sobota, 4. julij 2020

Teden Božje Besede 5. 7. 2020-6. 9. 2020


Spremljanje nedavne proslave ob dne­vu državnosti me je napolnje­valo s tihim veseljem. Bila je intimna izpoved slovenske duše. Nenadoma pa me je obšla tesnobna: ali niso zunanje, neslovenske ideo­loške in politične sile, nek­danje in sedanje, ki nima­jo domačih korenin, do neke mere že poteptale našo slovensko dušo, ji vsilile druge vrednote, odtuje­no umetnost in agresivne ideje, da se je v sprevrženi obliki začela uresniče­vati absurdna zamisel Edvarda Kocbe­ka o novi zavesti slovenskega naroda. Ta zavest je res vse bolj nova, a je vsaj jaz ne morem vzeti za svojo, ker grobo spodkopava temelje slovenske iden­titete. Postulati te zavesti ignorirajo osnovne prvine evangelija. Cilj nosil­cev te na glavo obrnjene identitete je radikalni in univerzalni prelom s slo­venskim antropološkim, duhovnim, kulturnim in družbenim izročilom.
Ozračje na naših ulicah postaja naelektreno, govor vse bolj grob in pri­stranski. Misel mi uhaja v leto 874, ko je moravski knez Svetopolk že drugič zamenjal stran in znova sklenil pakt s Slovanom sovražnim vzhodnofrankovskim kra­ljem Ludovikom in njegovim sinom Karlmanom. Škofa Metoda so ujeli in zaprli, slovansko bogo­služje pa prepovedali. Za naše prednike se je zavzel pa­pež Janez VIII. in leta 880 spet po­trdil bogoslužje v domačem jeziku. Po Metodovi smrti leta 885 Svetopolk ni podprl svojega škofa Gorazda, Me­todovega naslednika. On in njegovi pomočniki, Angelar, Naunom, Sava in Kliment Ohridski, so morali beža­ti. Zatočišče so našli v Bolgariji. Tako kot oni so tudi dalmatinski glagoljaši, Srbi in Rusi zaupali duhovnemu in kulturnemu izročilu svetih bra­tov Cirila in Metoda. Iz teh korenin je zraslo to, kar občutimo kot slovensko dušo. Nova, vsiljena zavest se ne bo prijela.        
Milan Knep

ŽUPNIKOVA BESEDA

Spoštovani farani in obiskovalci stolnice, letos nas je epidemija dodobra zaznamovala in spremenila utečene navade ter podrla marsikatere načrte. To se pozna tudi v naši stolni cerkvi, ki je nenadoma ostala skoraj brez turistov, odpovedanih pa je bilo tudi kar nekaj prireditev. Je pa zato zopet postala bolj »kraj miru«, kjer se človek lahko zaustavi v molitvi pa tudi pri sveti maši. Dovolj prostora je namreč, da se nam pri svetih mašah ni treba »preštevati«.
Sta pa pred nami kljub temu dva lepa in pomenljiva dogodka. Najprej bo to maša zadušnica za pokojnega nadškofa Aloj­za Urana, za katero se mnogi zanimate. V avgustu pa bomo imeli v stolnici ško­fovsko posvečenje duhovnika ljubljanske nadškofije, dr. Mitja Leskovarja, ki od­haja kot novoimenovani nuncij v Irak Novi nadškof je doma iz Kokrice pri Kranju in je po zaključenem šolanju v Rimu deloval v različnih službah v va­tikanski diplomaciji. Več o njem ste že in še boste lahko prebrali v medijih, lepo pa vabljeni na njegovo posvečenje upamo le, da bodo razmere to dopuščale. V vsa­kem primeru imejte s seboj maske in si pri vhodu razkužite roke. Želim vam lep počitniški in dopustniški čas, ki je pred nami. Odpočijte si, naberite si novih moči in pa... na Boga ne pozabite!

DOGODKI PRED NAMI ...

