petek, 9. junij 2017

Teden Božje Besede 11. 6.-25. 6. 2017Tokratni odlomek je zaključek Drugega pisma Korinčanom, s katerimi je imel Pa­vel kar nekaj težav: najprej zato, ker ga niso vedno razumeli in sprejemali njegovega oznanjevanja, pa tudi zaradi raz­prtij, ki so jih imeli med seboj. Razumljivo je, da jih želi zato na koncu še enkrat spodbudi­ti k držam, s katerimi bodo to presegli in vedno bolj napre­dovali v življenju po evangeliju. »Veselite se,« je njegovo prvo in najpomembnejše naročilo. Gre seveda za veselje, ki ima svoj izvor v Kristusovem veselju, veselje kristjana, ki se zaveda, da ga je Kristus odrešil in mu s tem zagoto­vil večno zveličanje. Da bi ga dosegli, pa je pomembno tudi naše sodelovanje, zato sledi spodbuda: »Izpopolnjujte se!« Pavel želi, da bi Korinčani postajali vedno bolj popolni in bi tako izpolnili Jezusovo naro­čilo: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« To bodo lahko storili le, če se bodo med seboj podpirali, si pomagali in se spodbujali: z medsebojnim opomi­njanjem, opogumljanjem in potrpežljivim prenašanjem drug drugega. Pri tem je po­membno še, da so »istih misli« in da »ži­vijo v miru«.
S temi opozorili in spodbudami želi Pavel doseči samo to, da bi si čim­
bolj prizadevali živeti ideal pr­vih kristjanov v Jeruzalemu, ki so bili »kakor eno srce in ena duša«. Kajti le tako bo v njihovi medsebojni ljubezni in miru Bog lahko prebival med njimi.
Svoje pismo konča Pavel s čudovitim trinitaričnim obrazcem, ko Korinčane poz­dravi v imenu troedinega Boga, s katerim se še danes pozdravljamo pri bogoslužju. Omenja vse tri Božje osebe, vsaki od njih pa pripisuje posebne darove odrešenja: milost, ki nam jo je pridobil Kristus, lju­bezen, s katero nas ljubi Oče, in občestvo, v katero nas povezuje Sveti Duh.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje!
Pred vami je zaradi praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi dvojna številka. Ker se počasi približuje čas počitnic in dopu­stov, ki tudi v stolno župnijo prinese ne­kaj praktičnih sprememb pri bogoslužju, bomo o njih spregovorili v naslednji šte­vilki (čez 14 dni).
Tokrat naj vas z vso srčnostjo in ljube­znijo povabim k slavju enega največjih praznikov. Poleg božiča (25. december), praznika vseh svetih (1. november) in Marijinega vnebovzetja (15. avgust) je to četrti zapovedani praznik. Cerkev ga torej postavlja na »najvišji piedestal« praznikov. Starodavna hvalnica lepo opeva vsebino praznika:
Jezik moj, skrivnost opevaj: Rešnje Jezusa telo, dragoceno kri prelito, kije svet odkupljen z njo. Sin je Matere presvete Kralj, ki rešil je zemljo. Iz brezmadežne Device se v rešenje nam rodi, seme Božje blagovesti seje vse življenja dni: z delom čudežne modrosti tek življenja dovrši. Z brati pri večerji zadnji spolni zakoniti red; po obredu sam postane jagnje, ki rešuje svet; z lastnimi rokami daje dvanajsterim sebe v jed. On, ki večna je Beseda, nov obred nam podeli, ko z besedo kruh in vino spremeni v Telo in Kri.
Ne zaznajo tega čuti, vera nas dovolj uči.
V zakramentu vse svetosti počastimo Jezusa,
v novi daje nam skrivnosti Kruh življenja večnega; v naših čutov pa slabosti živa vera luč nam da. Tebi, Oče, z ljubim Sinom, čast pojo naj vse stvari; Svetega Duha enako naj slave jeziki vsi. Troedinemu naj Bogu, slava vekomaj doni. Amen. Slavimo Gospoda tudi mi! Veselo pra­znovanje, sestre in bratje.
Župnik Jože
V     nedeljo, 4. junija, smo imeli ob 16. uri slovesno nadškofovo sv. mašo s po­delitvijo zakramenta sv. birme.
        Nedelja, 11. 6.: Nedelja SV. TRO­JICE.
        Ponedeljek, 12. 6.: sv. Odulf, du­hovnik in Eskil, škof in mučenec.
