Follow by Email

četrtek, 09. marec 2017

Teden Božje Besede 3.-19. 3. 2017Prva stvar, s katero se srečamo v današnji Božji besedi je Božji klic, ki ga v sebi čuti kristjan in ki od njega terja odgovor. Pri Abrahamu je ta klic prepro­sti »Pojdi ...« ter obljuba in blagoslov, pri apostolu Pavlu pa spodbuda mlademu Ti­moteju, naj z njim trpi »za evangelij«. Pavel je namreč to pismo pisal v Rimu, v času, ko je prestajal strogi zapor in bil celo vklenjen v verige kakor hudodelec. Tri različne osebe, trije različni načini pokli­canosti, a pri vseh gre za »sveti klic«, ki ga človek nikoli ne more pripisovati svo­jim zaslugam (»ne zaradi naših del«) pač pa je izključno delo božje milosti. A če je Abrahamu vse skupaj še precej nejasno in njegov odgovor temelji predvsem na veri in zaupanju, pa je pri Pavlu, Timoteju in novozaveznem božjem ljudstvu več kot jasno, da je poklicanost sad Kristusovega odrešenja in ne človeškega prizadevanja. Pavel tu spretno poveže oba pojma: po­klic in odrešenje z Božjo milostjo in nje­govim sklepom. Milost (odrešenje) nam je podarjena in za Božji sklep (poklic) nimamo nobenega zasluženja. Pavel ves čas poudarja, da gre pri tem za izključni Božji dar, ki je ne­odvisen od naših dobrih del. Čeprav se zaveda svojih da­rov in sposobnosti, pa vedno znova govori o milosti, daru in odrešenju, spričo katerih se nimamo s čim ponašati ali se na kaj sklicevati.
Lahko pa - in celo poklicani smo - da pri tem sodelujemo, zlasti s svojim (po) trpljenjem in sprejemanjem križa. »Z menoj trpi za evangelij«: trpljenje in ži­vljenjska nevarnost sta kristjanom stalna spremljevalca. Naš temeljni poklic na­mreč je, upodobiti v sebi Kristusa križa- nega in biti nekoč deležen njegove slave.
mag. Roman Starc
Sestre in bratje.
Kot je bilo že večkrat omenjeno, smo se odločili, da bomo letošnje župnijsko po­stno romanje pripravili za ves dan. Od­ločili smo se za soboto, 1. aprila. Romanje bo imelo dva močna poudarka: (1) ro­marski križev pot v Kočevskem rogu (križev pot je delo ak. kiparja Jarma) in (2) spoznavanje slovenske mistikinje Mag­dalene Gornik (1835-1896) na Gori pri Sodražici, pozabljene Slovenke, ki je 47 let živela brez vsake zemeljske hrane, no­sila na svojem telesu znamenja Kristuso­vih ran in zadoščevala Bogu za vse žali­tve njegove ljubezni. Ogledali si bomo še cerkev v Kočevju (morda tudi v Kočevski Reki), Ribnici in Novi Štifti pri Ribnici. Za organizirano kosilo se bomo ustavili v Ribnici ob 13. uri, za ostalo prehrano pa naj bo kaj primernega v nahrbtniku). Cena romanja je 8 €, stroške kosila (4,5 €) bomo krili na kraju samem.Odhod iz Ljubljane (Streliška) bo ob 7. uri, prihod nazaj v večernih urah. Prijavite se lahko v kiosku od nedelje, 12. marca, naprej. Kiosk je odprt vsak dan: od 9.00 - 10.30 in od 17.30 -18.30 ob sobotah in nedeljah od 9.00 -10.30.
Romanje je cenovno dosegljivo in je lepa priložnost za duhovno poglobitev, med­sebojno spoznavanje in graditev obče­stva. Povabljeni vsi obiskovalci stolnice in ljudje dobre volje. Povabljeni pa še, sestre in bratje, k mo­litvi, premišljevanju in postni spovedi, ki jo ni potrebno odlašati na zadnje dni.
Blagoslovljen postni čas želim.
Župnik Jože


       V četrtek, 2. marca, je nadškof Zore imel letošnji prvi postni govor.
       V nedeljo, 5. marca, so letošnji katehumeni med sveto mašo ob 10.30 imeli vpis imen v knjigo katehumenov. Obred je vodil nadškof Zore.

