nedelja, 23. april 2023

TEDEN BOŽJE BESEDE 23. 4. 2023 30. 4. 2023

3. VELIKONOČNA NEDELJA

Letos razmišljamo ob prvem mašnem berilu, ki je vsebinsko navadno močno povezano z evangelijem. Danes o nalogi Cerkve, da oznanja resnico o poti življenja in vstajenja. To je evangelij vsemu svetu. Resnica o možnosti priti v večnost življenja je preveč dragocena, da bi jo smeli obdržati zase. Ne sme se umikati, čeprav naleti na posmeh in nasprotovanje in čeprav tvega, da se ji poteze sveta prilepijo, jo kvarijo ter slabijo njeno pričevanjsko moč.

Že sama po sebi brez govorjenja pričuje tako s svojo svetostjo kot s svojo grešnostjo. S svetostjo pač za delo Boga, za moč in lepoto njegove milosti, z grešnostjo pa o realnosti človeškega v njej. Ljudem, potrebnim in željnim odrešenja, pa tudi vsem drugim.

Peter je Jezusa zelo opazoval, ga veliko vpraševal in o tem razmišljal. To so poteze, drža učenca. Zdaj ga kot priča oznanja. Preprosto, jasno, brez posebnega govorniškega sloga in jezika. Kar je videl, slišal in doživel.

Ne govori o svojih mislih, niti o svojih spoznanjih, ampak o dvojem, kar nedvoumno potrjuje njegovo govorjenje kot resnico: »Bog je Jezusovo učenje potrjeval z znamenji in čudeži.« Med temi je največji čudež Jezusovo življenje, on sam.

Vse v njem in iz njega govori o lepoti življenja, ko ga razumevamo kot Božji dar. Saj je nekaj podobnega doživljal že David: »Vedno vidim pred seboj Gospoda.« Slomšek bo dejal: »Vera naj ti bo luč.« Res, kdor z vero umerja svoje ravnanje in odnose, bo opazil mnoge čudovitosti v svojem življenju in bo neopazno postajal bolj božji.

Drugo pa je vstajenje od mrtvih, novo življenje. David ga je že zaslutil in se je razveselil, Jezus pa ga je uresničil in nam ga podaril. Kako zelo se s tem spremenijo vsa vrednotenja. Skrivnost Cerkve in njene nepremagljivosti ni v njeni intelektualni moči, še manj v organiziranosti, pač pa v posvečenosti, ki ji jo daje Kristus, ki v njej že živi. Komur je ta vera dana, ne bo Cerkve nikoli zapustil, niti le za en dan kot učenca iz Emavsa.

Anton Slabe

»POKLICANI, DA BI ŽIVELI!«

Teden molitve za duhovne poklice od 23. do 30. aprila 2023 V Cerkvi na 3. velikonočno nedeljo začenjamo že 60. molitveni teden za nove duhovne poklice, ki ga bomo zaključili na 4. velikonočno nedeljo, nedeljo Dobrega pastirja. Z molitvijo za duhovne poklice želimo in prosimo, da bi se naši mladi, naše družine in vsi verni osvobodili strahu pred jasnim, odločnim in požrtvovalnim odgovorom na Božji klic, pa čeprav to zahteva vseživljenjsko borbo za zvestobo in pravi odnos.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Gospod Jezus Kristus, ti si rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev!« (Mt 9,37) Poglej, Gospod, potrebe vesoljne Cerkve in tudi naše škofije ter ji podari dovolj svetih duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov in redovnic, ki bodo zvesto in požrtvovalno služili tvojemu ljudstvu in uresničili svoje poslanstvo.
Stori, da bodo naše družine skupnosti ljubezni, v katerih starši z veseljem sprejemajo otroke, in daj, da bodo otroci odraščali v prijateljstvu z Bogom ter postali poslušni navdihom Svetega Duha. Okrepi mlade, da bodo verovali ljubezni in spoznali veličino življenja, ki je podarjeno v služenju drugim v duhovniškem in redovniškem poklicu, ter mnoge privedli k tebi, edini Poti, Resnici in Življenju.
Ti, Gospod, si naše upanje, vate zaupamo! Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Marija, Mati Cerkve, izprosi nam resnično ljubezen do Cerkve!

