sobota, 19. februar 2022

TEDEN BOŽJE BESEDE 20. 2. 2022-27. 2. 2022

7. NEDELJA MED LETOM

Sporočilo papeža Frančiška za post 2022, I. del

Dragi bratje in sestre, post je ugoden čas za osebno in skupnostno spreobrnjenje, ki nas vodi do velike noči Jezusa Kristusa. Za postno pot 2022 bo dobro, če bomo premišlje­vali misli sv. Pavla Galačanom: »Ne naveličajmo se delati dobro; kajti če se ne utrudimo, bomo ob svojem času želi. Dokler torej še utegnemo, delajmo do­bro vsem« (Gal 6,9-10a). In žetev? Mar ni vsa setev zaradi letine? Tesno pove­zavo med setvijo in žetvijo potrjuje že sam sv. Pavel, ki pravi: »Kdor varčno seje, bo tudi varčno žel, kdor pa obilno seje, bo tudi obilno žel« (2 Kor 9,6). Prvi sad posejanega dobrega imamo sami v sebi in v naših vsakdanjih odnosih, tudi v najmanjših dejanjih dobrote. V našem življenju prevečkrat prevla­dujejo pohlep in oholost, želja po ime­tju, kopičenju in trošenju, kakor kaže neumnež v evangeljski priliki, ki je mislil, da je njegovo življenje varno in

srečno zaradi velike žetve, ki jo je spra­vil v svoje žitnice (prim. Lk 12,16-21). Post nas vabi k spreobrnjenju, k spre­membi miselnosti, da bi življenje ne bilo toliko v imetju kot v dajanju, ne toliko v kopičenju kot v sejanju dobre­ga in v medsebojni podelitvi. V Bogu ni izgubljeno nobeno, še tako majhno dejanje ljubezni, noben velikodušen trud.

Jezus uporablja podobo semena, ki umre v zemlji in obrodi sad, da izra­zi skrivnost svoje smrti in vstajenja (prim. Jn 12,24); sv. Pavel pa jo ponovi, da spregovori o vstajenju našega tele­sa: »Seje se v propadljivosti, obuja pa v nepropadljivosti. Kar se seje v nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se seje v slabo­sti, vstaja v moči. Seje se duševno telo, vstaja duhovno telo« (1 Kor 15,42-44). To upanje je velika luč, ki jo vstali Kri­stus prinaša na svet.

povzel Milan Knep

Iz pridige gospoda nadškofa Stanislava Zo­rela pri sveti maši za umetnike: Samo poslanstvo te
plemenite pobu­de [Umetniki za
Karitas] presega zgolj ustvarjalni in galerijski okvir. Opozar­ja nas na lakoto po lepem, ki živi v vsa­kem človeškem srcu. Lepota nikakor ni pridržana samo za ljudi z globokim žepom, dobro uveljavljenim posame­znikom, ki jim v življenju

ne le nič ne manjka, ampak imajo celo vsega v iz­obilju tako se vsaj zdi. Ne! Lepote so lačni tudi ljudje, ki se morda zgolj pre­bijajo iz dneva v dan, ki s pridnostjo in iznajdljivostjo skrpajo vsak mesec po­sebej. Lepota živi tudi v ljudeh, ki se morajo boriti za življenje. Dragi umetniki. Prosim vas, da vsako potezo s čopičem, vsak udarec z dletom, vsak zvok inštrumenta, vsak gib telesa, vsako stopanje iz sebe, da bi v drugem človeku našli svojega sogovor­nika, ki stopa v pogovor z vašim ume­tniškim izrazom, da vse to zajemate iz Njega, ki si je, po človeško govorjeno, vzel čas, da je ustvaril svet in življenje na njem; Njega, ki je z rokami in dihom svojih ust dal človeku telo in oživljajočega duha. Bodite sodelavci Stvarnika, ko človeku razodevate lepoto. Bodite sodelavci Odrešenika, ko ljudem odsti­rate oči in odpirate srce za tisto Lepoto, ki bo po Dostojevskem rešila svet.

Rodil se je leta 1007 v Raveni v revni in šte­vilčni družini. Z 28 leti se je umaknil v sa­moto in sklenil živeti kot spokornik. Skrbel je za duhovno in asketsko življenje bratov v samostanu, ustanavljal nove samostane in si prizadeval za reformo meniškega življenja. To ga je tudi pripeljalo bliže papežu Leonu IX., ki si ga je izbral za svojega pomočnika pri obnovitvenih prizadevanjih v Cerkvi in med klerom, ki so ga takrat razjedale mnoge napake in razvade. Postal je škofin kardinal, čeprav proti svoji volji, saj je vedno hrepenel po samoti. Napisal je veliko del, zlasti o stva­reh, za katere se je bojeval: za reformo v Cer­kvi, za napredek duhovnega življenja in Bož­je ljubezni v dušah. Vse pa preveva osnovna misel in prepričanje, da čim več kristjan stori za lastno posvečenje, več prispeva k rasti ce­lotnega Kristusovega telesa, Cerkve.

