Follow by Email

četrtek, 12. januar 2017

Teden Božje Besede 15. 1.–22. 1. 2017

2. nedelja med letom 1 Kor 1,1-3

Kar nekaj nedelj zapored bomo v drugem berilu brali in premišljevali odlomke iz prvih štirih poglavij prvega Pavlovega pisma Korinčanom. V njih Pavel obravnava razprtije v korintski Cerkvi, ob tem pa naniza vrsto čudovitih misli in dragocenih naukov, ki jih bomo skušali obrniti tudi nase. Pismo začenja s slovesnim uvodom, kjer se predstavi, nato pa pove, komu je namenjeno: »… posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim in svetim …«
Bolj spoštljivo in ljubeznivo jih res ne bi mogel nagovoriti. Zaveda se namreč neizmernega dostojanstva, ki ga vsak izmed njih nosi v sebi, saj je sam Bog izbral, poklical in posvetil – tako vsakega posameznika kakor celotno cerkveno skupnost v Korintu. Kajti Bog nikoli nobenega človeka ne prezre ali spregleda, daje nam sicer različne sposobnosti, darove in poklice, vse pa kliče k istemu cilju in poslanstvu: k svetosti.
Postati svet je torej temeljna naloga slehernega človeka, toliko bolj nas kristjanov, ki nam je bilo to po Jezusu Kristusu na poseben način razodeto. On nas tudi s svojim odrešitvenim delom posvečuje, da zmoremo hoditi po poti svetosti. Pri krstu se je nad vsakega izmed nas spustil isti Duh (kakor nekoč nad Jezusa v Jordanu), ki nas in v nas nadaljuje čudovita božja dela.
Svoj kratek uvod Pavel zaključi s pozdravom, ki je tako pomenljiv, da ga še danes duhovnik uporabi na začetku svete maše: »Milost in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa. « Bog nam namreč daje svojo milost, da zmoremo živeti v miru in ta mir širiti okoli sebe. Le tako bomo lahko dosegli večno svetost v nebeškem kraljestvu, ki je kraljestvo miru, resnice in pravice.
mag. Roman Starc

Župnikova beseda 

Sestre in bratje! V tednu, ki je pred nami, nas bodo nagovarjali kar trije pomembnimi dogodki. Tudi v tej besedi bi vas rad povabil k aktivnemu sodelovanju.

Prvi dogodek je teden molitve za edinost kristjanov. 

V stolnici bo za našo škofijo začetek (18. 1., ko sv. mašo ob 18.30 daruje škof Šuštar) in zaključek molitve (25. 1., ko sveto mašo ob 18.30 daruje škof Jamnik). Povabljeni ste tudi k sveti maši in ekumenskemu srečanju v cerkev Sv. Trojice (19. januarja: ob 18.00 bo najprej somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Stanislav Zore, po maši pa pričevanja, ki jih bodo imeli nadškof Stanislav Zore, predstavnika Makedonske in Srbske pravoslavne cerkve ter evangeličanski škof).

Drugi dogodek je 65-letnica zažiga škofa Antona Vovka na železniški postaji Bršljin v Novem mestu.

 Bil je naš (nad)škof in pastir. V petek, 20. 1., bomo pred kapelo sv. Andreja, kjer je njegov kip (pokopan je na Žalah), molili rožni venec s kratkimi navedki škofa Vovka. Ob 18.30 bo sv. maša, ki jo bo daroval škof Šuštar, po maši pa nam bo o njem kratko spregovoril še zgodovinar mag. Jurij Pavel Emeršič.
Počastimo tega velikega Slovenca in se mu priporočajmo v molitev.

Tretji dogodek pa je povezan z duhovnikom in svetniškim kandidatom dr. Antonom Strletom. 

V soboto, 21. 1., bo prva seja v postopku njegove beatifikacije in slovesna sv. maša ob 16. uri, ki jo bo daroval nadškof Zore. Veselimo se novega slovenskega kandidata na poti do oltarja. Želim vam lep in blagoslovljen teden.
župnik Jože

Iz življenja župnije 

  • • V soboto, 7. 1., je v spomin na arhitekta Jožeta Plečnika (ob 60-letnici njegove smrti), sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Ob »Plečnikovem čaju« smo nadaljevali druženje v župnišču. 
  • • V nedeljo, 8. 1., na praznik Jezusovega krsta, je nadškof Stanislav Zore bogoslovcem podelil službo bralca in mašnega pomočnika ter sprejel dva moža med kandidate za pripravno na stalni diakonat.