»POVELIČUJTE Z MENOJ GOSPODA!«

Praznovanje 80 letnice prošta Jožefa Lapa Na velikonočni ponedeljek dan po rojstnem dnevu, ki ga je letos praznoval na samo veliko noč ter dan pred krstnim dnem je v stolnici Bogu v zahvalo za dar življenja ob svoji 80 letnici daroval slovesno sveto mašo prošt stolnega kapitlja ter nekdanji stolni župnik, prelat Jožef Lap. Njegovi znanci, prijatelji, sodelavci in člani stolnega občestva.

V imenu stolne župnije mu je čestital in izročil darilo (albo) ključar Peter Marc, v imenu stolnih sodelavcev pa mežnar Blaž Škerl. Gospodu proštu želimo še naprej veliko blagoslova in zdravja ter mu kličemo: Ad multos annos! Na mnoga leta!

STOLNICA NAŠ DOM Portretno poprsje škofa Alojzija Wolfa prvi del

V 19. stoletju je kot pendant Dolničarjevemu dobil svoj spomenik tudi ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf, in sicer v severnem krilu transepta ob oltarju sv. Rešnjega telesa. Takšno pozicijo si je vsekakor prislužil s svojimi zaslugami, še zlasti kot graditelj kupole, s katero je dopolnil prvotno zamisel cerkvenega predstojništva, ki se je zaradi pomanjkanja sredstev sprva zadovoljilo le z njenim naslikanim nadomestkom.

Napisna plošča (v latinščini) sporoča: »Anton Alojzij Wolf, ljubljanski škof in knez, vitez častnih cesarskih odlikovanj Leopoldovega velikega križa in železne krone I. razreda, komendator Franca Jožefa, sedanjega svetega cesarskokraljevega in apostolskega Veličanstva tajni svetnik itd., rojen v Idriji 14. junija 1782, v duhovnika posvečen v Ljubljani 15. decembra 1804, v škofa posvečen v Gorici 3. oktobra 1824, preminil 7. februarja 1859 in položen v kripto te stolne cerkve pri oltarju presvetega fa prvi del smo dodobra napolnili stolnico in tako pokazali, da ga cenimo, spoštujemo in imamo radi.

Odrešenika, odlikujoč se po neutrudni gorečnosti v upravljanju škofije, zelo zaslužen za domovino in znanost, ustanovitelj Alojzijevišča.« Črnomarmornata školjčna niša in bela napisna kartuša sta enaki onima na Dolničarjevem spomeniku. Poprsje je leta 1860 iz kararskega marmorja izklesal Franc Ksaver Zajec, podstavek iz domačega rdečkastega lesnobrdskega kamna pa Ignacij Toman.

DOGODKI PRED NAMI

• Od 25. do 27. aprila bo v Ljubljani konferenca predstavnikov za katehezo pri Svetu evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Komisije za evangelizacijo pri CCEE. Udeleženci bodo sodelovali pri svetih mašah v stolnici: 25. aprila ob 18.30 27. in 28. aprila ob 8.00.

GODOVI IN PRAZNIKI

• Nedelja, 23. 4.: 3. velikonočna nedelja 

• Ponedeljek,24. 4.: sv. Fidelis, duhovnik, mučenec

 • Torek, 25. 4.: sv. Marko, evangelist 

• Sreda, 26. 4.: Marija, Mati dobrega sveta 

• Četrtek, 27. 4.: sv. Cita, dekla, devica 

• Petek, 28. 4.: sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec

• Sobota, 29. 4.: sv. Katarina Sienska, devica, cerk. učiteljica, soz. Evrope 

• Nedelja, 30. 4.: 4. velikonočna nedelja

URNIK SVETIH MAŠ

Delavniki: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 18.30

Ob sobotah in prvih petkih tudi ob 16.00

Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Nedelje in zapovedani prazniki: 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 12.30, 16.00, 18.30

SKUPNA MOLITEV V STOLNICI

VSAK DAN

8.30: Rožni venec pred Najsvetejšim

18.00: Rožni venec

NEDELJA

15.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

PRVI ČETRTEK

Po večerni maši molitev v čast svetemu Jožefu

PRVI PETEK

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

15.00: Ura Božjega usmiljenja

PRVA SOBOTA

8.30: Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim

 

Ni komentarjev:

Objavite komentar