Follow by Email

petek, 21. oktober 2016

Teden Božje Besede 23. 10.–30. 10. 2016

30. nedelja med letom Lk 18,9-14 

Farizej se je postavil v prvo vrsto, da bi ga nihče ne spregledal. On je pobožen. Je Božji »ljubljenec«:
Spolnjuje zapovedi. Premišljuje Božjo besedo, opravlja molitve, prinaša darove! Kaj bi še radi od njega? »Bog, zahvalim se ti, da nisem kakor drugi ljudje.« Prepričan je, da bo odrešen. V zadnji vrsti molilnice je sključen v molitvi nekdo, ki si ne upa naprej.
Ve, da ni dobrodošel. Zato ostane v ozadju. Ta je cestninar! »Kakšne možnosti ima, da se reši? »Zelo
slabe,« bi odgovoril farizej. »Tale se ne drži reda. Dela prepovedane stvari. Kot cestninar je v službi okupacijske rimske oblasti. Je izgubljenec, goljuf, lažnivec. On vse to ve. Pozna svoje nepopolnosti in svoje meje. Slabega se sramuje. Zato ponižno moli: 'Bog, bodi milostljiv, meni grešniku!' « Po čem se najbolj razlikujeta?
Po tem, kako sprejemata samega sebe. Psihologija govori o t. i. »slepi pegi«. Gre za to, da ima nekdo povsem drugačno mnenje o sebi kot drugi o njem. Kdor ne sprejema nekega dela življenja, ga potisne na stran ali preskoči. Za tisti del je slep.
Tako farizej ne vidi svoje nečimrnosti, arogance, ošabnosti, predsodkov in zaničevanja drugih. Ne vidi nepopolnosti in luknjičavosti svoje notranjosti. Svoje slabosti prenaša (psihologi rečejo »projicira «) na tatove, lažnivce, cestninarje. Ali bo tak zagotovo odrešen? Ali Bog lahko v njem še kaj naredi? Je še kaj prostora za Božjo milost? Zelo verjetno ne. »Kdor se povišuje, bo ponižan!« Pri cestninarju je drugače.
Dobro se pozna. Je zadržan. Bog si je izvolil to, kar je šibko. Tak je cestninar. Njegovo odrešenje je samo še vprašanje časa. »Kdor se ponižuje, bo povišan.« Kakšno nalogo ima Cerkev? Če gledamo na človeka tako kot Jezus, so pred Cerkvijo nove naloge, saj jih mora uresničiti sredi današnjega sveta. Papež je oklical leto usmiljenja. Morali bi mu slediti in prevzeti njegovo gledanje na človeka. Nimamo druge izbire.
Mi »kompliciramo «, kjer je zelo enostavno. Skrbijo nas liturgične napake, ne sprašujemo pa se, ali smo kot Cerkev na Jezusovi poti? Na vprašanje o podeljevanju zakramentov ločenim in ponovno civilno poročenim, pravi papež Frančišek: »Usmiljenje je večje kot karkoli drugega. Prepričan sem, da je sedaj čas usmiljenja.«
dr. Peter Kvaternik

Župnikova beseda 

Sestre in bratje! Ob zaključku svetega leta usmiljenja in ob prazniku vseh svetih bi vas še enkrat povabil k prejemu milosti, ki nam jih Bog po Cerkvi naklanja v tem času. Sveto leto usmiljenja namreč zaključujemo 13. novembra, v prvih osmih dneh novembra pa tudi lahko prejmemo popolni odpustek pod določenimi pogoji.  

»Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu svetega očeta (npr. očenaš).« 
Povabim vas torej, da še izkoristimo ta milostni čas, ki nam ga Bog po Cerkvi naklanja, in poromajmo tudi mi. Za vse obiskovalce ljubljanskih Žal bodo za prapraznik vseh svetih v cerkvi vseh svetih tudi sveta vrata. Tam, kakor v vseh svetoletnih cerkvah (tudi v stolnici), če z iskrenim namenom nenavezanosti na greh poromam skozi sveta vrata, opravim sveto spoved, prejmem sveto obhajilo in po namenu svetega očeta zmolim očenaš, zdravamarijo, slava Očetu in vero, lahko prejem popolni odpustek zase ali pa ga naklonim dragim rajnim.
Prav tako lahko še oddate svoje darove za rajne v kiosku ali zakristiji, iz katerih potem ob ponedeljkih darujem sveto mašo za duše v vicah. Radi molimo za naše rajne, posebej v dneh, ki so pred nami, in darujemo za svete maše. Grobove le lepo uredimo in ne pretiravajmo ne s cvetjem ne s svečami, pač pa raje ta sredstva namenimo za svete maše ali za potrebe ljudi v stiski.
župnik Jože

