sobota, 13. junij 2015

11. NEDELJA MED LETOM NEDELJA, 14. 6. 2015 Ezk 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34

Naše življenje je običajno zelo bar-vito. Za nami so časi zelo uspešnega življenja, pa tudi trenutki, ko smo bili v dno duše ranjeni. Vidimo zelo srečno življenje v poklicu in podjetništvu, a tudi zelo žalostno in nesrečno življenje zaradi bolezni, po lastni ali tuji krivdi, zaradi izgube smisla življenja. Posebno boleče so življenjske rane, ki so narejene namerno, ki uničujejo, izkoriščajo, ali zaradi revščine, lakote, nasilja in vojne.
Zaradi izkušenj samih in zaradi njihove različne medijske obdelave, ljudje stalno nihajo med optimizmom in pesimizmom. Čutimo, da vse bolj izginja veselje do življenja, da je zmanjšana verska gotovost. Upravičeno bi nas morala skrbeti prihodnost župnij, kajti mlade generacije odhajajo. Glede Božjega kraljestva je Jezus popoln optimist. Kdor dobro pris-luhne analizi časa, kakor jo je v obdobju času svojega javnega delovanja za svojo dobo podal Jezus, se bo čudil optimizmu, ki ga izraža Jezus. Ali je Jezus tako slep in sveta ne pozna? Kaj je jedro njegovega sporočila?
Jezus postavlja pojem »Božje kralje-vanje« v središče svojega oznanjevanja in delovanja. S tem hoče izpostaviti gospodovanje Boga nad vso zgodovino. Ves svet je v »prihajanju«. To zasledimo pogosto v psalmih, kjer se ponavlja vzklik: »Bog je kralj«! Jezus sebe imenuje znanilca veselja. »Bog je Kralj«. Do cilja Jezusovega odrešilnega delovanja vodi podroben delovni načrt z osrednjim sporočilom: »Čas se je dopolnil, Božje kraljestvo se je pribpribližalo. Spreobrnite se. Verujte evangeliju«. Jezusov evangelij lahko povzamemo v stavku: »Bog prihaja in je hkrati že tu!« To Bog uresničuje s svojo bližino, s svojo skrbečo roko, s sočutnim srcem, v odpuščajoči in osrečujoči Božji lju-bezni. 
»Božje kraljestvo« se razodeva med ljudmi kot sedanja in hkrati kot prihodnja dobrina. Priliki o posejanem semenu in o gorčičnem zrnu nakazujeta, da se rast začne tako rekoč avtomatično in vsaj v začetku ni odvisna od človekovega sodelovanja. Evangelij je osrečujoč in spodbuden. Božja beseda nas nagovarja  pogosto v poetični obliki kot je npr. Ezekijelovo (današnje 1.) berilo. Božja odre-šenjska dejavnost je temelj našega optimizma v zvezi z Božjim  kraljestvom. Optimizem ni izmišljotina ali sanjaštvo, ampak je utemeljen v razodetju. Navzven se kaže v zaupanju v Boga, ki kot vrtnar in kmetovalec skrbi za rast tudi takrat, ko vse spi. Bog dokazuje svojo ljubezen preko vsega cerkvenega leta. Kdor zares doživi veliki teden, so mu tudi binkošti razumljive. Kdor veruje v binkoštnega Duha, mu je tudi božična skrivnost blizu. Poslej bo šlo vse v dobro Božjega kraljevanja. Za vse pa velja zako-nitost gorčičnega zrna. V to pos-lanstvo vključuje tudi nas, da bi bili prinašalci optimizma v svet, kajti Božje kraljestvo je med nami.

dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN

NED 14. 6.             Mr 4,33
V mnogih takih prilikah jim je govoril besedo, kakor so jo pač mogli posluša-ti.

PON 15. 6.             Mt 5,42
»Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.«

TOR 16. 6.             Mt 5,44
»Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo.«

SRE 17. 6.                    Mt 6,4
»Tako bo tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.«

ČET 18. 6.             Mt 6,14
»Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil.«

PET 19. 6.             Mt 6,21
»Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.«

SOB 20. 6.             Mt 6,33
»Iščite najprej Božje kraljestvo in nje-govo pravičnost in vse to vam bo navrženo.«

