (1-2. 3-4. 5-6)
* Odpev: PEL BOM GOSPODU, KER JE PREVZVIŠEN.
Tretje berilo: Iz 55,1-11(Novo življenje in večna zaveza).
Spev po berilu: Iz 12,2-6
* Odpev: Z VESELJEM BOSTE ZAJEMALI VODO IZ STUDENCEV ODREŠENJA.

NATO VODITELJ BOGOSLUŽJA  ZAPOJE:
SLAVA BOGU NA VIŠAVAH

Spet se oglasijo orgle in zvonovi, ki so molčali od velikega četrtka.
Četrto berilo: Rim 6,3-11 (»Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več«).
Po četrtem berilu: VSI VSTANEMO. Pevec prične peti ALELUJO, ki se trikrat ponovi, vsakokrat na višjem tonu, kot pri vstajenju.
Spev po berilu: Ps 118
* Odpev: ALELUJA, ALELUJA, ALELUJA (koralni napev).
Evangelij: Mt 28,1-10

III. KRSTNO BOGOSLUŽJE
Odrasli katehumeni, ki bodo prejeli zakramente uvajanja.
Najprej pojemo litanije vseh svetnikov, za tem je blagoslov krstne vode, krst in birma. Po krstu in birmi spet prižgemo SVEČE, ki smo jih po hvalnici velikonočni sveči ugasnili. Škof nas bo povabil, naj se, kakor prej katehumeni, odpovemo  hudobnemu duhu ter izpovemo vero. Čeprav nas bo škof vprašal v množini, naj vsak odgovori v prvi osebi ednine: »Se odpovem«, »Verujem«.
V spomin našega krsta nas bo škof poškropil z blagoslovljeno vodo.

IV. EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE
Kruh in vino prinesejo k oltarju novokrščenci. Sveto obhajilo je namreč vrhunec uvajanja v krščanstvo.

VELIKA NOČ 2015

Ob 6.00 izpostavimo Najsvetejše v Božjem grobu v češčenje, nato bo sledila sveta maša; naslednja sveta maša bo ob 7.00.

8.30 VSTAJENJSKA PROCESIJA IN SLOVESNA NADŠKOFOVA MAŠA: Obred vstajenja se začne pri Božjem grobu, čemur sledi procesija z Najsvetejšim po mestu po običajni poti in se zaključi v stolnici pri glavnem oltarju. K tej procesiji so vabljene narodne noše, zastopniki vitezov in drugih skupnosti. Kot običajno bo sodelovala tudi Mengeška godba. Temu bo sledila sveta maša, ki jo bo vodil nadškof msgr. Stanislav Zore.
Prvo berilo: Apd 10,34a.37-43 (»Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili.«)
Spev po berilu: Ps 118
* Odpev: TO JE DAN, KI GA JE GOSPOD NARÉDIL.
Drugo berilo: Kol 3,1-4 (»Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus«).
PESEM SLEDNICA
Spev pred evangelijem: ALELUJA. NAŠE VELIKONOČNO JAGNJE, KRISTUS,  JE BILO DAROVANO,  ZATO OBHAJAJMO PRAZNIK  V GOSPODU. ALELUJA.
Evangelij: Jn 20,1-9

Ob 15h bo v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah zaobljubljena potresna pobožnost.

VELIKONOČNA OSMINA
je edina osmina, ki je v bogoslužju še ostala - poleg božične osmine. Vsak dan v tej osmini ima posebne mašne molitve. Vsak dan molimo slavo. Katehumeni in vsi, ki smo na veliko noč praznovali spomin svojega krsta, naj bi v tej osmini z obilnejšo udeležbo pri bogoslužju pokazali  svoje veselju nad tem, kar se je ob krstu z nami zgodilo.

PONEDELJEK V VELIKONOČNI
OSMINI (6. april)
Berilo: Apd 2,14.22-32
Spev po berilu: Ps 16
* Odpev: GOSPOD, VARUJ ME, VATE ZAUPAM!
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Mt 28,8-15
Na VELIKONOČNI PONEDELJEK bodo svete maše po nedeljskem razporedu.

TOREK V VELIKONOČNI OSMINI
(7. april)
Berilo: Apd 2,36-41
Spev po berilu: Ps 33
* Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPODSpev po berilu: Ps 33
* Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Jn 20,11-18

SREDA V VELIKONOČNI OSMINI
(8. april)
Berilo: Apd 3,1-10
Spev po berilu: Ps 105
* Odpev: ZEMLJA JE POLNA GOSPODOVE DOBROTE.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Lk 24,13-35


ČETRTEK V VELIKONOČNI
OSMINI (9. april)
Berilo: Apd 3,11-26
Spev po berilu: Ps 8
* Odpev: KAKO ČUDOVITO JE BOŽJE IME PO VSEJ ZEMLJI!
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Lk 24,35-48


PETEK V VELIKONOČNI OSMINI 
(10. april)
Berilo: Apd 4,1-12
Spev po berilu: Ps 118
* Odpev: KAMEN, KI SO GA ZIDARJI ZAVRGLI, JE POSTAL VOGELNI KAMEN.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Jn 21,1-14


