nedelja, 4. september 2016

Teden Božje Besede 4. 9.–11. 9. 2016

23. nedelja med letom Lk 14,25-33 

Ob raznih razprodajah se pameten človek vpraša: »Ali si to lahko privoščim?« Še prej pa: »Ali to, kar ponujajo, res rabim?« To nekateri imenujejo »nov ži vljenjski stil«, mi pa recimo preprosto »odgovorna poraba«. Otrokom in odraščajočim je še pomembneje postavljati taka vprašanja, posebno do - kler niso zreli za odgovorno odločanje.
To je ena osnovnih stvari v vzgoji. Samo kar resnično potrebujemo, opravičuje nakup. Vse drugo je zapravljanje. Za dražje reči mora običajno človek dolgo varčevati, nekatere želje pa se nikoli ne uresničijo. Poznamo zgodbe iz otroštva. Dolgo je trajalo, preden si je nekdo lahko kupil model železniške parne lokomotive, kar si je silno želel.
Ogledoval si jih je v izložbi bližnje prodajalne. Zbiral je denar zanjo. Vmes je vedno pogosteje hodil mimo te prodajalne, pritiskal nos na izložbeno okno in si lokomotivo dolgo ogledoval. Doma je potem prešteval denar iz hranilnika in računal. Končno je le prišel dan nakupa. Danes se mu zdi, da lokomotive ni kupil, ampak da jo je preprosto »priposestvoval «.
Primerjanje tega z vero morda ni najboljše. Vera je nekaj notranjega. Je drža, ki zaznamuje celotnega človeka. Evangelist Luka poskuša povedati o veri čim več tako, da jo postavi v povezavo s človekom, ki hoče zidati stolp, pa nima dovolj ali s kraljem, ki se hoče bojevati, a nima dovolj vojakov. Morda bi uporabil danes gornjo pripoved o lokomotivi.
Vera človeku vedno spreminja celotno življenje. Tudi mi moramo trezno preračunati svoje sposobnosti in možnosti. Vera namreč vedno znova razvršča naše življenjske vrednote. Ni vse v denarju, ne v bogastvu, ne v rezervah za morebitne slabe čase. Pomembno je le zaupanje v Boga. Vse drugo je relativno.
Kdor želi kaj prejeti od Boga, mora imeti roki prosti. Zaradi vere ne smem postati odvisen in utesnjen. Ne smem si »prilaščati« stvari, ki niso moje. Vera nas notranje osvobaja in odpira za Boga in sočloveka. Jezus ve, da zapovedi niso lahke. Vsega ni mogoče uresničiti v enem dnevu. Spremembe opazimo šele po daljšem obdobju. Seveda če se pozorno opazujemo, o veri premišljujemo in krepimo zaupanje v Boga.
dr. Peter Kvaternik

Župnikova beseda Sestre in bratje! 

Po dveh mesecih počitniškega in dopustniškega življenja velika večina tistih, ki prihajate v stolnico, prehaja v ustaljene okvire. Upam, da je vsakomur uspelo nabrati novih moči in se razveseliti božjih nagovorov prek počitnic, dopusta, obiskov sorodnikov, sprehodov v naravo – odmikov.
Za vsak trenutek, ki smo ga preživeli, naj bo iskren Bogu hvala. Tudi ritem duhovnega življenja v stolnici in župniji se vrača v ustaljene tire. Začenjamo z novim pastoralnim letom, v katerem bo kar nekaj stalnic, nekaj pa seveda tudi novosti.
V pričujočem pisanju jih želim le nekaj natrositi, da bomo o njih lažje razmišljali in še koga povabili.

