petek, 10. februar 2017

Teden Božje Besede 12. 2.-19. 2. 2017

6. nedelja med letom 1 Kor 2,6-10

Na začetku pisma Korinčanom Pavel sva­ri vernike pred ločitvami in razprtijami, ki nastajajo med njimi, ker se preveč zanašajo na različne oznanjevalce evangelija in jih ocenjujejo predvsem po njihovi človeški modrosti in govorniških spo­sobnostih. Glavna misel, ki jo želi poudariti v tokratnem od­lomku, zato je, da pravo razode­tje prihaja od Božjega Duha. Božja modrost je tista, ki je merodajna in spričo katere stopa človek, ki jo oznanja, v ozad­je in se s svojimi sposobnostmi ne ponaša. Pavel tako govori o dveh vrstah modro­sti: pravi in napačni ter postavlja v naspro­tje dve vrsti ljudi. Na eni strani so min­ljivi ljudje, to so tisti, ki se zanašajo samo na naravne zmožnosti svojega razuma in spoznanja, na drugi pa zreli ljudje (»po­polni«), v katerih biva in deluje Sveti Duh.
Prava modrost, tista, »ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše poveličanje«, je Križani in vstali Kristus, saj se je v njem razodela in uresničila zgodovina našega odrešenja. Kristus sam je tista skrivnostna Božja modrost, ki je dotlej »oko ni vide­lo in uho ni slišalo«, prihaja pa v srce človeka, ki ljubi Boga. Skrita osta­ja v norosti in nespameti križa, zato je »noben mogočnik tega sveta« (tisti, ki ostaja zaradi greha zaslepljen in ujet v vezi minljivosti) ne more spoznati in razumeti. Nasprotno pa je ti­stim, ki se dajo poučiti in razsvetliti Svetemu Duhu, dano globlje razumevanje njene skrivnosti.
V tem duhu lahko razumemo tudi Jezu­sove na videz ostre zahteve po doslednem izpolnjevanju postave v evangeliju. Kajti kdor jo hoče pravilno razumeti in po njej zvesto živeti, se mora najprej nasrkati mo­drosti, ki ni od tega sveta, pač pa je skriv­nost Kristusovega križa.
mag. Roman Starc

Župnikova beseda

Sestre in bratje.
Na zadnjih sejah Župnijskega pastoral­nega sveta in zboru kanonikov smo med drugim govorili tudi o redu maševanja in spovedovanja v stolnici. S pepelnico, ki je letos 1. marca, bomo začeli z del­no novim redom maševanja ob delavni­kih (v postnem času, da bomo videli, če se bo ura »prijela«). Sveta maša se iz 9.30 prestavi na 10.30. Morda bo kdo vprašal čemu? Par razlogov navajam tu. Sveta maša je tako vzvišen in enkraten dogodek, (1) da si moramo zanjo vzeti čas verniki in duhovniki. »Pretakanje maš«, kakor je nekdo dejal za maše v stolnici, je teološko in litrurgično nepri­merno. Ker je ob 10. uri sv. maša že v cerkvi Marijinega oznanjenja - Franči­škanih (in tudi pri Sv. Trojici), smo se (2) odločili za 10.30, da bi tako bilo več možnosti za udeležbo pri svetih mašah v centru našega mesta. V stolnici bodo od 1. marca na delovne dneve (od ponedeljka do petka) sv. maše po naslednjem redu: 6.00; 7.00; 7.30; 8.00; 9.00; 10.30 in 18.30 (ob petkih tudi ob 16.00). Ritem prazničnih maš na delovni dan bo ostal enak doseda­njemu (6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00 in 18.30). Nedeljski razpored sve tih maš ostaja enak.
Po odhodu prelata Rafka Lešnika (prav­zaprav že kakšno leto prej) seje v stolnici pojavilo vprašanje pomanjkanja stalne­ga spovednika, se pravi spovednika, ki bi bil na voljo za spovedovanje vsak dan ves teden ob določenih (istih) urah. Pre­lat Vinko Vegelj je sprejel ta izziv in bo
od pepelnice (1. marca) naprej vsak dan spovedoval od 8.30 do 9.30. S temi možnostmi skušamo iti naproti vam in ritemu sodobnega človeka. Dru­gi vatikanski koncil je poudaril, da je »človek pot Cerkve«, sveti oče Frančišek pa večkrat poudarja, da je potrebno po župnijah, zlasti po mestih, prilagoditi ritem možnosti udeležbe pri zakramen­tih ritmu prebivalstva. Kakor je Jezus šel naproti ljudstvu, želimo iti tudi mi. In naj vas seznanim še z odločitvijo o celodnevnem postnem romanju, ki ga bomo imeli v soboto, 1. aprila. Na Žup­nijskem pastoralnem svetu smo namreč ugotovili, da je bilo lansko popoldansko postno romanje zelo lepo in bi bilo dobro letos poromati ves dan, v večjem številu in to z avtobusom, da imamo lahko tudi čas za spoznavanje, prijetno druženje in graditev občestva vzajemnosti. V bližnji prihodnosti bomo izbrali romarski kraj in pripravili program, da se boste lahko pravočasno prijavili. Ali nam bo uspelo še letos organizirati daljše romanje, re­cimo k sv. patru Piju in v Bari, kjer so relikvije našega zavetnika sv. Nikolaja, pa vas bomo tudi pravočasno obvestili. Romanje na Brezje ob prazniku Marije Pomagaj seveda ostane. Obilo blagoslova želim vsem.
 župnik Jože