... v mesecu juliju
  v ponedeljek, 6. 7., bo v stolnici v organizaciji Imago Slovenije kon­cert Therese Plut, sopran, in Polo­ne Gantar, orgle. Izvajali bosta Du­hovne pesmi Huga Wolfa.
  v soboto, 18. 7., bo v stolnici ob 9.00 slovesna sveta maša zadušnica
za pokojnega nadškofa Alojza Ura­na. Lepo vabljeni!
  v soboto, 8. 8., bo v stolnici posve­čenje nadškofa msgr. dr. Mitja Leskovarja, nuncija v Iraku. Lepo va­bljeni!
  Ponedeljek, 6. 7.: sv. Marija Goretti, devica, mučenka
  Sreda, 8. 7.: sv. Kilijan, škof, mučenec
  Četrtek, 9. 7.: sv. Veronika Giuliani, mistikinja
  Petek, 10. 7.: sv. Amalija, redovni­ca
  Sobota, 11. 7.: sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope
  Ponedeljek, 13. 7.: sv. Henrik II, cesar
  Torek, 14. 7.: sv. Kamil de Lellis, duhovnik
  Sreda, 15. 7.: sv. Bonaventura, škof, cerkveni učitelj
  Četrtek, 16. 7.: Karmelska Mati Božja
  Petek, 17. 7.: sv. Aleš, spokornik
  Sobota, 18. 7.: sv. Elij iz Koštabone, mučenec
  Ponedeljek, 20. 7.: sv. Marjeta Antiohijska, mučenka
  Torek, 21. 7.: sv. Lovrenc iz Brindisija, duhovnik
  Sreda, 22. 7.: sv. Marija Magdale­na, spokornica
  Četrtek, 23. 7.: sv. Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
  Petek, 24. 7.: sv. Krištof, mučenec
  Sobota, 25. 7.: sv. Jakob Starejši, apostol
  Nedelja, 26. 7.: 17. nedelja med le­tom, Krištofova
  Ponedeljek, 27. 7.: sv. Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Meto­da
  Torek, 28. 7.: sv. Viktor I. (Zmago), papež
  Sreda, 29. 7.: sv. Marta, Lazarjeva sestra
  Četrtek, 30. 7.: sv. Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj
  Petek, 31. 7.: sv. Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov
  Sobota, 1. 8.: sv. Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkveni učitelj
  Nedelja, 2. 8.: 18. nedelja med le­tom
  Ponedeljek, 3. 8.: sv. Martin, me­nih
  Torek, 4. 8.: sv. Janez Vianney, arški župnik
  Sreda, 5. 8.: Marija Snežna (Nives)
  Četrtek, 6. 8.: Jezusova spremenitev na gori, praznik
  Petek, 7. 8.: sv. Sikst II., papež, mučenec, prvi petek
  Sobota, 8. 8.: sv. Dominik, ustano­vitelj dominikancev, prva sobota
  Nedelja, 9. 8.: 19. nedelja med le­tom
  Ponedeljek, 10. 8.: sv. Lovrenc, diakon, mučenec
  Torek, 11. 8.: sv. Klara (Jasna), de­vica
  Sreda, 12. 8.: sv. Ivana Šantalska, vdova, redovnica
  Četrtek, 13. 8.: sv. Poncijan in Hipolit, mučenca
  Petek, 14. 8.: sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik, mučenec
  Sobota, 15. 8.: MARIJINO VNE­BOVZETJE veliki šmaren, zapo­vedani praznik
  Nedelja, 16. 8.: 20. nedelja med le­tom
  Ponedeljek, 17. 8.: sv. Evzebij, pa­pež, mučenec
  Torek, 18. 8.: sv. Helena, cesarica
  Sreda, 19. 8.: sv. Janez Eudes, du­hovnik
  Četrtek, 20. 8.: sv. Bernard, opat, cerkveni učitelj
  Petek, 21. 8.: sv. Pij X., papež
  Sobota, 22. 8.: Devica Marija Kra­ljica
  Nedelja, 23. 8.: 21. nedelja med le­tom
  Ponedeljek, 24. 8.: sv. Natanael (Jernej), apostol
  Torek, 25. 8.: sv. Ludvik IX. Fran­coski, kralj
  Sreda, 26. 8.: sv. Ivana Bichier, re­dovna ustanoviteljica
  Četrtek, 27. 8.: sv. Monika, mati sv. Avguština
  Petek, 28. 8.: sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj
  Sobota, 29. 8.: mučeništvo Janeza Krstnika
  Nedelja, 30. 8.: 22. nedelja med le­tom
  Ponedeljek, 31. 8.: sv. Rajmund Nonat, redovnik
  Torek, 1. 9.: sv. Egidij (Tilen), opat
  Sreda, 2. 9.: sv. Marjeta, devica, mučenka
  Četrtek, 3. 9.: sv. Gregor Veliki, pa­pež, cerkveni učitelj
  Petek, 4. 9.: sv. Rozalija, devica, spokornica, prvi petek
  Sobota, 5. 9.: Sv. Mati Terezija, re­dovnica, prva sobota
PRVI PETEK
PRVA SOBOTA
Hvaležni vam bomo za vse svete maše, ki jih boste lahko darovali in vaše darove, ki jih boste name­nili za stroške stolnice, naše zapo­slene in prostovoljce. Bog povrni!
»Jezus je Petru prerokoval: 'Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev.' Tudi za nas je podobno pre­roštvo. O njem beremo v zadnji knjigi Svetega pisma, kjer Jezus obljubi svo­jim zvestim pričevalcem 'bel kamenček in na kamenčku bo napisano novo ime' (Raz 2,17). Kakor je Gospod spreme­nil Simona v Petra, tako kliče vsakega med nami, da bi nas naredil za žive kamne, s katerimi bi zgradil prenovlje­no Cerkev in človeštvo. Vedno je kdo, ki uničuje edinost, in kdo, ki ugaša preroštvo, a Gospod verjame v nas in prosi tebe: 'Hočeš biti graditelj edino­sti? Hočeš biti prerok mojega neba na zemlji?' Bratje in sestre, pustimo, da nas Jezus izziva, in našli bomo pogum, da mu odgovorimo: Ja, hočem!'«
Delavniki:
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30
Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30
TBB stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.