sobota, 25. april 2015

4. VELIKONOČNA NEDELJA 26. 4. 2015 - Apd 4,8-12; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18Za dobrega pastirja je vedno veljal in še velja tisti, ki za svojo živino vedno znova išče, in tudi najde, miren in varen prostor, kjer je obilo paše in kjer je na voljo dovolj vode, da si po paši žival lahko poteši žejo. Dober pastir ves čas skrbi, da njegovi živini nič bistvenega ne manjka. Zdi se nam, da takih pastirjev danes ni. Morda pa vendarle obstajajo. Morda ne redki! Kdo pa ni, na tak ali drug način drugim pastir?
Vsi poznamo svetopisemsko pripoved o Adamovih sinovih Kajnu, ki je bil poljedelec in Abelu, ki je bil pastir. Tega je Kajn ubil. Kajn zasliši glas, ki ga sprašuje: »Kje je tvoj brat Abel?« »Ne vem«, odgovarja Kajn. »Sem jaz varuh svojega brata?«
Kdor tako govori, se je že odločil za slabo. Čuti, da bi moral brata zaščititi, torej več kot pustiti pri življenju. Za Boga je to premalo. Tudi če človek ni ne pastir in ne varuh svojega brata, Bog to ostaja. Kako pomembno je to, nam kaže Jezus s svojo smrtjo in življenjem. Vsak je od rojstva poklican biti pastir bratu ali sestri!
Vsak lahko postane ubijalec, tat in škodljivec. Kdor to dela drugim, bo kmalu tega trudi sam deležen. Za vedno izgubi mir in srečo – to pa je visoka cena.
Tkanje medosebnih odnosov je priložnost postajati pastir. Vse to velja tudi na drugih področjih (v politiki,  gospodarstvu, in zlasti v družbenih poklicih), zlasti tam, kjer mora sprejeti določeno odgovornost. Živimo v demokratični  družbi, ki je tako urejena, da preko inštitucij in pravil, škoda zaradi neupoštevanja in zlorabe pravil, ostane čim bolj omejena. Žal ugotavljamo, da demokratična pravila zlasti v sodstvu niso enako udejanjena. V parlamentu se zakonodajna oblast najbolj korenito uravnava s svobodnimi volitvami. Podobno tudi izvršna oblast ali vlada, sicer mora pasti. Demokratična je družba res šele tedaj, ko je v vseh pogledih neodvisno tudi sodstvo in mediji, ki ljudi o vsem objektivno informirajo.
V svetopisemskih časih država še ni bila tako pravno urejena. Vladarji so hitro prekoračili svoja pooblastila in treba se je bilo upreti. Na to opozarja apostol Peter v 1. berilu. Preroki (Jeremija) so pomagali take zamenjati. Kdor  k temu pripomore, ima Boga kot sobojevnika na svoji strani.  Slabim voditeljem bo odvzel ovce in poklical  bo take, ki bodo delali kakor je prav. V vsakem, ki se trudi za mir in pravičnost, npr. kot šofer avtobusa, musliman ali ateist, je Bog na delu. Najbolj zanesljiva je zavest: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka«. Gospod tudi danes stopa v naš čoln in smilijo se mu množice  brez pastirja. Vedno išče način, da zbira razkropljene in jim daje življenje.

dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
NED 26. 4.            Jn 10,14
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje  in moje poznajo mene.

PON 27. 4.              Jn 10,4
Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo nje-gov glas.

TOR 28. 4.                 Apd 11,21
Gospodova roka je bila z njim in veliko število jih je verovalo ter se spreobrnilo h Gospodu.

SRE 29. 4.            Mt 25,1
»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje sve-tilke in šle ženinu naproti.«

ČET 30. 4.                    Jn 13,20
Kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme; kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.
   
PET 1. 5.                   Mt 13,54
…tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela?«

SOB 2. 5.            Jn 14,12
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.

IZVIRI

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA


Papež Frančišek nas v letošnjem letu vabi k razmišljanju in zahvaljevanju Bogu za ljudi v posvečenem življenju. Zato je v tem tednu molitvene osmine za duhovne poklice lepa priložnost, da se zahvalimo za posvečene može in žene in da se zavedamo, da to ni le njihova stvar, pač pa dar vsej Cerkvi torej tudi naša stvar. Tako smo povabljeni, da razmišljamo o skrivnosti duhovnega poklica pri našem prizade-vanju za nove duhovne poklice. Molitev in delo za nove duhovne poklice sta gotovo močan izraz velike solidarnosti do celotne Cerkve, še posebej v našem prostoru, kjer tudi že doživljamo pomanjkanje duhovnih poklicev.

Papež z nami razmišlja tudi o temi: Lepo je biti s teboj, Jezus, kar je tudi geslo letošnje molitve za duhovne poklice. Pokaže naj Jezusa, ki je apostolom namenil posebno in hkrati navdušujoče povabilo: »Hodi za menoj!«. S podobno spodbudo in drznostjo se Jezus obrača tudi danes na mlade ljudi, da bi hodili za njim in doživljali dobroto njegove bližine. V vseh nas pa je dolžnost, da ta teden v molitvah pomagamo nagovorjenim, da bi velikodušno odgovorili Gospodu.

