sobota, 21. oktober 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 22. 10. 2023 - 29. 10. 2023

29. NEDELJA MED LETOM - MISIJONSKA

Dostikrat misel ene nedelje izhaja iz prejšnje. Ko pustimo, da duh tega bo­goslužja Cerkve pronica v nas, se pog­lablja in širi naše razumevanje, s tem pa tudi odnos do zaklada Božjega razodevanja. Ozek pogled pač lahko roje­va le ozke perspektive, Božja misel pa širi duha. Božja beseda in tudi vsi dru­gi Božji darovi niso za ponašanje, kot tudi ne imetje ne položaj ne znanje ne oblast. Saj se najdejo ljudje, ki se znajo ponašati celo s svojo duhovnostjo in jo vsiljevati drugim, kar navadno ro­jeva prav nasprotni učinek. 

Izzivalno vprašanje farizejev o davku tuji oblasti odpira vprašanje odnosov med narodi in oblastmi. Rodil ga je konkretni po­ložaj, ko so Rimljani vsemu Vzhodu, tudi Judom, vsilili svojo oblast. Nekaj uporov je prineslo le množico pobitih in tako razumevanje nacionalnosti je bil nazadnje celo izgovor za obsodbo in smrt Božjega Sina. Ljubezen do lastne­ga naroda ni najprej v tem, da branimo zemljo in lastno oblast ali tudi le svojo kulturo in jezik. Kdor niti tega ne zna, ne ve, kakšna dragocenost je narodova identiteta. Vendar samo to tega vpra­šanja ne rešuje. 

Ljubezen do lastnega naroda se bolj pokaže v tem, da goji­mo spoštljivo pozitivno misel tudi do drugih, posebej seveda takih, ki živi­jo težje kot mi. Saj meje niso samo za to, da narode ločujejo, kar velja tudi za različne vere in kulture. Jih je pa tre­ba spoštovati. Potem lahko postanejo črte stičišč in povezanosti. Bog je »pri­jel poganskega kralja za desnico«, mu navdihnil misel, naj da judovskim su­žnjem svobodo, da se lahko vrnejo do­mov in obnovijo svojo domovino. 

Zato misijonsko delo še zdaleč ni samo v oznanjevanju evangelija in naši po­moči misijonarjem, da bi Cerkev ras­la. Najprej je delo za naše krščanstvo, potem pa pomoč za celosten razvoj teh narodov v gospodarskem, socialnem in duhovnem smislu. Ko ne bi hudič prilepil teženj velikih za lastno korist, bi bilo to delo Cerkve veliko lažje in bolj rodovitno.

Anton Slabe

MISIJONSKA NEDELJA - »Goreča srca, noge na poti«

Misijonsko poslanstvo je najprej oznanjevanje evangelija z besedo in življenjem, šele nato gre tudi za krščansko dobrodelnost, ki spoš­tuje vsakega človeka in mu želi po­magati tam, kjer je. »Goreča srca, noge na poti« (prim. Lk 24, 13-35), geslo letošnje misi­jonske nedelje nas spominja, da mora vera v vsakem od nas vžgati ogenj gorečnosti in pričevanja, v konkretnih korakih približevanja bližnjim. 

Ali kot je rekel bl. Anton Martin Slomšek: »Kdor hoče dru­ge vneti, mora najprej sam goreti.« Dragi prijatelji, naj misijonski me­sec oktober in še posebej praznik misijonske nedelje v vas poživita prvotno upanje in oznanjevalni zagon, da bodo tudi vaše skupnos­ti žarele od neustavljive želje ozna­niti Kristusa našim sodobnikom. 

Hvala pa tudi za vso vašo zvesto in iskreno podporo slovenskim in drugim misijonarjem, ki delujejo po vsem svetu. Vaše molitve in da­rovi so gorivo, ki ohranja živ nji­hov ogenj pričevanja. Bog vam po­vrni za vso podporo.

Matjaž Križnar, narodni ravnatelj za misijone

STOLNICA - NAŠ DOM

Stare stolne orgle - Zapis iz Cerkvenega glasbenika

Kot zanimivost naj objavimo šaljiv za­pis iz Cerkvenega glasbenika (Št. 11, november 1911, str. 94-95) z naslo­vom: Kako sta Gregor Rihar in Blaž Potočnik popravljala stare stolne orgle.

Stare sv. Nikolaja orgle v ljubljan­ski stolnici bi vedele povedati mar­sikateri prizor, ki se je vršil na koru. Naj se eden spominu ohrani. Pred 50 leti so bile orgle že slabe, na njih je poizkušal marsikateri moj­ster svojo umetnost, za hip malo uredil, a zopet je prišlo kaj v nered, kar je organista dražilo. Pokojni Gregor Rihar je bil sicer spreten organist, imel izboren posluh, saj je v eni uri uglasbil 4 klavirje za koncert, ko se je trudil prej celi dan veščak, da bi vse 4 instrumente, na katere se je hkrati igralo na večer, spravil v soglasje,  a mehanik on ni bil. 

Tu mu je pomagal iskre­ni prijatelj Blaž Potočnik, župnik v St. Vidu nad Ljubljano. Ta je bil ne­kako mojster za vse Universallgenie, ki je kaj rad postregel na vse strani. Kedar je bil Rihar v zadregi, poslal je po Potočnika, ali ga je sam šel osebno prosit v St. Vid. In g. Blaž je imel že nekatera pripravna orod­ja doma, ter kar z njimi oborožen prišel na stolni kor. Pri taki priliki sta enkrat dolgo časa popravljala pri ceveh, mehu in piščalih. 

