sobota, 23. maj 2015

BINKOŠTI, NEDELJA, 24. 5. 2015

Apd 2,1-11; Gal 5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15


Vsak, ki želi napraviti šoferski izpit, mora pokazati znanje o nudenju prve pomoči. Zlasti je pomembno znati ponesrečencu nuditi umetno dihanje. Vsak mora znati ponesrečencu pomagati, da bo sam zadihal. Določena rutina pomaga, da vse poteka kar najhitreje.
Eno od svetopisemskih poročil o stvarjenju pravi, da je Bog sam vdahnil v telo prvega človeka, ki ga je naredil iz zemlje neumrljivo dušo. Človek je najpopolnejša Božja stvaritev, saj je človek prejel duha od Boga. 
Tudi evangelij govori o »oživljanju«. Učenci so bili iz strahu za trdo zapahnjenimi vrati. Ko pa je Jezus stopil mednje, je potrtost izginila. Vse ustvarjeno je Bog blagoslovil, da se je življenje pretakalo naprej. Bog je podobno blagoslovil tudi apostole, da bi prejeto življenje in veselje posredovali naprej. Poslani so, da prinašajo mir, ustvarjajo veselje in darujejo življenje. To po njih dela Sveti Duh, ki jim ga je dal Jezus po vstajenju. To je rojstna ura vesoljne Cerkve, ki naj ljudem posreduje odrešenje.
Če Cerkev nekaj potrebuje, zadeva to tudi mene. Oznanjati Jezusa in sodelovati pri uresničevanju Božjega načrta, je torej tudi moja naloga. Če bi apostoli ostali samo skupinica ljudi, ki žaluje za Jezusom, bi danes ne imeli življenja, ki prihaja po Cerkvi. Kadarkoli so se učenci zbirali, je bil Jezus v sredini.
Okrog koga smo se danes zbrali mi? Zakaj gremo v cerkev ali v njej dejavno sodelujemo? Namesto, da bi v cerkvi obiskovali Jezusa, obiskujemo mašo. Morda, da bi nas tam videli drugi. Namesto da bi kot sodelavec (delivec obhajila, ministrant, bralec…) zgolj služil občestvu, si od tega obetam ugled. To ni več služenje,ampak nastopaštvo.

Včasih je Kristus kot edini pravi razlog za srečanje kristjanov popolnoma v ozadju, saj so bolj poudarjeni razni jubileji ali določeni ljudje. Nepomembni  dogodki  so v ospredju, za Kristusa pa skoraj ni prostora. K udeležbi nas ne motivirata hvaležnost in veselje, da smo Kristusovi učenci. Bogoslužje nikakor ne sme postati samo še sredstvo za dosego drugih ciljev. Če pa se srečamo okrog Kristusa, potem je on temelj našega veselja.
Cerkev ni namenjena sama sebi. Naše občestvo je živo takrat, ko se zaveda svojega pravega poslanstva. Živo občestvo privablja tudi druge. Veselimo se nad vsakim, ki pride. Vsakdo je za nas Božji dar. 
Trudimo se stalno živeti v zavesti, da tudi nas Bog vsak dan znova pošilja! Če želim rešiti življenje nekomu, ki je v nesreči, potem ne čakam, da pride k meni. Jaz moram drugim delati dobro vedno in povsod, pač tam, kjer se pojavlja strah, stiske, konflikti in spori. Jezus je izpolnil naročilo svojega Očeta tako, da je govoril o večnem življenju in odpuščal grehe. Pošilja nas, naj ga posnemamo. To delamo, ko prinašamo mir, ustvarjamo veselje in drugim podarjamo življenje.
dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN
NED 24. 5.                          Gal 5,24
Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred.
      
PON 25. 5.                            Lk 2,19
Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.

TOR 26. 5.                        Mr 10,28
Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.«

SRE 27. 5.                       Mr 10,38b
»Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?«

ČET 28. 5.                       Mr 10,50
Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu.     
             
PET 29. 5.                        Mr 11,24           Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo.