Sveto Rešnje telo, foto: JoPl
       Torek, 13. 6.: sv. Anton Padovanski, duhovnik, cerkveni učitelj.
       Sreda, 14. 6: sv. Valerij in Rufin, mučenca.
       Četrtek, 15. 6.: SV. REŠNJE TE­LO IN SV.REŠNJA KRI, zapoveda­ni praznik.
       Petek, 16. 6.: sv. Beno iz Meissna, škof.
       Sobota, 17. 6.: sv. Rajner, samotar.
       Nedelja, 18. 6.: 11. nedelja med letom.
       Ponedeljek, 19. 6.: sv. Nazarij, prvi koprski škof.
       Torek, 20. 6.: sv. Adalbert, škof.
       Sreda, 21. 6.: sv. Alojzij Gonzaga, redovnik.
       Četrtek, 22. 6.: sv. Janez Fisher, škof, in Tomaž More, državnik, mu­čenca.
       Petek, 23. 6.: SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik.
       Sobota, 24. 6.: ROJSTVO JANE­ZA KRSTNIKA, slovesni praznik.
       Nedelja, 25. 6.: 12. nedelja med letom - državni praznik DAN DR­ŽAVNOSTI.
       V ponedeljek, 12. 6., je večerna maša za duše v vicah.
       V sredo, 14. 6., bodo ob 18. uri slovesne prve večernice praznika Sv. Rešnjega telesa in krvi. Ob 19.30 bo imel APZ Tone Tomšič koncert sa­kralnih pesmi.
       V četrtek, 15. 6., je zapovedani praznik - SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI. Ob 18.30 bo slo­vesna sv. maša s procesijo po stolnici, ki jo bo daroval pomožni škof Franci Šuštar. Svete maše so po nedeljskem redu.
   V petek, 16. 6., bo ob 15. uri ura Božjega usmiljenja.
    V nedeljo, 18. 6., bo po popoldan­ski maši (približno ob 17. uri) kratek koncert sakralnih Haydnovih del nizozemskega zbora Holland Concert Choir & Orchestra.
    V ponedeljek, 19. 6., bo večerna maša za duše v vicah.
    V torek, 20. 6., bo v stolnici po ve­černi maši predstavitev (ogled) filma o Božjem služabniku Antonu Vovku.
    V četrtek, 22. 6., bomo z večerno mašo začeli »24 ur molitve in posta za domovino«. Najsvetejše bo izpo­stavljeno v češčenje vso noč in naslednji dan do maše za domovino, razen med mašami.
    V petek, 23. 6., odpade maša ob 7.30. Ob 15. uri bo ura Božjega usmi­ljenja za domovino, ob 18.00 pa osre­dnja MAŠA ZA DOMOVINO, ki jo
bo ob somaševanju slovenskih škofov daroval predsednik Slovenske škofo­vske konference msgr. Stanislav Zore.
    V ponedeljek, 26. junija, bo ob 18.30 sv. maša v spomin na sv. Jožefmarija Escrivaja, ustanovitelja Opus Dei, ki jo bo daroval apostolski nuncij Juliusz Janusz.
    V torek, 27. junija, bo ob 17.30 slovesna maša apostolskega nunci­ja Juliusza Janusza ob praznovanju letne slovesnosti pontifikata papeža Frančiška.
    V četrtek, 29. junija, bo ob 9. uri slovesnost mašniškega posvečenja.
    V nedeljo, 9. julija, bo ob 16. uri zlata maša prošta Jožefa Lapa.

KONCERT SAKRALNE  ORGELSKE GLASBE

vsak četrtek od 12. - 12.30.
Pridite, če le morete, in povejte ter povabite še druge.
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Papež Frančišek med srečanjem s člani Evropske zveze združenj katoliških družin:
»Družine niso muzejski predmeti. Po njih se udejanja dar, vzajemno prizadevanje, velikodušna odprtost za otroke in tudi služenje družbi. Družine so kakor kvas, ki pomaga rasti bolj človeškemu in bolj bratskemu svetu, kjer se nihče ne čuti zavrnjenega ali zapuščenega.«
Povabljeni k »vrtnicam«, ki so ob delovnikih vključene v sv. mašo ob 9.00 in 18.30, ob nedeljah pa v pobožnost ob 15.30.
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30.
Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.
TBB - stolniška oznanila izdaja Stolni župnijski urad. Odgovarja Jože Plut, župnik. Dolničarjeva 1, Ljubljana. joze.plut@rkc.si / 031-673-111 www.stolnica.com/

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.