Iz življenja župnije 

• V torek, 11. oktobra, je bila tako imenovana »rdeča maša« za pravnike, ki jo je daroval škof Franci
Šuštar.
• V nedeljo, 16. oktobra, so bo 17. uri priromali člani gibanja »Občestvo in osvoboditev«

Godovi in prazniki

 • Nedelja, 23. 10.: 30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA. Goduje sv. Janez Kapistran.
• Ponedeljek, 24. 10.: sv. Anton Maria Claret, škof, redovni ustanovitelj.
• Torek, 25. 10.: sv. Sabina, Krizant in Darija (Darinka), mučenci. Državni praznik DAN SUVERENOSTI (ni dela prost dan).
• Sreda, 26. 10.: sv. Lucijan in Marcijan, mučenca.
• Četrtek, 27. 10.: sv. sv. Sabina Avilska, mučenka.
• Petek, 28. 10.: sv. SIMON in JUDA TADEJ, apostola.
• Sobota, 29. 10.: sv. Mihael Rua, duhovnik, in sv. Emelinda, devica.
• Nedelja, 30. 10.: 31. NEDELJA MED LETOM.

Dogodki pred nami 

• Nedelja, 23. 10.: ob 15.30 bo rožni venec pred Najsvetejšim za misijone; ob 19.30 koncert John Powell Singers iz Velike Britanije.
• Ponedeljek, 24. 10.: (večerna maša za duše v vicah in sv. maša ob dnevu suverenosti (v zahvalo za 25 let suverenosti), ki jo organizira Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, mašo pa daruje škof Šuštar. Po maši bo še koncert francoske skupine Mini Hosana, ki ga organizira Katoliški inštitut. • Torek, 25. 10.: večerna maša z večernicami; ob 18.30 bo srečanje KATEHUMENOV.
• Sreda, 26. 10.: po večerni maši bo »VEROUK ZA ODRASLE« – MISTAGOGIJA.
• Četrtek, 27. 10.: po večerni maši bo prvo srečanje biblične skupine v Grozdetovi dvorani (pritličje) stolnega župnišča.
• Petek, 28. 10.: Ob 15.00 bo ura BOŽJEGA USMILEJNJA IN SVETA MAŠA. Začetek CELODNEVNEGA SPOVEDOVANJA pred praznikom vseh svetih.
• Nedelja, 30. 10.: Ob 15.00 bo prihod RELIKVIJ sv. papeža Janeza Pavla II., sv. patra Pija in sv. Šebela, ob 15.30 molitev rožnega venca pred Najsvetejšim, ob 16.00 sveta maša.
• Torek, 1. 11.: sv. maše bodo po nedeljskem redu. Ob 17.15 bo molitev VSEH ŠTIRIH DELOV ROŽNEGA VENCA za duše vicah (pobožnost ob 15.30 odpade).
• Nedelja, 13. 11.: ob 16.00 bo sklep izrednega svetega leta usmiljenja z zaprtjem svetoletnih vrat. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.