»Naj vas upanje vodi v radost! Naj ljube­zen do bližnjega prebudi vaše navduše­nje! In v tej omami naj vaša duša pozabi, da trpi, da bi zacvetela. Dvignimo našega duha k nagradi več­ne slave. Če bomo imeli to vedno pred očmi, nas ne bo moglo nič spraviti iz tira, ne zapeljivi obeti sveta, ne njegovo nasprotovanje ali grožnje. Kdor hoče biti svet, bodi sam zase svet pred Bogom in se ne stavi predrzno nad slabotnega brata.

V roke revežev naj roma naš denar; mošnjiček, ki ga je lakomnost napihnila, naj milosrčnost izprazni, da splahne. Naše bogastvo in naš zaklad naj bodo pridobljene duše in v skrinjo svojega srca polagajmo dragocene talente kre­posti.«

Drugi prizor v zgornjem polkrožnem polju na desni strani prikazuje, kako Barbaro njen poganski oče, besneč zaradi dogodka, grabi za lase, da bi jo zvlekel z gore, kamor je ču­dežno poletela, in jo dal zapreti v ječo. Zlata legenda takole pripoveduje:

»Ko se je njen oče vrnil s potovanja in videl troje oken, je vprašal delavce: 'Za­kaj ste naredili tri okna?' Odgovorili so: 'Tako je ukazala vaša hči.' Nato je k sebi poklical hčerko in jo vprašal, zakaj je to naročila, ona pa mu je odgovorila in re­kla: 'Naredila sem jih zato, ker tri okna osvetljujejo ves svet in vsa bitja, samo dve pa ustvarjata temo.' Tedaj jo je oče vprašal, kako to, da tri okna dajejo več svetlobe kot dve. Sveta Barbara je odgo­vorila: 'To so tri okna, ki jasno označuje­jo Očeta, Sina in Svetega Duha, ki so tri osebe in en sam Bog, v katerega moramo verovati in ga častiti.' Ves besen je nejevoljen potegnil meč, da bi jo ubil, a je sveta devica molila in bila čudežno na kamnu odnesena na goro k pastirjema, ki sta tam pasla svoje ovce. Njen oče, ki jo je preganjal, je odšel k nji­ma in zahteval, da jo izročita. Tisti, ki jo je želel zaščititi, je rekel, da je ni videl, drugi, ki je bil hudoben človek, pa jo je izdal in s prstom pokazal, kje je. Sveta Barbara ga je zato preklela, in takoj so njegove ovce postale kobilice, on pa se je spremenil v kamen. Tedaj jo je oče pri­

jel za lase, jo potegnil z gore in jo zaprl v ječo, kjer so jo njegovi služabniki držali do časa, ko naj bi jo poslali sodniku, da jo izroči mučiteljem.« Na prizoru na spodnji desni steni vidimo, ko se ji v ječi, potem ko je prestala vse muke, pri­kaže Odrešenik in jo potolaži: »Ko je sodnik videl veliko lepoto sve­te Barbare, ji je rekel: 'Zdaj pa izberi, ali se boš rešila in darovala bogovom ali pa umrla v krutih mukah.' Sveta Barbara mu je odgovorila: 'Ponujam se svojemu Bogu, Jezusu Kristusu, ki je ustvaril nebo in zemljo in vse druge stvari, naj se usmili vaših malikov, ki imajo usta in ne morejo govoriti, imajo oči in ne vidi­jo, imajo ušesa in ne slišijo, imajo noso­ve in ne voha­jo, imajo roke in ne čutijo, imajo noge in ne hodijo, in tistih, ki jih delajo in ver­jamejo vanje.' Tedaj se je so­dnik močno

razjezil ter ukazal, naj jo slečejo in pretepejo z bikovkami in ji na rane posujejo sol. Ko je bila tako vsa krvava, jo je za­prl v ječo, dokler ne premisli, v kakšnih mukah jo bo pustil umreti. Opolnoči pa je ječo napolnila velika svetloba, v kate­ri se ji je prikazal naš Gospod in jo tola­žil: 'Barbara, imej zaupanje, bodi trdna in vztrajna, kajti v nebesih in na zemlji boš imela veliko veselje zaradi svojega trpljenja, zato se ne boj sodnika, kajti jaz bom s teboj in te bom rešil vseh tvojih bolečin.' In ko je naš Gospod to rekel, jo je blagoslovil in se povzpel v nebesa.«

   Nedelja, 20. 2.: 7. nedelja med letom

   Ponedeljek, 21. 2.: sv. Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

   Torek, 22. 2.: Sedež apostola Petra, praznik

   Sreda, 23. 2.: sv. Polikarp, škof, mučenec

   Četrtek, 24. 2.: sv. Matija, apostol

   Petek, 25. 2.: sv. Valburga, opatinja

   Sobota, 26. 2.: sv. Aleksander (Branko), škof

   Nedelja, 27. 2.: 8. nedelja med letom

Za izvajanje verskih obredov so določeni naslednji pogoji:

-   PCT (preboleli, cepljeni, testirani) nad 12 let starosti;

-   nošenje maske,

-   razkuževanje rok in

-   1,5m medsebojne razdalje.

Vse prireditve v stolnici in župniji potekajo v skladu s predpisanimi pogoji!

Prosimo, poskrbite za zaščito sebe in drugih!

DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

Ni komentarjev:

Objavite komentar