(1) Ob delavnikih začenjamo ponovno s sveto mašo ob 7.30 – razen ob sobotah.
(2) Ob ponedeljkih zvečer bodo zopet večernice vključene v večerno sveto mašo, ki jo redno darujemo za duše v vicah.
(3) Ob torkih bomo večernice molili ob začetku večerne maše skupaj s kanoniki.
(4) Vsak petek ob 15. uri je ura Božjega usmiljenja, nato pa sveta maša.
(5) Ob sobotah ob 8.30 bodo ponovno hvalnice.
(6) Ves čas pa poteka tudi jutranja molitev ob 8.30 pred odprtim tabernakljem.
 • Prihaja tudi čas verouka, zato, prosim, spodaj preberite vabili sestre Irene in sestre Romane, ki sledita temu besedilu in se jima seveda pridružujem tudi sam. Zato vas vabimo, da se skupaj z vašim otrokom oglasite 
 • v ponedeljek, 12. 9. ali v četrtek, 15. 9. od 17. do 18. ure v župnijski pisarni k vpisu v novo veroučno leto. Začeli bomo tudi z mesečnimi srečanji v župnišču (po motom: Unum, bonum, verum, pulhrum). O tem več v naslednji številki. Upam tudi, da bomo na novo začeli s svetopisemsko skupino, pa tudi z dodatnim češčenjem Jezusa v Svetem Rešnjem telesu. Več bo znano po seji Župnijskega pastoralnega sveta.
 • Sveto leto usmiljenja bomo z zaprtjem svetih vrat slovesno zaključili v nedeljo, 13. novembra ob 16. uri. Čas za prejem posebnih milosti svetega leta usmiljenja – odpustek zase ali za rajne – počasi prehaja v sklepno obdobje. Izkoristimo milostni čas. 
 • In še sporočilo z ozirom na pogovore in sklepe na sejah Župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS). Počasi prehajamo v fazo ustanavljanja Fundacije stolnica Ljubljana. O tem bomo tudi pisali v naslednjih številkah Tedna Božje Besede (TBB). 
 • ŽPS je med drugim sprejel tudi sklep, da glede na to, da je seznam dnevnih odlomkov Svetega pisma mogoče dobiti v mnogih publikacijah (tiskanih in elektronskih) ni posebne potrebe, da se vse dodatno (ponovno) piše še v TBB. Če bi v TBB ponavljali le tisto, kar je zapisno drugje, bi bil TBB nepotreben. Morda bomo v prihodnje morali razmisliti tudi o novem imenu in morda štirinajstdnevniku. TBB je namreč dobil to ime in v primarni obliki izhajal z vsemi navedki prav zato, ker drugje ni bilo mogoče dobiti dnevnih navedkov Božje Besede in spevov pred evangelijem. Vsekakor pa bomo poskusili povečati velikost črk in uvesti stalno rubriko z urami svetih maš. Z željo po odprtosti Božjim navdihom vse lepo pozdravljam. 
župnik Jože

Spoštovani starši, 

ob začetku šolskega leta so seveda vedno v središču pozornosti šolarji, vaši otroci. Skupaj z njimi ste
zakorakali v šolsko leto tudi vi. Prepričana sem, da ob vseh šolskih obveznostih in obšolskih dejavnostih, ki jih izbirate z in za vašega otroka, na dnu vašega srca tli samo ena in največja želja – da bi se vaš otrok v tem šolskem letu lahko v polnosti celostno razvijal in rasel tako telesno, kot duševno, umsko in duhovno. K temu se bomo trudili tudi na naših veroučnih srečanjih. Skupaj bomo odkrivali lepoto naše vere in se trudili na ustvarjalen način poglabljati osebni odnos z Bogom. Zato vas vabimo, da se skupaj z vašim otrokom oglasite v župnijski pisarni k vpisu v novo veroučno leto. Pridite, veseli vas bomo! Kajti razvijanje, poglabljanje in zorenje osebne vere ter življenje po njej namreč ne moremo doseči kot posamezniki, ampak le kot skupnost, kot občestvo, ki si na tej poti deli izkušnje in se medsebojno podpira ter s tem bogati.
s. Irena Jurgec SSND

