torek, 27. april 2021

TEDEN BOŽJE BESEDE 18. 4. 2021-25. 4. 2021

Kaj želimo povedati, ko si voščimo blagoslovljene velikonočne praznike? Drug drugemu vlivamo korajžo, da bi vzdržali v preizkušnjah. Vsakomur privoščimo trenutke veselja v krogu najbližjih. Na lepa voščila pa iz ozadja vedno pada tudi senca dvoma, kaj od tega, kar si voščimo, se bo uresničilo. Zato moje

letošnje velikonočno voščilo prijateljem, znancem, sodelavcem in sorodnikom ni bilo voščilo, temveč oznanilo.

Šel je skozi temine in prepade

izgubljenega sveta;

v brezdanji temi predpekla je našel

tudi mene,

potem pa nas vse skozi žrelo smrti

privedel do zadnje ovire,

kamna, zavaljenega na svoj grob.

Njegova božanska moč ga je dvignila,

sonce velikonočnega jutra je posvetilo

na obraze rešenih

in obrisalo vse solze z njih oči.

Nad razdejano Zemljo se je prikazal

novi Jeruzalem.

V tem voščilu ne povem, kaj komu želim, ker mi takšna voščila nikoli niso veliko pomenila, ampak obnovim realnost velikonočne skrivnosti.

Sebi in vsem, na katere te dni posebej mislim, obnavljam vsebino tega, kar se je tiste dni dejansko zgodilo. Kajti samo če je to res, ima velikonočno slavje smisel. Kdo pričuje, da to upanje ni prazno? Gotovo tisti, ki so vse to doživeli, predvsem apostoli in žene, ki so bile zraven. Meni pa bolj kot vsi našteti pričuje

Sveti Duh, ki mi velikonočno skrivnost razdeva od znotraj, neposredno. Tega pričevanja ne morem opisati, a vem, da je resnično.

Milan Knep

Svete maše. »Mi pa smo upali...« Te besede dveh razočaranih učen­cev na poti v Emavs, ko »tujcu«

razlagata, kakšne upe so polagali v Jezusa, pa se je na koncu vse »sfižilo«, so mi znova prišle na misel, ko smo »trepetaje« čakali, kaj nam bo prinesla velika noč. Žal najprej spet zaprtje cerkva oz. prepoved obhajanja maš z ljudstvom. S tem pa tudi veliko negodovanja, jeze in nemoči velikega petka, »molka« velike so­bote ter strahu za zaprtimi vrati in »stražarjev« pred njimi. A na kon­cu je Kristus tudi to veliko noč ven­darle vstal in živi! In kakor grobovi na tisto prvo velikonočno jutro so se čez čas odprla tudi cerkvena vrata. Ne še na stežaj, a dovolj, da smemo zopet upati.

Zato vas povabim, da se, kakor učenci čez čas, tudi mi znebi­mo strahu in se pogumno, z za­upanjem in z živo, velikonočno vero zopet odpravimo v stolnico.

Previdno sicer, z maskami na obra­zih in »na razdaljo«, a vendarle od­ločno in pogumno. Ne odlašajmo in ne oklevajmo, saj tudi Kristus ni odlašal z vstajenjem in ga ni prela­gal na jutri ali boljše čase. Pa vemo, da »epidemična slika« takrat ni bila nič kaj boljša kot danes.

Vse svete maše in pobožnosti v stolnici zopet potekajo po običaj­nem razporedu v mejah dopu­stnega in ob upoštevanju ukrepov.

Lepo vabljeni!

Teden molitve za duhovne poklice (od 18. do 25. aprila)

Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice izziva tako molivce za nove duhovne po­klice kot tudi tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic. Velika pozornost je usmerjena na skupnost kristjanov, na obče­stvo. To pomeni, da problematika duhovnih pokli­cev zadeva tako posameznega kri­stjana kot druži­ne, duhovnike in škofe. Vsi imamo isto poslanstvo in tudi skrb za nove duhovne poklice. Ko so aposto­li poslušali po Jezusovem vstaje­nju njegova naro­čila, so bili vedno skupaj. Pripadali so skupnosti apo­stolov in skupno­sti učencev. Skupaj so rasli v veri in odkrivanju novih raz­sežnosti poslanstva. Sveti Duh jih je potrjeval v skupni moli­tvi, v bratski skupnosti, v no­vih potrebah. Skupaj so v Sve­tem Duhu iskali in se tudi odločali. Kar pomislimo na do­godek ob izbiri apostola Matija, na zbor v Jeruzalemu glede apostolata med pogani in drugo. Ta zgled želimo živeti letos v mo­litvi za nove duhovne poklice.

Kot skupnost čutimo to nalo­go Cerkve. Verjamemo tudi, da Gospod kliče vedno dovolj mla­dih za poslanstvo v Cerkvi. Zato molimo, da bi tisti mladi, ki jih Gospod kliče, to prepoznali v skupnosti vernikov in odkri­vali lepe zglede. Mo­limo za to, da bi mladi pogumno iskali svo­jo življenj­sko pot in se ne pre­strašili Go­spodovega klica v po­svečeno ži­vljenje. Mo­limo tudi zato, da bi znali prav razločevati Božji klic in se tudi jasno odločili. Sodobna miselnost kaže, kako se mnogi težko dokončno odločijo za po­klic naj bo za poročenost ali za posvečenost. Z močjo Božje milosti ter s prizadevanjem kr­ščanske skupnosti župnij in družin bodo mladi dobili moč za prave in dokončne odločitve, za izpolnitev Božje volje.

Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof

  Nedelja, 18.4.: 3. velikonočna nedelja

  Ponedeljek, 19.4.: sv. Leon IX., papež

  Torek, 20.4.: sv. Teotim (Teo), misijonar, škof

  Sreda, 21.4.: sv. Anzelm, škof, cerkveni učitelj

  Četrtek, 22.4.: sv. Hugo, škof

  Petek, 23.4.: sv. Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane

  Sobota, 24.4.: sv. Fidelis iz Sigmaringena, mučenec

  Nedelja, 25.4.: 4. velikonočna nedelja nedelja Dobrega Pastirja

Prosimo Vas, da v stolnici upošteva­te vsa potrebna navodila za zaščito: maska, razkuževanje rok in sedenje na razdalji vsaj 1,5 m - to pomeni, da je vsaka druga klop prazna. Prosimo vas tudi, da upoštevate na­vodila redarja: ta vas ne bo spustil v cerkev brez maske ali pa vas bo prosil, da se udeležite maše ob ka­teri drugi uri, če bi vas bilo preveč. Prav tako se ne zbirajte pred cerkvijo, ker to ni dovoljeno.

Bodimo hvaležni, da lahko vsaj na tak okrnjen način praznujemo in sodelujemo pri svetih mašah.

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVA SREDA

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim


 
DELAVNIKI: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

OB SOBOTAH IN PRVIH PETKIH tudi ob 16.00

CERKVENI PRAZNIKI NA DELOVNI DAN: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30  

NEDELJE IN ZAPOVEDANI PRAZNIKI: 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Roman Starc, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. roman.starc@rkc.si / 041/746 354 http://www.stolnica.com/
 

Ni komentarjev:

Objavite komentar