Misel tedna

Papež Frančišek pri nedeljski homiliji 16. oktobra: »Moliti ne pomeni zateči se v idealen svet, prav tako ne zateči se v lažno sebično spokojnost. Nasprotno, moliti je, bojevati se, in tudi pustiti, da Sveti Duh moli v nas. In Sveti Duh je tisti, ki nas uči moliti, ki nas v molitvi vodi in ki deluje v nas tako, da molimo kot otroci. Svetniki so možje in žene, ki so popolnoma vstopili v skrivnost molitve.« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2016/10/16/

petek, 14. oktober 2016

Teden Božje Besede 16. 10.–23. 10. 2016

29. NEDELJA MED LETOM Lk 18,1-8 

Ljudje, ki se imajo radi, si pripovedujejo svoja doživetja, radosti, pa tudi skrbi in žalost si delijo ... Ljudje, ki se skregajo, si nimajo več kaj povedati. Raje drug drugega žalijo. Vsaka beseda rani ali odpira rane. Pogovor zastane. 
V zakonskih skupnostih, med prijatelji in sosedi, med sodelavci in v družinah prihaja do sporov, ki trajajo več let. Življenje se spremeni v ledeni molk. Pogovor je izraz stopnje medsebojnih odnosov.
Kolikor bolj je zaupen, prijateljski, toliko bolj intimen je in intenziven. Zaupamo človeku, ki se trudi, da bi nas razumel. Nekoga razumeti pomeni vedeti, kaj potrebuje. Potrebujemo poslušajoče uho, nasvet, dobro vprašanje. Včasih pomaga, če mi kdo nasprotuje. Bogu hvala za ljudi, ki me poslušajo in razumejo!
Dober pogovor je velika umetnost. Besede, ki jih nihče ne sprejema, ostajajo brez odgovorov. Odnosi med ljudmi odsevajo odnos med Bogom in človekom. Pogovor z Bogom je molitev. Oblike ali načini so različni. Molitev je odsev odnosa do Boga. Krepi vero vanj. Človek prekinja tudi pogovor z Bogom. Razlogi so najpogosteje odtujitev in izguba zaupanja.
Jezus v besedi naslika pogovor med vdovo in brezbožnim sodnikom. Pogovor je bil vedno nekaj zaupnega, vdove niso sodile vanj. Vdovi so se dogajale krivice, zato hoče priti do pravice. Sodnikova naloga je, da zagotavlja red. Temu sodniku pa gre le za denar, slavo … Ne more se otresti vdove, ker je vztrajna in neustavljiva v boju za pravice. Toda pomaga ji, ker se boji javne kritike. Bolj kot pravica ga skrbi, kaj si bodo drugi mislili o njem. V molitvi vztrajajmo, podobno kot vdova v boju za pravice.
Brezbožni sodnik upošteva le človeška merila. Je »proti-podoba« Boga, ki odgovarja na klice svojih izvoljencev. Človek se hitro utrudi v molitvi. Uslišanj zato ni veliko. Pogovor – molitev spreminja nas in čas. Ne gre brez napora in moči. 
Boga vključimo v dogajanje. Svoja merila zamenjajmo za božja. Molitev prenavlja svet, ga spreminja in giblje. Bogu je več, kdor mu 24 ur na dan z molitvijo ne da miru. Moliti pomeni držati se roke, ki spreminja obličje zemlje. Naj se Bog dotika naših src! Zaupaj! V tebi se spreminja prav to, kar misliš, da se ne spreminja!
dr. Peter Kvaternik

Župnikova beseda 

Sestre in bratje! V teh dneh začenjamo še z dvema oblikama duhovnega poglabljanja. Obe možnosti sta se porodili na vašo pobudo – smemo upati, da po navdihu Svetega Duha. Kot župnik želim in upam, da bosta oba dogodka doživela odziv in bosta dajala sad osebnemu življenju udeležencev ter s tem bogatila tudi življenje našega občestva.
Prva možnost je »verouk za odrasle« – mistagogija. Pobudo ste dali nekate ri lanskoletni katehumeni, ki želite poglabljati svojo vero, pa tudi nekateri »stari « verniki, ki čutite pomanjkanje verskega znanja in hrepenite po poglobljeni veri. K temu nas spodbuja tudi sv. Peter, ki vabi: »Vselej bodite vsakomur priprav ljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas« (1 Pt 3,15). Srečanja bomo za sedaj imeli vsako sredo po večerni maši.
Druga možnost pa je biblična skupina. Prvič se bomo dobili četrti četrtek v tem mesecu, to je 27. oktobra po večerni maši. Skupino bo vodila sestra Maria Carmela Palmisano iz skupnosti Loyola, profesorica biblicistike na Teološki fakulteti. S spodnjimi besedami nas srčno vabi tudi sama. Vabljeni, povabite pa tudi druge, za katere veste, da bi radi naredili korak naprej v osebni rasti.
župnik Jože

