Follow by Email

sobota, 02. maj 2015

5. VELIKONOČNA NEDELJA 3. 5. 2015

Apd 9,26-31; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
Kaj je v današnjem času za večino ljudi vodilo v življenju? Verjetno bi se lahko zedinili, da sta to: »mobilnost« in »flek-sibilnost«. Posebno pomembni sta danes v poklicnem smislu, vendar podobno tudi v vsakdanjem življenju. Kakor sta določena gibljivost in prilagodljivost, lahko pozitivni vrlini, se ljudje danes v tem svetu lahko hitro izgubijo. Iščejo trdno podlago in večjo trajnost. Nekateri se duhovno napajajo samo na zahodnih televizijskih programih. Drugi pa veči-noma zavestno tudi iz svojega lastnega življenja. Marsikaj zato v življenju pote-ka nekako vzporedno. In tudi to je postalo nekaj povsem normalnega. Pravimo, da ima nekdo istočasno dve železi v ognju. Mnogi pravijo: »Ničesar ne smem zamuditi. Vsak hip se lahko dogodi še kaj boljšega. Zato ničemur ne smem zapreti vrat.« Ta nemir pušča posledice na  zdravju in notranjih ranah.
V današnjem evangeliju se srečamo v povezavi s prispodobo o mladikah in trto z besedo »ostati«. Kar osemkrat se v tem odlomku ponovi ta beseda. »Ostanite v meni in jaz bom ostal v vas«, pravi Jezus. »Ostanite!« je kakor smerokaz. Za Jezusa »ostati« ne pomeni zgolj biti pri miru - ne se gibati, ni zgolj pasivni odnos do določene situacije. »Ostati« v evangeliju pomeni nekaj aktivnega. Je zavestno sprejetje neke danosti ali pa zvesto vztrajanje v nekem razmerju. Mišljena je povezanost z drugimi, skrb za povezave in prijateljstva. Jezusu je pomembno, da ostajamo v povezanosti med seboj in ostajamo za vedno povezani tudi z Bogom. Evangelij nam z opominjanjem: »Ostanite!«, kliče v spomin naš krst. Po krstu točno vemo, da za nas »Ostati« pomeni: Pripadati Jezusu Kri-stusu. Ta »ostati« nas kliče tudi k akti-vnemu vztrajanju v župnijski skupnos-ti, da ji pomagamo k duhovni poglobi-tvi in bo rodovitnejša v sedanjem sve-tu.
S tem je povezana naša življenjska sreča in odrešenje naše duše. »Kdor ostane v meni in jaz ostanem v  njem, ta rodi obilo sadu.« (Jn 15,5)
Jezus nas vabi, da se odločimo hoditi za njim. Zanj ne obstaja neko zgolj obrobno ali pasivno članstvo, kot je to pogosta praksa v mnogih organizacijah in združenjih. Jezus hoče jasnost in odločenost. Vsak od nas pozna obču-tek, odrezanosti od življenja, občutek praznine, nesmisla vsakega dela.
Suhe mladike se zavržejo. Samo mla-dika, ki ostane na trti, lahko rodi. Živ-ljenjski sok posrka iz trte in ga preda naprej.
Jezus je temelj našega preživetja. On daje našemu življenju smisel in pol-nost. Bog računa z našim sodelovan-jem.
Vprašajmo se: Ali bo naša povezanost z Bogom v prihodnje v nas rodovitna? Je občestvo, s katerim se srečamo, trden temelj našega življenja? Kaj zame osebno pomeni ostati? Kaj mi daje trdnost in orientacijo? 
dr. Peter Kvaternik

BOŽJA BESEDA ZA VSAK DAN

NED 3. 5.               Jn 15,4
Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mla-dika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.

PON 4. 5.            Jn 14,26
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.

TOR 5. 5.             Jn 14,27
Mir vam zapustim, svoj mir vam dam; a ne, kakor ga daje svet, vam ga dam jaz. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši.

SRE 6. 5.              Jn 15,5
Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti niče-sar.

ČET 7. 5.              Jn 15,9
Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!

PET 8. 5.                 Lk 19,9-10
Jezus mu je rekel: »Danes je tej hiši prišlo zveličanje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in zveličat, kar je izgubljeno.«

SOB 9. 5.             Jn 15,21

Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal.

IZVIRI
SVETI JOŽEF – DELAVEC


Nazareški tesar Jožef iz Davidove hiše in rodbine, o katerem Sveto pismo pra-vi, da je bil pravičen, ker je upal in veroval kot Abraham, je prav zaradi te brezpogojne predanosti Bogu užival zaupanje Boga, bil je mož, ki mu je tuje, da bi nekoga razočaral, mož, ki zaupanja ne zlorablja. Na takega moža se je Bog mogel popolnoma zanesti, mogel mu zaupati svojega sina, otroka, rojenega v Davidovem mestu Bet-lehemu, in Marijo, izbrano dekle in mater tega otroka iz Nazareta.
Trikrat je Jožef v spanju slišal Gospo-dov glas in trikrat je zapisano: vstal je in storil, kot mu je bilo rečeno, ni razglabljal, ali je tak način sporočanja nekega naročila najprimernejši, pač pa je s  srcem, ki zaupa Gospodu, prislu-hnil ter Božje naročilo izpolnil v prep-ričanju, da je to najbolje za tiste, ki so zaupani njegovemu varstvu.
Na prvi pogled preseneča dejstvo, da v Svetem pismu ne najdemo zapisane nobene Jožefove besede. Nazareški tesar, mož in oče, je vendar vtkan v osrčje zgodovine odrešenja; učlovečeni Bog, Odrešenik, ga je klical oče! Ne najdemo Jožefovih besed, pač pa teht-ne besede o Jožefu. Kot da nam Jožef sam brez besed dopoveduje, da je marsikaj pomembnejše od govorjenja. Kdor zna namreč molčati, je zmožen v svoji notranjosti, umirjenosti, prisluhniti besedam drugega, še več, zmožen je začutiti njegovo misel, utrip njegove duše, ve, da je molčanje in poslušanje nemalokrat pomembnejši del pogovora kot govorjenje.