OZNANILA

NEDELJA (26. 4.)
Danes je 4. VELIKONOČNA
NEDELJA, NEDELJA
DOBREGA PASTIRJA.

Prvo berilo: Apd 4,8-12
Spev po berilu: Ps 118
*Odpev: KAMEN, KI SO GA
ZIDARJI ZAVRGLI, JE POSTAL VOGELNI KAMEN.
Drugo berilo: 1 Jn 3,1-2
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. JAZ SEM DOBRI PASTIR, GOVORI GOSPOD IN POZNAM SVOJE OVCE IN MOJE POZNAJO MENE. ALELUJA.
Evangelij: Jn 10,11-18

PONEDELJEK (27. 4.)
Berilo: Apd 11,1-18
Spev po berilu: Ps 42
*Odpev:  MOJO DUŠO ŽEJA PO BOGU, PO ŽIVEMU BOGU.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Jaz sem dobri pastir,
govori Gospod in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. ALELUJA.
Evangelij: Jn 10,1-10
Večerna maša  bo združena z
večernicami za duše v vicah.

TOREK (28. 4.)
Berilo: Apd 11,19-26
Spev po berilu: Ps 87
*Odpev: HVALITE GOSPODA
VSI NARODI!
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. ALELUJA.
Evangelij: Jn 10,22-30
Večerna maša bo združena z večernicami.

SREDA (29. 4.)
SV. KATARINA SIENSKA,
zavetnica Evrope
Berilo: 1 Jn 1,5-10;2,1-2
Spev po berilu:  Ps 44
*Odpev: GLEJTE, ŽENIN GRE, POJDITE NAPROTI KRISTUSU, GOSPODU.
Spev pred evangelijem: ALELUJA.
Bodite budni, ker ne veste, ob kateri uri bo prišel Sin človekov.  ALELUJA.
Evangelij: Mt 25,1-13

ČETRTEK (30. 4.)
Berilo: Apd 13,13-25
Spev po berilu: Ps 89
*Odpev:  GOSPODOVE MILOSTI BOM NA VEKE OPEVAL.
Spev pred evangelijem: ALELUJA.
Jezus Kristus, ti si zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih; vzljubil si nas in nas s svojo krvjo osvobodil naših grehov. ALELUJA.
Evangelij: Jn 13,16-20

PETEK (1. 5.)
SV. JOŽEF DELAVEC,
začetek šmarnic.
Berilo:  1 Mz 1,26-31;2,1-3
Spev po berilu: Ps 89
*Odpev:  GOSPOD, PODPIRAJ DELO NAŠIH ROK.
Spev pred evangelijem: ALELUJA. Slavljen bodi, Gospod, iz dneva v dan! Naša bremena nosi, Bog naše rešitve! ALELUJA.
Evangelij: Mt 13,54-58

SOBOTA (2. 5.)
SV. ATANAZIJ VELIKI
Berilo: Apd 13,44-52
Spev po berilu: Ps 98
*Odpev: VSA ZEMLJA BO
VIDELA BOŽJO ZMAGO:
Spev pred evangelijem: ALELUJA.
Če boste v mojem nauku vztrajali, boste zares moji učenci in boste spo-znali resnico, govori Gospod. ALELUJA.

AKTUALNO

4. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA IN DUHOVNIH POKLICEV

Vsebina današnjega evangelija je o dob-rem pastirju, ki da svoje življenje za ovce. Evangelist Janez petkrat ponavlja misel, da ta dobri pastir daje življenje za ovce. Jezus je dal življenje za nas in ga daje zame, zate, za vsakega. Zato imeti svojega duhovnika, biti ob nedeljah pri maši, pomeni največji dar, ki ga nikoli ne bomo mogli dovolj ceniti.
Ko obhajamo svetovni dan za duhovne poklice se s hvaležnostjo obrnimo h Kris-tusu, Dobremu Pastirju, za vse duhovne poklice, ki jih je prebujal v našem narodu in jih še posebno v tem času prebuja. Prosimo predvsem za svetost naših družin, saj se spominjamo besed sv. Avguština, ki je nekoč dejal: »Bog daj, da ne bi v naših časih zmanjkalo dobrih pastirjev. Bog ne daj, da bi ostali brez njih; naj po njegovi usmiljeni dobroti rastejo in so postavljeni na čelu cerkva. Gotovo, če bodo dobre ovce, bodo tudi dobri pastirji, saj iz dobrih ovc se oblikujejo dobri pastirji.«
Prosimo torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.

Za tiste, ki šele začenjajo prisluškovati tvojemu glasu, Gospod, da bi v njih hre-penenje po resnici ne ugasnilo, ampak bi izkusili v svojem življenju, da si ti res »Dobri Pastir«.

Te dni se pridružimo tudi molitvam mariborske nadškofije, ko prosijo za svojega novega nadškofa metropolita p. Alojza Cvikla, ki bo na to nedeljo ob 15. uri popoldne posvečen v mariborski stolnici.

Ni komentarjev:

Objavite komentar