Vabilo na biblično skupino 

»Daj mi piti!« (Jn 4,7) Vsak četrti četrtek v mesecu po večerni maši lepo povabljeni k biblični skupini. Ob molitvi z nedeljskim evangelijem in ob razlagi Božje besede bomo poglabljali svoj osebni odnos z Jezusom Kristusom, ki nas tudi danes išče in nagovarja, da bi živeli iz njegove neizmerne ljubezni do nas. sestra
Maria Carmela Palmisano iz Skupnosti Loyola

Iz življenja župnije 

• V torek, 4. oktobra, so na koncertu prepevali »Pojoči dečki« iz stolnice škofije Basel v Švici.
• V četrtek, 6. oktobra, je bilo ob 18. uri svetoletno romanje študentov, nato pa sveta maša ob začetku akademskega leta, ki jo je daroval nadškof Stanislav Zore.
• V nedeljo, 9. oktobra, je pri sv. maši ob 9.00 pel zbor St. Cecilia iz Prademona, popoldne pa so priromali in stolnico skoraj napolnili romarji iz dekanije Ljubljana Vič – Rudnik.

Godovi in prazniki

• Nedelja, 16. 10.: 29. NEDELJA MED LETOM.
• Ponedeljek, 17. 10.: sv. Ignacij Antio hijski, škof, mučenec.
• Torek, 18. 10.: SV. LUKA, evangelist, praznik.
• Sreda, 19. 10.: sv. Janez Brebeuf in Izak Jogues, duhovnika, in drugi kanadski mučenci.
• Četrtek, 20. 10.: sv. Irena, mučenka; sv. Vendelin, opat. Smrtni dan Božjega služabnika ANTONA STRLETA.
• Petek, 21. 10.: bl. Karl I., avstrijski cesar.
• Sobota, 22. 10.: sv. Janez Pavel II., papež.
• Nedelja, 23. 10.: 30. NEDELJA MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA.

Dogodki pred nami 

• Nedelja, 16. 10.: ob 15.30 rožni venec pred Najsvetejšim. Ob 17. uri bodo priromali člani gibanja Občestvo in osvoboditev.• Ponedeljek, 17. 10.: večerna maša za duše v vicah, po sveti maši pa srečanje srednješolske mladine in drugi del tečaja za bralce Božje Besede (1. skupina) v Grozdetovi dvorani. • Torek, 18. 10: večerna maša z večernicami; po večerni maši drugi del tečaja za bralce Božje Besede (2. skupina) v Grozdetovi dvorani; ob 18.30 srečanje KATEHUMENOV. • Sreda, 19. 10.: po večerni maši »VEROUK ZA ODRASLE« – MISTAGOGIJA. • Četrtek, 20. 10.: ob 19.15 v sklopu župnijskih srečevanj »EN RES LEP DOB'R …« bo predavanje prof. na Fakulteti za državne in evropske študije dr. Damirja Črnčeca z naslovom: »EVROPSKA IDENTITETA IN NOVE (NE)VARNOSTI«. • Petek, 21. 10.: Ob 15.00 ura BOŽ- JEGA USMILEJNJA IN SVETA MAŠA. • Nedelja, 23. 10.: ob 15.30 molitev rožnega venca za misijone pred Najsvetejšim. Ob 19.30 bo KONCERT komornega zbora JOHN POWELL SINGERS iz Velike Britanije.• Nedelja, 13. 11.: ob 16.00 bo sklep izrednega svetega leta usmiljenja z zaprtjem svetoletnih vrat. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.

Misel tedna 

Papež Frančišek med jutranjo homilijo 11. oktobra: »Pot resnične vere je ista kot Jezusova pot: ponižnost, ponižanje. Pavel pravi Efežanom, da se je Jezus ponižal, izpraznil je samega sebe. To je edina pot, da iz sebe odstranimo egoizem, pohlep, napuh, nečimrnost, posvetnost.« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2016/10/11/