Godovi in prazniki


        Torek, 14. 2.: sv. Valentin (Zdrav- ko), duhovnik - mučenec.
        Sreda, 15. 2: sv. Klavdij, redovnik.
        Četrtek, 16. 2.: Julijana Koprska, mučenka.
        Petek, 17. 2.: sedem sv. ustanovite­ljev servitov.
        Sobota, 18. 2.: sv. Frančišek Regis Clet, duhovnik - mučenec.
        Nedelja, 12. 2.: 7. NEDELJA MED LETOM.

Dogodki pred nami

        V nedeljo, 12. 2., je ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim za bol­nike in trpeče
        V ponedeljek, 13. 2., večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši srečanje za mlade.
   V torek, 14. 2., je večerna maša z večernicami za ustanovitelje stolne­ga kapitlja. Ob 18.30 je katehumenat.
   V sredo, 15. 2., je ob 10.15 »tečaj za preprečevanje padcev«, ob 19.15 pa mistagogija - verouk za odrasle v konferenčni dvorani.
   V četrtek, 16. 2., v Baragovi dvora­ni stolnega župnišča ob 19.15 v sklo­pu večerov Le en res dob'r skupaj s Svetom katoliških izobražencev preda­vanje g. Jožeta Strgarja z naslovom »Glavno mesto v osamosvojitvenih dneh - spomini prvega demokra­tično izvoljenega župana«
  V petek, 17. 2., je ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
  V soboto, 18. 2., so ob 8.30 hvalnice.
   V nedeljo, 19. 2., je ob 15.30 mo­litvena ura pred Najsvetejšim.

Povabilo na Le en res dob'r

V sklopu stolniških večerov Lepo, en­kratno, resnično in dobro (Le en res dob'r) vas skušaj s Svetom katoliških laikov vabimo na predavanje g. Jožeta Strgarja, prvega demokratično izvolje­nega župana Ljubljane po 2. svetovni vojni. Predavanje z naslovom »Glav­no mesto v osamosvojitvenih dneh - spomini prvega demokratično iz­voljenega župana« bo v četrtek, 16. februarja, ob 19.15 (po večerni maši) v Baragovi dvorani stolnega župnišča (1. nadstropje).
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/

Misel tedna

Papež Frančišek med jutranjo sv. mašo 6. februarja o togosti zapovedi, svobodi in ljubezni:
»Namesto da bi srce odprli za dar, so se« pismouki »skrili in zatočišče našli v togosti zapovedi, katere so pomnožili do 500 ali še več... Niso znali sprejeti daru. Dar se lahko sprejme le s svobodo. Ti, ki so bili togi, pa so se bali svobode, ki nam jo daje Bog; bali so se ljubezni.«

Urnik svetih maš

Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 9.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.


Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.