Godovi in prazniki 

• Nedelja, 15. 1.: 2. NEDELJA MED LETOM. Goduje Absalom, koprski škof.
• Ponedeljek, 16. 1.: sv. Marcel, papež.
• Torek, 17. 1.: sv. Anton (Zvonko), puščavnik, opat.
• Sreda, 18. 1.: sv. Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka. Začetek tedna molitve za edinost kristjanov.
• Četrtek, 19. 1.: sv. Makarij Aleksandrijski, opat. Smrtni dan božjega služabnika Friderika Baraga.
• Petek, 20. 1.: sv. Fabijan, papež. Spominski dan na zažig božjega služabnika Antona Vovka (20. januar 1952).
 • Sobota, 21. 1.: sv. Neža (Agnes, Janja), devica, mučenka.
• Nedelja, 22. 1.: 3. NEDELJA MED LETOM. Goduje sv. Vincencij (Vinko), diakon.

Dogodki pred nami 

• V nedeljo, 15. 1., bo ob 15.30 molitvena ura pred Najsvetejšim. Ob 16. uri bo sveta maša za sodelavce Karitas, ki jo bo daroval nadškof Zore – sledilo bo odprtje razstave Umetniki za Karitas v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1.
• V ponedeljek, 16. 1., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo srečanje srednješolske mladine.
• V torek, 17. 1., bo večerna maša z večernicami. Ob 18.30 bo katehumenat.
• V sredo, 18. 1., ob 10.15 bo tečaj za preprečevanje padcev v Grozdetovi dvorani (pritličje); ob 18.30 sv. maša ob začetku tedna molitve za edinost kristjanov, ki jo bo daroval škof Šuštar.
• V četrtek, 19. 1., je po večerni maši srečanje za študente.
• V petek, 20. 1., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša. Ob 18.30 bo molitev rožnega venca pred kapelo sv. Andreja, v kateri je kip božjega služabnika Antona Vovka. Sledila bo sv. maša, ki jo bo ob 65. oblet ni ci zažiga škofa Antona Vovka daroval škof Šuštar.
• V soboto, 21. 1., bodo ob 8.30 hvalnice. Urad ni začetek postop ka za beatifikacijo Antona Strleta (* 21. 1. 1915 – † 20. 10. 2003). Ob 16. uri bo slovesna sv. maša, ki jo bo daroval nadškof Zore.
 • V nedeljo, 22. 1., bo ob 15.30 ura molitve pred Najsvetejšim.
• V sredo, 25. 1., bo ob 18.30 sv. maša ob sklepu tedna za edinost kristjanov, ki jo bo daroval škof Jamnik.
Vsak četrtek od 12.00 do 12.30 je koncert sakralne glasbe v živo.

Umetniki za Karitas

»V nedeljo, 15. januarja 2017, bo ob 17.00 v galeriji Družine, Krekov trg 1 odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Geslo 22. kolonije in razstav 2016/2017 je »Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4).
Izkupiček posvojenih likovnih del bo namenjen pomoči ljudem v stiski. Ob 16. uri v bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo za pogum in podporo vsem bratom in sestram v stiski ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof Zore.
Pri sveti maši se bomo v molitvi spomnili tudi gospodarja Hieronima s Sinjega vrha, ki je mesec dni po koloniji Umetniki za Karitas odšel v večnost.« Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com

Misel tedna 

Papež Frančišek med jutranjo homilijo 9. januarja 2017: »Jezus Kristus, ki se razodene, se da videti. Mi pa smo povabljeni, da ga spoznamo, prepoznamo v življenju, v številnih življenjskih okoliščinah: prepoznati Jezusa, poznati Jezusa …
Svetniki so pomembni, toda središče je Jezus Kristus: brez Jezusa Kristusa svetnikov ni! … Je središče mojega življenja Jezus Kristus? Kakšen je moj odnos z Jezusom Kristusom?« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/01/09/