Potočnik je tu privil, tam prepihal, tukaj odžagal, tam kaj prilepil, in potrpežljivi Rihar mu je podajal orodje, kakršnega je ravno tovariš rabil. Rihar je bil že truden in nejevoljen; tudi prah, ki ga je g. Blaž izpihal iz piščali, se mu je vlegal na pljuča. Prav oddahnil se je, ko je Potočnik na zadnje končal: 

»Gregor, sedaj bo pa že v redu, le k orglam, jaz grem pa na stranski kor meh pritiskat!« 

Ves vesel se vsede Rihar za orgle in si pripravi spremljevanje latinske maše, katero je imel za nedeljo na vrsti. Najbrž, si je mislil, bo g. Blaž kaj pokritiziral, kako registriram; dobro je, če se človek kaj od takega veščaka nauči. Ko zasliši, da je Potočnik meh zag­nal, prične po kratkem preludiju oddelek obligatnega spremljevanja latinske maše. 

Bilo je sicer večino­ma popravljeno pri orglah, a neka­tere poteze so silno motile harmo­nijo. Vendar je Rihar spremljevanje »glorie« preigral, in Potočnik potr­pežljivo pritiskal na mehovje. Ko je končal, vidi, da Potočnik zapušča stranski kor in se doli vrača. Rihar je bil nejevoljen in razdražen, ker orgle po tolikem trudu niso bile v redu; kaj bo rekel šele 

Potočnik, ki je več ur stal v omari med piščalmi golorok, prašan, potan in zdelan, celo kaka pajčevina se ga drži! On se je mučil, Rihar le zunaj stal ter mu podajal, kar je zahteval. Ker je bil Rihar bolj boječe nature, priča­koval je, da se vlije sedaj ploha ne­jevolje ali celo srditosti nanj in nje­gove piškave orgle. In svoje orgle je Rihar toliko ljubil! 

A g. Blaž stopi sicer nekoliko po­redno resen, ne razdražen na glavni kor, ter že pri vratih zakliče Rihar- ju: »Kaj si pa vendar sedaj igral?« Rihar boječe: »Glorijo, obligatno spremljevanje N. latinske maše.« 

Potočnik se udari ob čelo: "No ja, jaz sem pa za Credo pritiskal meh, zato nisva skup prišla."

Riharju se hipoma razvedri obraz in buškne v smeh. Potočnik pa mirno zopet odpira omaro ter začne popravlja­ti nedostatke. Ko je pritiskal meh, si je natanko zapomnil, kje je na­paka, in ker je sestavo orgel imel v mezincu, je takoj vedel, kaj ni v redu. In zopet je Rihar podajal se­daj kladivo in zopet dleto; pa žago in kar je Potočnik zahteval. In Rihar se je še vedno smejal dovtipu, da ne more biti soglasja, ako igralec glorijo igra, mehač pa za Credo pri­tiska. 

Še bolj je postal dobre volje, ko je prisluškoval Potočnikovim opazkam pri popravljanju: »Raca na vodi, ti boš meni nagajala, ti sta­ra, razjedena pokveka! Le ubogaj me, ti revna piščal, ali ti pa zavijem vrat, da boš za vedno nema ostala! Kaj se mi protiviš, ko te ne spustim prej, da te vravnam. Sem že hujšega škrata ugnal, pa ne bom tebe, siro­ta! 

Tukale stoj in se mi ne gani, si­cer te pribijem, da se ne ganeš več. Ti mala žaba cinasta, tako mala si, pa hočeš, da naj gre po tvoji glavi, da se boš na sosedo naslanjala. Po konci, tako stoj m vbogaj Riharja, ko te dregne pod rebra. Mala si, a na svojem mestu zaležeš za ono veliko v prospektu, ki se oblastno šopiri v ospredju m zija po cerkvi ter zijala prodaja!« — Konec tega samogovora je bil, da sta se oba vračala za­dovoljila raz kora, in zopet so bile orgle za nekaj mesecev v redu.

Al. Arko

GODOVI IN PRAZNIKI

    Nedelja, 22. 10.: 29. nedelja med letom, misijonska

    Ponedeljek, 23. 10.: sv. Janez Kapistran, duhovnik

   Torek, 24. 10.: sv. Anton Marija Claret, škof

    Sreda, 25. 10.: sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca

    Četrtek, 26. 10.: sv. Lucijan in Marcijan, mučenca

    Petek, 27. 10.: sv. Sabina Avilska, mučenka

    Sobota, 28. 10.: sv. Simon in Juda Tadej, apostola

    Nedelja, 29. 10.: 30. nedelja med letom

OKTOBER  ROŽNOVENSKI MESEC

Skupna molitev rožnega venca bo vsak delavnik:  ob 8.30 pred izpostavljenim Najsvetejšim ter  ob 18.00.

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

Vsak dan 8.30 in 18.00: rožni venec

Nedelja 15.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Prvi četrtek po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

Prvi petek 8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 15.00: ura Božjega usmiljenja

Prva sobota 8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30 in ob 18.00: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

MISEL TEDNA

»Lahko, hočem, moram postati svet. Vsakogar želim poslušati z veseljem, kot da nimam kaj početi.«

(Blaženi Gašper Stanggassinger, redovnik)

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30 Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

DAROVI ZA »OČENAŠE«, MOLITEV ZA RAJNE

Bližata se praznika vseh svetih ter vernih duš. Navada je, da v teh dneh darujete svoje darove tudi za molitve za vaše drage rajne. 

Na posebne zloženke napišite imena tistih, za katere želite, da še posebej molimo in darujemo svete maše. 

Imena z vašim darom oddajte v poseben nabiralnik pri kapeli sv. Križa, v kiosku ali v zakristiji.

Boglonaj!


Ni komentarjev:

Objavite komentar