Dragi otroci in mladi, 

z veseljem vas vabimo na tedenska srečanja verouka, ko se bomo skupaj pogovarjali in odkrivali dragocenost dar u življenja, prijateljstva z Jezusom in med seboj. Lepo povabljeni vsi, ki ste že hodili lansko veroučno leto in vsi novi, ki bi se nam radi pridružili. Letos bomo začeli tudi s svetopisemskimi uricami za naše najmlajše – predšolske otroke. Za blagoslov tega leta bomo prosili pri uvodni maši na Slomškovo nedeljo 25. sept. ob 10.30 v stolnici. Z veseljem pričakujemo vas, vaše družine in vaše prijatelje. »Pustite otročičem naj prihajajo k meni, in ne branite jim; zakaj takih je nebeško kraljestvo« (Lk 18,16).
s. Romana Vrtačič, SL

Oznanila 

 • Nedelja, 4. 9.: 23. NEDELJA MED LETOM – angelska nedelja. Ob 9. uri bo sveta maša za
  našega pokojnega župnika Toneta Smerkolja. Ob 15.30 molitvena ura pred Najsvetejšim – vsako prvo nedeljo molimo po namenu molitev oddanih v skrinjico molitev. Pri sveti maši ob 16. uri bodo sodelovali nekdanji stolniški ministran ti, daroval pa jo bo nadškof Jurkovič. 
 • Ponedeljek, 5. 9.: sv. Mati Terezija, redovna ustanoviteljica. Večerna maša z večernicami za duše v vicah. BB: 1 Kor 2,1-5; Lk 4,16-30. 
 • Torek, 6. 9.: Zaharija, prerok. Večerna sveta maša z večernicami. 
 • Sreda, 7. 9.: sv. Regina, devica in mučenka. 
 • Četrtek, 8. 9.: praznik MARIJINEGA ROSTVA – mali šmaren. 
 • Petek, 9. 9.: sv. Peter Klaver, duhovnik. OB 15. uri Ura Božjega usmiljenja, nato sveta maša. 
 • Sobota, 10. 9.: sv. Nikolaj Tolentisnki, spokornik. Ob 8.30 so hvalnice. 
 • Nedelja, 11. 9.: 24. NEDELJA MED LETOM. Ob 15.30 ura molitve pred Najsvetejšim za odvrnitev nevarnosti slehernega zla – zlasti terorizma in drugih oblik sovraštva.

Iz življenja župnije 

Od zadnje številke Tedna Božje Besede je v stolnici potekalo kar nekaj dogodkov zato jih bomo le bolj našteli.
 • V četrtek, 23. junija, je bila osrednja sveta maša za domovino ob 25. letnici samostojnosti in demokratičnosti. Daroval jo je predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Glavan. 
 • Na praznik apostolov prvakov, sv. Petra in Pavla, 29. junija, je bilo mašniško posvečenje, ki ga je vodil nadškof msgr. Stanislav Zore. Med sveto mašo je bila ob kipu Marije Romarice posvetitev slovenskega vernega ljudstva in domovine Jezusovemu in Marijinemu Srcu
 • V četrtek, 7. julija (ob 25. letnici konca oboroženih spopadov leta 1991) je bila zahvalna sveta maša in blagoslov pom nika Slovenkam in Slovencem, ki so umrli za domovino. Gre za prvi pomnik vsem, ki so za dom, domovino, samostojnost in demokracijo skozi vso zgodovino darovali svoja življenja. 
 • 10. julija je kip fatimske Marije Romarice v procesiji prišel iz frančiškanske cerkve v stolnico, kjer je bila med sveto mašo posvetitev nadškofije in župnije Srcu Jezusovemu in Marijinemu. Po maši smo kip v sprevodu odnesli k Sv. Jožefu.
 • Od 14.-17. julija so bili naši veroučenci na preživetveno duhovnem taboru na Valični vasi.
  Veliko so se naučili, prijetno imeli in stkali nove prijateljske vezi. 
 • V petek, 29. julija je namestnik ruskega patriarha metropolit Ilarion v spremstvu našega gospoda nadškofa in metropolita Stanislava Zoreta obiskal stolnico. Molitev združuje, zato so gostje zmolili očenaš v slovenskem in ruskem jeziku. 
 • V času pred in po svetovnem srečanju mladih v Krakovu je bilo kar nekaj romarskih skupin mladih z duhovniki in škofi, ki so se ustavili v naši stolnici in pomolili ali pa imeli sveto mašo. Tudi dve naši mladinski sta se udeležili svetovnega srečanja mladih. 
 • Ves čas so v stolnico kot svetoletno cerkev prihajale razne župnije in skupine (udeleženci oratorijev z Borovnice, Vogelj, Preske, Ljubljane - Podutik, - Dravlje, - Sv. Jakob itd.) ter stanovska združenja. 