petek, 06. januar 2017

Teden Božje Besede 8. 1.–15. 1. 2017

Nedelja Jezusovega krsta Apd 10,34-38 

Med dogodke, ki zaznamujejo božični čas in vstop v novo leto, spada tudi Jezusov krst v Jordanu. Ne omenjajo ga samo evangelisti, velik poudarek mu daje tudi apostol Peter v svoji krstni katehezi, ko na začetek Jezusovega javnega delovanja postavi prav »krst, ki ga je oznanjal Janez« in po katerem je Jezus, potem ko »ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in močjo«, delal čudovita mesijanska dela.
Da gre pri tem v resnici za nov začetek, ki prinaša novo upanje, priča tudi veselje, ki se iz odprtih nebes razliva na ves svet: »Ta je moj ljubljeni Sin …« In prav ta ljubljeni Sin, ki stopa iz jordanske vode, je vzorec in podoba človeka, ki je Bogu po volji. Kajti Božji Sin je obenem tudi eden izmed nas, človek, postavljen v vrsto človeških otrok, ki želi v vsem izpolniti Očetovo voljo.
Ko apostol Peter to končno spozna, mu postane jasno, da »Bog ne gleda na osebo«, pač pa mu je všeč vsak, ki »pravično ravna«. Bog nam želi pokazati, da je naš Oče, da nas ljubi in da je vedno z nami, kakor je bil z njim. V njem je dovolj ljubezni za vse ljudi, svojo pomoč in blagoslov ponuja vsem in ni človeka, ki mu ne bi ugajal, da le prizna njegovo gospostvo in iskreno išče dobroto in pravičnost.
Mnogi ljudje danes živijo v strahu, negotovosti in se zaskrbljeni sprašujejo, kaj jih čaka, kakšna je njihova usoda in kaj jim bodo prinesli dnevi in leta, ki so še pred njimi. Nihče izmed nas tega ne ve, eno pa je gotovo: Tako kot je nad Jezusom, želi Bog tudi nad vsemi nami letos odpreti nebesa in povedati, da ni obupal nad nami, da nas bo podpiral in spodbujal, da bi pogumno naredili nov korak v življenju.
mag. Roman Starc

Župnikova beseda 

Sestre in bratje! Ko vam v prvi letošnji številki Tedna Božje besede izrekam prisrčno voščilo z željo po blagoslovljenem novem letu 2017, želim zapisati tudi nekaj statističnih podatkov iz življenja našega občestva v preteklem letu.
Sv. krst je prejelo 9 ljudi, od tega 7 otrok in 2 odrasla.
Pri prvem obhajilu in birmi je bilo 8 katehumenov.
Poroke smo imeli 4.
Pogreba sta bila 2.
Razdelili smo 185.000 obhajil, kar je silno razveseljiv podatek;
tudi štetje nedeljnikov je pokazalo malo večje številke, vendar smemo porast obhajil kar za 100.000 in porast nedeljnikov pripisati svetemu letu usmiljenja, čeprav si želimo, da bi tako bilo tudi v prihodnje. 
Izredno sveto leto usmiljenja je bil res velik milostni dar za Cerkev v celoti in tudi naše občestvo. Eden izmed vidnih sadov leta usmiljenja je tudi ura Božjega usmiljenja, ki jo nadaljujemo vsak petek ob 15. uri. Veseli bomo, če bomo vsi skupaj vztrajali tudi v celotnem letošnjem letu.
Iskren boglonaj vsem prostovoljcem in sodelavcem iz župnijskega pastoralnega sveta za prispevek k lepemu obhajanju svetega leta, še zlasti ob slovesnostih in večjih romarskih shodih. Bog povrni. Verjetno pa ste bili pozorni tudi na to, da smo decembra začeli z novim redom svetih maš na cerkvene praznike na delovni dan, ki so zapisani tudi v vsaki številki Tedna Božje besede.
Vabim vas k razmišljanju in podaji predlogov za delavniško sv. mašo ob 9.30. Sedaj smo poskrbeli za to, da se najprej – s sklepno pesmijo – zaključi sv. maša ob 9. uri, potem šele pristopi mašnik. Duhovniki se staramo, čedalje manj nas je in imamo več obveznosti in dolžnosti; vendar je tudi analiza števila sv. maš po stolnicah v Srednji Evropi pokazala, da imajo le po dve sveti maši na dan, ob nedeljah pa največ tri. 
Dokler bo število duhovnikov še dopuščalo, bomo skušali imeti vse maše, opuščali bomo postopno le najmanj številno udeležene, druge pa s srčnostjo pripravljali, dolgoročno pa se bo potrebno dogovoriti še z bližnjimi župnijami, da se bo red sv. maš časovno dopolnjeval …
Veseli bomo vaših predlogov in pobud, ki jih lahko sporočite meni neposredno, s pismom, oddanim v kiosku, ali preko članov župnijskega pastoralnega sveta.
župnik Jože

Iz življenja župnije 

Čudovito smo obhajali božične praznike, slavje rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ob lepi udeležbi smo na božični dan prejeli tudi »HIŠNI ŽEGEN« v spomin na božič in na 25 let naše samostojnosti in demokracije.
S svojimi umetninami »Oznanjenje«, »Rojstvo« in »Trije kralji« nam je božič približala tudi akademska slikarka Jana Vizjak.