Godovi in prazniki

      Nedelja, 12. 3.: 2. POSTNA NE­DELJA.
      Ponedeljek, 13. 3.: sv. Leander Seviljski, mučenec; obletnica izvolite pa­peža Frančiška.
     Torek, 14. 3.: sv. Matilda, kraljica.
     Sreda, 15. 3.: sv. Ludovika de Marillac, redovnica; obletnica posvetitve škofa Franca Šuštarja.
     Četrtek, 16. 3.: sv. Hilarij Oglejski, škof; smrtni dan božjega služabnika Daniela Halasa.
     Petek, 17. 3.: sv. Patricij (Patrik), škof.
     Sobota, 18. 3.: liturgično prazno­vanje sv. Jožefa; sv. Ciril Jeruzalemski, škof - cerkveni učitelj in božji služab­nik Vendelin Vošnjak.
     Nedelja, 19. 3.: 3. POSTNA - PAPEŠKA NEDELJA. Začetek tedna družine.

     V nedeljo, 12. 3., bo ob 15.30 križev pot.
     V ponedeljek, 13. 3., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo srečanje za srednješolce.
     V torek, 14. 3., bo večerna maša z večernicami. Ob 18.30 je katehumenat.
     V četrtek, 16. 3., bo pri večerni maši drugi POSTNI GOVOR, ki ga bo imel škof Franci Šuštar. Ob 19.15 bo v Baragovi dvorani gost večera
Ivo Hvalica (v organizaciji Društva slovenskih katoliških izobražencev in stolniških večerov).
   V petek, 17. 3., bo ob 8.30 križev pot, ob 15.00 pa ura Božjega usmilje­nja in sveta maša.
   V soboto, 18. 3., bo liturgično praznovanje sv. Jožefa. Maše bodo kakor za praznik na delovni dan. Ob 9. uri sv. maša za sodelavce Škofijske karitas Ljubljana, ki jo bo daroval nadškof Zore.
   V nedeljo, 19. 3., bomo pri vseh mašah zapeli zahvalno pesem, ker je to tudi PAPEŠKA nedelja; pri sv. maši ob 10.30 bodo katehumeni pre­jeli očenaš; ob 15.30 je križev pot za družine in življenje, ker ta dan začne­mo teden za življenje.
   V sredo, 22. 3., bo ob 18.30 apo­stolski nuncij Juliusz Janusz obhajal slovesnost ZLATE MAŠE.
   V četrtek, 23. 3., bo po maši s po­stnim govorom škofa Antona Jamnika še koncert zbora Benenden Cham­ber Choir iz Velike Britanije.
   V soboto, 1. 4., župnijsko postno romanje v Kočevski rog (križev pot) in na Goro pri Sodražici (Magdalena Gornik).
   Vsak dan lepo povabljeni k moli­tvi rožnega venca ob 8.30 (od pone­deljka do četrtka) ali zvečer ob 18. uri in h križevemu potu ob petkih ob 8.30 in ob nedeljah ob 15.30.
Postni govori bodo ob četrtkih med ve­černo mašo ob 18.30, ki jo bodo daro­vali škofje, ki bodo imeli postni govor:
   16. marec: škof Franci Šuštar
   23. marec: škof Anton Jamnik
   30. marec: škof Anton Jamnik
   6. april:    nadškof Stanislav Zore
Papež Benedikt o postu: »>Zmagovit boj zoper skušnjave na začetku Jezusove­ga javnega delovanja je povabilo, da bi se zavedli svoje lastne krhkosti in spreje­li Milost, ki osvobaja od greha in vliva novo moč v Kristusu, kije pot, resnica in življenje (prim. Uvajanje odraslih v kr­ščanstvo, št. 25). Gre za odločen poziv k zavesti, da krščanska vera po Jezusovem zgledu in v občestvu z Njim vključuje boj 'proti svetovnim gospodovalcem te mrač­nosti' (Ef 6,12), v kateri hudič deluje in se tudi danes ne utrudi skušati človeka, ki se hoče približati Gospodu. Kristus je v tem boju zmagal, da bi tudi naše srce odprl upanju in nas vodil do zmage nad zapeljivostmi zla.«
Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/03/04/
Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com/
Delavniki: 6.00; 7.00; 7.30 (razen ob sobotah); 8.00; 9.00; 10.30 (samo v petek in soboto tudi ob 16.00); 18.30. Cerkveni prazniki na delovni dan: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 16.00; 18.30. Nedelje in zapovedani prazniki: 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 11.30; 12.30; 16.00; 18.30.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.