Dogodki pred nami

 • Nedelja, 4. septembra ob 16. uri: sveta maša s srečanjem nekdanjih stolnih ministrantov, ki jo bo (predvidoma) daroval nadškof Jurkovič.
 • V četrtek, 8. septembra, je liturgični praznik Marijinega rojstva – mali šmaren: svete maše po nedeljskem redu (le pobožnost ob 15.30 odpade).
 • Ponedeljek, 12. septembra: od 17. do 18. ure SREČANJE KATEHETOV S STARŠI VEROUČENCEV (tudi predšolskih) v župnijski pisarni; ob 19.15 (po večerni maši) pa srečanje Žup nijskega pastoralnega sveta v sejni sobi.
 • Torek, 12. september ob 19.15 (po večerni maši) uvodno srečanje za srednješolsko mladino … 
 • Četrtek, 15. septembra: od 17. do 18. ure SREČANJE KATEHETOV S STARŠI VEROUČENCEV v župnijski pisarni.
 • Ponedeljek, 19. septembra, začetek rednega verouka.
 • Nedelja, 25. september: pri sv. maši ob 10.30 – slovesen začetek veroučnega leta in blagoslov torb, učbenikov, šport nih rekvizitov in stvari, ki so otrokom v veselje.
 •  Nedelja, 13. november: ob 16. uri slovesen sklep izrednega svetega leta usmiljenja z zaprtjem svetih vrat.

Stalni duhovni dogodki v stolnici: 

 • VSAK DAN od ponedeljka do sobote ob 8.30 molimo rožni venec (pred odprtim tabernakljem) za mesto, domovino in državo ter po namenu molitev oddanih v skrinjico molitev. 
 • Vsak DELOVNI dan (če je mogoče tudi petek in soboto) je ob 18. uri molitev rožnega venca.
 • Vsak PONEDELJEK je ob 18.30 večerna sveta maša z večernicami za duše v vicah.
 • Vsak TOREK so ob 18.30 večernice, ki jih molimo skupaj kanoniki, vključene v večerno sveto mašo.
 • Vsak PETEK je ob 15. uri ura Božjegausmiljenja in sveta maša.
 • Vsako NEDELJO je ob 15.30 ura molitve pred Najsvetejšim in sveta maša.
 • Vsako SREDO PRED PRVIM PETKOM so po večerni maši molitve v čast sv. Jožefu (pred Marijino kapelo, kjer je tudi podoba sv. Jožefa).
 • Vsak ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM je po večerni maši pred Najsvetejšim molitev za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov.
 • Vsak PRVI PETEK je ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim s posvetitvijo Srcu Jezusovemu, ob 15. uri pa ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
 • Vsako PRVO SOBOTO je ob 8.30 molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Srcu Marijinemu, ob 16. uri pa maša in po njej še molitev za domovino. Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/ 

Misel tedna 

Papež Frančišek v nedeljo, 28. avgusta, pri opoldanskem nagovoru (Angelus): »'Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker je ta lahko povabil koga, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ‘Odstopi prostor temu!’ … Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto' (Lk 14,8-9). S tem priporočilom Jezus ni hotel dati pravil obnašanja, temveč lekcijo o vrednosti ponižnosti. Zgodovina uči, da so ošabnost, komolčarstvo, nečimrnost, bahavost vzrok za številna zla. In Jezus nam razloži potrebnost izbire zadnjega mesta, iskanja majhnosti ter neopaznosti. Ponižnost. Ko se postavimo pred Boga s to razsežnostjo ponižnosti, nas Bog poviša, se skloni k nam in nas dvigne k sebi; 'kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan' (v. 11).« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2016/08/28/

Ni komentarjev:

Objavite komentar