SOB 30. 5.                      Mr 11,33b
In Jezus jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«


IZVIRI 

BINKOŠTI

Dar Svetega Duha je najpopolnejši dar nebeškega Očeta ljudem, in prav ta dar nam Oče podarja najrajši. Veliko manjših stvari je, ki nam jih bo morda odrekel, če ga bomo prosili zanje: Svetega Duha pa nam nikoli ne bo odrekel. Jezus pravi: Če vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo!
Prvo, kar moramo napraviti, ko začutimo navzočnost Božjega Duha v svojem srcu je, da zahrepenimo po večni ljubezni. Brž ko zahrepenimo po večji ljubezni, jo že imamo več, saj nas živo hrepenenje po ljubezni do Boga učinkovito odvrača od vsega, kar nasprotuje njegovi volji. Naša ljubezen raste sorazmerno z našo poslušnostjo Svetemu Duhu. Čim bolj se damo voditi Božjemu duhu, tem globlje prodira v nas Božje življenje, ki nas preraja v Božje otroke. In čim bolj smo poslušni Duhu, tem bolj nas nagiblje, da živimo kot Božji otroci, in tem bolj nas njegovi navdihi razsvetljujejo in preoblikujejo.
Prosimo goreče: Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in prenovi obličje Zemlje! Pomagaj svoji Cerkvi k taki notranji prenovi, da bo postala svetlo in prepričljivo znamenje za današnji čas.
OZNANILA 

NEDELJA (24. 5.)Danes je BINKOŠTNA NEDELJA.
Prvo berilo: Apd 2,1-11
Spev po berilu: Ps 104
*Odpev: POŠLJI SVOJEGA DUHA IN PRENOVI OBLIČJE ZEMLJE.
Drugo berilo: Gal 5,16-25
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. PRIDI SVETI DUH! NAPOLNI SRCA SVOJIH VERNIH IN VŽGI V NJIH OGENJ SVOJE LJUBEZNI! ALELUJA.
Evangelij: Jn 15,26-27;16,12-15

PONEDELJEK (25. 5.)
MARIJA, MATI CERKVE,
lit. praznik, binkoštni ponedeljek.
Berilo: Gal 4,4-7
Spev po berilu: Ps 66
*Odpev:  O BOG, IZKAŽI NAM MILOST IN NAS BLAGOSLOVI!
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. ALELUJA.
Evangelij: Lk 2,16-21


TOREK (26. 5.)
SV. FILIP NERI
Berilo: Sir 35,1-12
Spev po berilu: Ps 49
*Odpev: KDOR PRAV DELA, BO VIDEL BOŽJE ZVELIČANJE.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Slavljen si Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si skrivnosti
kraljestva razodel malim. ALELUJA.
Evangelij: Mr 10,28-31
Večerna maša bo združena z
večernicami.


SREDA (27. 5.)
BL. ALOJZIJ GROZDE, mučenec
Berilo: Sir 36,1.4-5a.10-17
Spev po berilu: Ps 78
*Odpev: GOSPOD,
USMILI SE NAS.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Sin človekov je prišel,
da bi stregel in dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge. ALELUJA.
Evangelij: Mr 10,32-45

ČETRTEK (28. 5.)
Berilo: Sir 42,15-25
Spev po berilu: Ps 33
*Odpev: GOSPODOVA BESEDA JE USTVARILA NEBO IN ZEMLJO.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in pleme-nitem srcu in obrodijo sad v potrplje-nju. ALELUJA.
Evangelij: Mr 10,46-52

PETEK (29. 5.)
MAKSIM EMONSKI, škof.

Berilo: Sir 44,1.9-13
Spev po berilu: Ps 149
*Odpev: GOSPOD LJUBI SVOJE LJUDSTVO.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. ALELUJA.
Evangelij: Mr 11,11-26

SOBOTA (30. 5.)
Berilo: Sir 51,12-20
Spev po berilu: Ps 18
*Odpev: GOSPODOVE ZAPOVEDI NAS RAZVESELJUJEJO.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kristusova beseda naj
bogato prebiva  med vami; po Kristu-su
se zahvaljujte Bogu Očetu. ALELUJA.
Evangelij: Mr 11,27-33
 
Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.