OZNANILA

NEDELJA (3. 5.)
Danes je 5. VELIKONOČNA
NEDELJA.

Prvo berilo: Apd 9,26-31
Spev po berilu: Ps 22
*Odpev: GOSPODU GRE
MOJA HVALNICA.
Drugo berilo: 1 Jn 3,18-24
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. OSTANITE V MENI IN JAZ V VAS, GOVORI GOSPOD. KDOR OSTANE V MENI, RODI OBILO SADU. ALELUJA.
Evangelij: Jn 15,1-8

PONEDELJEK (4. 5.)
SV. FLORIJAN, mučenec.
Berilo: Apd 14,5-18
Spev po berilu: Ps 114
*Odpev: BOŽJEMU IMENU
DAJMO ČAST!
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Sveti Duh vas bo učil vsega in spomnil vsega kar sem vam povedal. ALELUJA.
Evangelij: Jn 14,21-26
Večerna maša je združena z
večernicami za duše v vicah.

TOREK (5. 5.)
Berilo: Apd 14,19-28
Spev po berilu:  Ps 145
*Odpev: SLAVA TVOJEMU
KRALJESTVU.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih in tako iti v svojo slavo. ALELUJA.
Evangelij: Jn 14,27-31
Večerna maša je združena z
večernicami.

SREDA (6. 5.)
Berilo: Apd 15,1-6
Spev po berilu:  Ps 122
*Odpev: V GOSPODOVO HIŠO
POJDEMO VESELI.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Ostanite v meni in jaz v vas, govori Gospod; kdor ostane v meni, obrodi obilo sadu. ALELUJA.
Evangelij: Jn 15,1-8

ČETRTEK (7. 5.)
Berilo: Apd 15,7-21
Spev po berilu: Ps 96
*Odpev: OZNANJAJTE
GOSPODOVA ČUDOVITA DELA.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. ALELUJA.
Evangelij: Jn 15,9-11

PETEK (8. 5.)
OBLETNICA POSVETITVE
LJUBLJANSKE STOLNICE,

slovesni praznik.
Prvo berilo: Raz 21,1-5a
Spev po berilu: Ps 121
*Odpev: V GOSPODOVO HIŠO POJDEMO VESELI.
Drugo berilo: 1 Pt 2,4-9
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. To hišo sem izbral in posvetil, govori Gospod, da bo tam moje ime vekomaj. ALELUJA.
Evangelij: Lk 19,1-10

SOBOTA (9. 5.)
Berilo: Apd 16,1-10
Spev po berilu:  Ps 100
*Odpev: POJTE BOGU
VSE DEŽELE.
Spev pred evangelijem:
ALELUJA. Če ste vstali s Kristu-som, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici.

AKTUALNO

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V naši stolnici bomo imeli šmarnično pobožnost vsako jutro pred deveto mašo (8.30) in med večerno mašo (18.30). Brali bomo šmarnice z naslovom BOGASTVO UBOŠTVA. To branje nas bo v letu posvečenega življenja vodilo v svet poklicanosti k uresničevanju življenjskega načrta znotraj različnih redovnih skupnosti v Cerkvi na Slovenskem. Pripovedi posameznikov o odgovoru na Božji klic in o konkretnem uresničevanju poslanstva na različnih področjih oznan-jevanja nam kažejo Božjo izvirnost, ki nagovarja in prekvaša tudi sodobni svet. Povabljeni k udeležbi!
Na prvi maj, praznik Jožefa Delavca, je tudi prvi petek v mesecu, zato bo molit-vena ura Božjega usmiljenja ob 15. uri s sveto mašo. Povabljeni!

Naslednji petek, 8. maja, bomo obhajali v stolnici slovesni praznik obletnice posvetitve naše stolnice.

NAMENI APOSTOLATA MOLITVE
Splošni: Da bi zavračali kulturo brezbri-žnosti in poskrbeli za bližnjega v stiski, zlasti za uboge in bolne.Za evangelizacijo: Da bi kristjani v sekulariziranem svetu po Marijini pripro-šnji našli moč za oznanjevanje Jezusa.Slovenski: Da bi v Mariji, Jezusovi materi, gledali našo ljubečo duhovno mater in v njej spoznali vzor popolne predanosti Božji volji.

Ni komentarjev:

Objavite komentar

Opomba: Komentarje lahko objavljajo le člani tega spletnega dnevnika.