SOBOTA V VELIKONOČNI OSMINI (11. april)
Berilo: Apd 4,13-21
Spev po berilu: Ps 118
* Odpev: ZAHVALJUJEM SE TI, DA SI ME USLIŠAL.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. TO JE DAN, KI GA JE NAREDIL GOSPOD, RADUJMO SE IN SE GA VESELIMO. ALELUJA.
Evangelij: Mr 16,9-15Cvetna nedelja

Današnje berilo je odlomek iz pisma apostola Pavla Filipljanom. To je hvalnica Jezusu Kristusu, himna ki je Gospod vsega. Ta sicer kratek odlomek je izredno teološko bogato besedilo. Na  čim krajši način poskuša povedati kaj je zgodovina odrešenja in kakšno je Jezusovo mesto v njej. Je neke vrste teološki »kompendij« ali »zgoščen povzetek«, v katerem nič ne manjka. Vključuje tudi učlovečenje Božjega Sina, njegovo odrešilno delovanje, prav tako pa tudi njegovo smrt na križu in vstajenje kot vrhunec vsega. Poslušati to besedilo na cvetno nedeljo, ko se bere poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti, je kakor imeti pod vrvjo, ki jo je visoko čez prostor napel vrvohodec, še varovalno mrežo, če bi se vrvohodcu ob prečkanju prostora vendarle zatresla noga. Jezus bo umrl, vendar bo potem tudi vstal. Ta himna je pomembna formula(cija), ki ostaja še vedno le formula(cija).
Veroučitelj je dal učencem nalogo, naj pripravijo čim več različnih upodobitev Kristusa. Prišli so tudi do te himne. Pretežni del udeležencev je sicer bil po eni uri sposoben na pamet povedati velik del vsebine te himne, a je nastal problem, ko bi bilo treba navesti pravi namen tega besedila. Ostali so brez besed in vsem je bilo jasno: filipljanska himna je zanje ostala le formula(lacija), oziroma skupek lepih besed. Učitelj je peljal mlade v župnišče v veroučno učilnico. Tam je bilo na voljo zelo veliko malih blazin za sedenje. Naročil jim je, naj iz njih naredijo nekaj, kar bo odražalo vsebino himne. Učenci so o njej razmišljali in se pogovarjali in himna je hitro dobivala svojo vidno podobo. Ko so se trudili, da jo predstavijo le v materialni obliki, so potem o njej lažje razmišljali in našli ključ kako jo vsebinsko posredovati drugim.
Si lahko predstavljate filipljansko himno upodobljeno z blazinami, ki jih uporabljam na sedežih? Mladi so ji dali podobo diagrama v obliki stolpcev. Iz blazin so sestavili »stolp(c)e«. Prvi je bil visok. Sledil je »stolp(e)c« z pol manj blazinami, tako kot je pri lesenem križu prečni tram za polovico krajši od pokončnega. Na tleh ni bilo na razpolago nobene blazine več. Prav na koncu pa je stal izredno visok stolp, ki je bil daleč večji kot vsi prejšnji. V velikosti teh stolpcev so učenci  zajeli vsebina te himne, ki jo je mogoče povzeti v nekaj besed: Jezus Kristus je pravi Bog.
Kakor danes vemo, naj bi Pavlu prišla v roke v obliki psalma ali pesmi že obstoječa himna. On jo je namerno  vključil v svoje pismo Filipljanom. Tako se zdi ta himna  najstarejši del krščanske veroizpovedi. Vsebinsko to pomeni: Ta Jezus Kristus ni ostal v nebesih, ampak je prestopil mejo med nebom in zemljo. Jezus je vsemu navkljub hotel prehoditi povsem  isto pot, kot jo prehodimo vsi ljudje. Vse do smrti na križu. Z njo ga je Bog Oče povišal. Mi se bomo z vso vnemo še naprej trudili, da bi po Njem postali čim bolj Božji.

dr. Peter Kvaternik

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
Dragi bratje in sestre!
V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na drugega, tako pretresljivo zveni beseda angela ob grobu: »Kaj iščete živega med mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom in sestram. Bratom in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da je vstal in živi.
Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja. »On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemnela, vam, ki ste pod bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa obzorja in se tudi sredi največje teme zasvita zora velikonočnega jutra. Vsem voščimo blagoslovljeno veliko noč.

Vaši škofje

ŽUPNIKOVO VELIKONOČNO VOŠČILO
Postni čas se izteka - postrgali smo stari kvas s hudobijami vred - pred Vstalega prinašamo sadove postnih premagovanj in sadov dobrih in spokornih del.
Gospod naj vse to oplemeniti in obogati s svojim velikonočnim darom veselja, miru, da bomo tako lažje iskali, kar je zgoraj in živeli v veselem upanju, da se bo naše življenje nadaljevalo v Očetovi hiši ...
Ko vam voščim blagoslovljene velikonočne praznike v svojem imenu in imenu stolnega kapitlja in župnije, vas pozdravljam z Jezusovim pozdravom: »Mir vam bodi«.

Vaš stolni prošt in župnik, Jožef Lap

AKTUALNO

* SPOVEDOVANJE v stolnici je od petka pred cvetno nedeljo do velike sobote, vsak dan od 6.00 do konca večerne maše. Prosimo, da s prejemom zakramenta svete spovedi ne bi odlašali na zadnje praznične dni.

* Na VELIKONOČNI PONEDELJEK (6. aprila) bodo svete maše po nedeljskem redu.
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.