IZVIRI

IZREDNO SVETO LETO BOŽJEGA USMILJENJA


Bula Papeža Frančiška je več kot napo-ved izrednega svetega leta, ki se bo začelo na praznik Brezmadežnega spo-četja Device Marije (8. decembra 2015) in zaključilo na praznik Kristusa Kralja vesoljstva (20. november 2016). V buli bomo našli strnjeno vsebino starozaveznega in novozaveznega sporočila, ki razodeva nedoumljivo podobo usmiljenega Boga do človeka izvoljenega ljudstva in vseh ljudi z ene strani, z druge pa neposredno izkustvo neskončne Božje ljubezni, tolikokrat in na tako različne načine izpričane kot duhovno izkustvo Božje naklonjenosti.
Čeprav se dokument sklicuje na nekate-ra zunanja dogajanja, kot so 50. obletnica sklepa koncila, je pomembnejši razlog papeževega sporočila kričeče stanje v današnjem svetu. Z apostolom Pavlom doživljamo, da »stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov« in upa, da se bo »iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo poveličanih Božjih otrok«; zato tudi »mi, imamo prvine Duha, zdihujemo sami v sebi, ko pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa« (Rim 8,19-23). Pomembno je, da se Cerkev svetu razodene kot znamenje Božjega usmiljenja in njegove bližine, odpuščanja in sprave, novega upanja in življenja. Trpeča Cerkev trpi s trpečim človekom in človeštvom. Tudi sama je deležna Božjega usmiljenja, ki ga ozna-nja drugim.

OZNANILA

NEDELJA (14. 6.)

Danes je 11. NEDELJA
MED LETOM.
Prvo berilo: Ezk 17,22-24
Spev po berilu: Ps 92
*Odpev: DOBRO JE, GOSPOD,
DA TE SLAVIMO.
Drugo berilo: 2 Kor 5,6-10
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. SEME JE BOŽJA BESEDA, SEJALEC PA KRISTUS. VSAK, KDOR GA NAJDE, BO
OBSTAL NA VEKE. ALELUJA.
Evangelij: Mr 4,26-34

PONEDELJEK (15. 6.)
Berilo: 2 Kor 6,1-10
Spev po berilu: Ps 98
*Odpev: GOSPOD JE
NAZNANIL SVOJO ZMAGO.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Tvoja beseda je
svetilka mojim nogam in luč
na moji stezi.  ALELUJA.
Evangelij: Mt 5,38-42
Večerna maša z večernicami bo
za duše v vicah.

TOREK (16. 6.)
Berilo: 2 Kor 8,1-9
Spev po berilu: Ps 146
*Odpev:  HVALI, MOJA DUŠA, GOSPODA!
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Novo zapoved vam dajem, govori Gospod: Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. ALELUJA.
Evangelij:  Mt 5,43-48
Večerna maša bo združena
z večernicami.

SREDA (17. 6.)
Berilo: 2 Kor 9,6-11
Spev po berilu:  Ps 112
*Odpev: BLAGOR ČLOVEKU,
KI SE BOJI GOSPODA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj Oče ga ljubi in bova k njemu priš-la.ALELUJA.
Evangelij:  Mt 6,1-6.16-18

ČETRTEK (18. 6.)
Berilo: 2 Kor 11,1-11
Spev po berilu: Ps 111
*Odpev:   GOSPOD, TI SI
ZVEST IN PRAVIČEN.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Prejeli ste duha posi-novljenja, v katerem kličemo: Aba, Oče. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,7-15

PETEK (19. 6.)
Berilo: 2 Kor 11,18.21b-30
Spev po berilu: Ps 34
*Odpev: GOSPOD BO REŠIL
PRAVIČNE.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA.  Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kral-jestvo. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,19-23

SOBOTA (20. 6.)
Berilo: 2 Kor 12,1-10
Spev po berilu:  Ps 34
*Odpev: OKUSITE IN SPOZNAJTE, KAKO DOBER JE GOSPOD.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA.Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod, kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu. ALELUJA.
Evangelij: Mt 6,24-34

AKTUALNO

ROMANJE BOLNIKOV NA BREZJE


Letos bo že 47. romanje bolnikov, invali-dov in ostarelih na Brezje in to v soboto, 20. junija 2015. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore. Ob 9. uri priprava na sve-to mašo, ob 10h glavna romarska maša na trgu in popoldne ob 14h večernice s pet-imi litanijami.
Pri nas se javite za to romanje v kiosku.


MAŠA MALTEŠKEGA VITEŠKEGA REDA

V sredo, 17. junija, ob 17h bo sveta maša malteškega konzulata. Mašo bo vodil apostolski nuncij v Sloveniji in pridigal ljubljanski nadškof in metropolit.


ROMANJE MLADIH NA BREZJE bo letos v noči iz 26. na 27. junij 2015, ki bo potekalo od župnijske cerkve sv. Vida v Ljubljani do Brezij. Letošnjo pot bo zaznamovala tema »Čisti gledajo Boga«. Začetek romanja bo v petek ob 20h, postanek in molitev ob 1h v Kranju in ob 7h bo somaševanje na Brezjah, ki ga bo vodil ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar.

Ni komentarjev:

Objavite komentar