Godovi in prazniki 

• Nedelja, 8. 1.: Nedelja JEZUSOVEGA KRSTA.
• Ponedeljek, 9. 1.: sv. Hadrijan, opat in Pij IX., papež.
• Torek, 10. 1.: sv. Gregor Niški, škof – cerkveni učitelj, in sv. Agaton, papež.
• Sreda, 11. 1: sv. Pavlin Oglejski, škof.
• Četrtek, 12. 1.: sv. Tatjana (Tanja), mučenka.
• Petek, 13. 1.: sv. Hilarij (Radovan), škof – cerkveni učitelj.
• Sobota, 14. 1.: bl. Odón (Oton), prior v Jurkloštru.
• Nedelja, 15. 1.: 2. NEDELJA MED LETOM.

Dogodki pred nami 

• V nedeljo, 8. 11., bo sv. mašo ob 9. uri daroval nadškof Stanislav Zore. Med sv. mašo bo bogoslovcem podelil službi bralca in mašnega pomočnika. Ob 15.30 bo molitvena ura pred Najsvetejšim.
• V ponedeljek, 9. 1., bo večerna maša z večernicami za duše v vicah. Po maši bo seja župnijskega pastoralnega sveta in srečanje srednješolske mladine.
• V torek, 10. 1., bo večerna maša z večernicami. Ob 18.30 bo katehumenat.
• V sredo, 11. 1. bo ob 9.30 sestanek za prijavljene in morebitne druge udeležence tečaja za preprečevanje padcev; ob 19.15 bo mistagogija – verouk za odrasle.
• V četrtek, 12. 1., bo po večerni maši srečanje za študente.
• V petek, 13. 1., bo ob 15.00 ura Božjega usmiljenja in sveta maša.
• V soboto, 14. 1., bodo ob 8.30 hvalnice.
• V nedeljo, 15. 1., bo ob 15.30 molitvena ura pred Najsvetejšim. Ob 16.00 sveta maša za sodelavce Karitas, ki jo daruje nadškof Zore – sledilo bo odprtje razstave Umetniki za Karitas v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1.
• V sredo, 18. 1., bo ob 18.30 sv. maša ob začetku tedna molitve za edinost kristjanov.
• V soboto, 21. 1., bo ob 16.00 slovesna sv. maša ob začetku postopka za beatifikacijo dr. Antona Strleta.
• V sredo, 25. 1., bo ob 18.30 sklep tedna za edinost kristjanov.

Umetniki za Karitas 

V nedeljo, 15. januarja 2017, bo ob 17.00 v Galeriji Družina, Krekov trg 1 odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Geslo 22. kolonije in razstav 2016/2017 je »Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4).
Izkupiček posvojenih likovnih del bo namenjen za pomoč ljudem v stiski. Ob 16.00 bo v ljubljanski stolnici sveta maša, ki jo bo za pogum in podporo vsem bratom in sestram v stiski ob somaševanju duhovnikov daroval nadškof Zore.
Pri sveti maši se bomo v molitvi spomnili tudi gospodarja Hieronima s Sinjega vrha, ki je mesec dni po koloniji Umetniki za Karitas odšel v večnost.

Tečaj za preprečevanje padcev za kakovostno starost 

V sredo, 11. januarja, bo ob 9.30 prvo srečanje vseh, ki ste se prijavili na tečaj za preprečevanje padcev za kakovostno starost. Povabljeni tudi še drugi. Informacije dobite tudi na spletnem naslovu http://stolnica.com

Misel tedna 

Papež Frančišek v Pismu škofom na praznik nedolžnih otrok: »Krščansko veselje ni veselje, ki se ustvarja na robu resničnosti, ki bi jo kratko malo prezrli ali se delali, da ne obstaja. Krščansko veselje se poraja iz klica – iz istega, ki ga je prejel sv. Jožef – 'vzeti' in varovati življenje, še posebej življenje teh svetih nedolžnih današnjega dne.« Vir: http://sl.radiovaticana.va/news/2017/01/02/pismo